Nieuwsbrief
WGV | Jaargang 5 | Uitgave 2 | juli 2023

Bestuur

Je leest het goed, in de onderwerp regel van  deze email staat 'WGV stopt er mee na 90 jaar'. Het zou zo maar waar kunnen worden eind dit jaar, maar is natuurlijk niet onze bedoeling. Zoals jullie wellicht weten zijn er op dit moment 3 bestuursleden en na dit jaar blijven er twee bestuursleden over. De overige twee bestuursleden, waaronder ikzelf, hebben aangegeven niet door te gaan met twee bestuursleden. Op dat moment zullen we de vereniging moeten opheffen. Het mag duidelijk zijn vanuit het bestuur doen we hier nogmaals een dingende oproep voor bestuursleden, want we kunnen ons niet voorstellen dat WGV volgend jaar niet meer bestaat. Echter het is wel vijf voor twaalf!

Het bestuur vergadert ongeveer 6/7x per jaar en qua tijd is het prima te doen. Zeker op het moment dat er wat meer bestuursleden zijn, zijn taken goed te verdelen! Hierbij is ons doel om weer een bestuur te hebben met 5 bestuursleden. We zoeken bestuursleden voor ledenadministratie, penningmeester en/of voorzitter of 'gewoon' bestuurslid. Wil je meer informatie bel dan met Lambert Smid (06-21261413) of mail naar info@wgvdewijk.nl. 

We zijn al weer over de helft van 2023. De zomervakantie staat op het punt van beginnen en inmiddels hebben we de laatste lessen gegeven voor dit seizoen. Op de valreep deze nieuwsbrief tjokvol informatie en nieuws!

Zaterdag 3 juni hebben we onze clubkampioenschappen weer gehouden, verderop in deze nieuwsbrief hierover meer. Op woensdag 24 mei is de jaarvergadering geweest. Helaas was de opkomst beperkt, echter zijn er genoeg zaken besproken waarvan het goed is dat iedereen deze weet. In deze nieuwsbrief praten we je bij. Tot slot zijn we weer druk bezig geweest met de voorbereiding op het seizoen 2023-2024. In deze nieuwsbrief vind je het nieuwe rooster en de startdatum voor de lessen.

Iedereen een ontzettende mooie en sportieve zomervakantie gewenst. Geniet ervan!! 

Jaarvergadering

Woensdag 24 mei heeft WGV weer haar jaarvergadering gehouden bij Sportcafé Atlas. Helaas was de opkomst niet erg groot echter was de vergadering er niet minder constructief om.  

Na opening van de vergadering is zijn de notulen van de vorige jaarvergadering goedgekeurd. Daarna is er stilgestaan bij het jaarverslag over 2022. Deze is op onze website na te lezen voor iedereen: Jaarverslag 2022. Vervolgens heeft de kascommissie, bestaande uit Marja Bijkerk en Ruud van Zanten, verslag gedaan. De kascommissie heeft aangegeven dat alles op orde is en er geen onvolkomenheden zijn gevonden. Vervolgens is de begroting voor 2023 gepresenteerd en toegelicht. Hierbij is het doel om dit jaar financieel break-even uit te komen. Hierna is er gestemd over het voorstel tot verhoging van de contributie. Dit voorstel is unaniem aangenomen door de vergadering. Vervolgens is de jaarvergadering gesloten.

Nieuw lesrooster seizoen '23-'24

Voor het nieuwe lesrooster zijn we als bestuur afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste de beschikbaarheid van de leiding, zij hebben te maken met lesroosters van school, stages, andere werkzaamheden etc. en ten tweede de beschikbaarheid van de sporthal. Voor de sporthal moeten we ieder jaar, gezamenlijk met alle andere verenigingen die gebruik willen maken van de sporthal, een reserveringsverzoek indienen. Afgelopen seizoen en komend seizoen zijn er extra veel verenigingen die gebruik willen maken van de sporthal. Dit komt doordat er in Zuidwolde een nieuwe sporthal wordt gebouwd. Hierdoor komen verenigingen vanuit Zuidwolde hier sporten. Zoals je zal begrijpen maakt dat de planning nog uitdagender.

Uiteindelijk is het rond gekomen en tref je onderstaand het lesrooster aan voor volgend seizoen. Mogelijk kunnen indelingen van de groepen nog wijzigen in de loop van het seizoen. 
 
Bewegen op muziek maandag 09.00-10.00 Hesselien
Selectie maandag  18.00-20.00 Mariska/Renée
Turnen groep 2, 3 en 4 donderdag 17.45-18.35 Merel
Turnen groep 5 en 6 donderdag 18.35-19.25 Merel
Turnen groep 7,8 en ouder donderdag 19.25-20.25* Merel
Freerun groep I vrijdag 17.00-17.50 Tim/Edwin
Freerun groep II vrijdag 17.50-18.40 Tim/Edwin
Freerun groep III vrijdag 18.40-19.40* Tim/Edwin
* deze lestijd is inclusief opruimen van de zaal.

De lessen starten weer vanaf maandag 4 september, week 36.

Trainsters wisselen van les

Wellicht hebben jullie het al meekregen, maar Mariska en Merel gaan wisselen van les. Mariska blijft nu samen met Renée maandagavond bij de selectie en Merel gaat komend jaar op de donderdag de overige turnlessen geven.
Aangezien er door de tijd heen veel nieuwe leden zijn bijgekomen, lijkt het ons leuk dat Merel wat meer over zichzelf vertelt, zodat jullie ook weten van wie jullie (kinderen) les krijg(t)en:

Ik ben Merel, 23 jaar en ik kom oorspronkelijk uit Koekange. Toen ik ongeveer 7 jaar was ben ik bij WGV op zowel turnen als acrogym gegaan. Dit heb ik jaren met veel plezier gedaan tot ongeveer mijn 16e. Ik werd op mijn 14e gevraagd of ik bij turnen wilde helpen en ik dacht, waarom niet? Vervolgens heb ik op mijn 16e de turnopleiding niveau 2 gedaan, dit is de turnassistenten opleiding. Momenteel ben ik mijn niveau 3 aan het afronden, zodat ik zelfstandig mag lesgeven. Een waardevolle opleiding, ondanks dat ik al jaren assisteer bij turnen! Ik merk nu ik die opleiding volg, dat ik veel nieuwe ideeën heb, dus dat beloofd wat voor komend seizoen ?

Verder was niet alleen ik van mijn familie actief binnen WGV. Mijn zus heeft er ook
jaren opgezeten en we hebben zelfs nog samen op acrogym gezeten, daarnaast zat mijn moeder enkele jaren in het bestuur en hielp mijn vader af en toe mee met toestellen klaarzetten voor een wedstrijd. En voor diegenen die het nog niet wisten: Mariska en ik hebben ook nog samen acrogym gedaan! Zie de foto hiernaast.

Naast het turnlesgeven werk ik 36 uur als communicatiemedewerker voor 4 verschillende fysiotherapiepraktijken. Dus opzich ben ik wel handig met websites en social media, vandaar heb ik de website van WGV ook een kleine make-over gegeven en ik vind het leuk om met social media bezig te zijn. Ga dus vooral onze Instagram/Facebook volgen want regelmatig plaatsen we daar filmpjes/foto’s op!

Tot slot misschien nog leuk om te weten: ik woon samen met mijn vriend in Staphorst waarmee ik ongeveer al 7,5 jaar een relatie heb en momenteel bouwen we zelf ons droomhuis! Dus in mijn vrije tijd druk aan het klussen, maar turnlesgeven is wel echt mijn uitlaatklep en ik kom altijd met energie ervan thuis.
Ik heb in ieder geval dus veel zin in komend seizoen, hopelijk jullie (kinderen) ook!
Groetjes,
Merel
 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Afbeelding
Dit seizoen heeft WGV kinderen een sportkans gegeven via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe. Deze aanvraag is gestopt op 30 juni 2023. 

Als de kinderen ook volgend schooljaar, na 30 juni, deel willen nemen aan sport en/of cultuur, dan moet er een nieuwe aanvraag komen. Het is van belang dat u weet dat er pas een nieuwe goedkeuring (aanvraag) is als u een factuurverzoek van ons heeft ontvangen. Ouders kunnen contact opnemen met hun tussenpersoon die de eerdere aanvraag heeft ingediend of met mij (yvonne.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl).

Wanneer je geen nieuwe aanvraag indient dan betaal je zelf de contributiekosten vanaf 1 juli ( er is tot 1 september tijd om herhaalaanvraag in te dienen).

Verhoging contributie 2023-2024

Tijdens de afgelopen jaarvergadering is het voorstel voor contributieverhoging aangenomen. Dit houdt in dat vanaf september 2023 de contributie verhoogd zal worden. Reden hiervoor zijn de gestegen kosten in de afgelopen jaren. Om ook de komende jaren de vereniging financieel fit te houden is deze contributieverhoging nodig. Onderstaand de nieuwe contributie tarieven per maand (incl. KNGU bondsbijdrage):
  • Gymnastiek, turnen en freerunnen -   €  14,00 
  • Bewegen op muziek                       -   €  16,50
  • Meer bewegen voor ouderen          -   €  16,50
  • Selectie                                           -   €  19,50

Clubkampioenschappen

Zaterdag 3 juni jl. hield WGV weer haar jaarlijkse clubkampioenschappen. De laatste clubkampioenschappen dateerden al weer van 2019. Vanwege corona konden de kampioenschappen in de afgelopen jaren niet doorgaan.

Er werden in alle leeftijdscategorieën en op alle niveaus oefeningen gedaan door de turners en freerunners die beoordeeld werden door een deskundige jury. De deelnemer met het hoogste aantal punten is de nieuwe clubkampioen en mag een jaar lang de titel clubkampioen 2023 dragen en de bijbehorende wisselbeker mee naar huis nemen.

Na een spannende ochtend waarbij de turnsters en freerunners prachtige oefeningen en trucs lieten zien, onder geweldige belangstelling van ouders, broers/zussen en opa’s en oma’s, was rond half één de prijsuitreiking. Julia Raangs (turnen) en Nick Slomp (freerun) zijn de nieuwe clubkampioenen en mochten de wisselbeker mee naar huis nemen. De overige deelnemers kregen allemaal een mooie medaille en diploma!

Kijk op onze website wgvdewijk.nl voor alle foto's van de clubkampioenschappen
Afbeelding