EXTRA NIEUWSBERICHT

Beste Patienten,

 

LET OP; BELANGRIJKE INFORMATIE!!

 

Graag informeren wij u over 2 aanstaande wijzigingen in onze werkwijze. 

 

1: Nieuw telefonie systeem

In november gaat u merken dat de praktijk gaat werken met een zogenaamd terugbel systeem

 

Dit systeem wordt in steeds meer huisartsenpraktijken en ook ziekenhuizen gebruikt om de werkbelasting beter te kunnen verdelen over de dag en beter aan te kunnen sluiten bij de zorgvraag.

 

Met deze aanpassing in werkwijze willen we onze bereikbaarheid verbeteren, irritaties over wachttijden op piekmomenten verminderen en de werkdruk verdelen over de dag.

 

Hierdoor zullen we meer tijd voor u als patiënt hebben om u te woord te staan en kunnen we anticiperen op de ingangsvraag waar u mee belt. Gaat het bijvoorbeeld om het maken van een afspraak, het opvragen van een uitslag of betreft het een spoedgeval.

 

Als u de praktijk belt bent u immers doorgaans niet de enige. Het nieuwe terugbelsysteem biedt u de keuze om in de wacht te staan (zoals u gewend bent) of om teruggebeld te worden. Wij raden u dan ook aan om te kiezen voor deze terugbelfunctie! 

 

Indien u dan kiest om terug gebeld te worden wordt er een terugbelafspraak ingepland op een datum en tijd die u uitkomt a.d.h.v. de reden waarvoor u belt. 

 

Wij zijn overtuigd dat deze aanpassing in onze werkwijze een verbetering zal zijn in onze service naar u toe. Uiteraard is alle verandering ook voor ons spannend en zullen er ongetwijfeld kinderziektes zijn in de eerste weken van het nieuwe systeem. Wij vragen dan ook uw begrip en geduld tijdens het opstarten van deze nieuwe werkwijze.

2: Zorgportaal i.p.v. reguliere e-mail

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uw huisarts heeft met de komst van de AVG meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. 

 

Vanwege deze reden kunnen wij uw e-mails via ons reguliere mailadres per 1 januari 2024 niet langer via de e-mail beantwoorden. Deze manier van communiceren is onveilig voor het versturen van persoonsgegevens. Uw reguliere mail zal dan per 1 januari 2024 ook niet meer in behandeling worden genomen.

 

Indien u digitaal contact met ons wilt, kunt u dat doen via het Zorgportaal. Het zorgportaal is een beveiligde digitale omgeving voor patiënten van onze huisartsenpraktijk. Het is een veilige manier om ons berichten te sturen met medische vragen, u kunt ook bijlages als foto’s e.d. toevoegen. Uw berichten komen dan direct in uw dossier en kunnen van daaruit ook door ons beantwoord worden. 

 

Middels de volgende link kunt u uw Zorgportaal activeren: 

https://huisartsenpraktijktasenbuijs.uwzorgonline.nl

 

U kunt u dan eenmalig registreren om een account aan te maken die gekoppeld is aan uw medisch dossier.

 

Waarvoor?

U kunt het portaal gebruiken voor korte, enkelvoudige medische vragen. Zoals opvragen van uitslagen, foto’s van plekjes e.d. beoordelen

 

Waarvoor niet?

Het portaal is NIET bedoeld voor het maken van een afspraak. Afspraken maken kan alleen telefonisch via de assistente.

 

Uitzonderingen

Kinderen < 18 jaar, dementerenden en mensen met een verstandelijke beperking kunnen helaas geen gebruik maken van het Zorgportaal.

Dat heeft op dit moment nog te maken met de privacy wetgeving en de mogelijkheden in de digitale toepassing. Het portaal is persoonlijk en gekoppeld met Digi-D. 

In geval van bovenstaande uitzonderingen kunt u WEL nog ons reguliere e-mail adres gebruiken.

 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen en hopen op uw begrip.

 

Namens ons hele Team.