Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 339, 10 september 2017--

Geachte ,

Langs deze weg wensen wij onze extra op Sint Maarten ingezette KMar-collega's en alle overige ingezette militairen heel veel sterkte toe bij de vervulling van hun taken aldaar. Met afschuw hebben ook wij kennis genomen van wat onze landgenoten is overkomen. We wensen allen heel veel sterkte toe om deze ramp te overkomen en hopen dat de orkaan Jose vele malen minder krachtig zal zijn. 


Sint Maarten  Mariniers en de Koninklijke marechaussee ondersteunen de lokale overheid op Sint Maarten op de openbare orde en veiligheid te bewaren. Een woordvoerder van de Marine zegt tegenover De Telegraaf; dat er nog steeds plunderingen plaatsvinden. ‘Soms in rustige en soms in onrustige sferen’. Zie onze website en onderstaande links voor meer informatie.


Korea-expositie  Op 5 oktober is de officiële presentatie/opening van de permanente expositie over de Korea oorlog in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg.


Reünie brigade Terneuzen  Er staat een reünie op stapel voor de oude brigade KMar Terneuzen.
De vrienden en oud collega’s die daar ooit hebben gewerkt worden uitgenodigd om deze reünie bij te wonen. De datum is 25 november 2017, locatie nog onbekend. Verdere info volgt na opgave. Opgave per email: fsuurlant@zeelandnet.nl. (met vermelding van adres gegevens en e-mailadres).


Directeur Marechausseemuseum   Per 1 oktober aanstaande wordt de heer René Parijs benoemd tot vestigingsdirecteur van het Marechausseemuseum te Buren. De Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee (SMK) en de Koninklijke Stichting Defensiemusea (KSD) hebben in nauwe samenwerking de selectieprocedure gevolgd en hebben na instemming van het bestuur van de SMK tot benoeming besloten.
Met deze benoeming spreken de Raad van Toezicht en de Algemeen Directeur van de Koninklijke
Stichting Defensiemusea hun vertrouwen uit dat René Parijs het Marechausseemuseum binnen de
ministeriële opdracht aan de KSD zal leiden in de richting van een publieksmuseum om zo aandacht,
kennis en gevoel over te brengen over het verleden en heden van het operationele commando; de
Koninklijke Marechaussee. Hij zal hiermee de in de voetstappen treden van zijn voorganger Kolonel
b.d. der KMar Roland van der Heijden.


René Parijs (1960) startte en maakte zijn carrière bij de Koninklijke Luchtmacht. Na werkzaam te zijn geweest bij
onderwijs en training, projectmanagement en de stuurgroep Museaal-Bestel (als waarnemend directeur van het Luchtmachtmuseum te Soesterberg), nam hij als luitenant-kolonel in 2014 ontslag bij defensie en maakte hij de overstap naar de Koninklijke Stichting Defensiemusea. Binnen deze stichting vervulde hij de afgelopen periode de functie van directiesecretaris.  


Onderstaand de links naar de laatste dagen op de SMC-website verschenen berichten:

09-9-2017 Orkaan Irma eist twee mensenlevens op Sint Maarten
09-9-2017 Aan de slag met moord tijdens opsporingsdag marechaussee
09-9-2017 Defensie zichtbaar tijdens Open Monumentendag
08-9-2017 Defensie zet extra vliegtuigen in voor noodhulp Sint Maarten
08-9-2017 Nieuwe vestigingdirecteur Marechausseemuseum
08-9-2017 Man loopt alsnog tegen de lamp
07-9-2017 Defensie met hulpgoederen naar Caribisch gebied (video)
07-9-2017 Eerste verkenningsvlucht NH90 boven Sint Maarten na orkaan Irma
07-9-2017 Cadetten ontvangen officiersdiploma
07-9-2017 Militairen beveiligen shelters Sint-Maarten
07-9-2017 Te koop: voormalig kazerne van de Koninklijke Marechaussee
06-9-2017 Marechaussee assisteert in crisisorganisatie orkaan Irma
06-9-2017 Weekoverzicht Defensieoperaties
06-9-2017 Orkaan Irma nu zwaarste categorie, kabinet stuurt hulp naar Bovenwindse Eilanden
06-9-2017 “Ontmoetingsdag voor (ex)geüniformeerden en (jonge) veteranen”
06-9-2017 Boete voor drinkende stewardess
05-9-2017 Militairen naar Bovenwindse Eilanden vanwege orkaan Irma
05-9-2017 Militairen naar Sint Maarten voor orkaan Irma
05-9-2017 Met 300 kilometer per uur over de landingsbaan
04-9-2017 Marechaussee gaat toezicht verstekelingen in havens intensiveren met honden
04-9-2017 Demissionair kabinet besluit nog over voortzetting huidige missies
04-9-2017 Marechaussee aanwezig bij Airborne Wandeltocht
03-9-2017 Marechaussee leidt extra honden op tegen mensensmokkel
03-9-2017 Een mooi woord voor oorlog (uitz.gemist)
03-9-2017 Zorgwekkend aantal illegale vuurwapens op Antillen
02-9-2017 30e Nationale dodenherdenking in Nationaal Herdenkingspark Roermond


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 


Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

28-09-2017 nb 334 Reünie beroepslichting  | 1981-5 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
03-10-2017 nb 293 Reünie beroepslichting  | 1962-5 | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
06-10-2017 (SMC) Veteranendag KMAR | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
19-10-2017 (SMC) Vriendendag Stichting Vrienden Museum| Marechausseemuseum | Buren  
26-10-2017 SMC Reünie Carib | Marechausseemuseum | Buren  
02-11-2017 SMC Algemene Reünie | De Molen | Harskamp  
08-11-2017 nb 332 Reünie beroepslichting  | 1967-6 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
14-11-2017 nb 315 Reünie beroepslichting  | 1967-5 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
10-01-2018 nb 332 Reünie beroepslichting  | 1973-1 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden door op de link te klikken in de kolom naast de datum. Op de SMC-website zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Informatie over reünies is ook vermeld in ons blad Marechaussee Contact.


 

Redactie SMC  

 

SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument' (De Koninklijke Marechaussee 1814 - 2014)  toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website