Nieuwsbrief 7 IKC De Kreeke

Beste bewoners uit Westdorpe,

 

In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de stand van zaken van Integraal Kindcentrum De Kreeke.

Het proces tot het kiezen van een aannemer die het huidige gebouw gaat vernieuwbouwen en de gymzaal renoveren is gestart.

Zoektocht aannemer is gestart

 

Eind december hebben we een voorselectie gedaan. Hieruit zijn een aantal aannemers overgebleven die voldoen aan de kwaliteitscriteria om het integraal kindcentrum te kunnen vernieuwbouwen. Binnenkort krijgen deze partijen de documenten waarop ze hun offerte moeten baseren.

 

Op basis van prijs en kwaliteit kiezen we uiteindelijk de aannemer. Deze bouwteamcombinatie gaat aan de slag met het uitwerken van het definitief ontwerp. Na goedkeuring hiervan kan de bouw starten. De oplevering van de school staat gepland voor het schooljaar 2025/2026.

 

Duurzaam

We willen dat de school duurzaam gebouwd wordt met aandacht voor recycling en het gebruik van natuurlijke hernieuwbare materialen. Het gebouw moet ook aan ENG-criteria voldoen, wat inhoudt dat het energiezuinig moet zijn. Kortom, de school moet milieuvriendelijk zijn, met de nadruk op het hergebruik van materialen en energiezuinigheid.

Sloopwerkzaamheden

 

Voor het broedseizoen, dus in maart starten de eerste sloopwerkzaamheden aan het voormalige schoolgebouw. Dit om te voorkomen dat er vogels gaan broeden en de bouwwerkzaamheden moeten worden uitgesteld.

Bouwketen en transportroutes

 

Zodra de aannemer is geselecteerd, beginnen de bouwwerkzaamheden. Denk aan het aanleveren van bouwmateriaal, keten en materieel. Dit kan overlast veroorzaken in de omgeving. We gaan samen met de bouwende partij, de school, de kinderopvang, omwonenden en de dorpsraad in gesprek om dit van tevoren te bespreken.

 

De aannemer moet straks ook keuzes maken wat betreft transportroutes. Dit is een onderwerp dat we vooraf gaan bespreken met de omgeving.

Bouwkeet

De bouwketen, opslagcontainer en opslagplaats van materiaal komt op het huidige terrein van de school aan de kant van de Vlietstraat. De pannakooi gaat hiervoor tijdelijk weg.

 

Contact

Tijdens de bouwwerkzaamheden heeft de aannemer een vast contactpersoon voor vragen, klachten of complimenten. Zodra de aannemer bekend is, komen we hierop terug.

Planning

Het doel is dat IKC De Kreeke voor het schooljaar van 2025-2026 in gebruik kan worden genomen. Hiervoor moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  • aanbesteding aannemer (begin 2024)
  • eerste sloopwerkzaamheden (maart/april 2024)
  • start bouw (na de bouwvakantie 2024)
  • oplevering en verhuizing (zomer 2025)

Op de hoogte blijven

 

Om iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken van de bouw van IKC De Kreeke versturen we vanuit de gemeente Terneuzen periodiek deze nieuwsbrief. Heeft u tussentijds vragen, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar: dekreeke@terneuzen.nl. Op www.terneuzen.nl/dekreeke plaatsen we alle informatie over het project. Hier kunt u ook de eerder verstuurde nieuwsbrieven teruglezen.

Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om jezelf af te melden..