Bericht niet goed leesbaar? Bekijk de online versie.
 

 
Beste wedstrijdsecretarissen,
 

Nieuwsbrief Digitaal Wedstrijd Formulier

 

 

Het DWF in de NTTB App wordt (op termijn) het enige officiële en rechtsgeldige formulier om wedstrijden in te vullen en is daarmee de toekomstige vervanger van het enige andere officiële en rechtsgeldige formulier:
het papieren wedstrijdformulier.

Ontwikkeling app- en DWF-gebruik
We zien dat inmiddels ruim 4500 leden de app hebben geïnstalleerd op de telefoon. Het aantal actieve gebruikers per dag piekt inmiddels op ongeveer 1000.

Op het moment van versturen van deze nieuwsbrief is 43% van alle wedstrijden van de voorjaarscompetitie 2022 via de NTTB App ingevuld, wat neerkomt op ruim 900 wedstrijden.

Het hoogste percentage wedstrijden waarbij gebruik gemaakt wordt van het DWF vinden we in Holland-Noord (56%) gevolgd door de landelijke competitie (53%).

Accorderen wedstrijden
Op dit moment worden de meeste wedstrijden door één van beide teams geaccordeerd. Het is de bedoeling dat beide teams de wedstrijd accorderen. Accorderen kan door de betreffende spelers óf door een NPC (Non Playing Captain). 
Accordering door beide teams is straks essentieel bij de invoering van het DWF als leidend wedstrijdformulier. Wanneer de uitslag is ingevuld door het ene team en daarna een speler van het andere team de wedstrijd opent in de app, komt er een melding met de vraag of de uitslag akkoord is en is een knop zichtbaar om akkoord te geven. Voorafgaand aan het accorderen kan ook een eventuele opmerking geplaatst worden.

Mogelijkheden voor wedstrijdsecretarissen
Wedstrijdsecretarissen (zoals geregistreerd in NAS) hebben de volgende mogelijkheden in de NTTB App:


- toegang tot de betreffende wedstrijd (huidige en volgende week)  
- aanpassen van een thuiswedstrijd 
- toevoegen van opmerkingen bij een thuiswedstrijd
- beheren DWF- en NPC-rechten
- toegang tot Contacten (gegevens Wedstrijdsecretarissen van de competitie waarin ze volgens NAS WS zijn).
Let op: de WS dient nog wel de wedstrijd formeel te bevestigen. Dit kan alleen in NAS.


Verenigingsbestuursleden en verenigingsfunctionarissen (zoals geregistreerd in NAS) hebben in de NTTB App toegang tot de Ledengegevens van de vereniging waarvan ze bestuurslid of functionaris zijn.


Twee van de veelgestelde vragen en antwoorden

Q: Vervalt de plastic ledenpas?
A: Zowel de fysieke ledenpas als de ledenpas die beschikbaar is via de NTTB App zijn reglementair geldig. Fysieke ledenpassen worden niet meer gemaakt. Sinds eind 2020 ontvangen nieuwe leden via e-mail een Welkomstbrief met daarin informatie over de NTTB App en de digitale ledenpas. Als je geen digitale ledenpas wil via de NTTB App, kan je een pdf aanvragen via nas@tafeltennis.nl. Deze is ook reglementair geldig.

Q: Hoe gaat het met de handtekening van de begeleider bij jeugdteams?
A: De handtekening begeleiding jeugdteams vervalt, de verplichting dat een jeugdteam begeleid wordt vervalt niet. Als er geen begeleider aanwezig is geweest bij de wedstrijd dient dit aangegeven te worden in het opmerkingenveld.

 Vragen?

Als je vragen of ideeën hebt rondom de verdere ontwikkeling van de app, neem dan contact op met de Helpdesk.

De komende maanden zullen we je op regelmatige basis informeren over de ontwikkelingen rondom het DWF. Als je deze informatie niet wilt ontvangen, kun je je afmelden via de knop onderaan dit bericht.

Om deze reden wordt ook niet telkens opnieuw een nieuwe uitdraai van wedstrijdsecretarissen gemaakt, want dan zouden afmelders opnieuw de nieuwsbrief ontvangen. Nadeel hiervan is dat nieuwe wedstrijdsecretarissen niet automatisch deze nieuwsbrief krijgen. Nieuwe wedstrijdsecretarissen en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden. E-mailadres gewijzigd? Meld het oude e-mailadres af en meld het nieuwe e-mailadres aan.

 

 

 

 

 

 

 

Meld je aan voor deze nieuwsbrief |  Contact |  Nieuws 

 

 Meld je af voor deze nieuwsbrief