Afbeelding
NVvW Nieuwsbrief maart 2024

In deze nieuwsbrief

 • Van de voorzitter
 • Nieuws van het Wereldwiskunde Fonds 
 • Hoe kijk je een examen na? 
 • Adviestabel opsturen examenwerk
 • Examenbesprekingen
 • Vacatures voorzitters syllabus commissies CvTE
 • Mijn mooiste les
 • Vakantiecursus over groepentheorie
 • In het zonnetje: Werkgroep vrouwen & wiskunde
 • Uitnodiging: Leve de wiskunde!
 • Van de vakbondstafel: cao in het vo
 • Tot slot: Vierkant voor wiskunde

Van de voorzitter

En opeens is het april, een mooi moment om de maart-editie van de nieuwsbrief op te sturen. De klok is een uur vooruitgezet, dus het is weer een weekje wennen aan hoe laat het eigenlijk is. We weten wel precies hoever we in het schooljaar gevorderd zijn. De voorlaatste toetsweken zijn zo’n beetje achter de rug, er worden voorzichtig prognoses gemaakt wie er wel en wie er niet overgaan in de mentorgroep, er zijn gesprekken met ouders en leerlingen over wat te doen als het allemaal niet gaat lukken, de schoolleiding maakt met potlood alvast een formatieplan, studiewijzers voor de laatste periode worden in elkaar geknutseld en de examens komen eraan.
Dat laatste zien we ook in deze nieuwsbrief terug. We lezen over bijeenkomsten “Hoe kijk je een examen na” en de adviestabel voor het opsturen van examenwerk is te vinden. Voor de centrale examenbesprekingen in mei wordt gezocht naar ervaren docenten die hun expertise willen delen in die vergaderingen, met als opbrengst een verslag om in Nederland zoveel mogelijk overeenstemming in het nakijken van de examens te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld vragen die in het examenforum naar voren gebracht zijn, worden in de vergaderingen besproken en indien mogelijk, beantwoord.
En omdat het al april is, kijken we ook even vooruit. Over een paar dagen levert de vakvernieuwingscommissie bovenbouw havo vwo het laatste tussenproduct op aan de advieskring. De NVvW is vertegenwoordigd in die advieskring en haalt binnenkort dus graag feedback bij je op. Wat vinden we ervan, wat is er onduidelijk, wat is een goed idee en wat zeker niet? In online meet-ups en bij voldoende belangstelling ook live, kun je vertellen wat je ervan vindt. Aanmelden kan binnenkort. De documenten zullen achter het wachtwoord op de NVvW-site te vinden zijn.
Wie in aanloop naar het 100-jarig jubileum eens door de online archieven van Euclides bladert, zal ontdekken dat curriculumvernieuwing al die jaren al een grote rol speelde. Onze vorige secretaris, Kees Garst, merkte het ook toen hij de bestuursverslagen en bijbehorende stukken van 2008 tot 2013 digitaliseerde. Met het vastleggen van dit ontbrekende stukje, sluit het digitale archief van de vereniging nu naadloos aan op het fysieke deel dat in het Noord-Hollands Archief is opgeslagen. Veel dank dus aan Kees Garst. En wij gaan moedig voorwaarts, op naar verenigingsjaar 100.

Wim Caspers
Voorzitter NVvW

Nieuws van het Wereldwiskunde FondaDe aprilveiling is van start
De Winterverkoop van boeken voor vaste lage prijzen liep tot 29 maart. Deze verkoop heeft ruim € 550 opgebracht. Nu is de aprilveiling gestart.

Gedurende de hele maand april kan weer worden geboden op ongeveer 800 mooie wiskundeboeken. Naast oude school- en studieboeken uit Nederland en uit het buitenland bieden we mooie boeken aan over didactiek en geschiedenis van de wiskunde. Ook weer veel populair wetenschappelijke boeken en recreatieve boeken (o.a. over Rubik en wiskundige puzzels) en veel boeken uit de Epsilon-reeks, zowel studieboeken als zebraboekjes. Ook hebben we weer een exemplaar van de tiendelige Encyclopaedia of Mathematics!
En we hebben een nieuwe rubriek: Vrouwen en wiskunde.
De totale opbrengst van de veiling gaat weer naar projecten rondom wiskundeonderwijs in ontwikkelingslanden. Kijk rustig rond en bied mee! De veiling sluit op zaterdag 30 april 2024, gedurende deze dag sluiten de aangeboden boeken op verschillende tijdstippen.
Veel plezier met deze veiling!


WwF op de NWD
Het Wereldwiskunde Fonds is natuurlijk weer aanwezig op de NWD in Noordwijkerhout op 5 en 6 april. In onze boekenkraam kun je mooie wiskunde school- en studieboeken vinden, maar ditmaal ook heel recreatieve wiskundeboeken en populair wetenschappelijke boeken. Je vindt ons op de E-pier. Betaal contant of met pin. 
 

Nieuwe veilingmeester
Je las er al over in de vorige nieuwsbrief, maar we zijn nog altijd op zoek naar een nieuwe veilingmeester. Heb je gemiddeld een uur per week over voor dit goede doel, kom ons dan helpen. De NVvW ondersteunt de veilingmeester waar het kan en jij steunt met je werk het wiskundeonderwijs in ontwikkelingslanden. Meld je dan bij de secretaris van het Wereldwiskunde Fonds, Heleen van der Ree, door een mail te sturen

Hoe kijk je een examen na?Ook dit jaar verzorgt de vereniging weer de bijeenkomsten  "Hoe kijk je een examen na".
Deze jaarlijkse bijeenkomst voor eindexamen docenten vmbo-GT, havo en vwo is geschikt voor zowel beginnende docenten als voor ervaren docenten.

Aan de hand van examenopgaven, gecombineerd met leerlingenwerk, bespreken we hoe deze nagekeken zouden kunnen worden. Op deze wijze hopen we de jonge collega’s te helpen bij de ingewikkelde opdracht om het examen na te kijken en met meer ervaren collega’s onderling te vergelijken binnen de mogelijkheden van het correctievoorschrift.

De bijeenkomsten vinden op verschillende tijdstippen plaats: 

vmbo-GT: donderdag 11 april 19:00 uur, online
havo/vwo: dinsdag 23 april, 19:30 uur, online
havo/vwo: donderdag 25 april 19:30 uur, online

Kijk voor meer informatie en aanmelden op onze website

Adviestabel opsturen examenwerk

Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar een adviestabel voor het opsturen van leerlingenwerk. Zie ook deze pagina voor meer informatie. 

Examenbesprekingen

Ieder jaar organiseert de NVvW centrale examenbesprekingen voor ieder wiskundevak. Van deze besprekingen wordt een verslag gemaakt dat wiskundedocenten tijdens het nakijken kunnen gebruiken. 
Het doel van deze bespreking en het verslag is om zoveel mogelijk overeenstemming te krijgen in het nakijken. Het correctievoorschrift is natuurlijk altijd leidend, maar in sommige gevallen voorziet het correctievoorschrift niet en dan proberen we afspraken te maken over het nakijken in deze situaties.

Voor deze besprekingen zijn we op zoek naar ervaren examendocenten. Vind jij het leuk om een keer zo'n bespreking bij te wonen en je ervaringen te delen met het veld? Geef je dan op

Vacatures syllabus commissies CvTE
Voorzitters
De nieuwe examenprogramma's worden voor de zomer opgeleverd door het ontwikkelteam. Na de zomer starten dan de volgende fases. 
Er moeten syllabi geschreven worden voor de nieuwe examenvakken wiskunde. CvTE werft op dit moment voorzitters voor deze syllabus commissies. 
Als je in het hoger of wetenschappelijk onderwijs werkt, dan is dit misschien wel een hele leuke klus voor jou!

Kijk hier voor meer informatie.

Leden
En voor dezelfde syllabus commissies zoekt CvTE ook leden. Werk je in havo of vwo bovenbouw, dan kun je solliciteren voor deze commissies. 

Meer informatie vind je hier. 
 

Mijn mooiste lesDeze oproep stond ook in de vorige nieuwsbrief. Er hebben al veel mensen gereageerd, maar we kunnen nog steeds reacties gebruiken. Dus aarzel niet en stuur een mail over je mooiste les!

Als docenten wiskunde staan we dagelijks voor klassen met pubers een vak uit te leggen dat wij heel mooi vinden, maar onze leerlingen niet altijd. Dat is soms lastig, maar regelmatig gaat het wel goed en doen de leerlingen goed mee en leren ze veel van ons.

Wij doen mooie en bijzondere dingen in de klas, proberen werkvormen uit, motiveren leerlingen, laten ze zittend of staand opgaven oplossen, werken met wisbordjes, Kahoots, wiskundekwartet of wiskunde domino, geven ze praktische opdrachten of laten ze op de computer mooie dingen maken en we leggen ze in begrijpelijke taal de moeilijkste onderwerpen uit. Nu is deze opsomming natuurlijk niet compleet.
En wat is het jammer dat buiten onze leerlingen niemand al die bijzondere, mooie lessen ziet.

Daarom willen je jullie vragen om een mooiste les te beschrijven en naar ons op te sturen. Zo kunnen we zelf laten zien wat voor mooie lessen wij geven en daarnaast kunnen we collega's inspireren om nog meer mooie lessen te geven.
Al deze mooie lessen gaan we bundelen in een Euclides special.

Hoe kun je je mooie les opsturen:
- maak een beschrijving van je les
- stuur eventueel het materiaal voor de leerlingen mee   
- foto’s of ander beeldmateriaal is ook van harte welkom.

De redactie van de special bekijkt of je tekst zo in de special kan of dat we nog vragen voor je hebben. Als je zelf liever niet de hele tekst schrijft, dan kunnen we je daarbij helpen. Stuur ik dat geval een korte omschrijving op.
Dus aarzel niet en stuur een mail met je mooiste les naar mooisteles@nvvw.nl                                                                                                                                                                  

Vakantiecursus 2024


In de vakantiecursus van 2024 staat groepentheorie centraal. In het bijzonder de stelling van Banach en Tarski. Deze verbluffende stelling zegt dat een massieve driedimensionale bol van straal 1 opgedeeld kan worden in 5 niet-overlappende delen die vervolgens opnieuw kunnen worden samengevoegd tot twee bollen van straal 1.

De vakantiecursus wordt georganiseerd door Platform Wiskunde Nederland en Platform Wiskunde Vlaanderen. Je kunt dan ook kiezen uit twee locaties: 
Amsterdam: 23 en 24 augustus
Antwerpen: 6 en 7 september

Kijk voor meer informatie in de brochure of meld je aan via de website van Platform Wiskunde Nederland

In het zonnetje: werkgroep vrouwen & wiskundeBinnen de NVvW zijn heel veel leden actief in een werkgroep. In deze reeks zetten we iedere maand een werkgroep in het zonnetje. Deze maand de werkgroep Vrouwen & Wiskunde.

De werkgroep Vrouwen & Wiskunde werd in 1981 opgericht uit onvrede over het heersende beeld van wiskunde en de geringe rol van meisjes en vrouwen daarin.

We zijn nu ruim 40 jaar verder en er blijken nog steeds verschillen te zijn tussen het (wiskunde)onderwijs aan jongens en meisjes. Genderneutraliteit in het onderwijs is zeker geen vanzelfsprekendheid. Onbewust wordt het verschil tussen jongens en meisjes om ons heen benadrukt. Daarom heeft de werkgroep Vrouwen en Wiskunde in 2020 een doorstart gemaakt. Met als doel de wiskundedocenten bewust te laten worden van deze verschillen.
Lees hier meer over de werkgroep. 

Wil je een bijdrage leveren aan deze werkgroep, neem dan contact met ons op!

Uitnodiging: Leve de wiskunde!Op vrijdag 19 april organiseren het wiskundeinstituut van de Universiteit van Amsterdam en VO-HO netwerk Bètapartners de conferentie  ‘Leve de wiskunde!’ op het Amsterdam Science Park.
Tijdens deze dag krijgen docenten (havo/vwo) boeiende contexten voor in de les aangereikt, kunnen zij collega's ontmoeten en zijn ze aan het eind weer up-to-date binnen hun vakgebied. Leerlingen (5 en 6 vwo) maken kennis met het Amsterdam Science Park, volgen lezingen in collegezalen en ontmoeten wetenschappers. 
Deelname is gratis, maar je moet je wel even aanmelden

Van de vakbondstafelInzet voor cao-onderhandelingen in het VO

In juni starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs. Namens de NVvW neemt de FvOv deel aan deze onderhandelingen. Om de inzet van de FvOv te bepalen, wiillen we graag de mening van onze leden die in het vo werken. Als het goed is, dan heb je vorige week een mail ontvangen met de oproep om de vragenlijst in te vullen. 
Ben je wel werkzaam in het vo, maar heb je geen mail ontvangen, neem dan contact op met onze ledenadministratie

Er zijn al ruim 500 NVvW-collega's die de vragenlijst hebben ingevuld, veel dank hiervoor!
Tot slot
Heb je leerlingen met liefde voor wiskunde? Wijs ze dan op de kampen van Vierkant voor wiskunde. Ieder zomer veel plezier met wiskunde en anderen. Kijk voor meer informatie op 
Vierkant voor wiskunde.

 

Feantersdyk 4-i
9264 TN Earnewâld
hoofdbureau@nvvw.nl

 

Colofon

Dit is een automatisch bericht, antwoorden op nieuwsbrief@nvvw.nl worden niet gelezen. Mocht u vragen over de vereniging hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@nvvw.nl, voor technische vragen kunt u terecht bij de webmasters via webmasters@nvvw.nl.