Afbeelding
NVvW Nieuwsbrief januari 2024

In deze nieuwsbrief

 • Van de voorzitter
 • Regiobijeenkomsten Kerndoelen
 • Vacature commissie ICT van CvTE
 • Mijn mooiste les
 • Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken
 • Rekenen-wiskunde overgang van PO naar VO
 • Wiskunde B op de havo
 • In het zonnetje: Werkgroep Geschiedenis
 • Wiskunde D: bied de keuze
 • Twee vacature Epsilon en KWG
 • Nieuws van het Wereldwiskunde Fonds
 • Alvast in de agenda: Vakantiecursus 2024
 • Duurzaamheidsdidactiek
 • Van de vakbondstafel: Pensioen is belangrijk
 • Tot slot: lees Euclides digitaal

Van de voorzitter

En bevalt het een beetje als voorzitter? Dat is een goede vraag die nog al eens gesteld wordt. Ja, het bevalt zeker en we zitten midden in allerlei curriculumherzieningen, dus genoeg te doen. Dat was tot voor kort mijn antwoord. En het klopt ook wel, van die curriculumherzieningen (lees hieronder bijvoorbeeld over de Regiobijeenkomsten kerndoelen), maar dat is maar een klein aspect van wat er gebeurt in de vereniging. Ik kwam namelijk op het onschuldige idee om van elke werkgroep van de NVvW een vergadering bij te wonen. Hoeveel werkgroepen heeft de NVvW? Doe een gok. Fout, het zijn er tien en als je oneerbiedig de redactie van Euclides meetelt zijn het er elf.

Maar goed, een online vergadering kost relatief weinig tijd en inmiddels heb ik er vier kunnen bezoeken. Wiskunde voor morgen beraadt zich op het organiseren van een symposium over de vakdidactiek, de werkgroep Statistiek formuleerde een advies over statistiek in de examenprogramma’s, de hbo-werkgroep buigt zich alweer over de programmering voor het volgende jaar (dit jaar nog Geschiedenis van de wiskunde en Toegepaste wiskunde op het hbo) en het Wereldwiskunde Fonds honoreert nieuwe aanvragen, monitort de lopende projecten en zorgt voor een ordelijke afronding van voorbije trajecten. De werkgroep havo-vwo moest ik helaas overslaan. Zij sloten na hun reguliere vergadering, die avond ook nog eens aan bij een docententafel waar het beroepsbeeld van de leraar tegen het licht werd gehouden.

Dus dat zijn er pas vier, nog zes te gaan, zeven als je oneerbiedig de redactie van Euclides meetelt. Euclides viel vandaag trouwens op de deurmat. Daar staat ook het nodige in. Het is moeilijk om te kiezen waar te beginnen met lezen. Gaan we meteen de thinking classrooms in, of willen we eerst weten wat we kunnen doen aan misconcepties of toch liever een vertrouwde start met een degelijk verhaal van Martin Kindt. Het is bijna te veel.

En dan ook nog eens deze nieuwsbrief. De PO-VO-conferentie gaat in de herhaling, lees over duurzaamheidsdidactiek en over de werkgroep geschiedenis (een van de zes resterende werkgroepen), de Vakantiecursus wordt aangekondigd … En als je zelf ook een bijdrage wilt leveren in het wiskundelandschap, dan zijn er maar liefst drie vacatures waar je op kunt reageren.

Dus, bevalt het een beetje als voorzitter? Ja zeker, het is lekker druk en door een hele hoop mensen wordt er heel veel schitterend werk verzet. En alsof het nog niet genoeg is, het gerucht gaat dat vereniging onderdak gaat bieden aan een heus 3D online wiskundemuseum. We hebben iets om naar uit te kijken!

Wim Caspers
Voorzitter NVvW

Regiobijeenkomsten KerndoelenNu de conceptkerndoelen voor wiskunde en Nederlands zijn opgeleverd, is het tijd om scholen te raadplegen en in gesprek te gaan met onderwijsprofessionals over de bruikbaarheid in de onderwijspraktijk.
Daarom is SLO t/m maart 2024 op zoek naar o.a. leraren en rekencoördinatoren die als team van een school mee willen denken over de conceptkerndoelen rekenen en wiskunde en meedoen door een regiobijeenkomst bij te wonen en een praktijkopdracht in de eigen school uit te voeren. Scholen krijgen een vergoeding voor de deelname. 
 
In totaal worden er door heel Nederland acht regiobijeenkomsten georganiseerd., waarvan er de komende periode nog 6 gehouden worden. Per regio kunnen 10 tot 15 scholen voor voortgezet onderwijs en 4-6 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs meedoen.
Je kunt je nog aanmelden voor de volgende bijeenkomsten:
Di 6 februari Roermond
Di 5 maart Leeuwarden
Di 12 maart Bergen op Zoom
Di 19 maart Groningen


Meer informatie is hier te vinden: Praat mee over de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde in de onderwijspraktijk.

Heb je nog vragen, dan kun je die stellen via het mailadres actualisatiebeproeven@slo.nl

Vacature commissie ICT van CvTEVoor het cluster exacte vakken is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) per direct op zoek naar een lid voor de commissie ICT wiskunde havo/vwo. De commissie ICT wiskunde havo/vwo is een door het CvTE nieuw opgerichte commissie. Benieuwd? Bekijk hier de volledige vacaturetekst. .
 

Mijn mooiste lesAls docenten wiskunde staan we dagelijks voor klassen met pubers een vak uit te leggen dat wij heel mooi vinden, maar onze leerlingen niet altijd. Dat is soms lastig, maar regelmatig gaat het wel goed en doen de leerlingen goed mee en leren ze veel van ons.

Wij doen mooie en bijzondere dingen in de klas, proberen werkvormen uit, motiveren leerlingen, laten ze zittend of staand opgaven oplossen, werken met wisbordjes, Kahoots, wiskundekwartet of wiskunde domino, geven ze praktische opdrachten of laten ze op de computer mooie dingen maken en we leggen ze in begrijpelijke taal de moeilijkste onderwerpen uit. Nu is deze opsomming natuurlijk niet compleet.
En wat is het jammer dat buiten onze leerlingen niemand al die bijzondere, mooie lessen ziet.

Daarom willen je jullie vragen om een mooiste les te beschrijven en naar ons op te sturen. Zo kunnen we zelf laten zien wat voor mooie lessen wij geven en daarnaast kunnen we collega's inspireren om nog meer mooie lessen te geven.
Al deze mooie lessen gaan we bundelen in een Euclides special.

Hoe kun je je mooie les opsturen:
- maak een beschrijving van je les
- stuur eventueel het materiaal voor de leerlingen mee   
- foto’s of ander beeldmateriaal is ook van harte welkom.

De redactie van de special bekijkt of je tekst zo in de special kan of dat we nog vragen voor je hebben. Als je zelf liever niet de hele tekst schrijft, dan kunnen we je daarbij helpen. Stuur ik dat geval een korte omschrijving op.
Dus aarzel niet en stuur een mail met je mooiste les naar mooisteles@nvvw.nl                                                                                                                                                                  

Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakkenWiskunde is geen op zichzelf staand vak: de dingen die leerlingen bij wiskunde leren worden toegepast in heel veel andere vakken.

NVvW en Platform Rekenbewust vakonderwijs organiseren op 27 maart, samen met KNAG, Vecon en NVON, voor de derde keer de conferentie voor docenten van onderbouw vmbo en havo/vwo over de basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken.

Een van de moeilijkste dingen voor leerlingen is om te herkennen dat wat ze bij het ene vak leren eigenlijk hetzelfde is als wat ze bij een ander vak leren. We krijgen dan ook vaak van docenten de vraag: hoe gaan andere scholen hiermee om? Hoe krijgen we de leerlingen zo ver om bij economie of natuurkunde toe te passen wat ze bij wiskunde geleerd hebben?

Tijdens de conferentie Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken bieden we je handvatten om hiermee, op een manier die bij jou en je collega’s past, om te gaan.

Voor deze conferentie is het noodzakelijk dat je met minimaal 2 docenten van je school komt. Een wiskundedocent en een docent van een ander vak, zoals bv economie, natuurkunde, scheikunde, biologie of aardrijkskunde. Samen gaan jullie, onder begeleiding, aan de slag met het leren van elkaars aanpak; je gaat kijken of je tot een gezamenlijke aanpak kunt komen die bij jouw school en collega’s past.

Het is een praktische conferentie, waar je zelf aan de slag gaat om het onderwijs in jouw school voor alle leerlingen herkenbaarder te maken. Het resultaat van deze middag zal een poster zijn, die je in jouw school, in jouw klassen kunt ophangen. Een poster, speciaal voor jouw school.

Data: woensdag 27 maart
Plaats: Nieuwegein 
Voor wie: alle docenten wiskunde, aardrijkskunde, natuurkunde, biologie, economie en scheikunde
Kosten: € 70,- voor leden van een van de meewerkende verenigingen.

Geef je nu, samen met je collega’s op.

Rekenen-wiskunde, overgang van PO naar VOEen studiemiddag voor alle leraren die geïnteresseerd zijn in rekenen en wiskunde en de aansluiting daarbij van PO naar VO.

Je krijgt leerlingen van veel verschillende scholen in de brugklas en het is soms ingewikkeld om te weten wat ze allemaal al weten van wiskunde. De geactualiseerde kerndoelen gaan daarbij helpen, maar hoe ziet dat er precies uit in het PO, is er een gemeenschappelijke basis waar je vanuit kunt gaan?
Ga in gesprek met je collega’s uit het PO en kijk samen naar de overeenkomsten en de verschillen.
Dit kan op de studiemiddag 
Rekenen en wiskunde van PO naar VO
op woensdag 13 maart.

Deze middag is vooral geschikt voor wiskundeleraren in de onderbouw van het vmbo, maar uiteraard zijn ook leraren uit de onderbouw havo-vwo van  harte welkom. 

Deze studiemiddag wordt georganiseerd door de NVORWO, de NVvW en SLO.

Waar: Utrecht (op loopafstand van het centraal station)
Datum: woensdag 13 maart
Tijd: 15:30 – 19:30 uur
Kosten: € 50,- (inclusief avondmaaltijd)


Voor meer informatie en om je aan te melden, klik je hier

Wiskunde B op de havo


Herken je het volgende gevoel? Je geeft les in wiskunde B aan havo 4 en havo 5 en stuit op talloze uitdagingen bij het overbrengen van dit prachtige vak aan je leerlingen.

Is er te veel lesstof? Is de stof te moeilijk? Gaat het te snel? Een groot aantal leerlingen komt blijmoedig naar de les en luistert naar het praatje. Bij een onvoldoende balen ze, maar thuis iets extra’s doen is vaak een brug te ver. Pas in de tweede helft van havo 5 gaan de lichtjes aan. Ondanks jarenlange inspanning om dit vak met succes te onderwijzen, blijft het lastig hierin de juiste weg te vinden.
 
Met een oproep om een enquête in te vullen, zijn we met een team van drie docenten een onderzoek gestart. Hebben anderen soortgelijke ervaringen? Meer dan honderd collega’s hebben de vragenlijst ingevuld.

De enquête bestond uit gesloten en open vragen. Met name de uitgebreide en genuanceerde antwoorden op de open vragen gaven ons een beter zicht op de problemen bij 4/5 havo wiskunde B.
 
Om een aantal opvallende resultaten te duiden hebben we in 2023 tijdens de studiedag van de NVvW een workshop gegeven met als titel “Over de toekomst van havo wiskunde B.”. De respons op de enquête is samengevat in drie thema’s en in poster-vorm gepresenteerd en besproken met een groep van 13 docenten.
 
We hebben onze bevindingen van de enquête en het gesprek op de studiedag verwerkt in een reeks blogs, waaronder een integraal overzicht van de resultaten van de enquête en onze bevindingen op de drie thema’s: aansluiting, waardering, en plezier.

Lees hier de blogs

Theo Nijboer, Hugo Mulder, Henk Hietbrink

In het zonnetje: werkgroep Geschiedenis


Binnen de NVvW zijn heel veel leden actief in een werkgroep. In deze reeks zetten we iedere maand een werkgroep in het zonnetje. Deze maand trappen we af met de werkgroep Geschiedenis. 

De werkgroep stimuleert het gebruik van de geschiedenis van de wiskunde in het wiskundeonderwijs én bevordert de studie en de kennis van de geschiedenis van het reken-wiskundeonderwijs. De werkgroep onderhoudt daartoe een website, organiseert bijeenkomsten en ontplooit andere daartoe dienende activiteiten.

Ieder najaar organiseert de werkgroep een symposium over de geschiedenis van de wiskunde en het wiskundeonderwijs. Deze symposia zijn altijd het bezoeken waard! 

Kijk op de webpagina's van de werkgroep voor meer informatie:
- over symposia
- lees de laatste nieuwsbrief van de werkgroep
 

Wiskunde D: bied de keuze

In veel scholen speelt na de kerstvakantie de profielkeuze. Daarbij hoort ook de mogelijkheid van keuzevakken. Vergeet daarbij niet: er is een prachtig keuzevak Wiskunde D. Iedere docent kent wel derdeklas leerlingen voor wie dat een mooi vak zou zijn. Het biedt de leerlingen een brede en rijke wiskunde-ervaring en bereidt ze goed voor op een vervolgstudie in het bèta-domein, met onderwerpen als differentiaalvergelijkingen, complexe getallen en statistiek.
Helaas bieden steeds minder scholen dit vak aan, meestal om organisatorische en financiële redenen. Dat leidt ook tot een teruglopend aan leerlingen dat er examen in doet.Het is echter belangrijk dat de meest gemotiveerde leerlingen de mogelijk behouden om zes tot zeven lesuren per week wiskunde te doen, zoals die ook in andere landen bestaat. Laten we proberen het tij te keren. Dat is ook een oproep aan u: probeer het vak weer terug te laten keren op uw school!
 
Wiskunde D Online is een non-profit initiatief van vrijwilligers om dit te ondersteunen. Het biedt scholen de mogelijkheid om Wiskunde D op school te herintroduceren met maar één contactuur per week, door een deel van het onderwijs naar online te verplaatsen. Op die manier is het betaalbaar en is het eenvoudiger te organiseren. Als de interesse voor het vak groeit binnen de school en de leerlingenaantallen weer groot genoeg zijn, dan kan het weer als regulier vak gegeven worden. Inmiddels draait Wiskunde D Online al vele jaren en heeft al honderden leerlingen succesvol naar de eindstreep begeleid.
Meer info:
- Algemene informatie over Wiskunde D Online 
digitale leeromgeving
- Wiskunde D Online video’s 

Rogier Bos
r.d.bos@uu.nl.

Twee vacatures bij Epsilon en KWG

Bij Epsilon en KWG zijn twee vacatures

Vacature bladmanager/eindredacteur Nieuw Archief voor Wiskunde
Het Nieuw Archief voor Wiskunde is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt vier maal per jaar. Het tijdschrift richt zich op eenieder die zich beroepsmatig met wiskunde bezighoudt, als academisch of industrieel onderzoeker, student, leraar, journalist of beleidsmaker. Het stelt zich ten doel te berichten over ontwikkelingen in de wiskunde in het algemeen en in de Nederlandse wiskunde in het bijzonder.

In verband met pensionering van de persoon die deze functie op dit moment vervult, zijn wij op zoek naar een bladmanager/eindredacteur voor 0,4 fte.

Functieomschrijving
Als bladmanager/eindredacteur ben je verantwoordelijk voor het gehele redactie- en productieproces. Je werkt hierin samen met de (hoofd)redactie en een bureauredacteur. Tevens ben je verantwoordelijk voor de promotie en het onderhouden van de website van het blad.

De startdatum is 1 oktober 2024. Daarnaast is er een inwerkperiode in overleg (met gedeeltelijke aanstelling) van 1 juni tot 1 oktober.

Kijk hier voor meer informatie. 

Vacature zakelijk directeur Epsilon
Epsilon Uitgaven brengt  kwalitatief goede wiskundeboeken tot stand en verspreidt deze in de Nederlandse en Engelse taal. Epsilon Uitgaven is eigendom van Stichting Epsilon, een stichting die opgericht is met steun van het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW). De uitgeverij biedt op alle niveaus, van onderbouw vmbo tot en met universitaire Master, boeken die zich in een goede belangstelling mogen verheugen.

In verband met pensionering van de huidige zakelijk directeur zijn wij op zoek naar een zakelijk directeur voor 0,4/0,5 fte.

Functieomschrijving
Als zakelijk directeur ben je verantwoordelijk voor het gehele fonds van de uitgeverij, zowel wat betreft financiën als het gehele publicatieproces, productie en verkoop. Tevens ben je verantwoordelijk voor de promotie en het onderhouden van de website van Epsilon Uitgaven.

De startdatum is 1 oktober 2024. Daarnaast is er een inwerkperiode in overleg (met gedeeltelijke aanstelling) van 1 juni tot 1 oktober.

Kijk hier voor meer informatie. 

Nieuws van het Wereldwiskunde Fonds


Ook deze winter zijn alle boeken en tijdschriften op onze website te koop voor de vaste (lage) vraagprijs. Neem een kijkje op de website! Alle opbrengsten worden gebruikt voor projecten rondom wiskundeonderwijs in ontwikkelingslanden. 

Projecten gezocht
Dankzij de vrijwillige bijdragen van de leden van de NVvW en de opbrengsten van onze boeken­veilingen hebben we ruimte voor het steunen van nieuwe projecten. Ken je een geschikt project in een land in ontwikkeling waarbij het gaat om het versterken van het wiskundeonderwijs, dan horen we dat graag. Aanvra­gen van een project kan via een formulier op onze website.
 
Jos Remijn (wereldwiskundeboeken@nvvw.nl),
veilingmeester WwF

Alvast in de agenda: Vakantiecursus 2024In de vakantiecursus van 2024 staat groepentheorie centraal. In het bijzonder de stelling van Banach en Tarski. Deze verbluffende stelling zegt dat een massieve driedimensionale bol van straal 1 opgedeeld kan worden in 5 niet-overlappende delen die vervolgens opnieuw kunnen worden samengevoegd tot twee bollen van straal 1.

Wil je hier meer over weten, reserveer dan alvast de data in je agenda: 
Amsterdam: 23 en 24 augustus
Antwerpen: 6 en 7 september

Meer informatie over de vakantiecursus vind je op de website van Platform Wiskunde Nederland

DuurzaamheidsdidactiekDuurzaamheid. Een belangrijk, complex en urgent onderwerp. Het voorbereiden van de volgende generatie op de toekomst is van groot belang. Maar duurzaamheidseducatie lijkt nog vaak structureel te onderbreken in het vo-onderwijs, of een onduidelijke of zelfs tegenstrijdige aanpak te volgen. Daarnaast hebben we te maken met uitdagingen rondom het uitzicht op de toekomst.

Hoe geven we les over duurzaamheid, zodat onze leerlingen niet alleen problemen zien, maar een hoopvol perspectief ontwikkelen? Een perspectief dat laat zien dat keuzes en acties er toe doen en dat de toekomst geen voldongen feit is. Hoe informeer je leerlingen en vermijd je daarbij valkuilen, zoals het aanjagen van verlammende angst? Hoe passen we duurzaamheidseducatie concreet toe in ons onderwijs?

De 1e editie van de Conferentie over Duurzaamheidsdidactiek gaat in op deze vragen en uitdagingen.
Ontdek de kracht van duurzaamheidsdidactiek – doe mee op 12 april 2024.

Klik hier voor meer informatie

Van de vakbondstafelEen nieuwe voorzitter

De FvOv heeft met ingang van 1 januari een nieuwe voorzitter, Remko Littooij. Remko heeft 13 jaar bij de VLS, de vereniging voor leraren in schoolmuziek, gewerkt. Hij is ook al jaren onderhandelaar bij de FvOv. Hiermee heeft de FvOv een nieuwe voorzitter die door zijn ervaring voortvarend aan de slag kan gaan. 

Het bestuur van de NVvW wenst Remko veel succes in zijn nieuwe functie. 
Tot slot
De Euclides is vandaag op de mat gevallen, dat betekent dat iedereen die de Euclides digitaal leest hem kan downloaden in de app. Wil je meer weten over de digitale Euclides? Kijk dan hier

Feantersdyk 4-i
9264 TN Earnewâld
hoofdbureau@nvvw.nl

 

Colofon

Dit is een automatisch bericht, antwoorden op nieuwsbrief@nvvw.nl worden niet gelezen. Mocht u vragen over de vereniging hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@nvvw.nl, voor technische vragen kunt u terecht bij de webmasters via webmasters@nvvw.nl.