Nieuwsbrief 2 IKC De Kreeke

 

Beste bewoners uit Westdorpe,

 

We zijn weer een mooie stap vooruit! We hebben Rothuizen BouwmeesterPro gecontracteerd en hiermee een groep ontwerpers toegevoegd, om samen met de toekomstige gebruikers het ontwerp meer detail te geven.

 

Terugblik informatieavond en klankbordgroep

Op 3 november vond een informatiebijeenkomst voor ouders én een klankbordgroepbijeenkomst plaats. 
In beide bijeenkomsten heeft de architect, de heer van Kampen van Bladgroen, een toelichting gegeven op het ontwerp van het gebouw. 
Ook heeft hij een eerste schets laten zien voor de inrichting van de buitenruimte. 

We gaan een energieneutraal gebouw realiseren. De delen van het gebouw die gedateerd zijn, zullen we slopen. We kijken of we materialen kunnen hergebruiken. 
We vinden het belangrijk om de kinderen vertrouwd te maken met wat 'groen bouwen, circulair bouwen en biobased bouwen’ is. 
We gaan het dak vergroenen en zullen ook zonnepanelen op het dak plaatsen. 

Het was fijn om te zien dat aanwezigen erg enthousiast waren. 

 

De notulen van de klankbordgroep zijn terug te vinden op onze projectpagina: www.terneuzen.nl/dekreeke

 

Projectpagina
 

Gunning opdrachtnemer en ondertekening bouwteamovereenkomst

 

De aanbestedingsprocedure is afgerond.

Opdrachtnemer Rothuizen BouwmeesterPro uit Middelburg heeft de opdracht gekregen. BouwmeesterPro heeft jarenlange ervaring in het bouwen van multifunctionele accommodaties. We zijn dan ook erg blij dat zij deelnemen in het bouwteam en mogelijk ook de vernieuwbouw in Westdorpe gaan realiseren.

 

Bouwteamovereenkomst

Op woensdagochtend 21 december gaan de gemeente en Rothuizen BouwmeesterPro de bouwteamovereenkomst feestelijk ondertekenen. Dit doen we met hulp van de kinderen. 

In deze overeenkomst staan allerlei afspraken en de randvoorwaarden voor de vernieuwbouw van het bestaande schoolgebouw en de renovatie van de gymzaal. 

Bestemmingsplan

Zoals eerder aangegeven in de klankbordgroepbijeenkomst gaan wij ook het huidige bestemmingsplan aanpassen. In een bestemmingsplan is vastgelegd wat de bestemming van een stuk grond is. Zo wijzigt de bestemming, van het gebied dat straks park wordt, van 'maatschappelijk' (school) naar 'groen'. 

Op de locatie waar straks het vernieuwde kindcentrum komt blijft de bestemming ‘maatschappelijk’. U mag als inwoner uw mening over het plan geven. Wij houden u via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte. Heeft u hierover vragen? Stuur ons dan een e-mail: dekreeke@terneuzen.nl

 

Visie Integraal Kind Centrum (IKC)

Op 14 april 2021 hebben we officieel de intentieverklaring ondertekend, met als doel het integraal kindcentrum De Kreeke op te richten in Westdorpe. In dit Integrale Kind Centrum (IKC) zijn alle kinderen gehuisvest van 0 t/m 12 jaar. Naast deze intentieverklaring loopt parallel het plan voor vernieuwbouw in Westdorpe. Wat ons betreft een kans die we niet voorbij konden laten gaan en met beide handen hebben aangegrepen.

 

Allebei zien wij de grote meerwaarde van een IKC. De doorgaande leerlijn van 0 t/m 12 jaar, werken met één team en vanuit één missie en visie. Op dit moment zijn we dan ook hard bezig om dit voor elkaar te krijgen. Zo zijn er bijvoorbeeld al gezamenlijke studiedagen en draait er een peuter-/kleutergroep op maandag- en woensdagochtend. Op dit moment hebben we nog vier verschillende werkplekken/locaties. Gelukkig komt daar met het nieuwe IKC verandering in, door alles onder een dak te huisvesten.

 

Daarnaast zijn we druk bezig om, samen met onze leerkrachten en pedagogische medewerkers,  ‘smoel’ te geven aan het gebouw. Ook leerlingen en ouders worden hierbij betrokken. Samen met de architect werken we aan een concept, waarin straks iedereen zich thuis voelt. Wat ons betreft wordt het nieuwe IKC het visitekaartje van en voor Westdorpe.  

 

Wij zijn in ieder geval enorm enthousiast en gaan de komende twee schooljaren hard aan de slag om zoveel mogelijk zaken al te realiseren, zodat het voor u als ouder, verzorger, opa, oma of buurtbewoner een lust voor het oog zal worden. Enthousiast geworden? Schroom dan zeker niet om contact op te nemen met één van ons.

 

Coen Kaijser, directeur Basisschool De Kreeke
Mandy de Baere, eigenaar Kinderopvang Natuurkidz

Planning

 

  • 2022-2023 uitwerken definitief ontwerp
  • Medio 2023 start bouwactiviteiten
  • Medio 2024 opening + ingebruikname IKC
  • Na ingebruikname herinrichting gebied rondom IKC

 

 

Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om jezelf af te melden..