Afbeelding
Nieuwsbrief nummer 78, november 2019

Inhoud

Bijeenkomsten

2 decGebruikersdag
Utrecht
11 decLandelijke bijeenkomst CoP
12 decNetwerk IBP
Utrecht
13 decKennisdeling O365
Schiphol
15 janIdentity Management
Woerden
24 jan MBO Ambassadeurs
Purmerend
30 en 31 jansaMBO-ICT Conferentie
Apeldoorn

Een actueel overzicht van onze bijeenkomsten is te vinden op: sambo-ict.nl/agenda. 

Alle tot nu toe gepubliceerde nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website via:
sambo-ict.nl/nieuwsbrieven. 

Klik hier om de nieuwsbrief online te lezen.
 

Inleiding

De wintertijd is weer ingegaan en het weer doet enorm zijn best om mensen somber te krijgen, maar iedere dag sta ik weer versteld wat een enthousiasme er binnen het MBO is. Mensen zijn terecht trots op deze mooie sector en ik ben erg blij dat ik er nu ook deel van uit maak en mijn steentje kan bijdragen om verbeteringen door te voeren. Of je nu bij een ambassadeursdag van saMBO-ICT bent, op een bijeenkomst voor informatiemanagers, het netwerk leermiddelen bezoekt of op het ambassadeursgala van het MBO rondloopt,  de goede sfeer, het willen samenwerken en trots op de sector komt iedere keer weer terug. 

De bijeenkomsten van saMBO-ICT worden heel goed bezocht en nog belangrijker met positieve feedback van de aanwezige deelnemers.  In deze nieuwbrief worden een aantal bijeenkomsten benoemd maar kijk ook op onze website naar de presentaties van de verschillende gebruikersgroepen/netwerkbijeenkomsten.   

Dinsdag 26 november was een spannende dag want op de dag van de ALV van de MBO Raad zou duidelijk worden of we met de strategische agenda verder kunnen gaan. Het draagvlak en enthousiasme bij de bestuurders is groot. Na een leuke en goed voorbereide presentatie van Mirjam Koster, Bert Beun en Ben Geerdink hebben de leden  toestemming gegeven om verder te gaan. Heel veel instellingen hebben al toegezegd om een bijdrage te leveren en we gaan de komende weken hard aan de slag om de volgende stap voorwaarts te maken.  Het thema leeft enorm en als saMBO-ICT pakken we graag de handschoen op om samen met de instellingen hier een goed vervolg aan te geven.  

Ook op 26 november is de coöperatie MBO Voorzieningen UA officieel gestart, een belangrijke stap om gezamenlijke diensten voor de instellingen aan te kunnen bieden. Nu is het aantal diensten nog beperkt en het spreekt voor zich dat er in de toekomst nog meer diensten bij kunnen maar het is aan de coöperatie om nu de voorwaarden op te stellen waar zo’n toekomstige  dienst aan moet voldoen.  

41e saMBO-ICT Conferentie

Over twee maanden staat de 41e saMBO-ICT conferentie alweer voor de deur. Op 30 en 31 januari zijn we te gast bij Aventus in Apeldoorn. De conferentie bestaat deze keer weer uit twee dagen. met op de donderdagavond een informeel programma inclusief keynote, borrel en dinerbuffet. Kortom ook volop de gelegenheid om bij te praten met de collega’s uit het netwerk. De vrijdag staat met allerlei workshops en keynotes zoals gewoonlijk in het teken van kennisdeling.

Vrijdag gaan we iets later van start, zodat ook mensen die van ver moeten komen een kans hebben op tijd te zijn. Naast twee keynotes staan er 24 workshops gepland. Het is de programmacommissie gelukt al een groot aantal interessante workshops te noteren, het voorlopige programma vind je hier.  Laat u bijpraten en inspireren, wissel uit en geniet van deze twee dagen.

Aanmelden instellingen  
Aanmelden voor de conferentie voor instellingen kan via  dit formulier. Voor medewerkers van onderwijsinstellingen die bij saMBO-ICT zijn aangesloten, geldt geen aanmeldlimiet.  

Aanmelden bedrijven  
Bedrijven kunnen met maximaal twee personen aan de conferentie deelnemen. Zij melden zich hier aan.

Zie voor meer informatie (locatie, parkeren, overnachten) onze website.

Gebruikersdag 2 december 2019

Het is al weer 10 jaar geleden dat we begonnen met ons vaste ritme van 5 gezamenlijke gebruikersdagen per jaar. Op 2 december 2019 is dat voor de 50e keer. Allemaal weer hartelijk welkom. 

De onderwerpen die deze keer in het ochtendprogramma aan de orde zullen komen, zijn: Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA), Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO), MBO Transparant en last, but not least een presentatie vanuit het Friesland College over Flexibel leren. Uiteraard ontbreken het nieuws van saMBO-ICT en de actualiteiten van DUO niet. 

Het gezamenlijke ochtendprogramma is van 9.30 tot 12.30 uur en de gebruikersgroepen Eduarte, Magister, Peoplesoft en Education Online komen vanaf 13.15 uur bij elkaar. Locatie: vergadercentrum Domstad in Utrecht. 

Zie Gebruikersdagen voor meer informatie. Daar vind je ook de informatie/presentaties van alle 50 gebruikersdagen van de afgelopen 10 jaar! 

Kennisdeling O365 - 13 december 2019

De bijeenkomst Kennisdeling Office 365 op 13 december is al weer helemaal volgeboekt. Aanmelden kan helaas niet meer. Deze keer gaat het over O365 in het onderwijs, dus wat kan ik er mee in de klas. Het programma kun je hier terugvinden. We vinden het ontzettend vervelend dat we veel belangstellenden hebben moeten teleurstellen en beraden ons op een oplossing. De volgende #KDO365 is op 29 mei 2020. Daar hebben we gelukkig veel meer stoelen beschikbaar. 

MBO Ambassadeurs

Op woensdag 13 november waren de MBO Ambassadeurs te gast bij het VISTA college in Sittard. Overkoepelend thema was data-ondersteund onderwijs; een van de pijlers van de Strategische agenda digitalisering mbo.

Het was een hele goede bijeenkomst, boordevol informatie en inspiratie, zie hier voor het verslag en de presentaties. Alle deelnemers waren het erover eens dat er snel moet worden aangehaakt bij de strategische agenda. Dat wordt in januari 2020 ongetwijfeld vervolgd.

De volgende Ambassadeursbijeenkomst wordt door twee instellingen verzorgd: Horizon College en Regio College. We zijn op 24 januari 2020 te gast op de nieuwe gemeenschappelijke campus in Purmerend. Overkoepelend thema van die dag is ‘samenwerken’, met veel aanknopingspunten voor een mooi programma. Interesse in deelname aan een ambassadeursdag? Vraag de MBO Ambassadeur van jouw instelling of neem contact op met Martijn Bijleveld.

Netwerk Informatiemanagers

Op 21 november kwam een flinke groep informatiemanagers bij elkaar in Domstad voor de netwerk bijeenkomst IM. Er werd gestart met een paar mededelingen door Leo Bakker o.a. over Bruggen Bouwen en de ICT monitor.  Gevolgd door even bijpraten met Martijn Timmer en Manon Geven (programma manager strategische agenda). 

Het tweede deel van het programma ging over flexibilisering van het onderwijs, waarbij werd gekeken naar het applicatielandschap, architectuur, centrale applicaties etc. Een breed scala aan thema’s met als basisvraag, hoe gaan we daar in de toekomst mee om. Als we onze aanbestedingen blijven doen dan komen we wellicht niet verder. Hoe ver gaat de centralisering van applicaties? Meer weten, kijk hier.

MBO Voorzieningen UA (de Coöperatie)

Ben Geerdink (Rijn IJssel), Bert Beun (Deltion College), Martijn Groep (Mediacollege Amsterdam) en Mirjam Koster (Graafschap College) hebben de Coöperatie MBO voorzieningen UA (met uitgesloten aansprakelijkheid)opgericht. De 3 heren vormen het inmiddels gekozen bestuur. De statuten van de Coöperatie zijn in overleg met saMBO-ICT en de MBO Raad opgesteld. Voor het bezit en beheer van de voorzieningen was een rechtspersoon nodig. Omdat een dergelijke rechtspersoon niet past bij de structuur van saMBO-ICT of de MBO raad is de Coöperatie MBO Voorzieningen UA opgericht, met als drijfveer om het zo simpel mogelijk te houden. In de coöperatie krijgen de voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA) en Centraal Aanmelden MBO in elk geval een plek. 

Strategische agenda digitalisering leidt tot programma Doorpakken op digitalisering

Ongeveer een jaar geleden kwam ‘het blauwe boekje’ uit: de strategische agenda digitalisering MBO. Op de ALV van de MBO Raad zijn op 26 november de plannen goedgekeurd om vanuit deze agenda te komen tot een programma om de ambities uit de agenda te realiseren. Dit programma heeft als titel en motto: Doorpakken op digitalisering. De komende periode wordt de financiering voor dit programma ingevuld, en zal het programma worden ingericht. Vanaf januari 2020 gaan we vervolgens hard aan de slag met het versnellen van de digitaliseringsambities op acht thema’s: een leven lang ontwikkelen, digitaal burgerschap, leermiddelen, één dossier voor elke student, onderwijslogistiek, data-ondersteund onderwijs, docentondersteuning en innovatie.

Wil jij meedenken of meewerken op een van deze acht thema’s, meld je dan bij Martijn Timmer of bij programmamanager Manon Geven.

Route21

Afgelopen maand heeft een student acht scholen geïnterviewd over welke architecturen ze hebben en hoe ze deze gebruiken. Het beeld is dat er al veel aanwezig is, maar dat het nog zeker niet klaar is. De behoeften op gebied van architectuur liggen op het vlak van een goed overzicht van de samenhang van processen op hoog niveau, en de relaties tussen de processen en gegevens. Ook is de behoefte geuit voor modellen om de communicatie naar brede groepen in de organisatie te ondersteunen.

Met deze resultaten als uitgangspunt heeft 28 november een groep van 11 mensen gewerkt aan het vaststellen wat er precies opgeleverd gaat worden in Route21. Voor het procesmodel, functiemodel en het informatiemodel is de vraag besproken voor welk doel of probleem het wordt gebruikt en voor welke doelgroep. Dit gaf duidelijkheid over de vorm en tot welk abstractieniveau het model uitgewerkt moet worden. Ook is besproken aan welke eisen de visualisatie moet voldoen.

Als de resultaten zijn uitgewerkt worden ze op de Teams-omgeving geplaatst van Route21 en vragen we feedback van alle betrokken informatiemanagers en architecten. Ook wordt het plan van aanpak van Route21 verder uitgewerkt op basis van deze resultaten.

Komende weken wordt ook gewerkt aan de harmonisatie van Triple A en de Teamplaat Onderwijskwaliteit. Ook deze (deel)resultaten worden op de Teams-omgeving geplaatst.

Update livegang RIO

Nog even geen witte rook vanuit de RIO schoorsteen. Uit de hacktest die bij DUO op RIO heeft plaatsgevonden, staat nog één blokkerende bevinding op het Portaalgedeelte open. De machine-machine-koppeling RIO staat al wel in productie. Met een aantal softwareleveranciers heeft het RIO-team deze week de eerste technische aansluittesten succesvol uitgevoerd. Er is echter nog één blokkerende bevinding op het RIO-Portaal uit de hacktest naar voren gekomen, die nog opgelost moet worden voordat het portaal veilig naar productie gebracht kan worden. Hierna kunnen we live. Helaas kan daar nog geen planning voor afgegeven worden. Bij livegang wordt gestart met de aansluiting van één instelling per softwareleverancier en daarna volgt het openzetten voor alle instellingen. Op dit moment loopt het onderzoek nog naar de oplossing van het probleem uit de hacktest. Zodra er meer duidelijkheid is, worden de contactpersonen RIO hierover geïnformeerd. 

Een andere bottleneck voor de livegang is het aantal afgegeven mandaten door de MBO-instellingen in de OSR voor de RIO uitwisseling. Er zijn 12 instellingen die een mandaat hebben vastgelegd, de overige mbo-instellingen moeten dat nog regelen. Graag uw aandacht hier voor. De contactpersonen RIO worden hierover nogmaals benaderd. 

BCLD

Wellicht heb je het gemist in de eerdere nieuwsbrieven; er wordt op dit moment druk getest met een examenomgeving die voor meerdere examens gebruikt kan worden. De nieuwe BCLD (Bootable Client Lock Down) speler heet SafetyBoot en werkt op vaste werkplekken, en op laptops. Meer scholen haken aan, en als jij ook wilt testen of deze speler voor jullie een oplossing is, geef dat aan via deze link.  

Experimenteren met dataondersteund onderwijs

Het Noorderpoort deed met de hulp van een aantal partners afgelopen jaar een experiment met dataondersteund onderwijs. Lees in de ‘showcase’ waarom het zin heeft dergelijke experimenten uit te voeren, hoe je het aanpakt en wat je ervan leert. 

“De kansen zijn enorm, een scala aan potentieel baanbrekende technologie is beschikbaar om het onderwijs definitief te veranderen. Om die kansen concreet te maken, zit er maar een ding op: gewoon doen. Door te experimenteren ontdek je wat wel en niet werkt, en lukt het om toepassingen zo te ontwikkelen dat ze van waarde zijn voor studenten en docenten, in de context van jouw school.” 

Implementatie ECK iD ingepland?

Het ECK iD wordt na dit schooljaar dé primaire identifier voor gebruik van digitale leermiddelen in het MBO.  Dit zijn de MBO Raad, saMBO ICT, Kennisnet, samenwerkende leveranciers en het ministerie van OCW overeengekomen binnen Edu-K. Toenemend gebruik van digitale leermiddelen maakt een bestendige identiteit voor studenten en vaste afspraken over de samenwerking tussen school- en leverancierssystemen in de leermiddelenketen absoluut noodzakelijk. De eerste instellingen zijn inmiddels gestart met implementeren. saMBO-ICT en Kennisnet adviseren instellingen nog dit schooljaar het ECK iD te implementeren.

In schooljaar 2020-2021 worden andere identifiers nog naast het ECK iD gebruikt. De andere identifiers komen vanaf schooljaar 2021 – 2022 te vervallen.

Om (nogmaals) goed uit te leggen wat het ECK iD is, is een flyer gemaakt waarin de belangrijkste informatie is te vinden. Je vindt deze flyer op onze website. Op die pagina staat ook een link naar een invulformulier. Via dit formulier kunnen instellingen hun implementatieplanning doorgeven.

MBO LAT - Laatste kans

Doe je mee aan de (doorontwikkeling van de) leermiddelenanalysetool? Deze versie van de leermiddelenanalysetool ‘MBO LAT’ is met subsidiegeld voor en door het mbo ontwikkeld om meer inzicht en grip te krijgen op de (kosten van de) gebruikte leermiddelen in het mbo. Helaas wordt er door instellingen nog onvoldoende gebruik gemaakt van de Leermiddelenanalysetool. De dienst wordt nu aangeboden door SURFmarket, maar om de dienst ook na 2019 te kunnen continueren zijn er meer aanmeldingen nodig. Dus wil jouw instelling ook meer grip op leermiddelenbeleid en schoolkosten? Meld je dan liefst voor 9 december, maar uiterlijk 16 december 2019 aan. 

Omdat er door sommigen is aangegeven dat de huidige tool niet voor iedereen voldoet, hebben we een formulier gemaakt waarin je kunt aangeven of (en onder welke voorwaarden) je wilt meedoen. Het is voor ons erg belangrijk jullie reacties te kennen.  Je vindt het formulier hier

Meer informatie vind je in de factsheet over MBO LAT. 

Bruggen Bouwen

Het programma Bruggen Bouwen is in volle gang. We hebben twee edities van de Masterclass Bruggen Bouwen afgerond: een in-house variant voor het ROC van Amsterdam/Flevoland en een landelijke masterclass waaraan teams vanuit Aeres, Horizon College, VISTA college en Zadkine hebben deelgenomen. Doel van de masterclass is het opleveren van een business case voor de invoering van i-coaches binnen de betreffende instelling en daar zijn alle deelnemers goed in geslaagd.

Ook de Peergang Bruggen Bouwen is goed op stoom. Dit is het meer inhoudelijke traject waarbinnen i-coaches worden geschoold op de zes rollen. De modules 'Trainer/Coach' en 'Onderwijskundige' zijn recent afgerond en 'Veranderkundige' en 'Adviseur' starten eind november en begin december.

Op 5 februari 2020 vindt de mini-conferentie Bruggen Bouwen plaats: een dag waar i-coaches, nieuw en ervaren, kennis kunnen opdoen en ervaringen kunnen delen op hun vakgebied. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht (14:00 – 20:00 uur). Meer informatie hierover via Anne-Marije Kraijnbrink.

De Benchmark IBP/E is binnen

De scores van de Benchmark IBP/E zijn binnen en verwerkt. Dit jaar heeft opnieuw 95% van alle instellingen aan de clusters Informatiebeveiliging en Privacy deelgenomen: een hele mooie prestatie waar wij als mbo-sector trots op mogen zijn! Het cluster Examinering is door ruim driekwart van de instellingen ingevuld en dat is een enorme verbetering ten opzichte van 2018.

Het volwassenheidsniveau is over het geheel genomen weer iets gestegen. Alle details hierover worden gepresenteerd tijdens de Netwerkbijeenkomst IBP in het mbo, op 12 december in Utrecht. Meer weten? Mail dan naar Martijn Bijleveld.

Identity Management samen inkopen?

Een aantal instellingen (Aventus, Coöperatie Kien, ROC van Twente, Clusius College) is op zoek naar een identity-management-oplossing. Om de vraag te bundelen en te kijken of een samenwerking op het selectie- en inkooptraject (vermoedelijk aanbesteding) zinvol is, wordt er een bijeenkomst georganiseerd op 15 januari 2020. Doel van de bijeenkomst is om te inventariseren welke behoeften er zijn en om te bepalen hoe zo’n gezamenlijk selectie- en inkooptraject er uit kan zien. De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur in Woerden. Interesse om bij te dragen en mee te denken? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Lesmateriaal maken? Dat doen we toch gewoon samen!!

saMBO–ICT kreeg deze vraag binnen en omdat het zo goed in onze toekomstplannen rondom leermiddelen past, onderzoeken we graag of hier meer interesse in is! 

Hoe gaaf zou het zijn als we een overzichtelijke plek zouden hebben waar iedereen mbo-lesmateriaal gratis en voor niets met elkaar zou kunnen delen? En waar iedereen dan gewoon gebruik van kan maken, aanpassen in de eigen huisstijl en vervolgens gebruiken in de eigen leeromgeving? Dat kan allemaal met Xerte en o.a. Summa College en Deltion College hebben al enorm veel lesmateriaal ontwikkeld. Je kunt microlearnings maken, deze plaatsen in een bootstrap en publiceren, zie dit prachtige voorbeeld van Deltion

ROC van Amsterdam, Deltion College en Summa College zouden dit graag gezamenlijk willen oppakken dus bij deze de vraag: wie heeft interesse om ook met Xerte te gaan werken? Als jij hier interesse in hebt, dan kun je een e-mail sturen naar Pascal Koole.

Save the date: SURF Security- en Privacyconferentie op 6 en 7 februari 2020

Ben je security-expert, informatiebeveiliger, privacy officer of functionaris gegevensbescherming? Noteer dan 6 en 7 februari 2020 alvast je in agenda. Je bent dan weer van harte welkom op deze conferentie over security en privacy, georganiseerd door SURF en SURFcert samen met de SCIPR- en SCIRT-community’s. We zijn te gast bij Tilburg University. 

Hoe scherp is het zicht binnen jouw instelling op het gebied van security en privacy? Tijdens deze 2 dagen kun je hierover kennis ophalen, maar zeker ook delen. Interessante keynotes nemen je mee in hun kijk op security en privacy-issues. En uiteraard reiken we ook dit jaar weer de Security- en privacy-award uit.

De SURF Security- en Privacyconferentie is een jaarlijkse conferentie waarin je alles hoort over actuele security- en privacyonderwerpen, waarbij er aandacht is voor technische, beleidsmatige en juridische aspecten binnen onderwijs en onderzoek. Daarnaast is het natuurlijk hét evenement om met collega’s van andere instellingen in contact te komen. De inbreng vanuit het mbo in het programma is geborgd door Maarten Veldhuis van Rijn IJssel die aan de programmacommissie deelneemt.

Lees meer over de SURF Security- en Privacyconferentie.

Bescherm de publieke waarden in het onderwijs

Tijdens de SURF Onderwijsdagen in Den Bosch op dinsdag 5 november jl gaf Christien Bok (SURF) de keynote waarin ze het onderwijs oproept de publieke waarden veilig te stellen.

“Grote platforms als Booking en Uber zijn steeds dominanter aanwezig in ons dagelijks leven. Ook het onderwijs ontkomt niet aan dergelijke invloeden. Het gevaar dreigt dat de onderwijssector de grip op het beschermen van waarden in het onderwijs verliest.”
Kwaliteitszorg, toegankelijkheid, keuzevrijheid en ruimte tot persoonlijke ontplooiing, dat zijn volgens Bok, programmamanager Onderwijs en ICT, belangrijke publieke waarden die het onderwijs dient te beschermen. “Om die waarden te beschermen moet het onderwijs opboksen tegen giganten die de onderwijsmarkt willen veroveren, zonder zich om die waarden te bekommeren.”
Het is vijf voor twaalf; samenwerking tussen de onderwijsinstellingen met visie en leiderschap is hard nodig. Lees het artikel over deze keynote op ScienceGuide. Of bekijk de video-opname.

Position paper “Cybersecurity verdient je aandacht” verschenen

Met de toenemende afhankelijkheid van ICT in onderwijs en onderzoek wordt goed beveiligen steeds belangrijker. Waarom? Omdat ICT-voorzieningen een essentiële voorwaarde zijn voor onderwijs en onderzoek. Iedere verstoring heeft een directe impact op je werk of studie. Dat is niet slechts een technische aangelegenheid. Het is dan ook niet alleen een verantwoordelijkheid van de ICT-beheerders, maar van de hele organisatie.

In de SURF position paper over cybersecurity beschrijft SURF de visie op het gebied van cybersecurity voor bestuurders, beleidsmakers en politici. Je leest niet alleen waarom samenwerken op dit gebied met de hele onderwijs- en onderzoeksector noodzakelijk is, maar ook hoe we dat doen. Lees bijvoorbeeld over TAO en de SCIPR- en SCIRT-communities waarin SURF met haar leden actief is op dit thema. Daarnaast is SURF ook actief in het netwerk Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) van saMBO-ICT, samen met Kennisnet.

Vragen van en aan collega's

De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen!
Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook in de LinkedIn groep van saMBO-ICT discussies gestart en vragen gesteld. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclameplatform. Reageren op vragen is natuurlijk prima...
 

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt iedere zes weken en wordt door meer dan 1300 mensen gelezen. Heeft u zich nog niet geabonneerd? Dat kan via deze pagina.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 16 januari 2020.

Over saMBO-ICT

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen en heeft sterke banden met Kennisnet, de MBO Raad en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling, aanjagen van innovatie en gezamenlijke projecten.