Nieuwsbrief 5 IKC De Kreeke

Beste bewoners uit Westdorpe,

 

De vernieuwbouw van integraal kindcentrum (IKC) De Kreeke loopt zoals eerder gemeld vertraging op. Dit komt met name doordat we de overeenkomst met onze eerdere bouwpartner hebben ontbonden. De opening staat nu gepland voor het schooljaar van 2025-2026. Helaas een schooljaar later dan eerder voorzien. Een tegenvaller voor alle partijen, maar toch gaan we vol goede moed verder. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de komende stappen.

Zorgvuldig Vooruit

Het uitgangspunt voor IKC De Kreeke blijft hetzelfde. We gaan de huidige school vernieuwbouwen en de gymzaal renoveren. Vernieuwbouwen betekent in dit geval dat we goed kijken naar wat we van het huidige gebouw op dezelfde plek kunnen behouden. Daarnaast krijgt het gebouw een aantal nieuwe onderdelen.

 

Tot eind 2023 gaan we aan de slag met het optimaliseren van alle documenten. Zo kunnen we daarna weer zorgvuldig een stap vooruit zetten. We gaan onder andere het huidige programma van eisen en het ontwerp opnieuw bekijken en aanscherpen. Daarna gaan we alles financieel doorrekenen en toetsen. Pas als alles weer klopt, zetten we de opdracht in de markt.

 

Wethouder Sonja Suij (Onderwijs): “Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Het is belangrijk dat alle kinderen in onze gemeente een prettige schooltijd ervaren in een goed schoolgebouw. We zetten als gemeente onze schouders eronder om dit in Westdorpe alsnog te realiseren binnen het vastgestelde budget. Het ontwerpen, aanbesteden en (ver)bouwen van een school is een proces dat we heel zorgvuldig moeten doorlopen. Dit doen we uiteraard in overleg met de school en de kinderopvang.”

Aannemer


Begin 2024 gaan we opnieuw op zoek naar een aannemer. Hierbij hoort een verplicht aanbestedingstraject en dat neemt tijd in beslag. Als we de aannemer hebben geselecteerd, kan deze het ontwerp verder technisch uitwerken en daarna aan de slag met de uitvoering van de vernieuwbouw. We verwachten dat de bouw dan later in 2024 kan beginnen. We onderzoeken de mogelijkheden om de doorlooptijd te verkorten. We kijken bijvoorbeeld of we de renovatie van de gymzaal al kunnen starten.

Tijdelijk gebouw de Molenkreek

 

De school en de kinderopvang moeten door de uitloop langer gebruikmaken van het schoolgebouw aan de Molenkreek. Dit gebouw zit tegenover de vernieuwbouw. Gezien het aantal leerlingen zijn de vierkante meters voor nu voldoende. Het betreft natuurlijk wel een ouder gebouw. De komende periode gebruiken we om te kijken welke verbeteringen we kunnen doorvoeren.

 

Coen Kaijser, directeur basisschool De Kreeke: “Natuurlijk is het jammer dat we langer in de tijdelijke huisvesting moeten verblijven. Toch gaan we ons best doen om samen het beste ervan te maken. We zorgen voor een verbeterslag van de kwaliteit en het comfort. Daarnaast blijven we vol enthousiasme samenwerken aan onze nieuwe huisvesting voor de kinderen uit Westdorpe. Ons geduld wordt op de proef gesteld, maar we hebben vertrouwen in uiteindelijk een mooi eindresultaat.” 

 

Zorg voor tijdelijke huisvesting

Elevantio zorgt ervoor dat het noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd.

Planning

De verwachting is dat de kinderen voor het schooljaar van 2025-2026 naar hun vernieuwde, energieneutrale huisvesting kunnen verhuizen. Het tijdpad ziet er ongeveer zo uit:

Op de hoogte blijven

 

We vinden het belangrijk om iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken van de bouw van IKC De Kreeke. Daarom versturen we periodiek deze nieuwsbrief. Heeft u tussentijds vragen, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar: dekreeke@terneuzen.nl. 

Op www.terneuzen.nl/dekreeke plaatsen we alle informatie over het project. Hier kunt u ook de nieuwsbrieven teruglezen.

Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om jezelf af te melden..

0