Nieuwsbrief 6 IKC De Kreeke

Beste bewoners uit Westdorpe,

 

In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de stand van zaken van Integraal Kindcentrum De Kreeke. Het plan is om de huidige school te vernieuwbouwen en de gymzaal te renoveren. We doorlopen het ontwerpen, aanbesteden en (ver)bouwen van deze school heel zorgvuldig met alle betrokken partijen.

Voorlopig ontwerp

We hebben het ontwerp van het gebouw De Kreeke de afgelopen periode nader bekeken samen met een architect, installatieadviseur, constructeur, de school en de kinderopvang. Diverse grote en kleine punten hebben we besproken en overal de beste oplossingen voor bedacht.

 

Het ontwerp is teruggebracht naar de oorspronkelijke oppervlakte. We hebben we de ruimtes functioneler ingedeeld, passend bij de wensen van de toekomstige gebruikers. Hierdoor blijft de functioneel te gebruiken ruimte hetzelfde als in het vorige ontwerp. Ook hebben we nog beter gekeken naar welke materialen we kunnen hergebruiken. Het blijft een circulair gebouw, waarbij we dus goed kijken naar wat nog bruikbaar is van het bestaande gebouw. Ook behouden we in het nieuwe ontwerp de eis om een zo energieneutraal mogelijk gebouw neer te zetten.

 

Binnen budget

Op dit moment hebben we het voorlopig ontwerp in concept klaar. We zijn dit ontwerp voor de laatste keer financieel aan het doorberekenen en toetsen. We moeten weten of het plan op deze manier binnen het budget past. Bij het ontwerp hoort ook het programma van eisen. Hierin staat een overzicht van de eisen en wensen voor het gebouw. Deze documenten hebben we nodig om de opdracht in de markt te zetten.

 

Ambitie: Een natuurlijke omgeving voor IKC Westdorpe.

Hierbij een eerste impressie van het vernieuwde IKC De Kreeke en meer uitleg over de uitgangspunten hierbij.

Aannemer selecteren

 

Vanaf begin 2024 starten we met de aanbestedingsprocedure. Dit houdt in dat we dan op zoek gaan naar een geschikte aannemer voor de vernieuwbouw. Dit officiële traject neemt enige tijd in beslag.

 

Als we in de loop van 2024 een aannemer hebben geselecteerd, moet deze eerst het voorlopig ontwerp uitwerken in een technisch ontwerp. Daarna kan de bouw beginnen.

Noodzakelijk onderhoud tijdelijk gebouw

 

Basisschool De Kreeke en Peuterspeelzaal Olleke Bolleke hebben tijdelijk hun intrek genomen in het schoolgebouw aan de Molenkreek.

 

Dit is een ouder en kleiner gebouw. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Er is bijvoorbeeld geen extra ruimte om klassen op te splitsen en geen extra vergaderruimte voor overleg en oudergesprekken. Elevantio zorgt voor het noodzakelijke onderhoud, zodat ook deze winter alle kinderen zo comfortabel mogelijk kunnen verblijven.

Coen Kaijser, directeur basisschool De Kreeke:

“Onze tijdelijke huisvesting biedt ons tijdelijk een stabiele plek. We zijn dankbaar dat we niet in noodlokalen hoeven te werken, maar het is verre van het comfortabele, functionele gebouw dat we gewend waren.

 

Ondanks de uitdagingen, hebben we ons uiterste best gedaan om van deze plek een warme, gastvrije omgeving te maken voor onze kinderen. We hebben alles opgeruimd en schoongemaakt. Hierdoor ziet elk lokaal er nu enigszins toonbaar uit. Er hangen vrolijke tekeningen op en educatieve posters. We hebben daarnaast ons best gedaan om gezellige hoekjes te creëren, waar kinderen zich kunnen terugtrekken met een boek of om samen te kunnen werken aan creatieve projecten.

 

We zorgen ervoor dat onze kinderen zich ook op de tijdelijke plek veilig en geborgen voelen. We zijn vastbesloten om een positieve leeromgeving te bieden waarin ze kunnen groeien en leren. Door onze inzet en toewijding hopen we dat de kinderen de school de komende twee jaar verlaten met waardevolle herinneringen en een solide basis voor hun toekomst. Samen met de steun en betrokkenheid van de ouders, blijven we vastberaden om het beste onderwijs en de beste opvang te bieden.”

Planning

Het doel is dat IKC De Kreeke voor het schooljaar van 2025-2026 in gebruik kan worden genomen. Hiervoor moeten de volgende stappen worden doorlopen:

Op de hoogte blijven

 

Om iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken van de bouw van IKC De Kreeke versturen we periodiek deze nieuwsbrief. Heeft u tussentijds vragen, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar: dekreeke@terneuzen.nl. Op www.terneuzen.nl/dekreeke plaatsen we alle informatie over het project. Hier kunt u ook de nieuwsbrieven teruglezen.

Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om jezelf af te melden..

0