Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 346, 29 oktober 2017--

Geachte ,

Op 24 oktober was het 40 jaar geleden dat onze stichting is opgericht. In ons blad kijken we op 16 extra pagina's terug op die periode. Helaas is het, ondanks het door ons tijdig aanleveren van de kopij, niet gelukt om dit nummer bij iedereen voor het weekend thuis te laten bezorgen. Wij hebben binnenkort een bespreking met de drukker om te bezien hoe dit in de toekomst beter te kunnen laten verlopen. Overigens is de video-pagina van onze website ook de moeite van het bekijken waard. Daar zijn ook veel historische films te bekijken.


Algemene Reünie   Donderdag houden we onze jaarlijkse Algemene Reünie in Harskamp. We hebben weer veel aanmeldingen. Voor een paar personen is nog ruimte, wees er wel snel bij! Tijdens onze bijeenkomst zal kolonel E.J. Kasteel stilstaan bij de recente ontwikkelingen binnen ons Wapen.


Wapendag  Vrijdag jl. is de 203e verjaardag van ons Wapen gevierd. Tijdens het middagprogramma zijn na de toespraak van CKMAR toespraken gehouden door de secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de directeur-generaal van de AIVD en de Commandant der Strijdkrachten. 's Avonds zijn tijdens het Diner de Corps 35 nieuwe officieren geïnaugureerd. 

Beveiligen Nederlandse Bank  Een groepje jongeren loopt vertwijfeld rond De Nederlandsche Bank (DNB) in het centrum van Amsterdam. "Meneer, wij hebben hier zo een rondleiding. Weet u waar we moeten zijn?" vraagt hij aan een van de marechaussees buiten het gebouw. Marechaussee-2 Harry legt de jongen uit waar hij moet zijn. "Dank u wel", zegt de jongen beleefd en loopt door. Lees meer op onze website.


Brigade Den Helder  De heer Vermooten zou graag in contact komen met enkele oud leden van de Marechaussee die in de jaren zeventig (1970-1977) gewerkt hebben in Den Helder en die bereid zijn voor een interview met name over de oude locatie en de verhuizing naar de vorige plaats (Nieuweweg Den Helder). Enerzijds voor een boek over Den Helder Jaren Zeventig en anderzijds voor een lokaal radioprogramma dat van te voren wordt opgenomen. Marinus Vermooten schrijft boeken over Den Helder, verricht vrijwilligerswerk en heeft zitting in de Helderse gemeenteraad. Zijn naam en  adres: Marinus Vermooten, Molengracht 3, 1781 NA Den Helder. tel  0223616969, email: m. vermooten@ quicknet.nl 


Onderstaand de links naar de laatste dagen op de SMC-website verschenen berichten:

28-10-2017 Defensie leverde 2260 ton noodhulp aan Sint-Maarten voor 55 miljoen euro
28-10-2017 Kamp Nieuw Milligen blijft Defensie-terrein
28-10-2017 Inklimmer wordt steeds roekelozer
27-10-2017 Nieuwe bewindspersonen gearriveerd bij Defensie
27-10-2017 VN-militairen in Mali gedood door explosief
27-10-2017 Buitenlandse werknemers krijgen voorlichting tijdens Dag tegen Mensenhandel
26-10-2017 Trompetterkorps KMar zorgt voor muzikale omlijsting
26-10-2017 Profiel: Barbara Visser (VVD), staatssecretaris van Defensie
26-10-2017 Profiel: Ank Bijleveld (CDA), minister van Defensie
26-10-2017 Nederlandse militairen weg uit regio Noord-Irak
25-10-2017 Conflict over wederopbouw: Premier Rutte stelt bezoek aan Sint-Maarten uit
25-10-2017 Nieuwe Defensieminister: vertrouwen herstellen
25-10-2017 Koninklijke Marechaussee treft minder vreemdelingen aan
24-10-2017 Meer munitie bij Defensie mogelijk onveilig
24-10-2017 Commandant der Strijdkrachten bezoekt militairen Mali
23-10-2017 Sint-Maarten wijst voorwaarden hulp af
23-10-2017 Sint-Maarten krabbelt op
22-10-2017 Missie Mali wordt weer opgestart
21-10-2017 Het is officieel: dit worden de nieuwe ministers en staatssecretarissen van Rutte III
21-10-2017 Kmarren met: opperwachtmeester Bas Boumans, controle Mobiel Toezicht Veiligheid

 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 


Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

02-11-2017 SMC Algemene Reünie | De Molen | Harskamp  
08-11-2017 nb 332 Reünie beroepslichting  | 1967-6 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
14-11-2017 nb 315 Reünie beroepslichting  | 1967-5 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
25-11-2017 nb 339  Reünie brigade Terneuzen  | locatie volgt  
10-01-2018 nb 332 Reünie beroepslichting  | 1973-1 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
22-03-2018 SMC Contactmiddag Buren  | Jaarvergadering RvMC  | Marechausseemuseum  
28-06-2018 SMC Reünie Boerma Plaizier | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
01-11-2018 SMC Algemene Reünie | De Molen | Harskamp  

 

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden door op de link te klikken in de kolom naast de datum. Op de SMC-website zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Informatie over reünies is ook vermeld in ons blad Marechaussee Contact.


 

Redactie SMC  

 

SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument' (De Koninklijke Marechaussee 1814 - 2014)  toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website