Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 351, 3 december 2017--

Geachte ,

Gisteren is in Andere Tijden aandacht besteed aan het verzet tegen de plaatsing van kruisraketten in de jaren '80 rond de vliegbasis Woendrecht. Eén busje van de KMar kwam in beeld, de woorden Koninklijke Marechaussee zijn niet gevallen, ook niet door de kol b.d. Schut die de te vroeg overleden kol b.d. Emmerik heeft opgevolgd. Honderden leden van ons Wapen hebben in die jaren tijdens vele weekenden zowel te Woensdrecht als te Volkel er mede voor gezorgd dat actievoerders (soms 200 per actie) werden aangehouden en in verzekering gesteld, mede waardoor in de meeste gevallen grote vernielingen konden worden voorkomen. Binnenkort zal het Nederlands Instituut Militaire Historie naar verwachting een boek uitgeven over de geschiedenis van deze vliegbasis. Eén van de hoofdstukken in dat boek zal het overheidsoptreden in die periode beschrijven.Hopelijk wordt in dat boek wel recht gedaan aan de grote inzet van de KMar.


Tekorten bij politie  Deze week besteedden de landelijke dagbladen aandacht aan de personeelsproblemen bij de nationale politie. Vergrijzing, een te verwachten grote uitstroom door de leeftijdsopbouw en een te geringe instroom door een te gering budget. Deze problemen tonen aan dat de keuze voor één organisatie (in plaats van 26 zelfstandige regio's) een goede is geweest. De nu ook bij de politie ingevoerde centrale personeelsplanning zou deze problemen op termijn moeten kunnen oplossen.  


Herdenking Keienmonument  Op 1 december 2017 organiseerde de Koninklijke Marechaussee de jaarlijkse herdenking bij het Keienmonument bij de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Lees daaromtrent meer op onze website. 


Onderstaand de links naar de laatste dagen op de SMC-website verschenen berichten:

02-12-2017 Premier prijst militairen op ‘Duits’ Kamp Castor
01-12-2017 KIJKTIP ; Het hek van Woensdrecht
01-12-2017 Achter de schermen: bij de selectie van nieuwe marechaussees
01-12-2017 KMarMagazine
01-12-2017 Nederlandse bijdrage 'dodelijkste VN-missie ooit' waarschijnlijk verlengd
30-11-2017 Cokemaffia infiltreert visserij’
30-11-2017 Weldoener of omkoper?
29-11-2017 Bliksembezoek Rutte aan Mali voor top Ivoorkust
29-11-2017 Onthullend boek over inzet Nederlanders bij de Britse commando’s in WO-II
29-11-2017 Weekoverzicht Defensieoperaties
29-11-2017 Gezamenlijke controle op bouwlocatie in Sabadeco door Kmar, KPCN en Arbeidsinspectie CN
29-11-2017 Partij drugs aangetroffen in lading bloemen
28-11-2017 Openbaar Ministerie schenkt drugsboot aan Scheepvaartcollege
28-11-2017 Raymond Knops: geliefd, maar onderschat hem niet
28-11-2017 Medische evacuatie voor Nederlandse militairen in Mali geregeld
27-11-2017 Klein deel van Nederlandse militairen weg uit regio Noord-Irak
27-11-2017 Defensie en bonden tekenen arbeidsvoorwaarden-akkoord
26-11-2017 Grote veiligheidscontrole aan Flevoweg Harderwijk
26-11-2017 60e Internatiolale Militaire Bedevaart 18 - 20 mei 2018 naar Lourdes
26-11-2017 Negen beslagleggingen bij controle Terneuzen
25-11-2017 'Nederland moet zich voorbereiden op chaosscenario Brexit'
 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 


Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

10-01-2018 nb 332 Reünie beroepslichting  | 1973-1 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
22-03-2018 SMC Contactmiddag Buren  | Jaarvergadering RvMC  | Marechausseemuseum  
23-03-2018 nb 349 Reünie beroepslichting  | 1973-2 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
25-04-2018 SMC Bezoek aan DAF-museum | Eindhoven  
23-05-2018 SMC Contactmiddag Badhoevedorp | Koningin Máximakazerne | Schiphol  
28-06-2018 SMC Reünie Boerma Plaizier | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
01-11-2018 SMC Algemene Reünie | De Molen | Harskamp  

 

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden door op de link te klikken in de kolom naast de datum. Op de SMC-website zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Informatie over reünies is ook vermeld in ons blad Marechaussee Contact.


 

Redactie SMC  

 

SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument' (De Koninklijke Marechaussee 1814 - 2014)  toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of via onze website www.marechausseecontact.nl  (kader: begunstiger worden?)

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website