1 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie
Nieuwsbrief nummer 471, 22 maart 2020

Geachte ,

Komende woensdag is het al weer 22 jaar geleden dat de KMar tijdens de feestelijke opening van de Koningin Beatrixkazerne de status van vierde krijgsmachtdeel kreeg! Met name voor de ouderen onder ons een dag die in ons geheugen staat gegrift!

In de Volkskrant van 19 maart geven onderzoekers aan dat zij vermoeden dat het oude BCG-vaccin1 beschermt tegen het coronavirus, maar dat verder onderzoek nodig is om dit te kunnen bevestigen. Naar alle waarschijnlijkheid worden in ieder geval wel de symptomen van deze ziekte onderdrukt. Indertijd kreeg je die injectie bij opkomst in militaire dienst (en misschien nog wel). Het BCG-vaccin beschermt voor zover bekend levenslang. Geruststellend voor die honderdduizenden die ooit als dienstplichtige werden opgeroepen of beroeps zijn geworden. Maar het zou ook een stap richting groepsimmuniteit kunnen zijn.  

(BCG staat voor Bacille Calmette Guérin. De BCG-vaccinatie biedt geen volledige bescherming tegen het krijgen van tuberculose. De vaccinatie beschermt wel tegen de eerste (mogelijke ernstige) gevolgen van tuberculose, zoals hersenvliesontsteking).

 

Vervallen of uitgestelde evenementen:

Naar aanleiding van de besluitvorming rondom het Corona-virus delen wij (bestuur Orkest KMar) u mee dat het jubileumconcert van het Orkest Koninklijke Marechaussee zoals gepland op woensdag 1 april 2020 geen doorgang kan vinden. Er wordt gekeken of het concert kan worden verplaatst naar een latere datum. U wordt hiervan op de hoogte gehouden. 

In navolging van de maatregelen van de regering heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum besloten de op 9 april 2020 geplande uitreiking van brochure nr. 55 voorlopig uit te stellen. T.z.t. wordt er een nieuwe datum geplaatst.

In het licht van de pandemie van Coronavirus COVID-19 moet het bestuur van de Invictus Games Den Haag 2020, samen met de Invictus Games Foundation, concluderen dat de organisatie van de Invictus Games Den Haag 2020 niet meer kan plaatsvinden zoals gepland van 9 tot 16 mei 2020. De organisatoren onderzoeken nu alle opties om de Invictus Games opnieuw in te plannen in de periode van mei of juni 2021, dit is afhankelijk van de belangrijkste beschikbare faciliteiten en middelen. 


Onderstand de links naar de laatste dagen op de SMC-website verschenen berichten:

21-3-2020 Defensie helpt bij verplaatsen van Brabantse coronapatiënten
21-3-2020 125 Indiërs gestrand op Schiphol
20-3-2020 Dertig reizigers op Schiphol teruggestuurd
20-3-2020 Opinie: 'De rechtsstaat blijft gewoon overeind'
19-3-2020 Marechaussee gaat reizigers tegenhouden
18-3-2020 Bruls kan marechaussee en bestuursdwang inzetten
17-3-2020 Grootste deel Marineterrein komt in handen van gemeente
17-3-2020 Marechaussee stuit tijdens controles bij Zevenaar op gezochte personen en ID-fraude
17-3-2020 Marechaussee pakt Kroaat op na valse bommelding op Schiphol
16-3-2020 Woerdenaar op Schiphol opgepakt met smak geld
 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van!

U wordt verzocht dit te melden aan de SMC-redactie .

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC.  

15-04-2020 NB 466   25e wmr-cursus, KW III te Apeldoorn
23-04-2010 MC 19-6 SMC bezoek Loumanmuseum in Den Haag
09-05-2020 NB 465   Reünie Orkest KMar, KW III te Apeldoorn
14-05-2020 NB 441   25jr COG Contactpersoon: Aoo Jan Kraakman, 06-20114956
22-05-2020 MC 19-6 SMC SMC contactmiddag Badhoevedorp
25-06-2020 MC 19-6 SMC Reunie/herdenking Boerma/Plaizier, Bronbeek te Arnhem
27-06-2020 NB 466   Landelijke Veteranendag
04-09-2020 NB 465   Reünie 27 wmr-cursus 1969-1970, locatie volgt
19-09-2020  NB 447   80-4 | ber contact. l.stam@ziggo.nlJos.peeters@vitals4strategy.nl
23-09-2020 NB 469   Liplg 69-1 beroeps, KW III te Apeldoorn
02-10-2020     KMar Veteranendag en 5-jaarlijkse reünie
05-11-2020 MC 19-6 SMC Algemene Reunie SMC, Bronbeek te Arnhem
12-11-2020     Vriendendag St Vrienden Marechausseemuseum

  

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden door op de link te klikken in de kolom naast de datum. Op de SMC-website zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Informatie over reünies is ook vermeld in ons blad Marechaussee Contact.


 

Redactie SMC  


SMC'er worden?  

Woont u in Nederland dan is de jaarlijkse bijdrage € 15,-. Heeft u een adres in het buitenland dan is de bijdrage € 20,- (in verband met hogere portokosten). In ruil daarvoor ontvangt u algemene en persoonlijke diensten, zesmaal per jaar ons blad Marechaussee Contact en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar ontvangt u zolang de voorraad strekt als welkomstgeschenk het jubileumboek ‘Een krachtig instrument’ (De Koninklijke Marechaussee 1814-2014). Aanmelden kan via onze website: www.marechausseecontact.nl.

P.S.: aanmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website, afmelden via de link onder deze pagina