Afbeelding
NVvW Nieuwsbrief april 2024

In deze nieuwsbrief

 • Van de voorzitter
 • Vernieuwing examenprogramma's havo en vwo
 • De examens komen eraan
 • Probleemgestuurde aanpak in het wiskundeonderwijs
 • 100 jaar NVvW
 • Nieuws van het Wereldwiskunde Fonds
 • In het zonnetje: werkgroep vmbo
 • Vakantiecursus 2024
 • Giraf-reeks
 • Van de vakbondstafel: Pensioenvoorlichting
 • Tot slot: jaarvergadering en studiedag 204

Van de voorzitter

Goed, wat moet er allemaal nog gebeuren? Om te beginnen hopen dat de meivakantie lekker langzaam voorbij kruipt en stiekem toch heel even de tijd nemen om vooruit te kijken. De gymzaal wordt straks weer ingericht voor de examens. Zoals met Kerstmis de boom en de ballen uit de berging opgediept worden, zo komen rond deze tijd de tafeltjes, stoeltjes tevoorschijn. De kluis is straks weer een streng beveiligde duiventil voor pakketten met eerste en tweede correctie. In de wandelgangen horen we de kenmerkende woorden voor deze tijd: N-term, , tweede tijdvak, Wolf en de ondeelbaarheid van het bolletje. De cursussen “Hoe kijk ik een examen na” zijn de afgelopen tijd door een hoop collega’s bezocht, dus iedereen is klaar voor het gesprek met en als tweede corrector.
Voor de rest van de school betekent het dat het seizoen van buiten gymmen is aangebroken. En er moet nog een hoofdstuk of anderhalf afgerond worden in de komende weken, prettig onderbroken door Pinksteren, een studiedag die echt niet tot volgend jaar kan wachten, excursies en sportdagen. In volle vaart stormen we af op de slotproefwerkweek. De cijfers worden verzameld om op basis daarvan onze leerlingen te herverdelen over klassen voor volgend jaar. En hoe dat moet met die derde klassen van dit jaar – zestig procent staat op zittenblijven - weet niemand en uiteindelijk komt het toch goed, soms.
In deze nieuwsbrief is ook nauwelijks moeite gedaan om te verbergen dat het examentijd wordt. Maar de NVvW kijkt ook nog verder vooruit. Door diverse groeperingen wordt gewerkt aan de viering van ons 100-jarig bestaan (waarover later meer), de cursus “Volgens Barton” is net afgelopen en de vmbo-werkgroep denkt alweer na over de volgende editie, de werkgroep Geschiedenis is druk bezig met het organiseren van hun dertigste (!) symposium, bij Internationalisering denkt men nog verder vooruit en is men bezig met het maken van voorbeeldmateriaal voor de nieuwe kerndoelen in het domein “Wiskunde in de wereld”. Diverse uitgaven in de Girafserie worden ontwikkeld en de werkgroep Diagnostische vragen voorziet het live gaan van hun website in 2025.
En ergens zo rond 2030 zou het wel eens zover kunnen zijn dat nieuwe examenprogramma’s havo vwo hun intrede gaan doen. De voorstellen zijn nu te bekijken op de NVvW-site en op 13 mei kun je in een meet-up nog meepraten over differentiaalvergelijkingen, statistiek, schoolexamen en keuzeruimte.
Maar genoeg nu, terug naar de meivakantie en pas over een poosje weer energiek aan de slag voor het laatste stukje. Want, zoals het spreekwoord zegt, in mei is het schooljaar bijna voorbij.

Wim Caspers
Voorzitter NVvW

Vernieuwing examenprogramma's havo en vwoDe vakvernieuwingscommissie wiskunde bovenbouw havo vwo (VVC) heeft gedetailleerde plannen gemaakt voor de invulling van de nieuwe wiskundevakken in de bovenbouw van havo en vwo. Deze plannen zijn gedeeld met de advieskring, waarin de NVvW ook zitting heeft. Het bestuur van de NVvW wil graag weten hoe jullie aankijken tegen deze plannen, zodat we een breed gedragen bijdrage kunnen leveern aan de antwoorden die de advieskring gaat geven op de vragen van de VVC.

Deze feedback kun je op twee manieren leveren: 
1. Kom naar de online meet-up op maandag 13 mei, van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
2. Vul de online vragenlijst in

Als je je aanmeldt voor de meet-up, dan krijg je de stukken toegestuurd. 
De stukken zijn voor ingelogde leden, ook via de website te downloaden. De voorwaarde voor het ter beschikking stellen van de stukken is dat je deze niet verder verspreidt. 

De stukken
- Concept examenprogramma Wiskunde Maatschappij en Wiskunde Maatschappij+ voor havo en vwo
- Concept examenprogramma Wiskunde Natuur en Wiskunde Natuur+ voor havo en vwo
- Een uitgebreide toelichting

Dus, kom naar de meet-up of geef je feedback via de online vragenlijst

De eindexamens komen eraanDe laatste lessen zijn gegeven, hier en daar wordt nog een examentraining gegeven, maar het is onontkoombaar, de examens komen eraan. 
Op de examenpagina op onze website staat alle informatie die je als examendocent de komende periode nodig hebt bij elkaar. 

1. Artikelen
Er zijn 4 artikelen die door CvTE zijn geschreven en daarmee een formele status hebben voor het nakijken van de examens, deze artikelen zijn ook in de syllabi opgenomen: 

- Havo en VWO, wiskunde B: Examenwerkwoorden wiskunde B
- Havo en VWO: Gelijke monniken, gelijke kappen
- Havo en VWO: Nieuwe vakspecifieke regel over afronden 
- VMBO: Het is goed als het goed is en voldoende onderbouwd

2. Examenbesprekingen
Zoals ieder jaar, organiseert de NVvW de examenbesprekingen. Bij de examenbesprekingen buigt een groep ervaren examendocenten zich over het werk van de leerlingen en het correctievoorschrift. Het correctievoorschrift is in alle gevallen leidend, maar soms komt het antwoord van de leerling niet terug in het correctievoorschrift. De examenbespreking stelt dan een puntenverdeling voor. Met het verslag van de examenbespreking kunnen de collega’s in het land hun voordeel doen, om zo een zo eerlijk mogelijke gelijkheid over alle leerlingen te verkrijgen.

De examenbesprekingen vinden allemaal plaats in Utrecht op loopafstand van het centraal station. Wil je meedoen aan zo’n examenbespreking, dan kun je je hiervoor opgeven. De voorwaarde is dat je voldoende ervaring hebt met het nakijken van het betreffende vak en dat je in de dag tussen het examen en de bijeenkomst tenminste van 5 leerlingen het werk nagekeken hebt.Meld je hier aan voor een examenbespreking. 

3. Adviestabel opsturen examenwerk
Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar een adviestabel voor het opsturen van leerlingenwerk. 
Bekijk hier de tabel. 

4. Examenforum
Bij de examens is het fijn om in geval van twijfel met collega's te kunnen overleggen over het nakijken. Dit kan op ons besloten forum. 
Als lid van de NVvW kun je gratis gebruik maken van dit forum. Zodra de examens beginnen, zullen de forums voor dit jaar klaargezet zijn. 

5. Meet-ups examen nakijken
Een of 2 dagen na de examenbesprekingen in Utrecht organiseren we online meet-ups over het nakijken, waar je als examendocent vragen kunt stellen en met elkaar kunt overleggen over het nakijken. Deze meet-ups hebben een informeel karakter en er wordt geen verslag van gemaakt. 
Meer informatie vind je hier.  Het opgeven voor de meet-ups kan tot 3 uur voor de meet-up. 

Probleemgestuurde aanpak in het wiskundeonderwijs


De NVvW heeft voor de komende twee schooljaren subsidie gekregen om lesmateriaal te maken in het kader van probleemgestuurde aanpak in wiskundelessen. Dit betekent dat we vanaf komend schooljaar een project gaan starten voor het ontwikkelen van materiaal voor de wiskundeles. Dit gaat onder begeleiding van lerarenopleiders.
Een probleemgestuurde aanpak is meer dan vaardighedenonderwijs en er is ook een verschil tussen curriculaire opgaven en niet-curriculaire opgaven. Het project begint met een startdag om een gezamenlijke visie op probleemgestuurde aanpak te waarborgen en de kwaliteitseisen die aan het ontwikkelde materiaal gesteld worden te ontwikkelen. Daarna zijn er komend schooljaar 7 (avond-) bijeenkomsten in het midden van het land waar leraren gezamenlijk werken aan het maken en verbeteren van lesmateriaal. Het lesmateriaal zal door de betrokken leraren uitgeprobeerd worden in de klas en daarna geëvalueerd. Het beoogde lesmateriaal zal naast iedere lesmethode bruikbaar zijn en zal delen van de lesmethoden kunnen vervangen.
Omdat er subsidie is voor dit project, kunnen we de leraren die hierin meewerken een vergoeding geven voor hun bijdrage.
Lijkt het je leuk om hier komend schooljaar in mee te draaien, geef je dan op.
 

100 jaar NVvW


Komend schooljaar bestaat de NVvW 100 jaar en dat gaan we het hele jaar vieren. De jubileumcommissie heeft mooie plannen en het zal dan ook een bijzonder jaar worden. 

Met in elk geval een Euclides-special over mooie lessen. Je hebt de oproep wellicht al in de vorige nieuwsbrief gelezen. We hebben al heel veel hele mooie lessen ontvangen, waarvoor veel dank! Maar het is nog steeds mogelijk om lessen in te sturen

Op 2 november, tijdens de jaarvergadering wordt het jubileumjaar afgetrapt en wij hebben er nu al zin in!
 

Nieuws van het Wereldwiskunde FondsVandaag eindigde de aprilveiling met een mooie opbrengst van meer dan €3000. Dit geld komt ten goede aan projecten rondom wiskundeonderwijs in ontwikkelingslanden. Er waren in totaal 60 bieders, waarvan 41 bieders ook daadwerkelijk een boek te pakken hebben gekregen. Er zijn 571 boeken verkocht! 

Het Wereldwiskunde Fonds is een unieke werkgroep binnen de NVvW. De werkgroep kan veel betekenen voor het wiskundeonderwijs aan mensen die heel goed onze steun kunnen gebruiken. De verkoop van boeken, via de veiling die twee keer per jaar gehouden wordt en via de vaste verkoop in de andere maanden, levert een substantiële bijdrage aan onze projecten. Zou het niet super jammer zijn als dit mooie onderdeel van de NVvW, waar we met z'n allen trots op kunnen zijn, zou verdwijnen? En dat kan maar zo gebeuren, als we voor het komende schooljaar geen nieuwe veilingmeester kunnen vinden. Daarom nogmaals deze oproep: ben jij onze nieuwe veilingmeester? Meld je dan bij onze secretaris: Heleen van der Ree.

We kunnen niet ontkennen dat het werk van veilingmeester tijd kost, maar je krijgt van de vereniging alle ondersteuning die je nodig hebt en ik heb het jarenlang met heel veel plezier gedaan. Dus, aarzel niet langer en help mee. 

Jos Remijn
Veilingmeester WwF
 

In het zonnetje: werkgroep vmboBinnen de NVvW zijn heel veel leden actief in een werkgroep. In deze reeks zetten we iedere maand een werkgroep in het zonnetje. Deze maand de werkgroep vmbo.

De werkgroep vmbo adviseert het bestuur over allerlei zaken die het wiskundeonderwijs op het vmbo aangaan. En dat was de afgelopen jaren best veel. Er komen eindelijk nieuwe examenprogramma's wiskunde in alle leerwegen van het vmbo. De syllabi zijn ongeveer klaar en binnenkort gaat SLO de fase van beproeven met scholen in. De SLO heeft daarvoor een oproep gedaan om scholen te werven. Aanmelden kan nog steeds. 

De werkgroep vmbo heeft de afgelopen twee jaar de cursus Aan de slag met Barton speciaal voor vmbo-docenten georganiseerd. Beide keren was de cursus een succes, met veel tevreden cursisten, die het jammer vonden dat de cursus na 5 avonden voorbij was. Ook komend schooljaar staat weer zo'n cursus op het programma. 
 

Vakantiecursus 2024In de vakantiecursus van 2024 staat groepentheorie centraal. In het bijzonder de stelling van Banach en Tarski. Deze verbluffende stelling zegt dat een massieve driedimensionale bol van straal 1 opgedeeld kan worden in 5 niet-overlappende delen die vervolgens opnieuw kunnen worden samengevoegd tot twee bollen van straal 1.

De vakantiecursus wordt georganiseerd door Platform Wiskunde Nederland en Platform Wiskunde Vlaanderen. Je kunt dan ook kiezen uit twee locaties: 
Amsterdam: 23 en 24 augustus
Antwerpen: 6 en 7 september

Kijk voor meer informatie in de brochure of meld je aan via de website van Platform Wiskunde Nederland. 

Giraf-reeksWist je dat ....
Er ondertussen al 5 delen van de Giraf-reeks zijn? 
Met het nieuwste deel Plusminus kunnen je leerlingen spelenderwijs met positieve en negatieve getallen aan de slag en wordt er een beroep gedaan op hun geheugen!

De Giraf-reeks is speciaal ontwikkeld voor vmbo en onderbouw havo/vwo. 
Kijk hier voor meer informatie. 

Van de vakbondstafel 
Pensioenvoorlichting Transitieplan

Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) van kracht geworden. Deze wet heeft grote gevolgen voor de wijze waarop onze pensioenen tot stand komen. De keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de transitie naar de nieuwe regeling worden opgenomen in een transitieplan. Dit plan wordt (onder meer) aan de leden van de vakbonden voorgelegd. De CMHF wil dat haar leden een weloverwogen besluit kunnen nemen voordat zij hun stem hierover uitbrengen.

ABP is voornemens op 1 januari 2027 over te gaan naar de nieuwe regels voor pensioen. De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hebben binnen de kaders van de pensioenwet WTP bepaald hoe deze nieuwe regels er voor ABP precies uit gaan zien.

De stemming over het transitieplan zal via de bij de CMHF aangesloten verenigingen, waaronder de FvOv, plaatsvinden. De FvOv zal de leden tijdig nader informeren over de wijze waarop zij hun stem kunnen uitbrengen. Naar verwachting zullen deze stemmingen in de eerste helft van juni 2024 plaatsvinden.

Om jou te helpen tot een afgewogen oordeel te komen, zal de CMHF uitleg geven over het transitieplan. Tijdens de bijeenkomst is het vanzelfsprekend ook mogelijk om vragen te stellen. Je kunt je aanmelden om live aanwezig te zijn, maar het is ook mogelijk om hier digitaal bij aan te sluiten.

Kijk hier voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden. 
Tot slot
Ze alvast in je agenda:
Jaarvergadering en studiedag 2024 op
zaterdag 2 november
in Veenendaal. 

 

Feantersdyk 4-i
9264 TN Earnewâld
hoofdbureau@nvvw.nl

 

Colofon

Dit is een automatisch bericht, antwoorden op nieuwsbrief@nvvw.nl worden niet gelezen. Mocht u vragen over de vereniging hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@nvvw.nl, voor technische vragen kunt u terecht bij de webmasters via webmasters@nvvw.nl.