Nieuwsbrief 3 IKC De Kreeke

 

Beste bewoners uit Westdorpe,

 

Op 21 december 2022 ondertekenden wethouder Sonja Suij (onderwijs), directeur Dick Schuit van Rothuizen BouwmeesterPro en twee leerlingen van Integraal Kindcentrum (IKC) De Kreeke met bestuurders van Elevantio en Natuurkidz de bouwteamovereenkomst voor de vernieuwbouw van IKC De Kreeke. Samen met de ontwerpers van Rothuizen BouwmeesterPro en de toekomstige gebruikers werken we nu het ontwerp verder uit. 

 

Flora en Fauna

In de Flora en Fauna wet staat onder andere dat het verboden is de rust- of verblijfsplaatsen van beschermde dieren te verstoren. 
Voor het vernieuwbouwen van het schoolgebouw voeren we dan ook een Flora en Fauna onderzoek uit.

Eerder vonden we al verblijfsplaatsen van vleermuizen. In de komende periode nemen we daarom mitigerende maatregelen. Een mitigerende maatregel is een maatregel die het negatieve effect van een project beperkt. 

We plaatsen onder andere twee palen met vleermuiskasten in de groenstrook aan de Molenkreek. Deze kasten dienen als tijdelijke verblijfplaats voor de vleermuizen. 

We vonden geen nestlocatie van een gierzwaluw. 

 

Binnenkort voeren we ook een huismusonderzoek uit. Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek plaatsen we in de groenstrook aan de Molenkreek alvast een paal met een mussentil. 

 

Omdat onze werkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor beschermde dieren hebben we toestemming nodig van de provincie Zeeland. 

Deze toestemming noemen we een ontheffing. Na de het uitvoeren van het huismusonderzoek vragen we ontheffing aan bij de provincie. 

Deze ontheffing hebben we nodig voordat we een bouwvergunning krijgen. Een bouwvergunning is nodig om te kunnen starten met de werkzaamheden. 

 

 20 april Open Huis

 

Voor de meivakantie verhuizen alle kinderen tijdelijk naar het gebouw aan de Molenkreek. Erna starten de eerste bouwwerkzaamheden voor het nieuwe IKC. Om iedereen uit het dorp de gelegenheid te geven om afscheid te nemen van het oude gebouw en kennis te maken met nieuwe gebouw, organiseert basisschool de Kreeke een Open Huis! Hieronder een overzicht van alle activiteiten

 

 • Afscheid nemen van het oude gebouw en proosten op het nieuwe gebouw
 • Reünie met oud-leerlingen en oud-leerkrachten
 • Bekijk als eerste de 3D beelden van het nieuwe gebouw
 • Ontmoet clubs en verenigingen uit Westdorpe
 • Kom springen op het springkussen
 • Muzikale ondersteuning door muziekvereniging EWB
 • Hapje en drankje door AC van De Kreeke

 

 

Planning

 

 • 2022-2023 uitwerken definitief ontwerp
 • Medio 2023 start bouwactiviteiten
 • Medio 2024 opening + ingebruikname IKC
 • Na ingebruikname herinrichting gebied rondom IKC

 

 

Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om jezelf af te melden..