Afbeelding
NVvW Nieuwsbrief mei 2024

In deze nieuwsbrief

 • Van de voorzitter
 • Zijn we op de goede weg? 
 • Excellente leerlingen krijgt oorkonde
 • 100 jaar NVvW: Jaarvergadering en studiedag
 • 100 jaar NVvW: Mooiste les
 • Probleemgestuurde aanpak in het wiskundeonderwijs
 • In het zonnetje: het Wereldwiskunde Fonds
 • Vakantiecursus 2024
 • Van de vakbondstafel
  - Voor de snelle lezer
  - word consulent in je regio
 • Tot slot: van de ledenadministratie

Van de voorzitter
Zijn we op de goede weg?De NVvW organiseert allerlei activiteiten voor de leden, zoals de jaarlijkse studiedag, online meet-ups rond thema’s en we geven Euclides uit. Ook behartigt de NVvW de belangen van wiskundedocenten en komt de vereniging op voor goed wiskundeonderwijs.

We willen graag van je weten, wat je van de verschillende activiteiten van de vereniging vindt, zodat we nog beter kunnen inspelen op de behoeften van de leden. Ook zijn we benieuwd naar je mening over Euclides. Welke artikelen lees je graag? Over welke onderwerpen zou je meer artikelen willen?
We zijn heel blij als je hier je mening wilt geven

Excellente leerlingen krijgen oorkondeOok dit jaar kunnen wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs een oorkonde aanvragen voor hun leerling(en) met een 10 op het eindexamen. 

Heb je een excellente leerling met een 10 voor wiskunde op de eindlijst? Dan kun je deze leerling aanmelden voor een oorkonde van Platform Wiskunde Nederland. Je krijgt dan een digitale oorkonde opgestuurd, die je bij de diploma-uitreiking kunt overhandigen. 

Leerlingen met een foutloos gemaakt centraal eindexamen (vmbo, havo of vwo), maken daarnaast kans op een leuke prijs.
Vorig jaar waren er 21 leerlingen met een foutloos examen en 256 aanvragen voor een oorkonde. 

De oorkonde kan worden aangevraagd tot uiterlijk 5 juli.
Lees meer op de site van Platform Wiskunde Nederland

100 jaar NVvW: Jaarvergadering en studiedag


Het komende schooljaar bestaat de NVvW 100 jaar! Dat is een mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij laten gaan. De aftrap van dit 100e jaar begint op de jaarvergadering en studiedag van 2 november. Dit belooft een bijzondere dag te worden, zet de datum dus al in je agenda, want hier wil je bij zijn!
Zaterdag 2 november 2023
Jaarvergadering en studiedag
Met het thema
100 jaar NVvW

100 jaar NVvW: Mooiste les


Komend schooljaar bestaat de NVvW 100 jaar en dat gaan we het hele jaar vieren. De jubileumcommissie heeft mooie plannen en het zal dan ook een bijzonder jaar worden. 

Met in elk geval een Euclides-special over mooie lessen. Je hebt de oproep wellicht al in de vorige nieuwsbrief gelezen. We hebben al heel veel hele mooie lessen ontvangen, waarvoor veel dank! Het is tot 30 juni mogelijk om je mooiste les in te sturen
 

Probleemgestuurde aanpak in het wiskundeonderwijs


De NVvW heeft voor de komende twee schooljaren subsidie gekregen om lesmateriaal te maken in het kader van probleemgestuurde aanpak in wiskundelessen. Dit betekent dat we vanaf komend schooljaar een project gaan starten voor het ontwikkelen van materiaal voor de wiskundeles. Dit gaat onder begeleiding van lerarenopleiders.
Een probleemgestuurde aanpak is meer dan vaardighedenonderwijs en er is ook een verschil tussen curriculaire opgaven en niet-curriculaire opgaven. Het project begint met een startdag om een gezamenlijke visie op probleemgestuurde aanpak te waarborgen en de kwaliteitseisen die aan het ontwikkelde materiaal gesteld worden te ontwikkelen. Daarna zijn er komend schooljaar 7 (avond-) bijeenkomsten in het midden van het land waar leraren gezamenlijk werken aan het maken en verbeteren van lesmateriaal. Het lesmateriaal zal door de betrokken leraren uitgeprobeerd worden in de klas en daarna geëvalueerd. Het beoogde lesmateriaal zal naast iedere lesmethode bruikbaar zijn en zal delen van de lesmethoden kunnen vervangen.
Omdat er subsidie is voor dit project, kunnen we de leraren die hierin meewerken een vergoeding geven voor hun bijdrage.
Lijkt het je leuk om hier komend schooljaar in mee te draaien, geef je dan op.
 

In het zonnetje: het Wereldwiskunde FondsBinnen de NVvW zijn heel veel leden actief in een werkgroep. In deze reeks zetten we iedere maand een werkgroep in het zonnetje. Deze maand het Wereldwiskunde Fonds.

Het Wereldwiskunde Fonds is een actieve werkgroep waar we regelmatig over kunnen lezen in de nieuwsbrief. Deze werkgroep financiert projecten op het gebied van wiskundeonderwijs in ontwikkelingslanden. Het Wereldwiskunde Fonds krijgt op verschillende manieren geld om dit te doen. In de eerste plaats natuurlijk de €2,50 die je als lid bij de contributiefactuur kunt betalen. Gelukkig doen heel veel leden dat, bedankt hiervoor!! Daarnaast door de verkoop van tweedehands wiskundeboeken. Je kunt ook nu op de veilingsite kijken voor een leuk boek! Daar staan nu allemaal boeken op voor een vaste (lage) prijs. Sla dus nu je slag! Tot slot krijgen we een paar keer per jaar een gift van iemand, daar zijn we ook altijd heel blij mee. 

Het Wereldwiskunde Fonds maakt verschil, juist voor die kinderen die het hard nodig hebben! Wil jij ook je steentje bijdragen, dan kun je je melden als lid van deze werkgroep. Stuur een mail naar wwf@nvvw.nl.

En tot slot ... hou je van boeken? Heb je een beetje tijd en wil je die graag inzetten voor het wiskundeonderwijs aan hen die het erg hard nodig hebben? Dan wil je misschien wel onze nieuwe veilingmeester worden. Laat het weten!
 

Vakantiecursus 2024In de vakantiecursus van 2024 staat groepentheorie centraal. In het bijzonder de stelling van Banach en Tarski. Deze verbluffende stelling zegt dat een massieve driedimensionale bol van straal 1 opgedeeld kan worden in 5 niet-overlappende delen die vervolgens opnieuw kunnen worden samengevoegd tot twee bollen van straal 1.

De vakantiecursus wordt georganiseerd door Platform Wiskunde Nederland en Platform Wiskunde Vlaanderen. Je kunt dan ook kiezen uit twee locaties: 
Amsterdam: 23 en 24 augustus
Antwerpen: 6 en 7 september

Kijk voor meer informatie in de brochure of meld je aan via de website van Platform Wiskunde Nederland. 

Van de vakbondstafel 
Voor de snelle lezer

De afgelopen periode zijn er in toenemende mate zorgen in het onderwijsveld over de kwaliteit van leermiddelen en de leermiddelenmarkt. De gezamenlijke vakbonden en vo-raad en po-raad krijgen graag beter zicht op hoe onze leden tegen dit onderwerp aankijken en wat ons als sector te doen staat.
 
Wij stellen het op prijs als je je mening met ons wilt delen. Het invullen van deze vragenlijst kost maximaal 7 minuten; de peiling staat nog maar 1 dag open, donderdag wordt deze om 9 uur in de ochtend gesloten. Maar het zou toch heel fijn zijn als we ook de mening van de NVvW-leden kunnen meenemen. 
De link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/peiling_leermiddelen
 
Dus alvast heel erg bedankt voor het invullen!

Word consulent in je regio

Het projectteam van de Onderwijsregio’s is op zoek naar consulenten. Ook de FvOv is actief betrokken bij de vorming van de Onderwijsregio’s. Wil jij als leraar of ondersteuner een bijdrage leveren aan de aanpak voor het personeelstekort in jouw regio? Je kunt tot aan de zomervakantie je interesse doorgeven.
Voor meer informatie kijk je op de website
Welkom!
De afgelopen periode was als vanouds een drukke periode voor de
ledenadministratie.
Er hebben zich 63 nieuwe leden aangemeld om mee te kunnen discussiëren op het examenforum. 
Onze vrijwilligers van de ledenadministratie doen hun uiterste best om al deze nieuwe leden zo snel mogelijk toegang tot het forum te geven en een
Welkomst Euclides op te sturen. 
Bedankt voor deze goede zorgen, Henry en Peter!

 

Feantersdyk 4-i
9264 TN Earnewâld
hoofdbureau@nvvw.nl

 

Colofon

Dit is een automatisch bericht, antwoorden op nieuwsbrief@nvvw.nl worden niet gelezen. Mocht u vragen over de vereniging hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@nvvw.nl, voor technische vragen kunt u terecht bij de webmasters via webmasters@nvvw.nl.