Nieuwsbrief Tuinen van Zandweerd, nr. 3, Deventer.
Afbeelding

Nieuwsbrief Tuinen van Zandweerd, nr. 3

Afbeelding

Op 3 juli 2019 hielden we de eerste informatiebijeenkomst voor het nieuwbouwproject de Tuinen van Zandweerd. Er was veel belangstelling.

Het enthousiasme onder de belangstellenden zagen we ook terug in de wensen en ideeën die jullie instuurden. We hebben maar liefst 263 inzendingen ontvangen. Dank daarvoor. De wensen en ideeën gebruiken we als input voor de verkaveling. Wij werken momenteel aan een mogelijke verkavelingsopzet. 

Tuinen van Zandweerd en Stikstof

Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen uit de media is stikstof op dit moment een belangrijk onderwerp in de bouwwereld. De toename van stikstof in beschermde natuurgebieden is één van de aspecten waarop een project of plan voor bijvoorbeeld woningen moet worden getoetst.

De afgelopen jaren vormde het Programma Aanpak Stikstof (PAS) daarvoor het toetsingskader. Het PAS mag nu niet meer als basis worden gebruikt om toestemming te verlenen voor onder andere het bouwen van woningen, bedrijven en wegen. Dat heeft de hoogste bestuursrechter op 29 mei 2019 besloten. Het besluit van de rechter heeft consequenties voor toekomstige bouwplannen die kunnen leiden tot een toename van stikstof in beschermde natuurgebieden.

Ook het Project de Tuinen van Zandweerd ondervindt mogelijk gevolgen van deze uitspraak. De gemeente Deventer werkt op dit moment aan een inventarisatie van alle aanvragen en projecten. Er wordt per aanvraag een inschatting gemaakt van de impact van de uitspraak van de rechter. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke gevolgen de uitspraak heeft voor geplande woningbouwontwikkeling op de Tuinen van Zandweerd. Dit houdt in dat de gemeente het proces rondom de uitgifte van de kavels nu nog niet in gang zet.

We houden je op de hoogte!

Achter de schermen gaan we natuurlijk gewoon door, zodat we snel verder kunnen wanneer er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de uitspraak. Via de nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte! 
Afbeelding