Afbeelding

Vanuit Shomron nummer 398, 27 juni 2024

Shalom beste lezers, 

Sinds de stichting van de Staat Israel in 1948 is er de afspraak dat ultra-orthodoxen geen militaire dienstplicht hoeven te vervullen. Omdat tijdens de Shoa, naast het openbare traditionele joodse leven, bijna alle Joodse religieuze instituten vernietigd waren in Europa, redeneerde men destijds dat deze in Erets Yisrael weer opgebouwd moesten worden door deze bevolkingsgroep. Er zouden weer vele Joodse leerscholen, yeshivoth, ontstaan. Uiteindelijk kwamen er meer dan er ooit in Europa waren en de laatste decennia wrikt het in de samenleving meer en meer tussen de charediem (ultra's) en de seculieren.
'Doorsnee religieuzen' (in Israel doorgaans herkenbaar aan de gehaakte keppels i.p.v. de in het zwart geklede mannen met zwarte hoeden en keppels) gaan wél in dienst, net zoals de seculieren.
Maar sinds 7 oktober zijn toch meer dan 2000 ultra's vrijwillig in dienst getreden. Dat is een goede ontwikkeling want laten we er ook voor bidden dat zij een positieve uitstraling en invloed hebben op hun seculiere medesoldaten. Het Hooggerechtshof heeft bepaald dat per onmiddellijk drieduizend charediem in dienst moeten en dat er in de loop van de komende maanden nog zestigduizend een oproep kunnen verwachten. Veel van hun ouders en rabbijnen zijn het hier totaal niet mee eens en beweren dat Israel door hun gebeden steeds wonderlijk gespaard is gebleven. Zij bidden dagelijks, naast allerlei studies in Torah en Talmud, voor Israels veiligheid en behoud. Torah gaat vóór alles en door het leger in te gaan zou er ook een diepere breuk in de Joodse samenleving ontstaan, volgens hen.

Zeker zijn hun gebeden waardevol, laten zij dat vooral blijven doen en zelfs intensiveren, nu hun kostbare jongens het leger in gaan. Echter, om hun argumenten deels weg te poetsen: tijdens diensttijd kan men toch ook bidden en moeten we niet altijd 'online' met Adonai zijn en was David ook niet bidder, zanger én vechter? De ultra-rechtse partijen in de regering zijn niet echt te overtuigen en dreigen met het laten vallen van het kabinet. Dat zou dom zijn want bij volgende verkiezingen zullen zij nooit meer een vinger in de pap krijgen zoals zij nu hebben in het kabinet van Bibi. Het is door de jaren heen steeds Bibi geweest die het voor hen opnam. Vanavond sloten charediem van de groepering Peleg Jerushalmi, snelweg 4 af bij Bnei Brak (een ultra orthodoxe stad dicht tegen Tel Aviv aan) waardoor enorme files ontstonden. De politie werd voor nazi’s uitgescholden. Allemaal niet mooi en zeer verwerpelijk en dat terwijl honderdduizenden jongeren momenteel hun leven inzetten voor het behoud van de Staat Israel waarin zij leven en vrijelijk Torah bestuderen.... Onze sympathie hebben ze niet… We hebben één dezer dagen meer demonstraties te  verwachten.

-Nederland en Duitsland hebben, na Canada, ook hun burgers opgeroepen om Libanon te verlaten omdat zij menen dat het vliegveld van Beirut onbereikbaar zal worden in geval van het uitbreken van een oorlog tussen hezbollah en Israel. De VS hebben aangekondigd Israel niet of amper te zullen ondersteunen indien het conflict zich uitbreidt. De VS zijn duidelijk bezorgd over een eventuele reactie van Iran. Gisteren zagen we nog hoe in het Iraanse parlement tijdens presidentverkiezingen collectief 'dood aan Amerika' werd gescandeerd.
Dagelijks zijn er enorme branden in het noorden van Israel, veroorzaakt door raketten uit Libanon. Israel schiet ook terug in Zuid Libanon en eist dat hezbollah zich terugtrekt achter de Litani rivier. Spierballentaal spreken onze leiders, zo van: ‘we zetten Libanon terug naar het stenen tijdperk als zij niet ophouden met ons te beschieten en steeds meer ellende te veroorzaken.’ Christelijke Libanese leiders proberen hezbollah ervan te overtuigen te stoppen met het geweld tegen Israel.

- Men waarschuwt voor een elektra black-out van minstens 3 dagen tot een week wanneer oorlog zou uitbreken omdat zeer waarschijnlijk de elektriciteitscentrales zullen worden aangevallen.

- Verdraaide, éénzijdige berichtgeving van de NOS en andere media zijn we wel gewend, maar het blijft ergerlijk en ook zorgelijk. Deze week is een Gazaanse collega van Artsen Zonder Grenzen, Fadi al-Wadiya, door Israel geëlimineerd en niet zonder reden; hij was o.a. al minstens 15 jaar een zeer actief lid van de islamitische jihad. Hij had een hoge positie binnen die organisatie en was gespecialiseerd in het ontwikkelen van onder meer rakketen. Die informatie wordt dan door de meeste media niet gemeld of afgedaan als ‘niet verifieerbaar.’
De IDF gaf vandaag een foto vrij waarop o.a. Fadi te zien is, gekleed als islamitische jihad soldaat.

Zeker maken ook IDF soldaten fouten, maar daarvoor moeten ze ook flink boeten; de regels van de IDF zijn zeer, zeer streng. Een F16 squad moet bijvoorbeeld drie weken aan de grond blijven en de bemanning wordt nader onderzocht omdat zij in Gaza een verkeerd doel hebben bestookt zonder vooraf toestemming te hebben gekregen.

-Op donderdagavond 4 juli (van 19.30 tot circa 20.30 NL tijd) organiseren we een virtuele tour naar Zuid Israel. We reizen o.a. langs Jericho, de Zoutzee en historische plekken aldaar, we bezoeken Hebron, waaronder graf van Ruth, Beersheva, Sde Boqer, Sde Tvi (de DutchFarm) waar Uzi, onze zwager een bijzondere gebeurtenis vertelt die hij meemaakte in de Yom Kipur oorlog van 1973. Ook bezoeken we enkele plekken waar hamas op 7 oktober j.l. dood en verderf heeft gezaaid; o.a. het Nova-festivalterrein en Nachal Oz.
Wilt u een gratis 'vliegticket?’ Klik hier. Geef deze informatie gerust door, er is nog plaats in de 'Strijkerconcorde'! We sturen de tickets woensdagavond!

Tot zover, ik wens u een fijne en rustvolle shabat toe.
Shalom over Israel en vrede vanuit Jeruzalem

Yair Strijker,
Natuurlijk ook de hartelijke groeten van Karen.

 

Agenda: gratis webinars:


Aanstaande donderdagavond 4 juli verzorgen wij het de virtuele reis naar het zuiden.Parashat Korach gaat op die avond door omstandigheden niet door. We starten het reiswebinar om half acht en behandelen ook de ellende van 7 oktober. Geef u hier op.

Op
donderdagavond 18 juli geven wij in plaats van parashat Korach een webinar over Parsahat Balak. We doen dit aan de hand van een toegankelijke PowePointpresentatie. Geef u hier op.
 

Er komen weer Alephcursussen

Benschop:
Data: dinsdagavonden 3 en 17 september; 1, 15 en 29 oktober; 12 en 16 november en als laatste 10 december
Locatie: Even Haezerschool, Oranje Nassaustraat 12, Benschop
Aanvangstijd:19:30u en de lessen duren tot 20:30u
Kosten cursus 127,50 p.p. (inclusief zaalhuur/koffie/thee) en het cursusboek Hebreeuws in Zes Dagen 29,50.
info en opgave
aenabom@kpnmail.nl of tel. 06-21634120.

en ook Zwolle staat weer op het programma:
Data: de maandagavonden 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december.
Tijd: 19:30-21:30
Plaats: Bethelgemeente Drachten, Bolder 75.
Kosten: 75 Euro + cursusboek, 18,50 Euro
Docent: Elske Vahl – Leusink
Opgeven kan door een mail te sturen naar alephzwolle@gmail.com.

 

Gift geven voor Israel

Christenen voor Israel rekeningnummer NL 87 ABNA 0513 852 905. (Anbi-stichting, dus belastingvrij)

Israel Relief Aid van Pillar of Fire rekeningnummer NL 51 DEUT 0265 2624 61 (Anbi)

Stichting Shoresh IBAN NL 45 INGB 00091 072 19
BIC INGBNL2A


---------------------------------------------------------------------------------

Gift geven voor ons eigen werk? Studiehuis Reshiet rekeningnummer
NL03 INGB 000 8725 116. O.v.v. Gift Studiehuis. Todah/bedankt 


Of via ANBI-Stichting Ammeech Ammi, rekeningnummer NL86 INGB 000 4358 913. O.v.v. voor het werk van Yair en Karen.

Scrol naar www.lema-ancha.com voor donaties voor deze belangrijke vrijwilligersorganisatie. Kijk op deze site als u vrijwilliger wilt worden om de Israelische boeren te helpen in Nitsana en/of om een donatie te doen. Warm aanbevolen!

 

Parasha Shelakh lekha שלח לך zend gij.

Afbeelding
We lezen Numeri 13:1-15:41; uit de Haftara lezen we Jozua 2:1-24 en we lezen Hebreeën 3:7-4:11.

De Parasha begint met het uitzenden van de twaalf verspieders waarbij Moshe aan Hosea -הוֹשֵעַ- een nieuwe naam geeft, namelijk Jozua, Jehoshua -יְהוֹשֻׁעַ. Moshe doet dit simpelweg door een Jod י aan het begin van zijn naam te plaatsen. Hier wordt Jozua/Jehoshua een voorgestalte van onze Messias, Die ook zo heet. De Jozua hier in dit Bijbelboek is de zoon van Nun (14:18). Nun -נוּן- is een oud woord voor vis en betekent bevrijding. Jehoshua is de zoon van de bevrijding; onze Messias Jehoshua is de Zoon van de Bevrijder en beiden leiden het volk uiteindelijk in het Beloofde Land. In de naam Jeshoshua -יְהוֹשֻׁעַ- zit de Naam van God Zelf verstopt: JHWH -יהוה, kijk maar naar de eerste drie gelijke letters. Beide namen stammen af van het werkwoord voor redden: jasha -יְָשָׁע.

Wel, we kennen de overbekende geschiedenis en weten dat alleen Kalebh, כָּלֶב- (ook te lezen als kol lebh -כֹּל לֶב, één en al hart) en Jehoshua positief waren over de bevindingen in het nieuwe land en hun kansen om het in te nemen. De andere tien verspieders komen om door een plaag van God omdat ze kwaad gerucht over het nieuwe land verspreidden aan het Godsvolk. Een deel van het volk is daardoor zo geraakt dat ze alsnog het land per direkt binnen willen vallen, maar dit heeft God niet geboden en ze komen om door de inderdaad veel sterkere Amalekieten en Kanaanieten.

Het volk klaagt weer en God wordt het zo zat dat Hij het met de pest wil slaan en met Moshe alleen verder wil gaan. Moshe pleit voor de goede Naam van God en dan vergeeft Hij weer, echter, deze hele generatie moet sterven voordat God de rest van het volk verder leidt. Daarom bracht men veertig jaar in de woestijn door.

Verscheidene offers worden door God geboden om te brengen wanneer men eenmaal in het Beloofde Land zal zijn. De eerstelingen van de oogst zijn voor God. Opvallend is het zondoffer dat voor het hele volk gebracht kan worden in het geval dat ze afdwalen. Dat is eigenlijk precies wat er was gebeurd met degenen die zelf probeerden het land binnen te vallen in hun over-enthousiasme. Dat was een dwaling, een zonde, want God was er niet bij en had dit niet geboden. Door middel van zo'n zondoffer kan het volk toch weer vergeving krijgen in de toekomst.

Dan vindt men een man die hout sprokkelt op Shabat en God zegt tegen Moshe om hem te stenigen tot hij dood is. Wie geen Shabat onderhoudt, die hoort niet bij het Godsvolk. De man had het kunnen weten, het was eerder gezegd..

God draagt het volk op om tsitstit, -צִיצִית- gebedskoorden, aan de hoeken van hun kleding te dragen opdat ze Zijn geboden niet vergeten.. In die gebedskoorden zijn 613 knoopjes gevlochten en die komen overeen met de 613 ge– en verboden in de Torah.

Veertig jaar na de uittocht stuurt Jehoshua op zijn beurt verspieders het Land in. Ditmaal geen twaalf, maar slechts twee, waarschijnlijk om gemopper tegen te gaan. Deze twee ontmoeten Rachabh -רָחַב- de prostituee wiens naam betekent ruim zijn, wijd zijn, opengaan. Wel, het is duidelijk dat haar hart zich opent voor de twee verspieders en zij verbergt hen in haar huis wanneer ze gezocht worden. Haar naam heeft woordverband met het woord racham -רָחַם- barmhartig zijn, waarvan ook het woord rechem, baarmoeder. In de naam Rachabh zit ook het woord abh -אָב- vader. Vader God bewijst de verspieders barmhartigheid door deze vrouw en opnieuw bewees Hij haarzelf barmhartigheid door haar te sparen bij de inname van Jericho. Dit alles omdat ze haar hart heeft geopend voor de twee Godsmensen uit het Godsvolk.

De Hebreeënschrijver spreekt over de rust waarvan Jozua ook sprak (vs. 8). Wie ongehoorzaam is, komt niet in Gods rust, het is dus ook niet een aardse rust alleen, maar voornamelijk een rust die we bij God vinden als we Hem gehoorzaam zijn. Er worden twee woorden gebruikt voor rust in het Grieks: katapavsin en sabbatismos, shabatsrust. Het eerste woord zouden we in het Hebreeuws kunnen vergelijken met het Hebreeuwse woord menuchah, -מְנוּחָה, rust, vrede, waarvan David spreekt in Psalm 23. Salomo wordt in 1 Kronieken 22:9 een man van menuchah genoemd. In zijn dagen had Israel rust en vrede aan alle kanten. Het tweede woord is het Hebreeuwse woord Shabat -שָׁבַּת, de dagen die voor God zo belangrijk zijn, zowel de wekelijkse Shabat als Zijn eigen Bijbelse Feesten. Nu, wij doen er graag aan mee, Shabat shalom!  

 

Kijk ook eens op onze website

 www.studiehuisreshiet.nl

Heel veel studieplezier gewenst!

 
Studiehuis Reshiet, Israel
Yair en Karen Strijker
Geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier.