Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 309, 19 februari 2017--

Geachte ,

Eric Haast heeft na uitvoerig onderling overleg het bestuur van onze stichting recent aangegeven dat de inhoud van de functie van voorzitter commissie begunstigeradministratie en werving toch niet is van wat hij er van had verwacht. Wij vinden dat heel erg jammer. Onze penningmeester, Piet van Sprang, neemt voorlopig deze functie en de financiële begunstigeradministratie waar. We hopen op korte termijn toch iemand te vinden die dit deel van de financiële administratie op zich wil nemen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Piet van Sprang, zijn gegevens vindt u in de colofon van ons blad.


Boek Schiphol Recent is bij het Nederlands Instituut Militaire Historie de Engelstalige paperback versie verschenen van het boek: 'De Koninklijke marechaussee op Schiphol in historisch perspectief, 1946-2013'. Deze week hebben we vernomen dat dit boek niet in de verkoop wordt genomen. Het boek is met name bedoeld om aan externe niet-Nederlandse relaties te geven.


Stemmen tijdens een reünie  Op 15 maart komt de beroepslichting 1967-2, vijftig jaar na hun opkomst te Apeldoorn, bijeen in de dependance van het Marechausseemuseum, Weeshuiswal 4 te Buren. Tijdens deze reünie vindt tevens de landelijke verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats. De reüniecommissie heeft de aangemelde deelnemers voorgesteld de stem - wellicht op ludieke wijze - uit te brengen in Buren. Dat kan door het aanvragen van een kiezerspas. De pers wordt uitgenodigd daarvan verslag te doen. In het aprilnummer van ons blad zullen we zeker vermelden hoe deze actie is verlopen! Eventuele eerder in de media gepubliceerde artikelen zullen we via dit medium of onze website onder uw aandacht brengen.


Lessen uit het verleden  In de media was deze week te lezen dat het Nederlandse leger gepensioneerde officieren inzet om jonge militairen te leren vechten tegen een grote tegenstander zoals de Russen.

Voor de val van de muur oefenden we met complete brigades (ongeveer 5000 militairen). Minimaal een keer per twee of drie jaar met een divisie (ongeveer 15.000 militairen) en af en toe ook met een heel legerkorps (ongeveer 50.000 militairen). Bij zo'n legerkorpsoefening gingen we met zo'n 11.000 voertuigen de grens over naar Duitsland (of ,met name in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw, naar Frankrijk). De parate Marechaussee (101 Marechaussee Bataljon, bestaande uit ongeveer 200 beroeps en 500 dienstplichtigen), bij de legerkorpsoefeningen ondersteund door de drie mobilisabele eskadrons en veelal in Nederland ook door de territoriale Marechaussee, zorgde er voor dat, met de richtlijnen van het door de AAT opgestelde verkeersplan, het militaire verkeer goed door het civiele verkeer werd geloodst. Om de 40 à 50 kilometer werden verkeerscontroleposten uitgebracht, deze rapporteerden de voortgang van de verplaatsingen aan de door de AAT geleide verkeersdetachementen. Al met al een enorme operatie. De oud-gedienden moeten dan ook gniffelen als nu in de kranten een artikel staat over de verplaatsing van wel 100 militaire voertuigen! De kennis en ervaring m.b.t. dit grootschalig optreden is inderdaad weggezakt, tot voor kort dachten we dat deze kennis ook niet meer nodig was. Ook binnen de huidige KMar zullen nog maar weinigen ooit dergelijke grote oefeningen hebben meegemaakt. De kennis van de 'MP dienst te velde' (in al zijn facetten, t/m het behandelen van krijgsgevangenen) is echter (bij de oud-gedienden) nog wel aanwezig! Laat die niet verloren gaan!!

Deze week sloot de 43 Gemechaniseerde Brigade hun grootste oefening af in 15 jaar in het Poolse Drawsko. Ze trainden hier met maar liefst 4500 militairen, waaronder 3500 Nederlandse, en meer dan 400 gevechtsvoertuigen. Tja ......

Defensie wil haar slagkracht de komende jaren moderniseren en uitbreiden. Een grondige analyse van de geopolitieke, maatschappelijke, demografische en technologische ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag. Lees meer over dit onderwerp op onze website.


Gulden Boek Een van onderstaande links verwijst naar een artikel in het KMar-Magazine waarin gewag wordt gemaakt van het binnen de KMar verspreiden van een vernieuwde versie van het in 1934 ingevoerde Gulden Boek. Bij de instellingsbeschikking is aangegeven dat in dit Gulden Boek zullen worden opgenomen de namen en feiten van hen die door daden van moed, zelfopoffering en toewijding de eer van het Wapen op bijzondere wijze hebben hooggehouden. In deze vernieuwde versie zijn enkele in de vorige versie vermelde onjuistheden gecorrigeerd. De vermeldingen over de gevallenen tijdens de inzet in het voormalige Nederlands-Indië-periode zijn verbeterd en aangevuld. Ook de periode 1940 - 1945 is meer uitgebreid belicht. Hulde aan allen die zich voor deze wijzigingen en aanvullingen hebben ingezet.


Onderstaand de links naar de laatste dagen op de SMC-website verschenen berichten:

17-2-2017 Marechaussee arresteert taxironselaar op Schiphol
17-2-2017 Gulden Boek
16-2-2017 Spectaculaire demonstratie vormt sluitstuk oefening Bison Drawsko
16-2-2017 NAVO-ministers ontmoeten nieuwe Amerikaanse Defensieminister
16-2-2017 Duitse helikopters voor Nederlandse troepen in Mali aangekomen
15-2-2017 Taxironselaars bekeurd op Schiphol
15-2-2017 Weekoverzicht Defensieoperaties
15-2-2017 Een dag mee met de ogen en oren van de marechaussee
14-2-2017 Boek over Javazee-campagne voor minister
14-2-2017 Drugssmokkel via Breda Airport: controle op vliegveldjes onvoldoende
13-2-2017 Nieuwsbrief KWIII/FvB kazerne
13-2-2017 Bison Drawsko: Leopard-tanks terug in het gevecht (video)
12-2-2017 Boetes en rijverboden na grote taxicontroles op Schiphol
11-2-2017 Mannen aangehouden met valse documenten


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

15-03-2017   Reünie beroepslichting  | 1967-2 | Marechausseemuseum | Buren  
17-03-2017   Reünie beroepslichting  | 1971-2 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
23-03-2017 SMC Contactmiddag | Marechausseemuseum | Buren  
13-04-2017   Reünie Rech bijstand A'dam | SPA-honk | Duivendrecht  
20-04-2017 SMC Oorlogsmuseum Overloon te Overloon  
17-05-2017   Reünie dienstplichtige lichting  | 1967-3 | Marechausseemuseum | Buren  
17-05-2017 SMC Contactmiddag | Koningin Máximakazerne | Schiphol  
24-05-2017   Reünie beroepslichting  | 1967-3 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
22-06-2017 SMC Reünie Boerma Plaizier | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
03-10-2017   Reünie beroepslichting  | 1962-5 | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
19-10-2017   Vriendendag Stichting Vrienden Museum| Marechausseemuseum | Buren  
26-10-2017 SMC Reünie Carib | Marechausseemuseum | Buren  
02-11-2017 SMC Algemene Reünie | De Molen | Harskamp  

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden op de SMC-website , tab. nieuws/SMC-nieuwsbrief, hier zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Evenals in Marechaussee Contact, tijdschrift voor en door SMC-begunstigers.


 

Redactie SMC  

 

SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument' (De Koninklijke Marechaussee 1814 - 2014)  toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website