Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 245, 29 november 2015--

Geachte ,


Nieuw tenue Vanaf 2016 krijgt de Koninklijke Marechaussee  een nieuw operationeel tenue. Deze kleding gaat het VT-blauw vervangen. Benieuwd naar de nieuwe look van de Marechaussee? Zie bericht op www.marechausseecontact.nl


Uitreiking Nobel-insignes SMC heeft het initiatief genomen tot een bijeenkomst waarin de Nobelprijs draag-insignes aan Libanon-veteranen, beroeps en dienstplichtig, van de Koninklijke Marechaussee  zullen worden uitgereikt. Deze bijeenkomst zal op vrijdag 22 januari 2016 gehouden worden  in de Koning Willem III-kazerne te Apeldoorn.  De uitreiking is bestemd voor zowel SMC-begunstigers als overige marechaussees die in Libanon gediend hebben. In de rubriek 'veteranen' van het omstreeks 22 december aanstaande te verschijnen nummer van Marechaussee Contact zal informatie over het programma gegeven worden.

Ceremonie Keienmonument Op 27 november hield de Koninklijke Marechaussee de jaarlijkse herdenking bij het 'Keienmonument' aan de Sportlaan te Apeldoorn.Tegenover de vroegere BOS-pomp bij de Koning Willem III-kazerne werden op 28 november 1944, als represaille na een mislukte bevrijdingsactie,  twaalf gevangen verzetsstrijders en een Amerikaanse piloot geëxecuteerd. De namen van twee van de omgebrachte verzetsstrijders, Samuel Esmeijer en en Frank van Bijnen, leven voort in de naamgeving van de Samuel Esmeijer-corridor (Politieacademie) en de Koning Willem III / Frank van  Bijnenkazerne. SMC werd bij de herdenking vertegenwoordigd door secretaris Pier Scholte.


Contactmiddag te Buren Ook in 2016 wordt het SMC-jaar weer geopend met de jaarlijkse contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren en wel op 10 maart . In het decembernummer van Marechaussee Contact zal in de agendarubriek nadere informatie worden opgenomen. De Reünievereniging MC houdt tijdens de contactmiddag separaat haar jaarvergadering. De contactmiddag is voor alle SMC-begunstigers bestemd!


Sinterklaas In veel fotoalbums van oud-marechaussees, in archieven en op websites komt wel een Sinterklaasviering voor. Waar ter wereld dan ook en van lang tot  kort  geleden vierden marechaussees het Sinterklaasfeest. Vaak op aangepaste manier, van hoog op de kameel in de Sinaï tot op de motorfiets ergens in het Caribisch gebied. Sinterklaas bracht en brengt hen een stukje thuis bij op hun post. 


Webmaster Sinds begin deze week is onze webmaster weer in staat om de website bij te houden. U kunt dat o.a. zien aan het aantal berichten dat weer op de site wordt gezet. Via onze website proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de KMar en onze stichting. De laatste maanden is dat tot het minimale teruggebracht, gelukkig zitten we nu weer op het oude niveau. Zie ook het vandaag al geplaatste artikel over de terreurbestrijding in Nederland. Inhoudelijk kunnen insiders de vinger leggen op niet geheel juiste aspecten, het artikel is echter bedoeld om het publiek in algemene zin te informeren.


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

28-11-2015 Israëlisch vliegtuig van Polderbaan gehaald
27-11-2015 Marechaussees lopen op rantsoen tocht van honderd kilometer naar Slot Loevestein
26-11-2015 Rijksrecherche en Koninklijke Marechaussee houden medewerkers Kustwacht aan
25-11-2015 Kamer: grotere bijdrage EU-grensbewaking
24-11-2015 Marechaussee onderschept harddrugs en valse documenten
23-11-2015 Agenten zien hennepoverdracht
22-11-2015 Grote controle aktie IJmuiden
19-11-2015 Helicopter KMar boven Arnhem
 


Boek 'EEN KRACHTIG INSTRUMENT'  Nieuwe begunstigers die zich voor minstens twee jaar aanmelden, krijgen zolang de voorraad strekt het boek gratis, bij wijze van welkomstgeschenk. Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 |  Het boek is  voor bezoekers van het museum  in de museumwinkel van het  Marechausseemuseum te koop, speciale prijs : € 25,-- . Een cadeau voor Sint Nicolaas of voor onder de Kerstboom?


SMC-begunstiger worden? Voor € 15,-- per jaar ondersteunen bijna drieduizend begunstigers onze stichting. In ruil daarvoor ontvangen ze zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Daarnaast verleent SMC algemene en persoonlijke diensten aan haar begunstigers, zoals excursies, bijeenkomsten, reünies, informatie over de KMar anno 2015 en aan en over KMar-veteranen en reservisten etc.  Bent u  oud-marechaussee, beroeps of dienstplichtig en nog geen begunstiger, dan vragen we u te overwegen begunstiger van SMC te worden, duizenden gingen u sinds 1975 voor! ( en als extra premie ontvangt u bovengenoemd boek als welkomstgeschenk bij aanmelding voor minimaal twee jaar!, zo lang de voorraad strekt.)   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129. 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

22-01-2016 SMC/KMar Uitreiking Nobel-insignes Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
10-03-2016 SMC Contactmiddag | Marechausseemuseum | Buren
02-06-2016   Reünie Beroepslichting  |1966-1 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  | locatie vooralsnog onder voorbehoud
27-07-2016   Reünie Beroepslichting  |1966-4 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
09-09-2016   Reünie Beroepslichting  | 1976-5 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn 
     
     

'Buren bij Kaarslicht'  Zaterdag 19 december as. van 19.00 tot 21.00 uur zal het pittoreske stadje Buren verlicht worden met duizenden kaarsen.  De Koninklijke Marechaussee draagt een steentje bij door het openstellen van de museumdependance aan de Weeshuiswal, waar het Koperkwintet van het Trompetterkorps KMar op zal treden. Voorts zullen re-enacters van o.a. het Historisch Depot Koninklijke Marechaussee door de stemmig verlichte straten van Buren ‘patrouilleren’. Het is zeker de moeite waard om Buren dan te bezoeken! 


Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

19-12-2015   Buren bij Kaarslicht |  zie website en hierboven voor meer informatie
10-03- 2016   SMC-contactdag | Marechausseemuseum | Buren   Noteer datum al vast | info volgt
12-03- 2016   Foto's determineren | Bronbeek | Arnhem
     
     

Redactie SMC  

 

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website