Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 221, 14 juni 2015--

Geachte ,

Nationale Veteranendag 2015 Over twee weken, op 27 juni aanstaande, wordt in Den Haag de jaarlijkse Nationale Veteranendag gehouden. In ons blad Marechaussee Contact , februarinummer 2015, pagina 11, is te lezen hoe SMC zich op deze dag voorbereidt.  Evenals de hieronder vermelde Veteranendag KMar staat ook de nationale dag in het teken van Unifil. Het is dit jaar dertig jaar geleden dat aan de bijdrage van Nederland aan Unifil , inclusief die van beroeps en enkele dienstplichtig marechaussees, een eind kwam. Algemene informatie is te vinden op: www.veteranendag.nl/editie/veteranendag-2015


Veteranendag KMar 2015 (aanvullende informatie m.b.t. aanmelden)  Op vrijdag 2 oktober 2015 zal, van 10.00 tot 15.30 uur, - ondanks de flinke verbouwingen daar  - de Veteranendag  (dit jaar in het teken van Unifil) van de Koninklijke Marechaussee gehouden worden op de Koning Willem III-kazerne Apeldoorn.  Informatie: voor postactieve veteranen en oud-gedienden van het Korps Politietroepen en Korps Militaire Politie geldt: Aanmelden via het Veteraneninstituut| www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen | Voor veteranen in actieve dienst: veteranendag.kmar@mindef.


Boerma Plaizier-MPIII 2015  Ruim vijftig SMC'ers die gediend hebben in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Korea en/of  Engeland kwamen op deze week op donderdag 11 juni weer bij elkaar voor hun jaarlijkse SMC-reünie 'Boerma Plaizier. Het was weer een prettige bijeenkomst, op een mooie zomerse dag, op Bronbeek. Voor een korte (foto-) impressie zie: Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III  In het juninummer van Marechaussee Contact zal een uitvoeriger verslag geplaatst worden. 


Diefstal uit vliegtuigen  De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft tussen 2 en 9 juni vijf medewerkers van een schoonmaakbedrijf aangehouden die verdacht worden van diefstal uit vliegtuigen. De schoonmakers waren allen werkzaam op de luchthaven. De voornamelijk luxe goederen werden weggenomen uit de trolley’s die zich aan boord van het vliegtuig bevonden.


Onderstaand een selectie van deze week op de SMC-website verschenen berichten

11-6-2015 Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III
11-6-2015 Open Cockpitdagen met veteranen op Aviodrome
10-6-2015 Certificering van explosieven-speurhonden (video)
09-6-2015 Veteranendag Marechaussee 2015
09-6-2015 Gaat Nederland de missie in Irak verlengen?
08-6-2015 Eerste Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen geslagen
07-6-2015 Opnieuw illegalen aangetroffen in vrachtwagen Hoek van Holland
06-6-2015 68 illegalen op ferry worden teruggestuurd naar Nederland


Unifil-KMar-veteranen  Op 26 en 27 september 2015 is er in De Basis te Doorn weer een reünieweekend voor (oud-) marechaussees die bij Unifil in Libanon dienden. Bijzonderheden volgen nog. Informatie: Fred Driessen | f.driessen@quicknet.nl 


Boek 'EEN KRACHTIG INSTRUMENT'  Nieuwe begunstigers die zich voor minstens twee jaar aanmelden, krijgen nog steeds het boek gratis, bij wijze van welkomstgeschenk.  Dit geldt voor zo ver de voorraad strekt. Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 |  Het boek is  voor bezoekers van het museum voor     € 25,-- in de museumwinkel van het  Marechausseemuseum te koop.


Kernwapenopslag Op de site voor oud-dienstplichtig marechaussees 'MarechausseeNostalgie' wordt gemeld dat er een nieuw boek in de boekhandel ligt. Het onderwerp zal menig oud-marechaussee interesseren en wel omdat zij ooit escortes mochten verzorgen waar een waas van geheimzinnigheid over lag. Was er nu wel of niet sprake van de opslag van kernwapens op de Veluwe? En wat zat er in de voertuigen die geëscorteerd werden?  Op  www.marechausseenostalgie.nl is informatie te vinden over het boek 'Kernwapenopslag in Darp en 't Harde'. ( Zie ook het oktobernummer 2014 van Marechaussee Contact pagina 12) 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

04-09-2015   Reünie wachtmeestercursus 1969-1970 | Steenwijkerland 
24-09-2015   Reünie alle dpl lichtingen 1953 | in omgeving Putten n.t.b.                                       Attentie: Deze reünie gaat wegens gebrek aan voldoende deelname niet door!
25-09-2015   Reünie beroeps lichting 1975-5 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn |
08-10-2015   Reünie dpl lichting 1955-4, | KMar Schiphol  
29-10-2015 SMC Algemene SMC-reünie |  'De Molen' | Harskamp 
06-11-2015   Reünie ARO & Kaderklas 1973-5 -6 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
19-11-2015   Reünie Beroepslichting 1971-6 | Marechausseemuseum Buren *
     

Marechaussee Contact juninummer Deze week is de proef van de opmaak gecorrigeerd en dus kan het juninummer naar de drukker. Omstreeks 27 juni, Nationale Veteranendag, zal het bezorgd worden.


Vacature Eind augustus 2015 ontstaat, zoals eerder gemeld, de vacature voor redacteur oud-dienstplichtigen in het redactieteam van SMC. Kandidaten worden verzocht zich aan te melden bij het secretariaat van SMC :  scholte.p@gmail.com


Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

Vandaag   Keramiekmarkt | Marechausseemuseum | Buren |
'Blij met Klei' tonen en verkopen in keramiek
gespecialiseerde kunstenaars  hun werk.                   
v/a juni 2015   Evenementen en tentoonstellingen langs de Hollandse Waterlinie
     

Redactie SMC 

 

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website