Nieuwsbrief 3 - 12 januari 2022

Nieuwsbrief 3

 

(Grond)wateroverlast Sluiskil

Beste heer, mevrouw, 

 

Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief (Grond)wateroverlast Sluiskil. In de vorige nieuwsbrief van 6 december blikten we terug op de eerste huisbezoeken op 23 november 2021. De huisbezoeken van 29 en 30 november moesten we helaas uitstellen door de aangescherpte coronamaatregelen. Ook informeerden wij u over de werkzaamheden aan de Bosjesweg. Meer informatie over de laatste stand van zaken leest u in deze nieuwsbrief.

 

Uitstel huisbezoeken

Op vrijdag 14 januari 2022 is er een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. Het lijkt erop dat de maatregelen nog niet worden versoepeld. We kunnen daarom de uitgestelde huisbezoeken helaas niet meer in januari inplannen. We hopen deze huisbezoeken in te kunnen plannen eind februari 2022. Wanneer we hier meer duidelijkheid over hebben, nemen we opnieuw contact op met deze bewoners.

 

Werkzaamheden DNWG

In nieuwsbrief 2 gaven we aan dat netbeheerder DNWG nieuwe elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen aanlegt in de Bosjesweg. Tegelijkertijd met deze werkzaamheden legt de gemeente drainage aan. De aannemer heeft inmiddels een deel van de drainage aangelegd. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Ze duren, zoals aangegeven, naar verwachting nog tot eind maart 2022. 

 

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de volgende personen:

  • over het werk: J. Pals (uitvoerder bouwbedrijf Baas), tel. 06 5152 6508
  • over gas/water/elektra: G. Kramer (DNWG), tel. 0113 741 100
  • over drainage: Bas Krugmann (gemeente Terneuzen), tel. 06 2013 9719.

Meer informatie

We hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Nadat wij de andere huisbezoeken en groepsgesprekken hebben gedaan, zullen wij u opnieuw informeren.  Heeft u vragen over het proces, of over deze nieuwsbrief?  Neem dan contact op met Harm ten Klooster, via aanmeldensluiskil@terneuzen.nl, of tel. 14 0115.

 

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hebt aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van het vervolg.