Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 216, 10 mei 2015--

Geachte ,


10 mei 2015 - 10 mei 1940 Vandaag, precies vijfenzeventig jaar geleden, vielen Duitse troepen ons land binnen. Vanaf deze datum zou de Koninklijke Marechaussee van vóór 1940 nooit meer dezelfde zijn. In de eerste oorlogsdagen vochten marechaussees en politietroepers  op tientallen plekken tegen de vijand. Na de capitulatie vertrokken 250 marechaussees via Frankrijk naar Engeland, om pas vier jaar later weer voet op vaderlandse bodem te zetten. De 950 in Nederland gebleven marechaussees gingen op in de nieuwe Marechaussee, ontdaan van de titel Koninklijk en aangevuld met gedemobiliseerde militairen, leden van de rijks- en gemeenteveldwacht, etc.. In 1941 bedroeg de sterkte van dit korps ruim 6000 personen, waar onder helaas ook sympathisanten van het nieuwe regime. De serie '1940 - 1945' in Marechaussee Contact verhaalt over de belevenissen van marechaussees die kozen voor het verzet. Na de oorlog werd de Marechaussee weer Koninklijk, als onderdeel van de Koninklijke Landmacht gereorganiseerd naar Brits model en aangevuld met dienstplichtigen.  

Vandaag is het een dag om stil te staan bij de tiende mei 1940...en de gevolgen van hetgeen op deze dag geschiedenis werd.

Zie ook de actueelpagina van onze website.


Militaire oefenterreinen De Koninklijke Marechaussee gaat de komende maanden strenger controleren op de militaire oefenterreinen in West-Brabant. Dit om overlast van onder meer drugs- en zwerfvuil, crossers en loslopende honden tegen te gaan.


Opening expositie Katwijk Vandaag 10 mei 2015 opent de Vereniging (Oud) Militairen Cuijk en het Comité Herdenking en Bezinning  een expositie in rivierkazemat Katwijk zuid, gelegen aan de Everdineweerd te Katwijk aan de Maas. Opening  : | Vandaag omstreeks 12:30 uur |  aansluitend aan de ceremonie bij het monument | 

De expositie is ingericht ter herinnering aan en ter ere van de zes korporaals van het Korps Politie Troepen die op die plek, vandaag exact 75 jaar geleden, het hoogste offer brachten bij de verdediging van onze vrijheid. Door deze expositie in de rivierkazemat Katwijk zuid is er een historische locatie beschikbaar om belangstellenden kennis te laten maken met deze plek. De expositie in rivierkazemat Katwijk zuid zal worden geopend door de burgemeester van Cuijk, Mr W.A.G. Hillenaar. Informatie: | hier. | 


Trompetterkorps KMar  Van 19 tot en met 31 mei wordt  in Breda het Spanjaardsgat Festival gehouden, een festival met prachtige concerten in de haven van Breda. Dit jaar voert het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee een spectaculair openingsconcert uit. Informatie: http://www.hetspanjaardsgat.nl/


Veteranendag KMar 2015 Op vrijdag 2 oktober 2015 zal van 10.00 tot 15.30 uur - ondanks de flinke verbouwingen daar  - de Veteranendag van de Koninklijke Marechaussee gehouden worden op de Koning Willem III-kazerne Apeldoorn. Net als de Nederlandse Veteranendag  ( 27 juni 2015 ) zal deze dag in het teken staan van Unifil ( United Nations Interim Force in Lebanon), dit omdat het dertig jaar geleden is dat laatste Nederlandse militair uit dit land terugkeerde.
Informatie: voor postactieve veteranen: | Checkpoint juli-augustus 2015. | Voor veteranen in actieve dienst: veteranendag.kmar@mindef.nl


Algemene SMC-reünie 2015 Deze zal worden gehouden op donderdag 29 oktober 2015.
Locatie: 'De Molen 'Harskamp. Informatie: Volgt.


Onderstaand een selectie van deze week op de SMC-website verschenen berichten

08-5-2015 Incidenten ook als leermomenten
08-5-2015 Hillen: Kunduz-missie niet voor niets geweest
07-5-2015 KMar veteranen bij defilé Wageningen
07-5-2015 SMC-ers en KMar detachement bij nationale dodenherdenking
07-5-2015 Twee aanhoudingen in Leeuwarden en Zaandam voor mensensmokkel
06-5-2015 Marechaussee beveiligt gebouw AIVD in Zoetermeer
06-5-2015 Verdachten met vervalste reisdocumenten aangehouden
05-5-2015 4 mei 2015: dodenherdenking op het ereveld te Loenen
05-5-2015 Defensie herdenkt
04-5-2015 Herdenking Englandspiel
04-5-2015 Nationale dodenherdenking
04-5-2015 Zeventig jaar na bevrijding komen Duitse militairen onder Nederlands bevel
04-5-2015 Repatriëringsmissie MH17 ten einde (video)
02-5-2015 Veel doden bij gevechten in Kunduz

 


Bezoek aan Koningin Maxima-kazerne Tot nu toe hebben zich circa zestig belangstellenden gemeld voor dit bezoek van 20 mei aanstaande. Dit zijn er enkele minder dan vorig jaar rond deze tijd. Enkele oorzaken van deze terugloop zijn verhinderingen wegens ziekte, problemen met de mobiliteit e.d. Aan het programma wordt de laatste hand gelegd, vast staat al wel dat de namen van acht oud-collega's ( niet- Indië-gangers)  uit de Regio Amsterdam die sinds de vorige bijeenkomst zijn overleden, zullen worden voorgelezen. De Reünievereniging maakt de deelnemers er op attent dat parkeren op en rond het kazerneterrein een groot probleem is. Het dringend advies is dan ook om gebruik te maken van het openbaar vervoer : | per NS naar Schiphol (Plaza) |  Roltrap naar begane grond | Uitgang | Rode Sternet-bus | Halte Koninklijke Marechaussee | Informatie: | Marechaussee Contact februari 2015


Reünie Boerma-Plaizier- MPIII Ook voor deze reünie op 11 juni 2015 is gewerkt aan de voorbereiding, het programma ligt al bij de drukker!  Vijfentwintig Indië-gangers hebben zich reeds aangemeld. De ervaring leert dat  tijdens de komende weken velen volgen. De doelgroep voor Boerma-Plaizier-MPIII wordt in de loop van de jaren kleiner en kleiner... Voor deze reünie geldt dat er sinds de vorige bijeenkomst in 2014 dertig sobats  ( benaming in het Maleis voor oud-militairen die een levenslange band met elkaar onderhouden ) zijn overleden, zij zullen tijdens de reünie herdacht worden!  SMC heeft al weer even geleden besloten om deze reünie te blijven organiseren, zolang er Indië-veteranen er belangstelling voor hebben.

CKMar Luitenant-Generaal Hans Leijten heeft deze reünie in zijn agenda geplaatst, mocht hij verhinderd zijn, dan zal er in ieder geval namens hem een vertegenwoordiger aanwezig zijn.


Unifil-KMar-veteranen  Op 26 en 27 september 2015 is er in De Basis te Doorn weer een reünieweekend voor (oud-) marechaussees die bij Unifil in Libanon dienden. Bijzonderheden volgen nog. Informatie: Fred Driessen | f.driessen@quicknet.nl |


Boek 'EEN KRACHTIG INSTRUMENT'  Inmiddels zijn al weer bijna zeven maanden voorbij sinds het tweehonderd jarig bestaan van de KMar gevierd werd, op 3 oktober 2014, o.a. met een druk bezochte contactdag in Apeldoorn.  Alle SMC-begunstigers, waaronder een groot aantal ' nieuwe' dat zich in deze maanden aangemeld heeft, ontvingen het, ter gelegenheid van het jubileum uitgegeven, boek. Nieuwe begunstigers die zich voor minstens twee jaar aanmelden, krijgen nog steeds het boek gratis, bij wijze van welkomstgeschenk.  Dit geldt voor zo ver de voorraad strekt. Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 |  Vanaf nu is het boek voor € 25,-- in het Marechausseemuseum ook voor bezoekers te koop.


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

20-05-2015 SMC Bezoek aan Koningin Maxima -kazerne | Badhoevedorp/Schiphol |
11-06-2015 SMC Reünie Boerma-Plaizier | Bronbeek Kumpulan | Arnhem |
04-09-2015   Reünie wachtmeestercursus 1969-1970 | Steenwijkerland |
24-09-2015   Reünie alle dpl lichtingen 1953 | in omgeving Putten n.t.b. |
08-10-2015   Reünie dpl lichting 1955-4, | KMar Schiphol | 
29-10-2015 SMC Algemene SMC-reünie |  'De Molen' | Harskamp 
06-11-2015   Reünie ARO & Kaderklas 1973-5 -6 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
19-11-2015   Optie: Reünie Beroepslichting 1971-6 | Marechausseemuseum Buren| 
     
 

Vacature Eind augustus 2015 ontstaat er een vacature in het redactieteam van SMC. Redacteur van de rubriek oud-dienstplichtigen en van deze nieuwsbrief, Hardy Damen, heeft het bestuur laten weten, - na bijna zes jaar - per eind augustus 2015 - deze taken neer te leggen. Hij blijft beschikbaar om in incidentele gevallen, op verzoek, het bestuur bij te staan in communicatie-aangelegenheden. Bestuur en redactie zullen op zoek gaan naar een opvolger. Bij voorkeur is dat een oud-dienstplichtig marechaussee met ervaring in het schrijven van kopij, van een lichting na 1970 en in of rond het midden van het land woonachtig. Kandidaten worden verzocht zich aan te melden bij het secretariaat van SMC :  scholte.p@gmail.com

Hardy Damen, dpl. 1960-3 11 Marcie, ( eaw.damen@gmail.com) is graag bereid eventuele kandidaten vrijblijvend te informeren, c.q. vragen te beantwoorden, over de aard van de werkzaamheden.                             


Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

17  mei 2015   Kunstmarkt  | Marechausseemuseum | Buren |                                                 
14 juni 2015   Keramiekmarkt | Marechausseemuseum | Buren |
Blij met Klei' tonen en verkopen in keramiek
gespecialiseerde kunstenaars
  hun werk.                   
t/m  31 mei 2015   Expositie 'Ridders van Oranje'  | Paleis Het Loo | Apeldoorn |
     
     

Redactie SMC 

 

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website