Nieuwsbrief 9, 13 januari 2023

Nieuwsbrief 9

 

(Grond)wateroverlast Sluiskil

Beste heer, mevrouw, 

 

Hierbij ontvangt u de negende nieuwsbrief (grond)wateroverlast Sluiskil. Dit is een herhaalde uitnodiging voor de informatiebijeenkomst op 24 januari 2023.

 

Uitnodiging informatiebijeenkomst 24 januari 2023

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over (grond)wateroverlast in Sluiskil. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 januari van 17.00 tot 19.00 uur. Locatie: ’t Meulengat, Sint Elisabethlaan 49 in Sluiskil. 

 

Tijdens deze informatiebijeenkomst informeren we u over de uitkomsten van het onderzoek, waaronder de oorzaken van de (grond)wateroverlast in Sluiskil en mogelijke oplossingsrichtingen. Ook praten wij u bij over de vervolgstappen en maatregelen. 

 

Programma

17.00 – 17.15 uur: Inloop met koffie
17.15 – 17.30 uur: Welkomstwoord 
17.30 – 18.15 uur: Presentatie door de onderzoekbureaus
18.15 – 18.30 uur: Gelegenheid om vragen te stellen
18.30 – 19.00 uur: Vervolgstappen / maatregelen 
19.00 uur: Dankwoord, afsluiting
 

Aanmelden

Komt u naar de bijeenkomst in ‘t Meulengat? Meldt u zich dan vóór maandag 23 januari om 12.00 uur aan via het e-mailadres: aanmeldensluiskil@terneuzen.nl. Vermeld hierbij met hoeveel personen u komt.

 

Vervolg
Na de bijeenkomst zullen we een nieuwsbrief versturen over deze bijeenkomst.

 

We zien u graag op dinsdag 24 januari 2023.

                                                                                                                                                 

Met vriendelijke groet,

 

Erik van Merrienboer, burgemeester van Terneuzen
Mardie Hack, districtshoofd Zuid – Rijkswaterstaat Zee en Delta

Vragen?

Heeft u vragen over het proces, of over deze uitnodiging? Neem dan contact op met Harm ten Klooster, via aanmeldensluiskil@terneuzen.nl, of tel. 14 0115.

 

De vorige nieuwsbrieven en andere informatie over de (grond)wateroverlast vindt u op www.terneuzen.nl/wateroverlastsluiskil.

 

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hebt aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van het vervolg van het onderzoek naar de (grond)wateroverlast in Sluiskil.