Afbeelding
Nieuwsbrief nummer 72, februari 2019

Inhoud

Bijeenkomsten

7-03          Netwerk Onderwijslogistiek
Utrecht
13-03          Symposium Leermiddelenbeleid & Schoolkosten
Woerden
14-03   Netwerk IBP
Utrecht
15-03MBO-CSC-Overleg
Utrecht
19-03Gebruikersoverleg Xedule
Urk
21-03
 
Ambassadeursbijeenkomst
Boxtel
21-03IT-Panel
Woerden
27-03
28-03
CvI Conferentie
Den Haag
9-04mbo-congres
Utrecht

Alle tot nu toe gepubliceerde nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website via:
sambo-ict.nl/nieuwsbrieven

Klik hier om de nieuwsbrief online te lezen.
 

Inleiding

Het jaarverslag over 2018 is weer klaar en staat op de site van saMBO-ICT. Voor wie de moeite neemt om het eens door te bladeren, ziet dat we opnieuw erin geslaagd zijn een groot aantal onderwerpen op te pakken en de instellingen te ondersteunen. Daarvoor verdient iedereen, het team en alle instellingen, een groot compliment.

Het is dan ook met gemengde gevoelens, dat ik besloten heb om op 1 oktober aanstaande te stoppen bij saMBO-ICT. Die beslissing was best lastig, omdat ik zoveel plezier beleef aan alle bijeenkomsten en contacten met de mensen van scholen, leveranciers en partnerorganisaties. Aan de andere kant wil ik meer tijd hebben om dingen te doen die ik ook leuk vind, zoals reizen, studeren, schrijven en fotograferen.

Het gaat nog even duren, voordat het echt zover is. In de komende maanden zorgen we voor de borging van de activiteiten, zodat saMBO-ICT in de komende jaren met dezelfde energie en daadkracht verder kan. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken!

Jan Bartling

39e saMBO-ICT Conferentie

Inmiddels zijn alle presentaties van de 39e conferentie in Den Bosch beschikbaar. Ze staan hier.  Het programma staat ook nog gewoon gepubliceerd, misschien helpt het bij het terugkijken. Er zijn ook een aantal foto’s gemaakt en zijn hier te bekijken.  De volgende conferentie is op 26 + 27 september 2019 bij de Lentiz onderwijsgroep.

Ambassadeursnetwerk

Op vrijdag 18 januari waren de MBO Ambassadeurs te gast bij ROC Mondriaan in Den Haag. Overkoepelend thema was de vraag hoe het onderwijs maximaal kan profiteren van de technologische ontwikkelingen. Tijdens het interactieve middagdeel hebben we ons verplaatst in de rol(len) die de i-coach daarin kan vervullen en was er een voorproefje van de peergang Bruggen Bouwen.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 maart aanstaande, bij SintLucas in Boxtel. Dat belooft een interessante dag te worden, waarbij het ochtenddeel in het teken staat van de verbinding ambacht & technologie en het middagdeel geheel gewijd is aan het nieuwe Technologiekompas 2019-2020.

Interesse in deelname? Vraag de ambassadeur van jouw instelling of neem contact op met martijn.bijleveld@sambo-ict.nl.

Kennisdeling Office 365 (#KDO365)

24 mei staat de volgende #KDO365 gepland in Groningen. Deze keer ligt de organisatie in handen van Noorderpoort en de Hanzehogeschool. Het programma, 18 sessies in 3 ronden, een keynote en veel netwerken is bijna rond. De inschrijving start aan het einde van deze maand. Let dus op de site van saMBO-ICT, want de laatste keer hebben we veel mensen moeten teleurstellen vanwege een beperkte capaciteit. Deze keer dus in Groningen op een hele mooie locatie, namelijk de Energy Barn. De muur van deze Barn is van strobalen gemaakt. Alleen voor de plek al de moeite waard om naar Groningen af te reizen.

Netwerk Informatiemanagement in het mbo

Op de bijeenkomst van donderdag 14 februari jl. stond de strategische agenda digitalisering geheel centraal. Een drietal aspecten uit de agenda werden bij de kop genomen en verder uitgewerkt.
 • Een leven lang ontwikkelen, wat is dat nu, hoe pak je dat aan, over welke dingen hebben we het dan?
 • Data ondersteund onderwijs, op welke wijze kan data ons onderwijs verrijken en richten?
 • Een eigen dossier, elke student eigenaar van zijn of haar eigen gegevens, een leven lang mee te nemen.
Het bleek nog niet zo makkelijk om hier richting aan te geven. Maar in drie workshops met verschillende werkvormen is hier een begin mee gemaakt. De presentaties en uitkomsten van de workshops zijn beschikbaar voor de IM managers in de groepsomgeving IM.

Bomen en bos… vind je weg tijdens de CvI conferentie 2019

Het programmaoverzicht van de CvI conferentie biedt weer een keur aan presentaties, met recht ‘een zee aan mogelijkheden’! Wij kunnen ons voorstellen dat het niet eenvoudig is om hier een keuze uit te maken. Speciaal voor onze doelgroep maken Kennisnet en saMBO-ICT een selectie uit het programma en wordt begin maart gepubliceerd! Houd onze website in de gaten…

Netwerk Onderwijslogistiek

De eerste netwerkbijeenkomst voor 2019 vindt plaats op 7 maart aanstaande. Deze bijeenkomst vindt plaats van 14.00 – 19.30 uur bij vergadercentrum Domstad in Utrecht: aanmelden kan hier. Het onderwerp wordt vervagen van grenzen. Een externe spreker levert een bijdrage door dit onderwerp te verbinden met flexibilisering van onderwijs. Eén mbo-instelling heeft een toezegging gedaan een praktijkcasus te delen waarin de do’s and dont’s voor het aanbieden van gezamenlijk onderwijs tussen instellingen aan de orde komt. Vervagen van grenzen gaat bijvoorbeeld over doorlopende leerlijnen, symbiose tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, het aanbieden van onderwijs met andere instellingen of opleidingsdomeinen, e-learning, blended learning etc. Wil je een onderwerp oppakken en zie je dit graag met elkaar uitgediept, laat het ons weten!

Referentiemodel Onderwijslogistiek in het mbo

Het referentiemodel onderwijslogistiek is aan de instellingen tijdens de laatste netwerkbijeenkomst en de Algemene Leden Vergadering van de MBO Raad aangeboden. Voor alle instellingen zijn er minimaal twee ‘dozen’ beschikbaar. Is er bij de instelling nog geen referentiemodel onderwijslogistiek in het mbo ontvangen, neem dan contact met ons op: info@sambo-ict.nl. Met dit gereedschap lukt het, met een multidisciplinair team het goede gesprek te voeren over de onderwijslogistiek binnen je organisatie. Je kan er vraagstukken mee identificeren, de actoren in beeld brengen en benodigde resultaten beschrijven. Het is mogelijk met behulp van het model een implementatieplan op te tekenen, mist alleen het tijdspad. Maar heb je onderwijslogistiek in de vingers, dan ben je ook een kei in plannen en organiseren!

Tijdens de CvI conferentie op 27 en 28 maart a.s. wordt in een workshopsetting met het model gewerkt. Mocht je een eerste introductie willen om dit op een later tijdstip in je eigen instelling in te zetten: dan is dit het moment om je te laten inspireren.

Masterclass Onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek staat hoog op de agenda van de mbo-instellingen. Het bestuursakkoord trots, vertrouwen en lef herbergt impliciet en expliciet veel uitdagingen met name op de flexibilisering en personalisering van het mbo onderwijs.

Onderwijslogistiek ondersteunt bij het samenbrengen van de leervraag van de student en het onderwijsaanbod van de instelling. Graag ondersteunt saMBO-ICT in samenwerking met TIAS, business school for business and society, besturen en directies met een masterclass onderwijslogistiek. In deze masterclass komt de theorie en de praktijk uit andere bedrijfstakken aan bod die helpen bij het maken van strategische keuzes en het sturen van de operatie op dit complexe onderwerp. De eerste sessies zijn succesvol verlopen en deelnemers zijn enthousiast over de inhoud en de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over dit redelijk nieuwe onderwerp. In dit voorjaar kunnen we nog één nieuwe datum aanbieden, namelijk 2 en 3 april 2019. Aanmelden kan hier, uitgebreidere informatie over inhoud en indeling is hier beschikbaar.

Catalogus Service Koppelpunt

De catalogusinformatie van uitgevers zal beter ontsloten worden via het Catalogus Service Koppelpunt. Dit is een centrale service waar iedereen catalogusinformatie vandaan kan halen en zelf applicaties op kan bouwen.

Vanuit de instellingen is de sterke wens geuit om deze informatie meer transparant beschikbaar te maken. Ook is de vraag om de informatie meer volledig te maken: met name is een sterke wens om leermiddelen van kleine én grote uitgevers, en open én gesloten leermiddelen bij elkaar inzichtelijk te maken.

Rond deze tijd worden de eerste uitgevers aangesloten op het koppelpunt. Dit koppelpunt is een soort catalogushub: informatie over leermiddelen wordt door leveranciers van leermiddelen aan dit koppelpunt gestuurd en daar als open data beschikbaar gesteld. Iedere partij die dit wil, kan de gegevens weer ophalen uit dit koppelpunt en tonen in een eigen omgeving. Daar kunnen leraren en leerlingen inzicht in krijgen. Bijvoorbeeld om hun leermiddelenlijst mee samen te stellen en/of te valideren.

Wil je gebruik maken van de gegevens uit het Catalogus Service Koppelpunt neem dan contact op met Jan-Bart de Vreede van Kennisnet.

Marktconsultatie ‘De Toekomst van de leermiddelenketen’

Een zestal ROC’s (Deltion College, mboRijnland, ROC van Amsterdam/Flevoland, Friesland College, Clusius College, Rijn IJssel) heeft het initiatief genomen tot een informatieve marktconsultatie met betrekking tot de toekomst van de leermiddelenketen, deze marktconsultatie is niet ten behoeve van een inkooptraject.

De digitale leermiddelenketen is in beweging. In de afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet in het standaardiseren van de bestel- en leveringsprocessen. Het gebruik van de ECK standaard ‘Distributie & Toegang’ en de Entree federatie heeft voor scholen veel opgeleverd. Met de komst van de nummervoorziening en de onafhankelijke catalogus ontstaan er op korte termijn nieuwe mogelijkheden die de scholen in het mbo willen gaan benutten.

Een belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van de leermiddelenketen is het realiseren van alternatieve bestelroutes voor de (mbo-)student. De achtergrond daarvan is de wens en noodzaak om te voldoen aan de uitgangspunten die in het juridisch kader zijn gesteld (zie Juridisch kader onderwijsbenodigdheden mbo, Kennisnet en saMBO-ICT, oktober 2018).

Deze marktconsultatie is bedoeld voor alle partijen die een rol in de keten kunnen of willen spelen. In elk geval zijn partijen uitgenodigd om schriftelijk te reageren. Partijen kunnen ook worden uitgenodigd voor een gesprek en toelichtende presentatie. Voor meer informatie zie: www.sambo-ict/toekomstleermiddelenketen.

Succesvolle start schooljaar met digitaal lesmateriaal? Geef systeemwijzigingen door

Tussen 1 september van het ene jaar en 31 augustus van het jaar erop verandert er heel wat. Om risico’s voor een succesvolle schoolstart met digitaal lesmateriaal vroegtijdig te spotten én om snel ondersteuning te kunnen bieden, is het van belang systeemwijzigingen door te geven. Veranderde de IdP bijvoorbeeld? Of gebruik je een andere ELO voor ontsluiting van het lesmateriaal? Is iemand anders eerste aanspreekpunt voor de ECK/ICT-zaken of voor de keuze van digitaal lesmateriaal? 

saMBO-ICT inventariseert deze gegevens voor Programma Start Schooljaar. De leveranciers die samenwerken in programma start schooljaar zijn namelijk afhankelijk van systeemkeuzes van de instelling voor een succesvolle levering van digitaal lesmateriaal. Daarom is het belangrijk dat het programma op de hoogte is van wijzigingen ten opzichte van de inventarisatie van vorig jaar. De gegevens worden binnen het programma gedeeld. Ze worden uitsluitend gebruikt voor risicoanalyse en supportdoeleinden.

Ben jij ICT/ECK-deskundige voor jouw instelling? Vul dan a.j.b. het formulier Centrale Inventarisatie mbo in vóór maandag 18 maart aanstaande.

Symposium 'De Toekomst van de leermiddelenketen'

Woensdag 13 maart 2019
Locatie: MBO Raad – Houttuinlaan 6, Woerden
Tijd: 10:00 – 16:00 uur (inloop vanaf 9:30)

Hierbij nodigt het Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten je uit voor het tweede symposium met als thema “De Toekomst van de Leermiddelenketen”. De leermiddelenketen staat sinds 2018 bij alle mbo-instellingen prominent op de agenda. De publicatie van het Juridisch Kader Onderwijsbenodigdheden en het Servicedocument Schoolkosten hebben hieraan vanzelfsprekend bijgedragen.

We hebben voor iedereen die bij dit dossier betrokken is wederom een boeiend programma samengesteld! mbo-instellingen kunnen met twee personen deelnemen. Leveranciers in de leermiddelenketen zijn ook van harte welkom met maximaal twee personen per organisatie. Je kunt je hier aanmelden.

Rudolf Barkhuijsen, voorzitter Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten
Maaike Stam, saMBO-ICT (organisatie)

Centraal aanmelden

Op 6 februari is de aanbesteding voor Centraal Aanmelden op TenderNed gepubliceerd. De basis is versie 2.1 van het programma van eisen dat op de website van saMBO-ICT is te vinden. Uiteindelijk moet ergens in april de voorlopige gunning plaatsvinden.

Hoewel de voorbereidingen door saMBO-ICT zijn gedaan, zal de voorziening worden ondergebracht in de coöperatieve vereniging MBO Voorzieningen U.A. die in oprichting is. Dat wil zeggen dat deze nieuwe vereniging eigenaar wordt. Daarnaast zal ook de voorziening voor vroegtijdig aanmelden een plek bij deze nieuwe organisatie krijgen. Dit voorjaar wordt aan een handreiking voor instellingen gewerkt. De instellingen moeten, wanneer het systeem operationeel is, wellicht een aantal zaken anders gaan aanpakken. In de handreiking komen zaken aan de orde op het gebied van voorlichting aan decanen van vo-instellingen, het registreren van opleidingen in RIO of de juridische aspecten van centraal aanmelden.

Afhandeling aanmelden (AA)

Bijna 20 instellingen hebben op maandag 14 januari jl. meegedaan aan een dag om te praten over een mogelijk vervolg op het centraal aanmelden. In eerste instantie was het gericht om het op hoofdlijnen te hebben over de inhoud van het proces ‘intake’. Tijdens de discussies werd duidelijk dat het niet alleen gaat over dat proces, maar over een bredere scope die te maken heeft met de processen tussen de aanmelding en de inschrijving.

Eind januari hebben we binnen saMBO-ICT geconcludeerd dat het een voldoende basis biedt om verder te gaan. Er zal, samen met de instellingen die dat willen, gewerkt worden aan een programma van eisen dat voor de zomer gereed moet zijn. Wel is afgesproken dat er van de instellingen een geldelijke bijdrage gevraagd wordt om dit traject te bekostigen. Meer informatie is te krijgen via het secretariaat.

IBP in het mbo

De benchmark 2018 heeft laten zien dat we op de goede weg zijn met ibp in het mbo. De baseline is gehaald met een factor 2 op een schaal van 5, maar dat geeft ook meteen aan dat er nog heel veel te doen is. Instellingen zijn nu aan de slag met het opstellen van jaarplannen op basis van de benchmark. Ook zijn enkele instellingen bij elkaar op bezoek geweest om een peer review uit te voeren. Dat instrument wordt ook dit jaar ingezet om de kwaliteit van de assessments te verbeteren.

Tot slot wordt op de volgende netwerkbijeenkomst op 14 maart de IBP Awareness Award 2018 uitgereikt. Uit vier inzendingen wordt een winnaar gekozen die met de bokaal naar huis gaat. Alle materialen van de inzendingen verschijnen binnenkort op de groepsomgeving. 

Bruggen Bouwen

We zijn goed op weg met het programma Bruggen Bouwen. Een eerste concrete opbrengst was de succesvolle miniconferentie  'Bruggen Bouwen in het Hoge Noorden', op 30 januari in Heerenveen. Voor die gelegenheid waren zo’n 50 i-coaches van de 6 pilotscholen bij elkaar om inspiratie op te doen, uit te wisselen en kennis te maken met de thema’s van de Peergang Bruggen Bouwen.

Deze Peergang bestaat uit een aantal modules die samen de zes rollen van de i-coach beslaan: veranderkundige, trainer/coach, onderwijskundige, adviseur en technovator. Op dit moment worden de modules veranderkunde en trainer/coach ontwikkeld en kunnen de pilotscholen hierop inschrijven. Deze pilot-peergang start in maart.

Daarnaast leggen we de laatste hand aan de Masterclass Bruggen Bouwen, die ingaat op de implementatie en de borging van het instrument i-coach.

Zowel de Masterclass als de Peergang worden gepresenteerd op de CvI conferentie, tijdens de workshop Trots, Vertrouwen en Lef & Professionalisering docenten. Vanaf dat moment start ook de brede inschrijving voor de Masterclass en de Peergang. Beide trajecten starten naar verwachting in september 2019.

Wil je meer weten over Bruggen Bouwen? Neem dan contact op met Leo Bakker of Martijn Bijleveld.

De Community of Practice Leren en ict

Er worden concrete stappen gezet binnen de Community. Zo is de werkgroep blended learning bezig met het ontwikkelen van een train-the-trainer programma voor blended onderwijs. De werkgroep die zich bezighoudt met gepersonaliseerd leren binnen bestaande opleidingen is bezig met het beschrijven van de competenties voor studenten en docenten alsmede een systematiek voor de monitoring hiervan. En de werkgroep die zich richt op volledig gepersonaliseerde (nieuwe) opleidingen onderzoekt de mogelijkheden en belemmeringen met betrekking tot het loslaten van de bestaande (kwalificatie)structuren en de invoering van kleinere, autonome certificeerbare eenheden.

Op 12 maart komt de Community weer bij elkaar in Amersfoort. Daar zal volop worden uitgewisseld en wordt de mogelijkheid geboden om als werkgroepen te speed-daten met experts, onder andere van de Onderzoekswerkplaats. En er wordt natuurlijk hard doorgewerkt binnen de themagroepen.

Tijdens de CvI-conferentie op 27 en 28 maart is er volop gelegenheid om kennis te maken met de Community of Practice en de resultaten tot nu toe. Skybox 319 staat gedurende de gehele conferentie in het teken van Leren en ict. Van harte uitgenodigd! Meer weten over de CoP? Vraag Marius van Zandwijk (Kennisnet) of Martijn Bijleveld (saMBO-ICT)

Het nieuwe Technologiekompas 2019 – 2020 van Kennisnet is uit!

Kunstmatige intelligentie, Artificial intelligence (AI) is de technologie die het meest kansrijk is om ambities rond maatwerk en gepersonaliseerd leren in het onderwijs te helpen waarmaken. Wat betekent deze technologie voor bestuurders, onderwijsmanagers en ict-verantwoordelijken? Hoe kan het je helpen je onderwijsvisie te realiseren? En hoe kun je je er het beste op voorbereiden?

Het Technologiekompas van Kennisnet kan daarbij heel goed helpen, je kan daarin bijvoorbeeld vinden:
 • Een analyse van de belangrijkste technologische trends en ontwikkelingen voor het onderwijs. AI is daarin het meest relevant;
 • Twee toekomstschetsen die inzicht geven in de impact van technologie in het onderwijs;
 • Adviezen over de randvoorwaarden en maatregelen bij de implementatie ervan, zoals veilig gebruik van gegevens in leermiddelen;
 • Belangrijke gespreksonderwerpen en vraagstukken die voortkomen uit het gebruik van technologie in het onderwijs, zoals ethische vraagstukken bij de inzet van AI: wanneer beslist de leraar, wanneer het leermiddel?
 • Instrumenten waarmee je zelf een evenwichtig ict-portfolio samen kunt stellen: de Hype Cycleen Benefit Map.
Het Technologiekompas is hier te vinden.

Keuzedelen Tool

Sinds de zomervakantie is er gewerkt aan een programma van eisen voor een keuzedelen (Tool). Een PvE is misschien wat te zwaar aangezet, maar er ligt nu wel een functionele beschrijving van de processen die rondom keuzedelen een rol spelen. Naast deze functionele beschrijving zijn er ook ruim 40 user stories gemaakt. De functionele beschrijving en de user stories zijn een handig hulpmiddel om de specifieke eisen en wensen van jouw organisatie in beeld te krijgen. Ze kunnen ook goed helpen om een gesprek te voeren rondom dit onderwerp.

Voor zover bekend zijn Noorderpoort, Drenthe College, Aventus en ROC Nova College aan de slag met bovengenoemde materialen. Nieuwsgierig geworden? De bestanden staan hier.

Examendossiers

Op 30 januari is een grote groep collega’s naar Woerden afgereisd om meer over de digitalisering van de examendossiers te horen. Het was een inspirerende dag met presentaties van leveranciers (Circle software, Xebic en Educator) die op dit vlak iets kunnen betekenen. Tijdens de middagsessie waren de instellingen aan de beurt en waren er verhalen van MBO Amersfoort, Arcus -Leeuwenborgh en ROC Nova College. Wat opviel was de diversiteit die dit onderwerp met zich meebrengt en de vele vragen die dan weer opkomen. Het blijft nog wel een lastig dossier om hier goed vorm aan te geven. Presentaties en overig materiaal staan in de groepsomgeving van saMBO-ICT. Op deze plek kan je ook je vragen of oplossingen kwijt.

Nieuws vanuit SURF

Bezoek de SURF Security- en Privacyconferentie: 'Alles Veilig Geregeld?'

Op donderdagmiddag 28 februari en vrijdag 1 maart 2019 organiseren SCIPR, SCIRT en SURFcert in samenwerking met het Amsterdam UMC, locatie VU medisch centrum (VUmc), de SURF Security- en Privacyconferentie. Het thema dit jaar is: 'Alles Veilig Geregeld?' 

De SURF Security- en Privacyconferentie is een interessante mix van security- en privacy onderwerpen met aandacht voor technische, beleidsmatige en juridische aspecten.

Enkele highlights zijn:
 • Een debat over privacy en security onder leiding van Bart Jacobs;
 • Jelena Milosevic vertelt meer over de spanning tussen beveiliging in de medische sector en de mens; 
 • Tine de Mik vertelt ons de ins en outs van eIDAS;
 • Phil Zimmermann, de uitvinder van het e-mailbeveiligingssysteem Pretty Good Privacy (PGP) geeft een keynote.
Meer informatie over het programma, de inschrijving en de kosten vind je hier.

Vragen van en aan collega's

De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen!
Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclameplatform. Reageren op vragen is natuurlijk prima...

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt iedere zes weken en wordt door meer dan 1300 mensen gelezen. Heeft u zich nog niet geabonneerd? Dat kan via deze pagina.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 4 april 2019.

Over saMBO-ICT

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen en heeft sterke banden met Kennisnet, de MBO Raad en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.