Afbeelding

Vanuit Shomron nummer 399, 4 juli 2024

Shalom beste lezers,  (dag 272 sinds de oorlog begon)

Komende shabat wordt in synagoges de parasha van Korach gelezen. Het is de parasha die iets dichter bij mij persoonlijk staat omdat ik destijds, in de dagen voorafgaand aan deze parasha, geboren ben. Zo hebben we allemaal een 'geboorteparasha' en wanneer jongens dan 13 worden, bar mitswah, lezen zij een stukje (of meer) uit 'hun' parasha voor.

Het lijkt wel of de Korachgeschiedenis zich dezer dagen ook afspeelt, hetzij in een afgeleide vorm. Korach was een rebel en rebelleerde tegen de autoriteit van Moshe. Waarom, zo meende hij, zou Moshe, de ietwat verlegen en slecht uit zijn woorden komende beoogde leider de praktische en geestelijke leiding moeten hebben, samen met zijn  broer Aharon?

Vandaag de dag zien we opnieuw rebellerende Israelische politieke leiders die het volk aanmoedigen om de huidige regering omver te werpen omdat zij menen het allemaal beter te kunnen doen. Nota bene terwijl we al 9 maanden oorlog voeren met groeperingen die Israel totaal willen vernietigen. De oppositie laat geen kans onbenut om de regering zwart te maken. Wat genieten Israels vijanden hiervan..! Zeker, de huidige coalitie van rechtse en religieuze partijen kunnen we niet vergelijken met het gezag van Moshe en Aharon, die onder direkt gezag van de God van Israel stonden en rechtsreeks opdrachten en adviezen kregen hoe met het volk Israel om te gaan, met de aarde, maar ook met de vijanden van Israel. Destijds moest Israel de bewoners van het Beloofde Land verjagen en in sommige gevallen zelfs uitschakelen. Zoals het valse en laffe volk Amalek, omdat zij er gruwelijke gewoontes op na hielden, afgoderij bedreven en het volk in de woestijn van achteren aanviel, waar de kindertjes, de vrouwen, de zieken en de zwakkeren liepen.

Israel hield zich niet aan deze opdracht en deze volken bleken later, en we kunnen gerust stellen tot op de dag van vandaag, doornen in hun vlees te worden. Hadden ze maar geluisterd. Maar daar zit het probleem bij ons, mensen: we luisteren slecht. Het is al lastig naar onze partners te luisteren (zie *).
Luisteren naar de Schepper der wereld, Die we niet specifiek zien, is al een stuk lastiger en zeker, als je om je heen kijkt en weet dat velen niet eens in Die Aanwezige Here geloven, laat staan een relatie met Hem zoeken.

De huidige ‘Korachrebellie’ lijkt zich uit te breiden met een coalitie van enkele hoge IDF officieren die menen dat Israel zich volledig uit Gaza moet terugtrekken, zonder hamas uit te schakelen. Dat is geheel tegen de doelstelling van de huidige regering.
Zij beweren dat door weg te trekken de gegijzelden (de levenden en de vermoorden) vrijkomen en Israel zich effectiever kan richten op de situatie in het noorden. De IDF en de binnenlandse veiligheidsdienst hebben veel macht. Daarnaast is er al meer dan een jaar onafgebroken ernstige kritiek te horen van de linkse oppositie en enkele (midden)rechtse partijen die weigeren met de huidige regering samen te werken. Sommigen vrezen dat een couppoging om de huidige regering uit het zadel te werken niet onrealistisch is. Laat het niet gebeuren maar het rommelt helaas enorm in de Knesset. Deze week kwam daar nog een schepje bovenop doordat plotseling de directeur van het Gazaanse Shifa ziekenhuis, Mohammad Abu Salmiya, ook wel dr. Mengele genaamd, samen met 50 Gazaanse hamasleden plots, zonder overleg, vrijgelaten werd vanwege zogenaamd cellentekort. Over en weer beschuldigen de IDF en de Israelische interne veiligheidsdienst (Shin Beth) de huidige regering en met name Ben Gvir van het vrijlaten van deze terroristen. De Shin Beth zou hebben aangegeven dat wanneer het cellentekort niet zou worden opgelost men terroristen moet terugsturen naar Gaza. Ben Gvir ontkent een cellentekort en zou eerder bepaalde Israelische boeven op vrije voeten stellen dan moordzuchtige terroristen. We weten nog steeds niet wie echt verantwoordelijk is voor het vrijlaten van Mohammed Abu Salmiya, die als een held in Gaza werd ontvangen. Wat zullen de ouders van Noa Marciano, een vermoord klasgenootje van onze dochter Ruth een verdriet hebben. Soldate Noa is in Shifa op gruwelijke wijze mishandeld en vermoord. De directeur wist alles van het hamasbroeinest in dat ziekenhuis. Veel wijst er toch wel op dat de Shin Beth hier verantwoordelijk voor is en zeker niet de regering. Een Korachstreek? Enfin, laten we bidden dat Israel niet nog meer intern verdeeld raakt en er éénheid komt onder het bestuur van JHWH, de Aanwezige Schepper van hemel en aarde en Zijn Messias, Jehoshua.

Deze week leek de rakettenregen vanuit Libanon tot gisteren iets minder heftig dan vorige weken, maar er ging geen dag voorbij of onze noorderlingen moesten wel ergens de schuilkamers opzoeken. Israel reageert op de beschietingen, maar in beperkte mate. Wel probeert Israel hoge officieren die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de raketten te elimineren. Hezbollah zoekt weliswaar de confrontatie op, maar start vooralsnog niet als eerste met een uitgebreide oorlog. Alhoewel: het lijkt erop dat zij zich wel voorbereiden op een grootschalige aanval en vele buitenlandse vechters hebben zich gemeld bij de organisatie om te helpen Israel te vernietigen en ‘7 oktobers’ uit te voeren.
De Libanese regering lijkt echter geen interesse te hebben in oorlog want ze weten dat Israel zich niet zal inhouden en ook Beirut zal aanvallen. De minister van buitenlandse zaken Abdullah Bou Habib stuurde een indirecte boodschap naar Israel Katz, onze minister van Buitenlandse zaken, dat zijn land liever niet verwikkelt raakt in een oorlog met Israel. Hij beweerde liever vrede te zoeken. Laat hij dan Iran/hezbollah uit zijn land sturen!
In geval van een uitbreiding van de oorlog met hezbollah zou Israel ook enorme schade kunnen oplopen omdat er simpelweg niet genoeg afweergeschut is en het laserafweergeschut nog niet volledig operationeel functioneert. Maar, baruch haShem (prijs de Here) hebben wij wel het sterkste wapen: Adonai als ons Afweergeschut en moge Hij ons beschermen en dat Zijn Aangezicht met alle gevechtssoldaten zei, waaronder  ook onze zoon Smuel.
Op het moment van schrijven en vanaf vanmorgen toen uur lokale tijd regent het raketten vanuit Libanon; om de paar minuten horen wij het alarmsignaal dat nieuwe barrages aankondigt op het noorden van ons land…

Deze week waren er weer enige aanslagen op burgers door terroristen. Een aantal fietsers, die op de uitkijkpost Mitspeh Joseef waren bij Sichem/Nablus, vanwaar men in de verte het graf van Joséf kan zien, kregen aldaar uitleg over die bijzondere plaats. Immers het graf is erfgoed van Israel, gekocht door Ja’aqobh om daar zijn zoon Joséf ooit te laten begraven. Plots viel één van de fietsers kermend op de grond omdat hij door een scherpschutter beschoten werd. Gelukkig overleefde hij het incident. Gistermiddag stak een terrorist in op 2 jonge soldaten in een winkelcentrum in Karmiel (in Galilea). Vreselijk om te zien hoe de Israelische Arabier als een amalekiet van achter plots agressief insteekt op de lopende soldaten. De meest gewonde soldaat van 19 wist de aanvaller nog neer te schieten maar overleed later aan zijn verwondingen. De andere soldaat is ernstig gewond, we hopen dat hij het overleven zal.

Wat ook zorgelijk is, is een toename van terreur-autodiefstal in onze omgeving. Gisteren ook weer: een Arabische auto botst zacht tegen een Israelische auto aan. De bestuurster rijdt naar de kant, stapt uit om de schade te bekijken maar tegelijk komt een Arabier uit die andere auto en stapt in haar auto en rijdt weg. De jonge vrouw probeerde zich nog vast te houden aan haar auto maar kwam ten val. Blijkbaar weten ze van te voren heel goed of er één of meerdere personen in een auto zitten voordat zij een aanval plegen. Het is ook wel gebeurd dat er een kind in de auto zat. Gelukkig werd deze na een paar honderd meter uit de auto gezet. We kregen het advies om in zo'n geval nooit uit de auto te stappen, maar door te rijden als dat kan naar de grensovergang of een Israelisch dorp binnen te rijden.

Ook Israeliers in Samaria maakten zich schuldig aan ongeregeldheden door gisteren met stenen naar Arabische auto's te gooien op route 60 (de oeroude weg van de aartsvaders die van het noorden tot aan Beersheba loopt). Zulke acties werpen alleen maar meer olie op het vuur. Dat vele Israeliers de treiterijen van stenen gooiende Arabieren zat zijn, begrijpen we wel maar neem niet het recht in eigen handen! Op dit moment liggen er autobanden te branden op deze route en onze dochter Ruth staat er achter met de bus, we bidden dat zij en het andere verkeer zometeen veilig door kan rijden.

-Twee frietjes etende glimlachende jonge religieuze soldaten bij een Macdonalds in Israel heeft een storm van kritiek opgeleverd op sociale media. Men wil zelfs vanwege die foto de keten gaan boycotten.

- Smuel  (onze zoon van 19) was gisteren met zijn collega’s in het zuiden van Israel en zij bezochten o.a. de plekken waar hamas dood en verderf heeft gezaaid. Gisteravond vertelde hij erover en gaf details over de verschrikkelijke foto’s en video’s die hij had gezien en de verhalen die hij hoorde van overlevenden. Hij was er zeer van onder de indruk. Het is zeker belangrijk dat we als volk het niet zullen vergeten, net zoals b.v. de holocaust-verschrikkingen, maar, oef, het is zo heftig voor die jongelui. Hij zei dat hij het van zich af kan zetten. Kan dat ooit, het is beetje stoere taal van hem. We bidden ervoor dat Adonai hem zal troosten, hij zei er zelf ook om te bidden. Karen sliep ook slecht van zijn verhalen.
Tja, allemaal niet zulke mooie berichten, maar we weten dat Gods Koninkrijk steeds dichterbij komt en daar zien we naar uit, wat er ook gebeurt!

Tot zover, ik wens u een fijne en rustvolle shabat toe.
Shalom over Israel en vrede vanuit Jeruzalem voor jullie allemaal,

Yair Strijker,
Natuurlijk ook de hartelijke groeten van Karen.

 

Agenda: gratis webinars:

Op donderdagavond 18 juli geven wij in plaats van parashat Korach een webinar over Parsahat Balak. We doen dit aan de hand van een toegankelijke PowePointpresentatie. Geef u hier op.
 

Er komen weer Alephcursussen

Benschop:
Data: dinsdagavonden 3 en 17 september; 1, 15 en 29 oktober; 12 en 16 november en als laatste 10 december
Locatie: Even Haezerschool, Oranje Nassaustraat 12, Benschop
Aanvangstijd:19:30u en de lessen duren tot 20:30u
Kosten cursus 127,50 p.p. (inclusief zaalhuur/koffie/thee) en het cursusboek Hebreeuws in Zes Dagen 29,50.
info en opgave
aenabom@kpnmail.nl of tel. 06-21634120.

en ook Zwolle staat weer op het programma:
Data: de maandagavonden 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december.
Tijd: 19:30-21:30
Plaats: Bethelgemeente Drachten, Bolder 75.
Kosten: 75 Euro + cursusboek, 18,50 Euro
Docent: Elske Vahl – Leusink
Opgeven kan door een mail te sturen naar alephzwolle@gmail.com.

 

Gift geven voor Israel

Christenen voor Israel rekeningnummer NL 87 ABNA 0513 852 905. (Anbi-stichting, dus belastingvrij)

Israel Relief Aid van Pillar of Fire rekeningnummer NL 51 DEUT 0265 2624 61 (Anbi)

Stichting Shoresh IBAN NL 45 INGB 00091 072 19
BIC INGBNL2A


--------------------------------------------------------------------------------

Gift geven voor ons eigen werk? Studiehuis Reshiet rekeningnummer
NL03 INGB 000 8725 116. O.v.v. Gift Studiehuis. Todah/bedankt 


Of via ANBI-Stichting Ammeech Ammi, rekeningnummer NL86 INGB 000 4358 913. O.v.v. voor het werk van Yair en Karen.

Scrol naar www.lema-ancha.com voor donaties voor deze belangrijke vrijwilligersorganisatie. Kijk op deze site als u vrijwilliger wilt worden om de Israelische boeren te helpen in Nitsana en/of om een donatie te doen. Warm aanbevolen!

 

Parashat Korach קרח

We lezen Numeri 16:1-18:32, uit de Haftara lezen we 1 Samuel 11:14-12:22 en uit Handelingen lezen we hoofdstuk 5:1-11.

Korach is er één uit de stam van Levi, geroepen om tabernakeldienst te doen. Hij staat echter op tegen Moshe en dat komt hem duur te staan. Opvallend is dat hij eerst tweehonderdvijftig leiders van het volk om zich heen verzamelt; in zijn eentje zou hij niet ver gekomen zijn.. Het is typisch dat degenen die al leiders zijn hieraan meedoen, zij hebben al verantwoordelijkheid gekregen, maar het is hen blijkbaar te min. Ze willen nog meer, ze willen Moshes plaats.

Hoe anders reageert Moshe: Hij valt op zijn aangezicht (vs. 4). Instinctief reageert hij wijs en laat het aan God Zelf over om te kiezen wie Hij voor Zich geheiligd heeft uit de kinderen van Israel.

Heiligen -קדש- qadash, betekent apart zetten, afzonderen. De keuze van God is duidelijk en het blijft niet bij een keuze alleen, maar God delgt de familie van Korach en alle opstandelingen uit. Zijn ze dus ook samen niet heel ver gekomen… Overigens blijft een aantal kinderen van Korach wél in leven (Numeri 26:11), zij hebben zich afgescheiden van hun vader en zijn opstand en blijven in hun bediening als Levieten staan (Numeri 26:58). Ze worden later ook in meerdere Psalmen genoemd.

Het is overigens wat: Moshe moet het aankondigen in vs. 24 dat God het opstandige deel van het volk gaat uitdelgen, wat moeilijk! Hij heeft ook zijn staf moeten opheffen om het water van de Rode Zee te scheiden en dat was heel wat anders, dat was ten leven voor het volk, nu moet hij spreken ten dode voor een deel van dat volk… Het is een heftige geschiedenis.

De wierookvaten van de uitgedelgde families worden in opdracht van God omgeslagen tot bedekking van het altaar, tot een teken van het volk Israel: nooit mag er meer zo’n opstand plaatsvinden! Het Hebreeuwse woord voor wierookvat is het woord -מחתה machtah. Het werkwoord hiervan is het woord -חתה- chatah wat betekent neerslaan, uitrukken, zoals in Psalm 52:7 staat: ‘God zal u ook afbreken in eeuwigheid; Hij zal u wegrapen en uit de tent uitrukken, ja, Hij zal u uitwortelen (uitrukken) uit het land der levenden.’ Chatah betekent ook houtskool nemen om vuur te maken. Het heeft woordverband* met het woord voor zondigen: chata’ -חתא- wat we toch wel frappant kunnen noemen.

Na de uitdelging van Korach en zijn trawanten blijft het volk mopperen en God stuurt een plaag onder hen waardoor velen sterven. Aharon moet snel met zijn wierookvat tussen het volk doorlopen om de plaag te stoppen. God maakt, door de staf van Aharon te laten bloeien, voor eens en voor altijd duidelijk dat Hij hem en niemand anders heeft aangesteld tot priester, samen met zijn zonen. Het gemopper moet afgelopen zijn (17:5).

In hoofdstuk 18 beveelt God dat de Levieten met Aharon de wacht over de tabernakel zullen waarnemen (vs. 4), het woord dat hier wordt gebruikt voor wacht, stamt af van het werkwoord -שמר- shamar, wat betekent bewaren, bijv. ook het bewaren van de orde, denk maar aan het bargoense woord smeris, dat komt van dit Hebreeuwse woord: een agent, een ordebewaarder, wachter. Het is overigens opvallend dat God in dit geval tot Aharon zelf spreekt en niet via Moshe Zijn bevel geeft. 

De eerste vruchten en eerstgeboren van de reine dieren behoren God toe, echter, wat betreft Zijn volk heeft Hij Zich al de zonen van Levi toegeëigend, dus alle eerstgeborenen van de andere stammen worden gelost, vrijgekocht met geld. Zij hoeven geen tempeldienst te doen. Hier zit een diepe boodschap achter: de tempeldienst is een zware taak die met offer gepaard gaat, niet alleen het offeren van dieren, maar ook het offeren van tijd en vrijheid voor de priester. De priester draagt de lasten van het volk en brengt ze in offers bij God, dat is zwaar. Zo dragen de priesters van de stam Levi het volk, maar zo draagt het Godsvolk de lasten van de volkeren als priesterlijk volk (Exodus 19:6, 1 Petrus 2:9-10) en zo draagt uiteindelijk de Messias uit dat Godsvolk de zonden van de hele wereld weg, voor een ieder die daar maar in wil geloven.
In de Haftara zalft Samuel Saul tot koning, maar niet van ganser harte want God wil dit in principe niet (vs. 17); Hij Zelf is Koning en waarom zou het volk doen zoals andere volken en een koning aanstellen uit de mensen? En het gaat dan ook mis in de tijd van de koningen, uiteindelijk komt men in de diaspora terecht, ver buiten de muren van Jeruzalem.

Het gaat om het principe in deze zaken, De Hebreeuwse letter resh -ר- betekent hoofd, principe. In het Engels is het hoofd der school de principal. Het hoofd is degene die de principes op het volk legt. Als een koning niet de juiste principes hanteert dan leidt hij het volk de verkeerde kant op en dat is dan ook keer op keer gebeurd in de Bijbel. 

Ook de oneerlijke Ananias en Safira werden naar buiten gedragen, buiten de muren van Jeruzalem.. dood.. het gaat ook bij Ananias en Safira niet om het geld, maar om het principe van het eerlijk willen zijn, geheel op God gericht willen zijn en niets achter te houden. In het geval van Ananias en Safira luistert het nog veel nauwer want ze hadden de Heilige Geest om hun geweten aan te scherpen en Hem hadden ze moeten gehoorzamen. Het is een les voor ons allemaal.

Parasha Korach is geen makkelijke Parasha; het gaat veel over ongehoorzaamheid en opstand, over het achterhouden van dingen en het verwijderen van God door te willen zijn als anderen. Onze Messias zei het al: de weg ten leven is smal. Deze geschiedenissen zijn er om ons ook in onze tijd te waarschuwen voor verwijdering van God. We moeten elke keer weer kiezen voor Hem, in de grote en in de kleine zaken. Shabat shalom!

*Twee Hebreeuwse werkwoorden kunnen woordverband hebben als twee van de drie stamletters dezelfde zijn, zoals bij chatah
חתה en chata’ חתא.
 

Kijk ook eens op onze website

 www.studiehuisreshiet.nl

Heel veel studieplezier gewenst!

 
Studiehuis Reshiet, Israel
Yair en Karen Strijker
Geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier.