Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 271, 29 mei 2016--

Geachte ,

 

Eelco Bouwman Op 27 mei is Eelco Bouwman, onze penningmeester, in de leeftijd van 71 jaar na een kort ziekbed overleden. Bij Eelco werd een aantal maanden geleden longkanker geconstateerd. De behandeling met bestralingen en een chemokuur leek een positief resultaat te hebben. Echter begin mei kreeg Eelco vocht achter de longen, kort daarop bleek er weer sprake te zijn van een tumor. Van een verdere behandeling van deze ziekte werd daarop afgezien. Tot het laatst toe wist Eelco, ondanks de pijn die hij had, zijn omgeving te verrassen met zijn humor. Eelco is sinds 14 september 2001 penningmeester van onze stichting geweest. Mede dankzij zijn kennis, grondigheid en gedrevenheid kunnen wij stellen een financieel gezonde stichting te zijn. Eelco heeft zich ook buiten zijn penningmeesterschap ingezet voor de personen die aan onze stichting zijn verbonden. Vele uren heeft hij aan SMC besteed. We zijn hem en zijn echtgenote Tineke, die hem hiervoor de ruimte heeft gegeven, voor dit alles heel veel dank verschuldigd. Wij zullen hem missen als vriend en als bijzonder bestuurslid. Wij wensen Tineke, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe dit verlies te kunnen dragen. Moge hij rusten in vrede.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 2 juni om 14.45 uur in het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 in Leiden. Na de crematie is er gelegenheid de familie in de ontvangkamer te condoleren.

S.v.p. geen bloemen, Een donatie op het KWF Kankerfonds wordt wel op prijs gesteld.


Koninklijke Onderscheiding Op 26 mei is kapitein Geert Fransen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, met de zwaarden. Wij feliciteren hem van harte met deze eervolle onderscheiding! Binnenkort hopen wij u meer informatie te kunnen geven.


Deltaplan voor defensie  Duovoorzitter van de GOV|MHB, KLTZ M.E.M. de Natris, overhandigde op dinsdag 24 mei het Deltaplan voor Defensie aan de Vaste Kamercommissie voor Defensie. Met het deltaplan geeft de GOV|MHB haar visie voor een goed uitgeruste krijgsmacht. In bijlage D wordt de positie van de KMar in de samenleving helder beschreven, ook worden de uitdagingen waarvoor de KMar is gesteld uitvoerig geschetst. U kunt dit document lezen door hier te klikken.


Adres redactie Op pagina 27 van het april-nummer van MC is een nieuw adres voor de nieuwsbrief-redactie vermeld. Dit adres werkt echter niet naar behoren. U kunt ons wel bereiken via het 'oude' adres: stmarcontact@gmail.com.


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

27-5-2016 Gezellige contactmiddag Badhoevedorp
27-5-2016 Arrestatie na brandstichting gevangenis Rotterdam
26-5-2016 'Veteranen dragen intense ervaringen en herinneringen mee'
26-5-2016 Samen knokken
25-5-2016 Defensie beurt goed in Roparun
24-5-2016 82 aanhoudingen bij actie tegen ‘mobiel banditisme’
23-5-2016 Dronevlieger nabij Schiphol staande gehouden
23-5-2016 Hennis: meer inspannen voor vrede en veiligheid
22-5-2016 Twee mannen aangehouden vanwege livestreams kinderporno
21-5-2016 Meer mensensmokkelaars opgepakt bij Hoek van Holland

 SMC-reünies en evenementen

Binnenkort komen we met een update. Zie ook het onderstaand opgenomen overzicht.


Reünie beroeps

Reünie 1967-2  Op woensdag 15 maart 2017, is het precies 50 jaar geleden dat onze lichting opkwam in het OCKMAR te Apeldoorn. Om deze reden en met genoegen terugkijkend naar onze vorige reünie, willen wij een nieuwe reünie organiseren en wel in het Marechausseemuseum te Buren. Om te bezien of er genoeg belangstelling is, verzoeken wij jullie, met of zonder partner, daarvoor alvast in te schrijven. Uiteraard is alles onder voorbehoud. Wij wachten met belangstelling de reacties af. Laat in ieder geval iets van je horen ook als je geen belangstelling hebt voor de reünie. Met vriendelijke groet, Cees van Ingen. Tel: 0183-623754, mbl: 06-49816046, e-mail: ceesvaningen@planet.nl .

 

Zie ook het onderstaand opgenomen overzicht.


Reünie dienstplichtigen

Zie het onderstaand opgenomen overzicht.


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

01-06-2016   Reünie beroepslichting | 1966-1 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
23-06-2016 SMC Reünie Boerma Plaizier | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
27-07-2016   Reünie beroepslichting  |1966-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
24-08-2016   Reünie beroepslichting  |1961-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
07-09-2016    Reünie beroepslichting  | 1976-5 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn   
05-10-2016   Reünie dienstplichtige lichting | 1955-4 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
06-10-2016   Vriendendag St. Vrienden Museum KMar, Fort te Hoek van Holland  
07-10-2016 KMar KMar-veteranendag 2016 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
27-10-2016 SMC Algemene Reünie, De Molen te Harskamp  
16-11-2016   Reünie beroepslichting  | 1966-6 | Marechausseemuseum | Buren  
15-03-2017   Reünie beroepslichting  | 1967-2 | Marechausseemuseum | Buren  
       

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden op de SMC-website , tab. nieuws/SMC-nieuwsbrief, hier zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Evenals in Marechaussee Contact, tijdschrift voor en door SMC-begunstigers.


 

 Heeft u een tip? Laat het ons weten! Tips:

     
     

Redactie SMC  


Voor velen van ons breekt de vakantieperiode aan, zo ook voor de redactie van deze nieuwsbrief. De komende weken kan dit tot gevolg hebben dat deze brief soms iets later of vroeger - hetgeen mede afhankelijk is van de internetverbinding in het buitenland - in uw mailbox zal belanden!  :)


SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument' (De Koninklijke Marechaussee 1814 - 2014)  toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website