Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 272, 4 juni 2016--

Geachte ,

Nuldelijns ondersteuning  Elkaar helpen.  Soms heb je in bepaalde situaties een steuntje in de rug nodig, de een wat meer dan de ander. Bijvoorbeeld wanneer de gevolgen van de uitzending of een traumatische ervaring tijdens het werk gaan opspelen. Dat steuntje krijg je vaak van je eigen sociale netwerk, zoals familie, vrienden of kennissen. Binnen de SMC en de KMar staat men zo nodig voor elkaar klaar. Door het Veteranen Platform is in 2012 samen met De Basis en met steun van het V-fonds de nuldelijnsondersteuner-organisatie opgericht. Deze organisatie met een landelijke dekking van gecertificeerde helpers is met name gericht op het steun verlenen aan veteranen. Zie de desbetreffende pagina op onze website voor meer informatie.


Koninklijke Onderscheiding  Op 26 mei ontving kapitein Geert Fransen uit handen van CKMar de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau, met de zwaarden. CKMar gaf aan dat kapitein Fransen een belangrijke rol heeft gespeeld bij de oprichting van de Brigade Buitenland Missies (BBM) en het Thuifrontcomité (TFC) . Collega’s van BBM concluderen dat door zijn houding, gedrag en leiderschapsstijl er een goedlopende machine van is gemaakt. Tevens een belangrijke ondersteuning voor het TFC. Naast de werkzaamheden voor de KMar heeft hij als vrijwilliger binnen de geloofsgemeenschap De Drie Ranken ook zijn sporen verdiend. Hij heeft langdurig in diverse commissies werkzaamheden verricht (en doet dit nog steeds). Zo was hij jeugdouderling, leider jeugdclubs IJM, opzetten jeugdsoos BOB (nu Muf), 28 jaar zangdienstcommissie en 8 jaar Onderwegkerk Hoog Soeren. Bij deze laatste 2 is hij nog steeds actief betrokken. CKMar eindigde zijn toespraak met de opmerking dat hij een uniek persoon is die menselijkheid uitstraalt en zeer begaan is met de medemens.

Wij feliciteren Geert Fransen nogmaals van harte met deze eervolle onderscheiding!


Adres redactie Op pagina 27 van het april-nummer van MC is een nieuw adres voor de nieuwsbrief-redactie vermeld. Dit adres werkt echter niet naar behoren. U kunt ons wel bereiken via het 'oude' adres: stmarcontact@gmail.com.


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

04-6-2016 Defensie voor miljoenen getild door voedselleverancier
04-6-2016 Mannen aangehouden voor overtreding Opiumwet
03-6-2016 Samenwerking organisaties voor (oud-) geüniformeerden
03-6-2016 KMar Schiphol; 'ze zijn als een Zwitsers zakmes'
03-6-2016 Marechaussee-1 Jennifer: “Mijn werk is heel dankbaar''
03-6-2016 Vlaggendetachement marcheert door Washington
01-6-2016 Inbrekers lopen in armen van marechaussee in Apeldoorn
31-5-2016 Onze militaire missie in Mali
31-5-2016 Vijf VN-militairen gedood in Mali
30-5-2016 Geert Fransen RON
30-5-2016 SMC en nuldelijns
30-5-2016 Border Security Team Lesbos
29-5-2016 Voorjaarsnota 2016: tegenvallers opgelost en ruimte voor extra uitgaven
28-5-2016 overlijden Eelco Bouwman
 SMC-reünies en evenementen

Binnenkort komen we met een update. Zie ook het onderstaand opgenomen overzicht.


Reünie beroeps

Reünie 1974-2  Gezinus Dol en Herman Lammers, lichting KMar beroeps 74-2, zijn op zoek naar de adresgegevens, telefonische bereikbaarheid en emailadressen van hun lichtingsgenoten. Gegevens zullen worden gebruikt voor de uitnodigingen van een te organiseren reünie. Gegevens kunnen worden gemaild naar lammers.herman@online.nl.


Reünie 1967-2  Op woensdag 15 maart 2017, is het precies 50 jaar geleden dat onze lichting opkwam in het OCKMAR te Apeldoorn. Om deze reden en met genoegen terugkijkend naar onze vorige reünie, willen wij een nieuwe reünie organiseren en wel in het Marechausseemuseum te Buren. Om te bezien of er genoeg belangstelling is, verzoeken wij jullie, met of zonder partner, daarvoor alvast in te schrijven. Uiteraard is alles onder voorbehoud. Wij wachten met belangstelling de reacties af. Laat in ieder geval iets van je horen ook als je geen belangstelling hebt voor de reünie. Met vriendelijke groet, Cees van Ingen. Tel: 0183-623754, mbl: 06-49816046, e-mail: ceesvaningen@planet.nl .

 

Zie ook het onderstaand opgenomen overzicht.


Reünie dienstplichtigen

Reünie 1991-1 Op vrijdag 18 november 2016 zal de reünie van lichting 1991-1 plaatsvinden in de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn. Aanmelden kan bij Frank Menger te Goor, tel 0547-262329, e-mail: frankmenger@gmail.com.

Zie ook het onderstaand opgenomen overzicht.


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

23-06-2016 SMC Reünie Boerma Plaizier | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
27-07-2016   Reünie beroepslichting  |1966-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
24-08-2016   Reünie beroepslichting  |1961-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
07-09-2016    Reünie beroepslichting  | 1976-5 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn   
05-10-2016   Reünie dienstplichtige lichting | 1955-4 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
06-10-2016   Vriendendag St. Vrienden Museum KMar, Fort te Hoek van Holland  
07-10-2016 KMar KMar-veteranendag 2016 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
27-10-2016 SMC Algemene Reünie, De Molen te Harskamp  
16-11-2016   Reünie beroepslichting  | 1966-6 | Marechausseemuseum | Buren  
18-11-2016   Reünie dienstplichtige lichting  | 1991-1 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
15-03-2017   Reünie beroepslichting  | 1967-2 | Marechausseemuseum | Buren  
       

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden op de SMC-website , tab. nieuws/SMC-nieuwsbrief, hier zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Evenals in Marechaussee Contact, tijdschrift voor en door SMC-begunstigers.


 

 Heeft u een tip? Laat het ons weten! Tips:

     
     

Redactie SMC  


Voor velen van ons breekt de vakantieperiode aan, zo ook voor de redactie van deze nieuwsbrief. De komende weken kan dit tot gevolg hebben dat deze brief soms iets later of vroeger - hetgeen mede afhankelijk is van de internetverbinding in het buitenland - in uw mailbox zal belanden!  :)


SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument' (De Koninklijke Marechaussee 1814 - 2014)  toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website