Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 208, 15 maart 2015--

Geachte ,

Contactmiddag We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde contactmiddag in de dependance van ons museum in Buren. 81 personen waren op 12 maart ( en niet op 12 april zoals abusievelijk op  website en Facebook is vermeld) naar Buren gekomen en als zo links en rechts de griep niet had toegeslagen, zouden dat er nog meer geweest zijn. Zie onze website voor foto's en een uitgebreid verslag.


Bezoek Koning Willem III-kazerne 16 april Voor dit bezoek aan onze bakermat, hebben zich deze week weer enkele SMC-begunstigers aangemeld. Zes deelnemers  kunnen zich nog aanmelden, dan is de limiet van 45 personen bereikt. Dus wees er snel bij!  Aanmelden kan tot uiterlijk 7 april aanstaande.                        I Informatie: www.marechausseecontact.nl  | agenda februarinummer van blad  Marechaussee Contact | 


Boek 'EEN KRACHTIG INSTRUMENT'  Inmiddels zijn al weer bijna vijf maanden voorbij sinds het tweehonderd jarig bestaan van de KMar gevierd werd, op 3 oktober 2014, o.a. met een druk bezochte contactdag in Apeldoorn.  Alle SMC-begunstigers, waaronder een groot aantal ' nieuwe' dat zich in deze maanden aangemeld heeft, ontvingen het, ter gelegenheid van het jubileum uitgegeven, boek. Nieuwe begunstigers die zich voor minstens twee jaar aanmelden, krijgen nog steeds het boek gratis, bij wijze van welkomstgeschenk.  Dit geldt voor zo ver de voorraad  strekt. Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | .


Algemene SMC-reünie 2015 De datum van onze Algemene Reünie is  bekend en wel : donderdag 29 oktober 2015. Locatie: 'De Molen'Harskamp. Informatie: Volgt.


Wielertocht Op 15 april 2015 organiseert de Wieler Toertocht Commissie (WTC) van het OTKCKmar  - van de Koning Willem III-kazerne dus - voor de negentiende keer een toertocht door de bos- en heiderijke omgeving van Apeldoorn. Informatie: WTC | Jan Hendriks | 055-3573747 | 06 12785773 |


Koningsdag Op 27 april, Koningsdag 2015, zal het Marechausseemuseum te Buren gesloten zijn voor bezoek.


Onderstaand een selectie van deze week op de SMC-website verschenen berichten

13-3-2015 Wielertoertocht
13-3-2015 Zeven vreemdelingen aangetroffen in vrachtwagen
12-3-2015 Gestolen mobiele telefoons in bagage reiziger op Eindhoven Airport
11-3-2015 Ministers Buza en Defensie in Afghanistan
11-3-2015 Voetbalsupporters aangehouden voor overlast in vliegtuig
11-3-2015 CKMar in Dubai
11-3-2015 Voorvluchtige Zweed aangehouden op Schiphol
10-3-2015 Koenders en Hennis bij Nederlandse militairen in Afghanistan
09-3-2015 Onderzoek leidt naar mogelijke afhaler drugskoerier
08-3-2015 Koning Willem III kazerne
07-3-2015 Marechaussee treft hennepplantage in aanbouw aan


Dienstplichtigen van 1955-4  In 2005 werd het boek 'Het was een goede ploeg', dit jaar al weer tien jaar geleden, uitgegeven. Een verhaal dat begon op 3 augustus 1955 - precies zestig jaar geleden dit jaar!, - toen 1955-4 zich meldde in Apeldoorn. Ook in 2015, voor hen een dubbel jubileumjaar dus, houden ze weer een reünie. En wel op 8 oktober 2015. Locatie: District KMar Schiphol. Informatie: Cees de Steur | 070 3271138 | email: Ceesentinydesteur@ziggo.nl  


Dienstplichtigen van 1955-5  Op verzoek van  oud-dienstplichtig marechaussee Ko Verhulst verzochten wij dienstplichtigen van de lichting 1955-5 zich bij hem te melden. Ook voor deze lichting ( zie hierboven 1955-4) is het dit jaar zestig jaar (!) geleden dat men 'onder de krijgstucht werd geplaatst'. Dit  jubileum is aanleiding om  een reünie te houden. Dus 55-5 'ers graag melden bij Ko Verhulst via: verdejong36@hetnet.nl  De eerdere oproepen hebben al een paar reacties opgeleverd. Samen met collega Van Schaik gaat Ko verder speuren naar zijn dienstmaten van toen.


Dienstplichtigen van 1953 De 'eigen' reüniecommissie ( Gerard Berends, Bob Bakkenes en Gerrit van de Brandhof) van de lichtingen die in het jaar 1953 opkwamen, allen tachtigers!, peilt momenteel de belangstelling voor een reünie. We maakten er vorige week al melding van.Bij voldoende deelname zal de commissie het organiseren.Ze ontving deze week al positieve reacties van enkele oud-collega's, anderen lieten weten dat ze om gezondheidsredenen verstek zullen moeten gaan. Binnenkort zal er besloten worden of de bijeenkomst door zal kunnen gaan of niet.                                                                                                                       Informatie: | datum : de commissie gaat uit van donderdag 24 september 2015  10.30 uur | Locatie: de eerde gebruikte accommodatie in Putten of een kleinere | Belangstelling doorgeven aan: | g.berends2@chello.nl | 026-4435282 | In de SMC- nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden!


Kersenclub Deze week ontving SMC het bericht dat na bijna zestig jaar de zgn. 'Kersenclub' is opgeheven. Met een plezierige bijeenkomst, op 27 februari 2015, in Nieuw Vennep werd een punt gezet achter vele bijeenkomsten van, zoals ze zelf zeggen 'mannen met een blauw hart'. Zie voor een foto-impressie van deze laatste bijeenkomst: www.marechausseecontact.nl


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. Binnenkort hopen we het programma voor 2015 te kunnen presenteren.

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie.

16-04-2015 SMC Bezoek aan Koning Willem III-kazerne, Apeldoorn
20-05-2015 SMC Bezoek aan Koningin Maxima kazerne, Badhoevedorp/Schiphol
11-06-2015 SMC Reünie Boerma-Plaizier, Bronbeek, Kumpulan, Arnhem
04-09-2015   Reünie wachtmeestercursus 1969-1970, Steenwijkerwold land
24-09-2015   Reünie alle dpl lichtingen 1953, in omgeving Putten?
     

Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

17  mei 2015   Kunstmarkt  | Marechausseemuseum| Buren |                                                  Mooie gelegenheid om, in de dan bloeiende Betuwe, deze markt te  combineren met bezoek aan het museum.
     
t/m  31 mei 2015

 

  Expositie 'Ridders van Oranje'  | Paleis Het Loo | Apeldoorn |

Redactie SMC 

 

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website