Online versie


Nieuwsbrief Sluiskwartier - nr. 1
Week 10, 12 maart 2021
Afbeelding
"De aanpak van het Sluiskwartier staat eindelijk in de startblokken. Over een paar jaar ziet de wijk er heel anders uit: nieuwe, duurzame woningen, een betere toegang tot de parkeergarage en ruimte voor groen.

Het Sluiskwartier anno 2021 heeft alles in zich om een aantrekkelijk en nieuw woon- en werkmilieu toe te voegen aan de stad. Het wordt een nog aantrekkelijker buurt voor alle generaties. De historie van deze plek is ons uitgangspunt en blijft ook in de toekomst goed zichtbaar. Het wordt een buurt met een mix van wonen en werken. Een deel van de panden aan het Pothoofd blijft staan, een deel wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw.  

Het Sluiskwartier is een prachtige plek aan de rand van de binnenstad van Deventer, aan de IJssel en de buitengracht. Ik sta te popelen om de 1e schop in de grond te zien gaan."

Wethouder Frits Rorink
Afbeelding
Maak kennis met Marco Elshof

"Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Marco Elshof, ik ben werkzaam als projectmanager gebiedsontwikkeling bij de gemeente Deventer. Sinds afgelopen zomer werk ik samen met een projectteam en in afstemming met betrokken bewoners, ondernemers en andere partijen aan de uitvoering van het Ontwikkelplan Sluiskwartier (pdf, 30 MB).  

Dit jaar werken we de bestemmingsplannen uit voor zowel de Brinkgarage als het plangebied Sluiskwartier. We gaan aan de slag met de openbare ruimte, de realisatie van het stedelijk erf en het park. Ook zorgen we voor een verbeterde bereikbaarheid en het opknappen van de Brinkgarage."
Afbeelding
Ontwerp CHW-wijzigingsplan Brinkgarage ter inzage

De bouw van de Brinkgarage is in het verleden met een tijdelijke vergunning mogelijk gemaakt. Om te voorzien in de parkeerbehoefte voor het centrum van de stad, is besloten om de garage permanent te behouden. Hiervoor is het nodig om het CHW-(Crisis & herstelwet) bestemmingsplan te wijzigen. 
Afbeelding
Ontwerp Brinkgarage

Het ontwerp voor de renovatie van de Brinkgarage is afgerond en vastgesteld door het college van B&W. Dit ontwerp wordt momenteel technisch uitgewerkt. De werkzaamheden aan de Brinkgarage zijn gepland voor de 2e helft van dit jaar.
Afbeelding
Onderzoek naar resten van het sluisje

Sluiskwartier heeft zijn naam te danken aan de schutsluis die tot begin jaren 50 van de vorige eeuw de verbinding vormde tussen de IJssel en de zijtak van het Overijssels kanaal naar Raalte.
Afbeelding
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in het Sluiskwartier. Een paar keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief. Meld u aan en ontvang onze nieuwsbrief in uw mailbox.