Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 323, 21 mei 2017--

Geachte ,

Op woensdag 17 mei zijn 45 begunstigers voor de daar georganiseerde contactdag naar Schiphol gekomen. Tijdens de bijeenkomst is onder andere stilgestaan bij de ontwikkelingen op de luchthaven. Al met al weer een heel geslaagde middag.

Bezorging MC  Tijdens de deze week gehouden redactievergadering voor het juninummer van Marechaussee Contact kwam aan de orde dat een aantal begunstigers ons blad heel laat of in het geheel niet heeft gekregen. De intentie is om het blad uiterlijk aan het eind van elke even maand bij u te laten bezorgen. In het geval u het aprilnummer niet of pas na 5 mei hebt gekregen, verzoeken wij u dat te melden via het adres: stmarcontact@gmail.com.Onderstaand de links naar de laatste dagen op de SMC-website verschenen berichten:

18-5-2017 Integrale controle “Korridorfahndung”
17-5-2017 Veroordeelde terrorist opgepakt op vliegbasis Volkel
17-5-2017 Groot aantal inklimmers ontdekt in Hoek van Holland
17-5-2017 Geen discriminatie op R'dam-the Hague Airport
16-5-2017 Geen nieuw onderzoek granaatincident moordbroer Admilson R.
16-5-2017 WannaCry: Microsoft boos, gevolgen vallen mee
15-5-2017 Postuum Bronzen Kruis voor Korea-held Slager
15-5-2017 Oranjestad Buren staat tijdens kunstmarkt in teken van kunst
15-5-2017 150.000 mensen bij Landmachtdagen
14-5-2017 Openbaar Ministerie pakt elke dag 40 rijbewijzen af
14-5-2017 'Gijzelsoftware verspreidt zich razendsnel, mogelijk ook in Nederland'
13-5-2017 Steun Team 320 tijdens de Roparun

 

Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

24-05-2017   Reünie beroepslichting  | 1967-3 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
22-06-2017 SMC Reünie Boerma Plaizier | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
04-07-2017   Reünie beroepslichting  | 1977-4 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
29-09-2017   Reünie beroepslichting  | 1981-5 | locatie volgt  
03-10-2017   Reünie beroepslichting  | 1962-5 | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
06-10-2017   Veteranendag KMAR | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
19-10-2017   Vriendendag Stichting Vrienden Museum| Marechausseemuseum | Buren  
26-10-2017 SMC Reünie Carib | Marechausseemuseum | Buren  
02-11-2017 SMC Algemene Reünie | De Molen | Harskamp  
14-11-2017   Reünie beroepslichting  | 1967-5 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden op de SMC-website , tab. nieuws/SMC-nieuwsbrief, hier zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Evenals in Marechaussee Contact, tijdschrift voor en door SMC-begunstigers.


 

Redactie SMC  

 

SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument' (De Koninklijke Marechaussee 1814 - 2014)  toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website