Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 294, 6 november 2016--

Geachte ,

Ex-BBEK-ers en destijds bij De Punt ingezette collega's onder ons zullen deze week zeker met meer dan normale belangstelling de berichtgeving volgen over de beëindiging van de treinkaping in 1977. Belangstellenden kunnen het in 2014 verschenen rapport hier downloaden. Interessant is ook het interview met Van Agt in het progamma Nieuwsuur.


Taxiproblematiek Schiphol  De gemeentelijke toezichthouders van Haarlemmermeer, Koninklijke Marechaussee en Inspectie Leefbaarheid & Transport hebben gisteren een gezamenlijke handhavingsactie op Schiphol uitgevoerd tegen overlast gevende taxichauffeurs en ronselaars. Er zijn tientallen personen gecontroleerd op de benodigde vergunningen en taxipas. De actie heeft als effect gehad dat diverse ronselaars tijdelijk zijn vertrokken. Zie onze website voor meer informatie. Velen onder ons weten dat deze problematiek al jaren speelt, met name na de aanpassing van de taxiwetgeving.

Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website verschenen berichten:

04-11-2016 Uitreiking Herinnerings-medailles Vredesoperaties
04-11-2016 Actie tegen taxironselaars op Schiphol
04-11-2016 Defensie wil vernieuwing
03-11-2016 Hennis wil AOW-gat Defensie betalen uit arbeidsvoorwaarden
03-11-2016 Vriendendag Museum in Hoek van Holland
03-11-2016 Brit aangehouden wegens valse bommelding
03-11-2016 Weekoverzicht Defensieoperaties (video)
02-11-2016 Man aangehouden met valse documenten
02-11-2016 Ondanks verzet verhuist onderdeel Defensie
01-11-2016 Extra bescherming én privacy door nieuwe Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten
31-10-2016 Duitse helikopters geven luchtsteun aan Nederlanders in Mali
30-10-2016 Minister Hennis 'gebrand' op oplossing AOW-gat militairen
29-10-2016 Terugblik op de Algemene Reünie SMC 2016
29-10-2016 Militairen Havelte moeten Russen buiten de deur houden

 

Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

16-11-2016   Reünie beroepslichting  | 1966-6 | Marechausseemuseum | Buren  
18-11-2016   Reünie dienstplichtige lichting  | 1991-1 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
18-11-2016   Reünie beroepslichting  | 1974-2 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
15-03-2017   Reünie beroepslichting  | 1967-2 | Marechausseemuseum | Buren  
17-03-2017   Reünie beroepslichting  | 1971-2 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
17-05-2017   Reünie dienstplichtige lichting  | 1967-3 | Marechausseemuseum | Buren  
24-05-2017   Reünie beroepslichting  | 1967-3 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
03-10-2017   Reünie beroepslichting  | 1962-5 | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden op de SMC-website , tab. nieuws/SMC-nieuwsbrief, hier zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Evenals in Marechaussee Contact, tijdschrift voor en door SMC-begunstigers.


 

 Heeft u een tip? Laat het ons weten! Tips:

10-11-2016   Jaarconcert Luchtmacht Mannenkoor, Amersfoort

Redactie SMC  

 

SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument' (De Koninklijke Marechaussee 1814 - 2014)  toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website