Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 248, 20 december 2015--

Geachte ,


 

Buren bij Kaarslicht Het was gisteravond een bijzondere avond in Buren. Van heinde en verre was men met aanmerkelijk meer bezoekers dan ooit naar het stadje gekomen om te genieten van de speciale sfeer. Normaliter wordt deze sfeer bereikt door stemmige verlichting, de vele musici, zangers en zangeressen en de winterse omstandigheden. Zoals vorig jaar toen het ijzig koud was.  Gisteren was het een van de warmste decemberavonden ooit... en juist dit keer had het Marechausseemuseum extra uitgepakt, bijvoorbeeld door het gratis toegang tot het met kaarslicht verlichtte museum te bieden. Velen hadden daar belangstelling voor, wat o.a. te zien was aan de rijen die zich voor de hoofdingang vormden. De re- enacters hadden weer een brigadekantoor ingericht in het voormalig gemeentehuis en ook patrouilleerden ze in Buren. De ontvangstruimte van de museumdependance puilde uit, zoveel belangstelling was er voor het optreden van het koperkwintet van het Trompetterkorps van de KMar, dat op een gegeven moment door had dat het buiten niet echt koud was, ze speelden 'I am dreaming of a white christmas' , gisteravond is hun droom niet uitgekomen....En voor het eerst waren tenten geplaatst in de museumtuin waar een zangkoor optrad en tevens een kleine horecaplek was ingericht. Al met al was het een mooie avond met een mooie 'zichtbaarheid' van de KMar. SMC complimenteert het museumteam! 


KMar-jaaroverzicht  December is traditioneel de maand  van terugblikken. In het KMar Magazine is dat gedaan met een film van zes minuten. U kunt deze film hier bekijken.


Belangrijke mededeling   Op verzoek van onze penningmeester doen we u hierbij een mededeling van huishoudelijke aard. In januari 2016 worden de begunstigersbijdragen automatisch geïnd bij de begunstigers die een machtiging hebben afgegeven. Zij die geen machtiging hebben afgegeven krijgen een brief bijgevoegd bij het decembernummer van Marechaussee Contact. Zoals bekend geeft SMC er om meerdere redenen de voorkeur aan dat begunstigers een machtiging afgeven, dit bespaart zowel werk als kosten! 


Uitreiking Nobel-insignes info #4  Zoals we al eerder meedeelden heeft SMC de organisatie op zich genomen van de bijeenkomst waarop de Nobelprijs draag-insignes aan Libanon-veteranen, beroeps en dienstplichtig, van de Koninklijke Marechaussee  zullen worden uitgereikt.  De uitreiking is bestemd voor zowel SMC-begunstigers als overige marechaussees die in Libanon gediend hebben. Het programma is inmiddels ook bekend geworden: 22 januari 2016 | Koning Willem III-kazerne |10.30 ontvangst  | 11.15 toespraken | 11.45 uitreikingen | 12.15 aperitief | 13.15 lunch | 14.15 einde. Zie ook pagina 6 van het decembernummer van Marechaussee Contact dat sinds eergisteren op de post is gegaan.


Contactmiddag te Buren Ook in 2016 wordt het SMC-jaar weer geopend met de jaarlijkse contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren en wel op 10 maart . In het decembernummer van Marechaussee Contact is in de agendarubriek nadere informatie opgenomen. De contactmiddag is voor alle SMC-begunstigers bestemd!


Jaarvergadering Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC)  Tijdens de hierboven genoemde contactmiddag zal RVMC haar jaarvergadering houden. In de loop van de middag gaan de RVMC-leden naar een separate vergaderruimte, om zich later weer bij de overige deelnemers aan de contactmiddag te voegen. Nadere informatie o.a. over agendapunten volgt zowel op onze website als in een van de komende nieuwsbrieven.


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

19-12-2015 Dutchbat-veteranen blij met nieuw onderzoek Srebrenica
18-12-2015 Marechaussee lekte naar criminelen
18-12-2015 Marechaussees over hun werk op de Griekse eilanden
17-12-2015 Marechaussee-museum tijdens kerstvakantie
16-12-2015 Marechaussees bij Tweede Kamer klagen over te lichte wapens
15-12-2015 Beschietingen vlak bij Nederlanse basis Mali
15-12-2015 Ruim 1,5 miljoen migranten naar EU
15-12-2015 Opnieuw vluchtelingen ontdekt op de Stena Line
13-12-2015 Net gecertificeerde migratie-controlehond vindt 21 Irakese verstekelingen bij veerboot
12-12-2015 Vrouw door militair bedreigd door vuurwapen
11-12-2015 Militair opgepakt na ontdekken hennepkwekerij

 

Boek 'EEN KRACHTIG INSTRUMENT'  Nieuwe begunstigers die zich voor minstens twee jaar aanmelden, krijgen zolang de voorraad strekt het boek gratis, bij wijze van welkomstgeschenk. Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 |  Het boek is  voor bezoekers van het museum  in de museumwinkel van het  Marechausseemuseum te koop, speciale prijs : € 25,-- . Een cadeau voor Sint Nicolaas of voor onder de Kerstboom?


SMC-begunstiger worden? Voor € 15,-- per jaar ondersteunen bijna drieduizend begunstigers onze stichting. In ruil daarvoor ontvangen ze zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Daarnaast verleent SMC algemene en persoonlijke diensten aan haar begunstigers, zoals excursies, bijeenkomsten, reünies, informatie over de KMar anno 2015 en aan en over KMar-veteranen en reservisten etc.  Bent u  oud-marechaussee, beroeps of dienstplichtig en nog geen begunstiger, dan vragen we u te overwegen begunstiger van SMC te worden, duizenden gingen u sinds 1975 voor! ( en als extra premie ontvangt u bovengenoemd boek als welkomstgeschenk bij aanmelding voor minimaal twee jaar!, zo lang de voorraad strekt.)   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129. 


Reünie beroepslichtingen:


1961-4 In 2016 is het 55 jaar geleden dat deze lichting aan haar Marechaussee-loopbaan begon. Om die reden willen enkelen van hen weten of er belangstelling is voor een reünie. Op pagina 7 van het deze week verschenen blad Marechaussee Contact is een oproep geplaatst.


1962-5 Johannes Linker van deze lichting is al een tijdje bezig met het zoeken naar de huidige adressen van zijn lichtingsgenoten. Hij probeert een reünie te organiseren, omdat het zoals hij het zelf uitdrukt: 'Na 53 jaar wordt het tijd om elkaar weer eens te zien.' Ongeveer 24 oud-collega's heeft hij al kunnen traceren.  Op zijn verzoek maken we in deze nieuwsbrief melding van zijn initiatief. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met: linker1944@home.nl | de gedachten gaan uit naar een reünie in de Koning Willem III-kazerne te houden in het voorjaar van 2016 | nadere informatie volgt bijtijds. 


1971-6 In onze nieuwsbrief van 22 november jl. was een korte impressie te lezen van de reünie die deze lichting op 17 november hield. Helaas was de deadline (18 november 2015) voor het aanleveren van kopij voor het decembernummer van Marechaussee Contact al verstreken. In het decembernummer was geen plaats meer voor het uitvoerig verslag met foto's. Dit zal nu in het eerste nummer van 2016 geplaatst worden.


1966-6 Martin Goossens liet ons weten dat de beroepslichting 1966-6 een reünie probeert te organiseren. Het initiatief is mede afkomstig van zijn lichtingsgenoot  Noppeney.                                                                            Informatie:  Locatie, nader te bepalen | november 2016 Geïnteresseerd? s.v.p..mailen naar pj.noppeney@quicknet.nl  goossens.martin@planet.nl 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

22-01-2016 SMC/KMar Uitreiking Nobel-insignes Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
10-03-2016 SMC Contactmiddag | Marechausseemuseum | Buren
02-06-2016   Reünie Beroepslichting  |1966-1 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  | locatie vooralsnog onder voorbehoud
27-07-2016   Reünie Beroepslichting  |1966-4 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
09-09-2016   Reünie Beroepslichting  | 1976-5 | Locatie:Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn 
     
     

Museum tijdens kerstvakantie  Het Marechausseemuseum zal tijdens de kerstvakantie (van 19 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016) extra lang geopend zijn. En wel van 11.00 tot 16.30 uur. Voor (klein-) kinderen zullen er extra activiteiten worden georganiseerd, zoals het inkleuren van kerst- en nieuwjaarskaarten die door het museumteam naar KMar-personeel in missiegebieden zullen worden gestuurd. Ook wordt een speurtocht uitgezet, waarbij in het museum her en der geplaatste kerstmannen kunnen worden geteld. Kinderen die het juiste aantal gevonden hebben ontvangen een attentie. Er is ook een schmink- en verkleedplek ingericht.

Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

10-03- 2016   SMC-contactdag | Marechausseemuseum | Buren   Noteer datum al vast | info volgt
12-03- 2016   Foto's determineren | Bronbeek | Arnhem
     

Bestuur en medewerkers van de Stichting Marechaussee Contact (SMC) wensen de begunstigers van onze stichting, hun partners en familieleden:

   Fijne Feestdagen, een plezierig Oud en Nieuw
en een gezond, gezellig en gelukkig 2016

Hetzelfde geldt voor (oud)leden, beroeps en dienstplichtig, van het Wapen, hun organisaties en instanties die ook in 2015 weer veel belangstelling toonden voor SMC en ons ondersteunden bij het streven een kring van vrienden te vormen rondom de Koninklijke Marechaussee.

Redactie SMC  

 

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website