Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 199, 11 januari 2015--

Geachte ,

Verhuizing Defensie draagt eerste deel marineterrein Amsterdam over. De eerste Defensie-onderdelen verhuisden op 5 januari vanaf het historische deel naar andere plekken op het Marine Etablissement Amsterdam (MEA). Daarmee is openbare toegankelijkheid van het bijzondere terrein in hartje Amsterdam, dat ruim 350 jaar van de Koninklijke Marine was, weer een stap dichterbij. Velen van ons kennen dit complex omdat zij er in de jaren zestig en tachtig van de vorige eeuw als lid van een ME-peloton of -eskadron tijdelijk zijn gelegerd. Bezuinigingen hebben geleid tot het t.z.t. geheel afstoten van dit complex. Het is te hopen dat grootschalige ME-inzet in de hoofdstad in de toekomst niet nodig zal zijn. Zie onze website voor meer informatie. 

Jubileumboek  Voor belangstellende niet-SMC-begunstigers hebben we een informatiemap beschikbaar waarin zij kunnen lezen op welke manier zij in aanmerking kunnen komen voor het gratis ontvangen van het boek. Deze informatiemap kan per email worden aangevraagd via redactie SMC . In het kort gezegd is het heel simpel, geen begunstiger? Meldt u dan nu aan voor minstens twee jaar à € 15.-- p/j , waarvoor eenmalig het prachtig boek - A4-formaat, harde kaft, 272 pagina's en ongeveer 190 films (toegankelijk gemaakt door zogenaamde layars) - en onder andere zes maal ons blad Marechaussee Contact.. Nu reeds een machtiging invullen kan door hier te klikken.


74 boetes! De Koninklijke Marechaussee heeft de auto van een 29-jarige man uit België ingenomen. De man had in Nederland 74 boetes openstaan voor een totaalbedrag van ruim 23.000 euro.

Onderstaand een selectie van deze week op de SMC-website verschenen berichten

09-1-2015 Minister: in 2015 schaken op verschillende borden tegelijk
08-1-2015 Nieuwjaarsreceptie Gouverneur der Residentie
08-1-2015 Treinreiziger met vals paspoort aangehouden
07-1-2015 Marechaussee verijdelt vrachtdiefstal met waarde twee miljoen
05-1-2015 Verdachten mensensmokkel en vervalste documenten aangehouden
04-1-2015 Symposium 'Grensverleggen is ... logisch'

 


 

 - 16:00
Locatie:
Indische Zaal Museum Bronbeek

Teus Mejan (Nederlands Instituut voor Militaire Historie) belicht de ontwikkeling van het stelsel van dapperheidsonderscheidingen. Ook gaat hij in op de verandering van het begrip 'moed' tussen 1815 (de instelling van de Militaire Willems-Orde) en 1963 (de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea aan de Republiek Indonesië). 

Moedig gedrag is van alle tijden. Heldenverhalen bestonden al voor de Griekse Oudheid en nog steeds speelt het begrip 'moed' een belangrijke rol in onze maatschappij. De interpretatie van dit begrip is daarentegen veranderd en heeft invloed gehad op het beloningsbeleid in de westerse wereld. Het Koninkrijk der Nederlanden is daarop geen uitzondering. Omstandigheden, militaire tactiek en ambtelijke bureaucratie zijn slechts enkele voorbeelden van factoren die van invloed kunnen zijn op de kwalificatie 'moed'. 
Teus Mejan stelt de vraag centraal of Nederlandse militairen in de Slag bij Waterloo een ander soort 'moed' hebben betoond dan militairen in Nederlands-Indië of recentelijk in Afghanistan.

De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Volksuniversiteit Arnhem.

Inschrijven 
De toegangsprijs (inclusief museumentree) is € 14,50. Inschrijving is noodzakelijk via (026) 442 23 63 ofwww.volksuniversiteit.nl/arnhem.


Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC) Op pagina 27 van elke uitgave van ons blad Marechaussee Contact is standaard een tekst met betrekking tot RVMC opgenomen. SMC beveelt vooral de veteranen en post-actieven onder haar begunstigers aan deze tekst te lezen.


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. Binnenkort hopen we het programma voor 2015 te kunnen presenteren.

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie.

12-03-2015 SMC Contactdag te Buren, Marechausseemuseum
11-06-2015 SMC Reünie Boerma-Plaizier, Kumpulan, Arnhem
     

Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

..     

Redactie SMC ( mailadres ook voor aanvragen van informatiemap) 

 

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website