Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 277, 10 juli 2016--

Geachte ,

Beroeps 1952-2 De redactie MC is op zoek naar oud collega's die deel hebben uitgemaakt van de beroepslichting 1952-2.  Deze lichting ontving een zogenaamde spoedopleiding op het Depot Koninklijke Marechaussee van een half jaar en werd daarna geplaatst bij brigades waar de opleiding werd voortgezet. Hierover is weinig bekend. Nadere informatie daarover wordt graag ingewacht bij de redactie MC e-mailadres: redactiemc@gmail.com  of rechtstreeks aan redactielid MC Jan Gaasbeek e-mailadres: j.gaasbeek.mc@gmail.com. Een telefoontje is ook welkom naar 06-41780955.


Schiphol  Dit weekend is op die luchthaven het recordaantal van 220.000 passagiers behaald. Ook te Rotterdam en Eindhoven is een aanzienlijke groei van het aantal passagiers te onderkennen. Zoals het zich nu laat aanzien, is de KMar in staat geweest deze grote toestroom adequaat af te handelen. Hulde voor hun inzet en voor de planning van de diensten!


Schaapherders Voor schaapherders Marianne Duinkerken (58) en Albert Koopman (71) is de rust op de Drentse hei veel waard: „Ik kan gespannen raken van sportvliegtuigjes boven het veld. Het veroorzaakt onrust bij de kudde.”  Via deze link kunt u een aardig in de NRC van 9 juli geplaatst artikel over deze oud-collega lezen.


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

09-7-2016 Marechaussee houdt Belg aan voor mensensmokkel in Hoek van Holland
08-7-2016 Vertrekhal Schiphol nagebouwd in Apeldoorn (video)
08-7-2016 200 Nederlandse militairen naar Litouwen
08-7-2016 Marechaussee veel groter in Apeldoorn
08-7-2016 Moeder en zoon smokkelen drie ton in lichaam
08-7-2016 Man aangehouden met openstaande boete van ruim 20.000 euro
07-7-2016 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie
07-7-2016 Motorrijder zwaar gewond na ongeval op Schiphol
07-7-2016 Twee Nederlandse militairen omgekomen in Mali
07-7-2016 Nieuwe directeur Veteraneninstituut
06-7-2016 Tweede Kamer voor Nederlandse troepen in Oost-Europa
06-7-2016 Weekoverzicht Defensieoperaties
06-7-2016 Marechaussee extra scherp op kinderontvoering
05-7-2016 Binnenhof tijdelijk afgezet na achtergelaten tas
05-7-2016 Nieuwe veiligheidsstrategie EU: meer investeren en samenwerken
05-7-2016 Aanhouding mensensmokkelaar
04-7-2016 Militairen in Mali zetten tanden in vette maatjes
04-7-2016 '...een dagje KMarren met...'
03-7-2016 Marine redt weer migranten op zee
03-7-2016 Landmacht verandert verdeling veiligheidsregio’s
 


Reünie 1974-2 beroeps Gezinus Dol en Herman Lammers, lichting KMar beroeps 74-2, zijn op zoek naar de adresgegevens, telefonische bereikbaarheid en emailadressen van hun lichtingsgenoten. Gegevens zullen worden gebruikt voor de uitnodigingen van een te organiseren reünie. Gegevens kunnen worden gemaild naar lammers.herman@online.nl.


Reünie 1967-2 beroeps Op woensdag 15 maart 2017, is het precies 50 jaar geleden dat onze lichting opkwam in het OCKMAR te Apeldoorn. Om deze reden en met genoegen terugkijkend naar onze vorige reünie, willen wij een nieuwe reünie organiseren en wel in het Marechausseemuseum te Buren. Om te bezien of er genoeg belangstelling is, verzoeken wij jullie, met of zonder partner, daarvoor alvast in te schrijven. Uiteraard is alles onder voorbehoud. Wij wachten met belangstelling de reacties af. Laat in ieder geval iets van je horen ook als je geen belangstelling hebt voor de reünie. Met vriendelijke groet, Cees van Ingen. Tel: 0183-623754, mbl: 06-49816046, e-mail: ceesvaningen@planet.nl .


Reünie 1991-1 dienstplichtigen Op vrijdag 18 november 2016 zal de reünie van lichting 1991-1 plaatsvinden in de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn. Aanmelden kan bij Frank Menger te Goor, tel 0547-262329, e-mail: frank@menger.nu


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

27-07-2016   Reünie beroepslichting  |1966-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
24-08-2016   Reünie beroepslichting  |1961-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
07-09-2016    Reünie beroepslichting  | 1976-5 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn   
05-10-2016   Reünie dienstplichtige lichting | 1955-4 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
06-10-2016   Vriendendag St. Vrienden Museum KMar, Fort te Hoek van Holland  
07-10-2016 KMar KMar-veteranendag 2016 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
27-10-2016 SMC Algemene Reünie, De Molen te Harskamp  
16-11-2016   Reünie beroepslichting  | 1966-6 | Marechausseemuseum | Buren  
18-11-2016   Reünie dienstplichtige lichting  | 1991-1 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
15-03-2017   Reünie beroepslichting  | 1967-2 | Marechausseemuseum | Buren  
       

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden op de SMC-website , tab. nieuws/SMC-nieuwsbrief, hier zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Evenals in Marechaussee Contact, tijdschrift voor en door SMC-begunstigers.


 

 Heeft u een tip? Laat het ons weten! Tips:

19-7-2016   Start Vierdaagse Nijmegen
15-8-2016   Herdenking capitulatie Japan / einde WO II te Den Haag
30-9-2016   Nationale Taptoe in AHOY Rotterdam (t/m 2 oktober)

Redactie SMC  

 

SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument' (De Koninklijke Marechaussee 1814 - 2014)  toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website