Afbeelding
Informatie van Eemshaven.info

Nieuwsbrief 10 - 2021

Beste lezer van de Eemshaven.info-nieuwsbrief,

Met deze 10e en tevens laatste nieuwsbrief van 2021 sluiten we het jaar af met weer veel nieuws van onze leden.

Zo leest u onder andere dat velen een positieve verwachting naar de toekomst hebben en vertrouwen in de kansen die zich voordoen. U leest over “Spot” de robothond, een wisseling in directie en vindt u een “ledenaanbieding”.
 
Namens alle mensen die bij Eemshaven.info betrokken zijn wens ik u alvast fijne feestdagen en een succesvol (netwerk)jaar 2022!

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Gino Hubers.

 

Nieuwe lid

Afgelopen maand mochten wij EQIN als nieuw lid verwelkomen.

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan van:

Boven


Wagenborg Nedlift
Nieuwkomers voor Nedlift
Lees meer...


UBN
Scoor de beste spelers!
Lees meer...


Toxic/SDU
Praktisch versus theoretisch
Lees meer...


Scheffer Groep
Op volle toeren in het noorden!
Lees meer...


SanTiKi Coaching
In de pas of uit de pas
Lees meer...


possible
Fijne feestdagen
Lees meer...


Peutz
Regelgeving versus praktijk | Acutalisatie AERIUS
Lees meer...


Noorderpoort
Investeren in ontwikkeling
Lees meer...


NjordIC
Ondersteuning EnBW met explosievenadvies
Lees meer...


NiVi & Detasafe
Nieuwe directeur
Lees meer...


Mark Climate Technology
Klimaatysteem voor distributiecentrum Zeewolde
Lees meer...


Kansrijke Groningers
100 activiteiten op het Platform Scholen & bedrijven
Lees meer...


Jan Snel
Aardbevingsbestendige woningen
Lees meer...


Fortune Coffee
Van overleven naar ondernemen
Lees meer...


Groningen Seaports
Nieuws
Lees meer...


Greatwaves
Warehousing webinars 20 januari
Lees meer...


FC Groningen
Halve Seizoenkaart ereterras
Lees meer...


f.a.x. Translations
Fijne feestdagen
Lees meer...


Demcon
Nieuw onderkomen
Lees meer...


Collé Rental & Sales
Fijne feestdagen
Lees meer...


Central Job
Groei door lokaal sterk te zijn
Lees meer...


Antea Group
Robothond inspecteert tunnel onder water
Lees meer...

 

Kansrijke Groningers - 100 activiteiten op het Platform Scholen & Bedrijven!

Kansrijke Groningers

In september jl. is Kansrijke Groningers gestart met het werven van bedrijven om zich aan te sluiten bij het Platform Scholen & Bedrijven. Op 14 december plaatste Telemissie uit Garsthuizen de 100ste activiteit op het platform. De eerste grote mijlpaal werd hiermee bereikt.

Er ontstaat nu al een grote diversiteit aan bedrijven, van bedrijven die actief zijn in de zorg en techniek, tot aan internet & marketing. Dit is erg positief. Leerlingen kunnen zich hierdoor zo breed mogelijk oriënteren op de mogelijkheden van de arbeidsmarkt in de regio Noord-Groningen. Simone Laan, coördinator Werk in de Regio zegt: ''Het platform is sinds september live gegaan en we zien dat er steeds meer bekendheid ontstaat. Meer bedrijven melden zich aan en tippen ook andere bedrijven om mee te doen met ons initiatief. Dit is heel mooi om te zien!" Ook voert Simone Laan bij de aanmelding van bedrijven mooie persoonlijke gesprekken: ''De gesprekken die ik met bedrijven heb zijn erg leuk en ik word helemaal enthousiast van alle mogelijkheden die ze te bieden hebben voor jongeren''.

Kansrijke Groningers gaat actief verder met het werven van bedrijven uit de regio. In de zomer van 2022 wil de stichting 1000 stippen op de kaart hebben staan.

Wil jij leerlingen ook kennis laten maken met je bedrijf? Meld je dan snel aan op deze link.


Naar boven

Groningen Seaports - Nieuws

Seaports


EDC bouwt groot bedrijfsverzamelgebouw in Eemshaven
In de Eemshaven verrijst volgend jaar een groot bedrijfsverzamelgebouw. Eemshaven Distribution Center heeft hiervoor een kavel van ruim 12 hectare (ca. 24 voetbalvelden) vlakbij de Emmahaven afgenomen. Onlangs hebben Groningen Seaports N.V. en Eemshaven Distribution Center B.V. de transactie van dit perceel, dat direct in het havengebied is gelegen, afgerond.

Eemshaven Distribution Center B.V. (=EDC) is een dochtermaatschappij van “Necron Group AG” dat gevestigd is in Zug, Zwitserland. Necron Group is een vastgoed ontwikkelings- en beleggingsmaatschappij. Het Zwitserse bedrijf focust zich op de ontwikkeling en implementatie van industriële en logistieke vastgoedprojecten in o.a. Nederland, Duitsland en Zwitserland. Necron verzekert zich van investeringswaardige huurders en kijkt met name naar locaties met een strategisch belang voor de bouw van industriële gebouwen. De keuze voor een verzamelgebouw in de Eemshaven past dan ook uitstekend bij die filosofie.

Sterke ontwikkeling
CEO Gerard van Liempt van EDC is enthousiast over deze acquisitie: “We zijn verheugd een bijdrage te mogen gaan leveren aan de sterke ontwikkeling van de Eemshaven. De Eemshaven heeft een unieke positie in de verbindingen met Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en natuurlijk Nederland. Zeker nu de Eemshaven zich als ‘energy hub’ verder ontwikkelt op het gebied van hernieuwbare en duurzame energie ziet EDC hier goede mogelijkheden voor opslag en kleine kantoren voor de lokale dienstverleners en havenbedrijven.”

Met de komst van EDC naar de Eemshaven gaat voor Groningen Seaports een lang gekoesterde wens in vervulling. CEO Cas König: “Een hele mooie aanwinst voor onze haven. Natuurlijk wilden we altijd al graag een groot logistiek bedrijfsverzamelgebouw in de Eemshaven. Maar dat valt of staat met voldoende handel. Dat EDC om strategische redenen voor de Eemshaven kiest, bewijst dat die handel in combinatie met de vraag naar grootschalige bedrijfsruimte er nu is. Dat is een mooie constatering.”

Gebouw van 60.000 m²
EDC is van plan om op het perceel in de Eemshaven een duurzaam logistiek bedrijfsverzamelgebouw van circa 60.000 m² te bouwen. Het gebouw kan daarbij opgedeeld worden in units van verschillende groottes. Inmiddels hebben de eerste huurders met reeds vergaande interesse zich gemeld en EDC verwacht dat het bedrijfsverzamelgebouw een significante bijdrage zal gaan leveren aan de werkgelegenheid in de regio. De bouw zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 starten en EDC houdt rekening met een bouwtijd van ongeveer 18 maanden.Avantium neemt positieve investeringsbeslissing over bouw fabriek in Delfzijl
Avantium N.V., een toonaangevend technologiebedrijf in duurzame chemie, maakt bekend dat het een positieve Definitieve Investeringsbeslissing (FID) heeft genomen over de bouw van haar FDCA Flagship fabriek in Delfzijl. De positieve FID werd genomen nu het bedrijf heeft voldaan aan de drie belangrijke voorwaarden die zij had gedefinieerd, waaronder het veiligstellen van voldoende financiering, het afronden van de engineering en het opzetten van de toeleveringsketen, en het tekenen van voldoende afnamecontracten voor de FDCA fabriek. Met de recente ondertekening van een term sheet van €90 miljoen voor schuldfinanciering, is nu voldaan aan de laatste uitstaande financieringsvoorwaarde.

Het bereiken van deze mijlpaal is een beslissend moment in de evolutie van Avantium en zal de commercialisering van PEF (polyethyleen furanoaat) versnellen. De FDCA Flagship fabriek van Avantium wordt 's werelds eerste fabriek waar FDCA (furaandicarbonzuur) op commerciële schaal wordt geproduceerd, met een capaciteit van 5 kiloton per jaar. FDCA is de belangrijkste bouwsteen van de 100% plantaardige, recycleerbare kunststof PEF, die ook functionele voordelen heeft ten opzichte van kunststoffen die gemaakt zijn van aardolie. Avantium gelooft dat de commerciële FDCA fabriek, naast het genereren van inkomsten en winsten op basis van de verkoop van producten van de fabriek, de mogelijkheden van grootschalige productie en gebruik van PEF zal aantonen aan consumenten, klanten en partners. Dit zou de weg moeten vrijmaken voor een enorme uitbreiding van de toepassingen van PEF, met een potentiële totale eindmarkt van $200 miljard per jaar, waartoe Avantium toegang wil krijgen door het verkopen van technologielicenties aan industriële bedrijven wereldwijd.

Drie voorwaarden
De positieve Definitieve Investeringsbeslissing (FID) sluit een intensieve fase af waarin Avantium hard heeft gewerkt aan het voldoen aan de drie voorwaarden die zij had gedefinieerd als noodzakelijk om te kunnen starten met de bouw van haar FDCA fabriek: het verzekeren van voldoende financiering; het afronden van de engineering en het opzetten van de toeleveringsketen en het tekenen van voldoende afnamecontracten voor de Flagship fabriek. Aan deze drie voorwaarden is nu voldaan. Om tot dit punt te komen heeft Avantium actief gezocht naar en gebouwd aan samenwerkingen in de waardeketen - klanten, leveranciers, overheden en financiële partners.

Financiering
Het totale financieringspakket voor de bouw van de FDCA-fabriek bestaat uit subsidies, aandeleninvestering van derden, eigen vermogen van Avantium en bankleningen. De financiering is onderworpen aan gebruikelijke voorwaarden, waaronder Financial Close. Worley en het Groningen Consortium (bestaande uit Groningen Seaports en regionale investeringsfondsen NOM, FondsNieuweDoen, Investeringsfonds Groningen en Groeifonds) zullen samen een belang van 22,6% verwerven in Avantium Renewable Polymers.

Cas König, CEO van Groningen Seaports, is verheugd samen te werken met Avantium om de FDCA fabriek te realiseren: "We zijn blij dat Avantium deze belangrijke mijlpaal heeft bereikt voor haar FDCA Flagship fabriek. De commerciële faciliteit van Avantium zal een significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een duurzaam en circulair industrieel cluster in de noordelijke regio van Nederland, dat niet langer afhankelijk is van fossiele grondstoffen zoals aardgas. Dit past perfect binnen ons Chemport

Europe ecosysteem waarin we samenwerken aan een gedeelde ambitie: changing the nature of chemistry.”

Operationeel in 2024
Avantium Renewable Polymers heeft een erfpachtovereenkomst gesloten met Groningen Seaports voor grond ten behoeve van de bouw en exploitatie van haar fabriek in Delfzijl. Op 1 december 2021 heeft de Omgevingsdienst Groningen (ODG) de ontwerp-omgevingsvergunning voor Avantium's FDCA Flagship fabriek gepubliceerd. Het ontwerp van de fabriek werd in 2021 afgerond. Voor de constructiefase hebben Avantium en Worley een engineering-, inkoop- en constructiecontract getekend met een gecontracteerde opleverdatum van Q4 2023. Avantium verwacht dat de Flagship Plant in 2024 operationeel zal zijn.Nieuwbouw Bedrijfsunits Farmsum
Namens een lokale ontwikkelaar mogen wij een nieuw te bouw bedrijvenverzamelgebouw te koop aanbieden. In het nieuw te bouwen complex staan achttien individuele units gepland in twee verschillende maatvoeringen, waarbij variatie in unitoppervlakte bespreekbaar is. Het complex zal aan de Steenweg in Farmsum worden gerealiseerd, gesitueerd op Bedrijventerrein Farmsumerpoort.

Voor het complex wordt een omgevingsvergunning aangevraagd op basis van het geldende bestemmingsplan Farmsumerpoort – Farmsumerhaven, vastgesteld d.d. 20 juli 2017. Op basis hiervan heeft de locatie bestemming Bedrijventerrein 1D, waarbij een lijst van bestemmingen kan worden aangeleverd dan wel ingezien. De betreffende vergunning zal worden aangevraagd bij voldoende geïnteresseerden.

De units krijgen eigen aansluitingen ten behoeve van electra en water en kunnen op verzoek worden voorzien van een verdiepingsvloer. Ten behoeve van het gemeenschappelijk onderhoud aan het gebouw en buitenterrein wordt een VvE opgericht, waarvoor de maandelijkse vergoeding nader zal worden vastgesteld tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering.

De volgende zaken zijn bij de koopsom inbegrepen zijn:
 • Grondkosten
 • Notariskosten overdracht
 • Kadastrale inschrijvings en inmeetkosten
 • Honorarium architect
 • Honorarium constructeur
 • Sonderingskosten
 • Bouwkosten unit
 • CAR verzekering tot de oplevering

De volgende kosten zijn niet meegenomen in de koopsom:
 • Aansluitkosten elektra en water
 • Kosten hypotheekakte, taxatiekosten en hypotheekrente tijdens de bouw
 • Binnenschilderwerk
 • BTW
 • Eventueel meer en minderwerk
Verkoopprijzen vanaf € 45.000,-- v.o.n.

Lees meer op de website van Brandsma & de Jong.Naar boven

NjordIC ondersteunt EnBW met explosievenadvies voor het Offshore Windpark He Dreiht

Njordic

Het explosievenadviesbureau NjordIC BV is door Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) gecontracteerd om diverse adviesdiensten te leveren voor het He Dreiht offshore windparkproject. Het contract loopt van Q1 2022 tot Q3 2022.

NjordIC zal een gedetailleerde studie leveren die historisch onderzoek en een multidisciplinaire technische risicobeoordeling combineert. De gedetailleerde kennis en expertise van NjordIC zal worden gecombineerd met de bodem- en metoceanexpertise van Fugro om een uitgebreide projectspecifieke risicobeoordeling te leveren voor de komende constructiefase. De studiefase zal worden uitgevoerd onder de Duitse regelgeving en zal zich richten op het implementeren van een zeer pragmatische en efficiënte methodologie voor het verminderen van de specifieke risico’s met betrekking tot explosieven uit de 1e en 2e wereldoorlog.

"We zijn verheugd om te worden opgenomen in het EnBW-projectteam om een pragmatisch risicobeperkingsplan te realiseren om een veilige werkomgeving te garanderen", zegt Erwin van den Berg, UXO Consultant voor NjordIC. "Wij danken EnBW voor het vertrouwen in onze dienstverlening"
 

Naar boven

Central Job groeit door lokaal sterk te zijn

Centraljob
Op de foto van links naar rechts :
Wildrik Bulthuis, Geertje de Wolff , Wiola Kempiak, Ren Mulder en Gerda Zijlstra .
 

Naar boven

Noorderpoort - Investeren in ontwikkeling

Noorderpoort

Noorderpoort biedt cursussen en trainingen, met eigentijdse modules of volledig op maat. Speciaal voor bedrijven en vakmensen die willen investeren in ontwikkeling van hun medewerkers. Zo blijven medewerkers goed in hun vak – vandaag én morgen. Dit doet het Noorderpoort binnen alle sectoren (van techniek tot aan zakelijke dienstverlening). Voor de regio Eemsdelta en in het bijzonder Noorderpoort Energy & Maritime, Farmsum is er vanuit het Noorderpoort een relatiemanager Techniek aangesteld, Andrea Maring. Hebben uw medewerkers interesse in een cursus op maat in de richting van onderhoud, maritiem of procestechniek? Of willen ze zich oriënteren in waterstoftechnologie? Bij het Noorderpoort is dit mogelijk!Een greep uit ons technisch trainingsaanbod: 
 • Waterstof (noorderpoort.nl)
 • Onderhoud voor A- en B-operators (noorderpoort.nl)
 • Marcom A (noorderpoort.nl)

Voor meer informatie over deze trainingen of wilt u meer informatie over inhoud op maat? Bel/mail met Andrea Maring, Relatiemanager Techniek 06-21378020 /

Wij denken met u mee!

Naar boven

Nieuwe directeur NIVI & Detasafe per 2022

nivi


Na 16 jaar doet Cor van der Laan per 1 januari 2022 een klein stapje terug in zijn rol als directeur bij NIVI BHV B.V. & Detasafe B.V. Rody Bos, momenteel algemeen manager, volgt Cor op in deze rol, al blijft hij op de achtergrond nauw betrokken als eigenaar bij NIVI en Detasafe.

Cor kijkt voldaan terug op de afgelopen jaren: “Het was fantastisch om NIVI en Detasafe te leiden, een groot avontuur. Het was een periode waarin we als organisatie ontzettend gegroeid zijn. In de afgelopen jaren hebben we veel mensen en bedrijven geholpen op het gebied van veiligheid (diensten & opleidingen) en het te werk stellen van medewerkers uit eigen regio. Maar nu is de tijd voor mij gekomen om de een volgende stap te zetten en uit te kijken naar nieuwe uitdagingen.”

Rody, sinds 2011 werkzaam bij NIVI & Detasafe, is per 1 januari algemeen directeur. “Ik vind het een grote eer om in de voetsporen van Cor te treden. De afgelopen jaren hebben Cor en ik zowel in het MT als op de werkvloer intensief samengewerkt om de strategische koers te bepalen. Dit voelt voor mij als een heel mooie en logische stap. Ik heb enorm veel zin om samen met mijn collega’s onze organisatie verder te ontwikkelen en onze veiligheidsdiensten te optimaliseren.” Rody ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet: “Het afgelopen jaar was een uitdaging, maar het is gebleken dat we flexibel zijn en dat we veel kunnen bereiken als we samen de schouders eronder zetten. We hebben een deskundig team met een groot hart voor veiligheid. Ik kijk er erg naar uit om deze mooie bedrijven te leiden.”

En waar Cor zich vanaf januari op gaat richten? Hij zal zich vooral bezighouden met veiligheidsdiensten als Risico-Inventarisatie en Evaluatie, ongevalsonderzoeken, lesgeven maar vooral adviseur op het gebied van veiligheid voor onze medewerkers en onze klanten.

Toxic/Sdu - Praktisch versus theoretisch

Toxic


Wij vinden dat blootstelling berekenen niet een theoretische oefening moet zijn waarbij na uren werk er een schattingsuitkomst achter de komma wordt genereerd en waar voor u een dure training moet volgen om het te kunnen gebruiken.
 
Toxic laat zien dat blootstellingsresultaten snel en ook op een verantwoorde wijze gegenereerd kunnen worden. U en uw kerndeskundige houden zo meer tijd over om aan de slag te gaan om maatregelen te treffen op de werkvloer. Daar maakt u het verschil.

U heeft zo meer tijd over om maatregelen te treffen en te handhaven.


 
Klik op deze link voor meer informatie

Naar boven

Robothond van Antea Group inspecteert tunnel onder water

Antea


Voor diverse opdrachtgevers voert ingenieurs- en adviesbureau Antea Group inspecties uit op het gebied van onder meer brandveiligheid, milieu en assetmanagement. Steeds vaker maken we daarbij gebruik van drones en robots. Zoals onze robothond Spot. Onlangs heeft Spot een tunnel onder een kanaal in het haven- en industriegebied van Rotterdam geïnspecteerd. De ruim 400 meter lange tunnel is aangelegd om kabels en leidingen veilig van de ene naar de andere zijde van het water te leiden. Met een doorsnede van tweeënhalve meter biedt de tunnel ruimte genoeg voor de vele leidingen en kabels die er in de toekomst doorheen zullen gaan. 
In de video is te zien hoe Spot door de tunnel loopt en met een laserscanner opnamen maakt van de binnenzijde. Dat levert ter plekke een 3D-model op van de tunnel en alles wat zich er in bevindt. Geen detail gaat voorbij aan het oog van de robothond. Ook onthoudt hij precies waar hij is geweest zodat hij later op exact dezelfde plaats een meting kan herhalen. Door Spot periodiek op inspectie te sturen, kan ieder toekomstig 3D-model worden vergeleken met eerdere versies. Dit is niet alleen waardevol voor de registratie van nieuwe kabels en leidingen. Ook kan aan veranderingen in de door Spot geïnspecteerde verbindingen tijdig worden vastgesteld hoeveel beweging er in de tunnel zit en of alles nog veilig is. Het volledig scannen van de 400 meter lange tunnel kost Spot ongeveer een uur. Het 3D-model is daarna direct beschikbaar.
 

Sinds zijn komst heeft robot inspecteur Spot bij ons al de meest uiteenlopende inspectie opdrachten uitgevoerd. Samen met onze opdrachtgevers verkennen we voortdurend in welke situaties de robothond meerwaarde kan bieden bij het automatiseren van (periodiek) inspectiewerk in omgevingen die voor mensen vaak lastig of onveilig te betreden zijn. Dit maakt de inzet van de robothond van Antea Group veilig, snel en efficiënt.
 
Meer weten over Spot? Klik dan op deze link.

Naar boven

Scheffer Groep draait op volle toeren in het noorden!

Scheffer

Met spraakmakende opdrachten zoals de omvangrijke totaalsloop en asbestsanering van het voormalig Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl en de totaalsloop en asbestsanering van 95 woningen en 53 garageboxen in Groningen is de orderportefeuille van Scheffer Groep in het noorden goed gevuld. Zeer recent hebben wij hier de totaalsloop en asbestsanering van een flatgebouw aan de Balticpark in Delfzijl aan toe mogen voegen.

 

Werken aan morgen
Als dienstverlener met de focus op circulaire (sloop)werkzaamheden hebben wij – zonder twijfel net als u – voortdurend een scherp oog voor duurzaamheid. Niet alleen voor nu en de wereld om ons heen, ook voor de generaties na ons. Door het ontwikkelen van innovatieve slooptechnieken kunnen wij als Scheffer Groep efficiënt(er), duurzamer en meer circulair werken. Zo verkleinen we de negatieve impact van ons werk en vergroten we onze bijdrage aan een betere toekomst. Maar ook voor nu en op sociaal vlak voeren we een maatschappelijk verantwoord beleid: voor onze medewerkers, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en ook als het gaat om investeringen in maatschappelijke projecten, al dan niet als onderdeel van een SROI (social return on investment)-verplichting.

Wist u dat?
Alle metselstenen van het Delfzicht ziekenhuis direct worden hergebruikt? Inmiddels zijn het er al zo’n 50.000!
Scheffer Recycling
Vanuit Hoogkerk (Groningen) voorziet Scheffer Groep - onder de naam Scheffer Recycling – een groot deel van de noordelijke markt van alle soorten bouwstoffen! Van verschillende soorten granulaat tot aanvulzand. Naast het leveren van bouwstoffen nemen wij ook diverse stromen in welke wij op de meest duurzame wijze verwerken en bewerken. Zo wordt al het afval bij moderne sorteerstraten gesorteerd voor recycling. Al het puin en asfalt wordt in eigen beheer op locatie gebroken tot granulaat. De toepassing van het granulaat zijn zeer divers. Zo kan dit worden gebruikt als fundament onder wegen en fietspaden of wordt het gebruikt in de betonindustrie bij de productie van nieuwe beton.

Benieuwd wat Scheffer Groep voor u kan betekenen?
Neem dan gerust contact met ons op.

Naar boven

FC Groningen - Halve seizoenkaart ereterras

FCGroningenDe tweede seizoenshelft van 2021-2022 belooft spannend te worden voor FC Groningen. Maakt u dit mee vanaf het ereterras? U kunt er al bij zijn vanaf € 1.000,- per stoel! Hiermee wordt u direct lid van een van de grootste businessclubs van het Noorden.

Inbegrepen bij halve seizoenkaart ereterras
 • Toegang tot alle negen de thuiswedstrijden in de Eredivisie in de tweede seizoenshelft (waaronder Ajax, PSV en Cambuur)
 • Luxe lederen seat op de Business Tribune in Euroborg
 • Voor, tijdens en na de wedstrijd toegang tot de Office Centre Lounge
 • Lidmaatschap van een van de grootste business clubs van Noord-Nederland
 • Gratis toegang tot events van de FC Groningen Business Club

Ja, ik wil een halve seizoenkaart op het ereterras
Bent u geïnteresseerd in de halve seizoenkaart op het ereterras?
Vult u dan het formulier in op deze site.Naar boven

Fortune Coffee - Van overleven naar ondernemen

Fortune


Eens in de zoveel jaar is het zover: de Oegandareis. Een aantal Fortune-ondernemers en -medewerkers reizen dan met elkaar af naar het project dat we nu al sinds 2010 ondersteunen. Om de koffieboeren te ontmoeten, te zien wat er gebeurt met onze steun, te bespreken wat we nog meer kunnen doen. En natuurlijk om zelf te ervaren wat het Oegandaproject is en wat het betekent voor de mensen daar.Bijzondere cheque
In november ’21 ging weer een groep naar Oeganda, vijf man en een vrouw dit keer. Van een vestigingsmanager en verkoopadviseur tot een medewerker van de technische dienst. Met de nodige voorzorgsmaatregelen, testen en uitzoekerij vanwege andere regels en documenten maar ook met een bijzondere cheque; het resultaat van de donaties van ons 25-jarig jubileum.

Rakai
De reis liet iedereen kennismaken met Oeganda waarbij ook een aantal toeristische hotspots zijn bezocht zoals wildparken tijdens een safari. Maar het grootste, en meest indrukwekkende deel, bestond uit het bezoek aan de provincie Rakai.

Van 100 naar 1.000+ koffieboeren
Rakai is een van de armste provincies van Oeganda. Een plek waar het aidsvirus veel slachtoffers heeft gemaakt en waar de situatie jarenlang vrij uitzichtloos leek. Op die plek startten wij het koffieproject waarbij toen 100 Oegandezen begonnen als koffieboer met elk 300 koffieplantjes. Inmiddels zijn er meer dan 1.000 koffieboeren bij het project betrokken en is de situatie wezenlijk veranderd voor elke deelnemer.

Echte ondernemers!
Simon van der Tang, vestigingsmanager regio Wageningen – Veluwe, heeft altijd de foto’s van Oeganda gezien maar bezocht de regio nu zelf. “Wat mij vooral opviel is hoe de boeren en de provincie zich ontwikkelen. Waar vroeger de lemen hutjes stonden, wonen ze nu in stenen huizen. Door al die jaren te werken aan hun koffieplantage, hebben ze zich echt kunnen opwerken en kunnen ze nu investeren in andere bronnen van inkomsten. Zo doen ze aan risicospreiding, het zijn echte ondernemers geworden!”

Lees meer...

Naar boven

SanTiKi Coaching - In de pas of uit de pas….

Santiki


Aanpassingsvermogen? Flexibilisering? In welke mate tot de grenzen worden bereikt?

In de afgelopen maanden is de invloed van de combinatie (thuis)Werken en Thuis steeds meer zichtbaar en merkbaar. Ondanks het uitgangspunt om met de huidige omstandigheden er voor willen gaan, blijkt dat het soms niet langer meer kan. De overvloed aan inspanning zorgt voor een overload in ons dagelijks leven.

In coaching trajecten lijkt steeds meer een dimensie te worden toegevoegd, beter gezegd meer actueel te zijn geworden. “En wat wil ik nu werkelijk.” “Wat betekent balans in werk en privé voor mij.” “Hoe ga ik dit passend maken.”

Boeiende ontwikkelingen waar veel ruimte ontstaat om het in een geheel ander perspectief te zien en te plaatsen. Een nog meer bewogen jaar dan het vorige.

SanTiKi Coaching wenst jullie allen gewoon een goede, fijne tijd. Tot ziens in het jaar 2022.

Naar boven

f.a.x. Translations - Fijne Feestdagen

UBN - Scoor de beste spelers!

Demcon heeft een nieuw onderkomen

Demcon


Met trots kunnen wij u melden dat Demcon industrial systems een nieuw onderkomen heeft op de Zernike Campus te Groningen. In het nieuwe Innovatiecentrum Chemie en Engineering kunnen wij verder groeien, blijven werken aan maatschappelijke uitdagingen en onze ambities waarmaken. 

Ons bezoekadres is per 10 december 2021: 
Blauwborgje 31
9747 AC Groningen
+31 88 - 115 20 00

Op onze nieuwe inspirerende locatie ontmoeten wij u graag in 2022! Wij wensen u veel gezondheid en geluk.Naar boven

Mark Climate Technology - Klimaatsysteem voor distributiecentrum Zeewolde

mark


In opdracht van Top Installatiegroep heeft Mark Climate Technology de klimaatsystemen geleverd voor het pas gebouwde distributiecentrum in Zeewolde. Het gebouw heeft mede dankzij de producten van Mark de BREEAM-NL kwalificatie VERY GOOD (***) ontvangen.

Vier stuks GS+ HR gasgestookte luchtverwarmers voorzien de distributiehallen van verwarming. Tien stuks ECOFAN W recirculatieventilatoren zorgen daarnaast voor een goede en snelle warmteverdeling in de ruimte.

Twee op het dak geplaatste Mark AIRSTREAM HWX wtw-units verzorgen de warmteterugwinning en ventilatie van de kantoorruimtes. Deze Eurovent-gecertificeerde AIRSTREAM wtw-unit voldoet volledig aan de laatste eisen van de ErP-verordening voor ventilatie-producten. De units worden daarnaast standaard Plug & Play geleverd. 
Naar boven

Greatwaves - Warehousing webinars: haal het maximale uit je internet & wifi

greatwaves


Tijdens de 3-delige webinar van Greatwaves bespreekt Wouter (samen met verschillende gast-experts) de uitdagingen en oplossingen van wifi & internet voor warehousing. Van wifi in koelcellen en databekabeling tot het belang van wifi-design en aankomende trends.

Doe je mee met de eerste webinar op 20 januari?
· donderdag 20 januari
· 11:00-11:30 uur
· gratis en onlineCheck deze link voor alle webinar-info én om je gratis aan te melden.
 

Naar boven

Jan Snel - Aardbevingsbestendige woningen

jansnel

Jan Snel bouwde in Groningen al ruim 450 aardbevingsbestendige woningen. Deze woningen bieden een thuis aan mensen die vanwege aardbevingsschade tijdelijk niet in hun eigen woning kunnen verblijven. Zo hebben deze mensen ook tijdens de versterkingswerkzaamheden een fijn en kwalitatief onderkomen.

De woningen in Overschild zijn daarvan een mooi voorbeeld. Klik op de link voor meer informatie. 
Naar boven

possible - Fijne Feestdagen

Wagenbog Nedlift - Nieuwkomers voor Nedlift

wagenborg


December is de feestmaand, ook bij Wagenborg Nedlift! In de afgelopen weken werden er maar liefst drie nieuwe Liebherr kranen afgeleverd bij de vestigingen in Groningen, Hengelo en het Duitse Hörstel. Allereerst rolde de LTM 1150-5.3, het nieuwste Liebherr model in de 150 tons klasse, het werfterrein in Hörstel op. Een veelzijdige machine, voorzien van een maar liefst 66 meter lang mast. In deze configuratie heeft de kraan een hijscapaciteit van ruim 9 ton. Ideaal voor zwaarder hijswerk op grote hoogte, waarmee deze nieuwkomer de concurrentie met modellen in de 200 tons klasse aankan! De 5-assige 150 tonner is net als de overige nieuwe types van Liebherr voorzien van een Stage V motor, waarmee een significante vermindering van uitstoot wordt gerealiseerd. Ook beschikt de nieuwe kraan over VarioBase®, variabele afstempeling waarmee veilig hijsen op elke opstellocatie mogelijk is. Met behulp van de ECOmode en ECOdrive worden zowel geluidsoverlast als brandstofverbruik beperkt.

De tweede nieuwkomer is een mobiele torenkraan van het type MK73-3.1, een tweelingbroertje van de in augustus afgeleverde MK73. Deze 3-asser is een zeer compacte en wendbare mobiele torenkraan en daarom bijzonder geschikt voor krappe bouwplaatsen en locaties in binnensteden. Een snel inzetbare en handige aanwinst voor Wagenborg Nedlift, die bovendien elektrisch in te zetten is. Zo kunnen hijswerkzaamheden op de bouwlocatie emissieloos en zonder geluidshinder worden uitgevoerd.

In de categorie mobiele torenkranen werd er nóg een nieuweling toegevoegd aan de Wagenborg Nedlift vloot: de MK88-4.1. Deze sterke en veelzijdige 4-asser is eveneens prima geschikt voor een krappe bouwlocatie of openbaar terrein, dankzij de compacte afmeting en variabele afstempelmogelijkheden. Qua duurzaamheid blijft ook deze MK88-4.1 niet achter: de kraan is voorzien van diverse mogelijkheden voor elektrische en daarmee emissieloze en nagenoeg geluidloze inzet.

De levering van deze drie Liebherr nieuwkomers is onderdeel van een meerjarig investeringsprogramma waarbij Wagenborg Nedlift en Liebherr gezamenlijk inzetten op verduurzaming.

        

  


Naar boven

Collé Security Services - Fijne feestdagen

Colle


Na opnieuw een uitzonderlijk jaar is de gezelligste tijd van het jaar weer bijna daar om samen Kerst te vieren. Collé Rental & Sales wenst iedereen een goede gezondheid, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

In 2021 hebben wij hard gewerkt aan de nieuwbouw van de loods van 60 x 30 meter in Eemshaven. Deze uitbreiding is gerealiseerd in verband met de continue groei van Collé Rental & Sales, een forse uitbreiding van de verhuurvloot, de opslag van extra materieel en een toenemende vraag en behoefte naar tijdelijke accommodaties. Zo kunnen wij onze klanten in de toekomst nog beter van dienst zijn.

Wij zijn benieuwd wat het nieuwe jaar ons gaat brengen en staan vanzelfsprekend ook in 2022 weer voor jullie klaar!
Naar boven

Peutz - Regelgeving versus praktijk bij brandwerende ramen en deuren | Actualisatie AERIUS

Peutz


Raam- en deurconstructies moeten voldoen aan diverse eisen op het gebied van brandwerendheid. Momenteel geldt dat voor te openen ramen en buitendeuren (en industriële deuren) CE-markering verplicht is. Een geaccrediteerd brandlaboratorium kan middels een test de brandwerendheid van raam- en deurconstructies bepalen. Daarnaast zijn er voor brandwerende ramen, deuren en luiken meerdere normen opgesteld voor zogenaamde Extended Application, die uitbreiding van het directe toepassingsgebied mogelijk maken.

 
Een investeerder komt met een nieuwbouwplan, een architect gaat ermee aan de slag, een adviseur bepaalt samen met de architect de brandscheidingen en als het ontwerp eenmaal definitief is, wordt het aanbesteed. De aannemer komt in beeld en ziet dat er in het bestek een aantal brandwerende deuren wordt omschreven. Aan hem de taak om de juiste deuren te selecteren die aan de betreffende voorgeschreven brandwerendheid voldoen. Je zou denken: de aannemer belt een aantal deurenleveranciers, legt de vraagstelling voor en geeft aan waar de deuren aan zouden moeten voldoen. De leveranciers komen met een voorstel en de aannemer selecteert de deuren waar hij het meeste vertrouwen in heeft en die prijstechnisch voldoen aan het budget. Maar is het wel zo eenvoudig? De praktijk blijkt een stuk weerbarstiger.
 
Actualisatie AERIUS 13 januari 2022
Het rekeninstrument AERIUS Calculator, dat gebruikt wordt om de stikstofneerslag te berekenen voor toestemmingverlening, wordt op 13 januari 2022 geactualiseerd. AERIUS wordt jaarlijks door het RIVM geactualiseerd om actuele inzichten en gegevens in het rekeninstrument op te nemen.
Gegevens over en inzichten in bijvoorbeeld emissiebronnen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden en rekenmodellen ontwikkelen zich voortdurend. Elk jaar vindt een actualisatie plaats van AERIUS Calculator om ervoor te zorgen dat bij toestemmingsverlening wordt uitgegaan van actuele gegevens. Voor deze actualisatie gebruikt het RIVM gegevens over emissies en deposities, maar ook data van kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO en de Universiteit Wageningen (WUR). De natuurgegevens worden beschikbaar gesteld door de ministeries en provincies.

Maximale rekenafstand van 25 km
Het kabinet heeft deze zomer besloten om bij het berekenen van stikstofneerslag voor toestemmingverlening een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor alle typen emissiebronnen te hanteren. Daarbij zijn technisch modelmatige argumenten betrokken die volgen uit de onderzoeken die door het RIVM en TNO zijn uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van LNV en in reactie op het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Deze maximale rekenafstand wordt in de nieuwe versie van AERIUS Calculator verwerkt.

Gevolgen voor vergunningverlening
Om de actualisatie mogelijk te maken zijn alle AERIUS-producten niet beschikbaar op 12 januari. Na de actualisatie zal voor initiatiefnemers de uitkomst van de berekeningen met AERIUS Calculator 2021 (de versie na actualisatie) naar verwachting anders zijn dan bij doorrekenen met de AERIUS Calculator 2020. Gezien de doorlooptijd van aanvraag tot definitief besluit, zullen aanvragen die nu worden ingediend waarschijnlijk pas na de wijziging van AERIUS een definitief besluit ontvangen. Voor nieuwe aanvragen kan het daarom verstandig zijn om op de nieuwe versie van AERIUS Calculator te wachten.

AERIUS Monitor
Tegelijk met AERIUS Calculator wordt AERIUS Monitor geactualiseerd. AERIUS Monitor geeft overzichtelijk informatie over de stikstofdepositie, de natuur en de relatie daartussen. Met AERIUS Monitor wil het RIVM de beschikbare gegevens over stikstofdeposities in de Natura 2000-gebieden op een bruikbare en toegankelijke manier beschikbaar stellen voor beleidsmakers, bevoegde gezagen en overige geïnteresseerden.


Naar boven

Volgende nieuwsbrief
Eemshaven.info biedt de leden de mogelijkheid nieuws en wetenswaardigheden over hun onderneming te publiceren in onze maandelijks verschijnende nieuwsbrief.
 
Zijn er nieuwe ontwikkelingen of activiteiten binnen uw onderneming, nieuwe producten of diensten ontwikkeld of is er een andere reden uw bedrijf even in de schijnwerpers te plaatsen? Meldt het ons. De volgende nieuwsbrief verschijnt eind januari 2022. Informatie kunt u voor 15 januari sturen aan Gino Hubers.
 
Eemshaven.info BV staat altijd open voor vragen, suggestie en opmerkingen. Schroomt u vooral niet contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch (06 – 15 69 49 74) of via mail: ginohubers@eemshaven.infoMet vriendelijke groet,

Gino Hubers

Eemshaven.info
 
                                            Eemshaven.info     
                                                           M.: 00 31 6 15 69 49 74    
                                                           W.: www.eemshaven.info    
                                                           E.: info@eemshaven.info
Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.