22 februari 2017
Afbeelding

Special - Wat maakt de Hanzeweg duurzaam?

De Hanzeweg wordt een duurzame weg, maar wat maakt deze weg ‘duurzaam’? Gemeente Deventer heeft hier al meteen in de voorbereiding over nagedacht. De uitkomst was dat de verkeersader een ‘robuuste weg’ wordt: een onderhoudsarme weg die lang meegaat. In deze special van de Nieuwsbrief het verhaal van de duurzame Hanzeweg.

Gemeente Deventer wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat schept natuurlijk verplichtingen. Zo worden er uiteenlopende maatregelen genomen. Bijvoorbeeld voor meer energieopwekking uit hernieuwbare bronnen, vermindering van CO2-uitstoot of recycling van afval. Duurzaamheid toepassen in de wegenbouw, meteen vanaf de 1e plannen ervoor, behoort ook tot die maatregelen.
 
‘Duurzaam wegconcept’

Het verhaal over de duurzame Hanzeweg begon eind 2014. Gemeente Deventer ging om de tafel met onder andere provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en Hogeschool Saxion. Hoe gaan we het meest duurzaam te werk? Wat zijn de duurzaamste materialen voor de Hanzeweg, waar veel verkeer overheen gaat? Wat voor verkeer maakt er gebruik van, moet er gebruik van maken? En welk ‘duurzaam wegconcept’ is dan het beste voor de Hanzeweg? Het werd de ‘robuuste weg’: onderhoudsarm en toekomstbestendig. Daarna onderzochten 2 adviesbureaus hoe de gemeente de weg met de grootste duurzaamheidswinst zou kunnen vernieuwen.
Afbeelding
 

Wegconstructie

Het bleek dat de grootste duurzaamheidswinst is te behalen in de wegconstructie. Lees hieronder hoe de winst in het milieukosten-plaatje wordt geboekt.
 

Duurzaam zand

Afbeelding
Het zand onder de weg wordt niet afgevoerd en vervangen door nieuw zand, maar ter plekke aangevuld en geschikt gemaakt als zandbed. Deze werkwijze maakt het overbodig om 15.000 m3 zand af te voeren en nieuw zand te laten komen. Dat scheelt 2.000 vrachtwagens op de Hanzeweg en een CO2-uitstoot van circa 18,5 ton (gelijk aan de uitstoot van ongeveer 5.000 liter diesel).

Nieuw soort asfalt

Afbeelding
Aannemer BAM gebruikt een nieuw soort asfalt waarin ook oud asfalt is verwerkt. Het asfalt wordt geproduceerd met nieuwe technieken die minder CO2-uitstoot veroorzaken. Doordat het zo sterk is, hoeft de asfaltconstructie niet dikker dan 15 cm te zijn. Ook de duurzame fundering daaronder kan dunner zijn dan anders, namelijk 21 cm. Er wordt 12.500 m2 asfalt in de Hanzeweg gelegd.
 

Beton

Er is veel beton nodig in het hele Hanzewegproject. Denk aan klinkers, tegels, stoepbanden en rioolbuizen. Traditioneel heeft beton door zijn samenstelling uit zand, grind en cement een hoge milieubelasting. Daarom gebruikt de aannemer gecertificeerd beton met ‘duurzaamheidsniveau A+’. Dat is beton waarin meer dan 35% grindvervanger is verwerkt. Dat levert een CO2-reductie van meer dan 35% op. Een behoorlijke duurzaamheidswinst dus. Buizen en platen zijn jammer genoeg (nog) niet te leveren in niveau A+.​
 

Regenwater terug in de bodem

Afbeelding

Onder de Hanzeweg komt een groot, zogenaamd ‘infiltratieriool’. Hierin wordt schoon regenwater opgevangen, dat direct door de poreuze wand van de buis weer de grond in sijpelt. Dit regenwater blijft dus gescheiden van het afvalwater van bedrijven dat door het gewone riool wordt afgevoerd. Door het regenwater van de Hanzeweg (20.000 m2 aan oppervlak, of: 5x de Brink) ‘af te koppelen’, hoeft de rioolwaterzuiveringsinstallatie op de Platvoet ongeveer 15.000 m3 minder afvalwater per jaar te zuiveren. Ook bedrijven kunnen na overleg met de gemeente hun terrein aansluiten op dit infiltratieriool. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast op de Hanzeweg nóg kleiner.
 

Ministerie Infrastructuur en Milieu bezoekt Hanzeweg

Afbeelding

Op 27 januari 2017 kwam secretaris-generaal Lidewijde Ongering van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op bezoek. Zij wilde graag zelf zien hoe in Deventer duurzaamheid in projecten wordt toegepast. Zij kreeg uitleg over de aanleg van het infiltratieriool onder de Hanzeweg en andere duurzaamheidsmaatregelen. De ronde buizen vangen het regenwater op dat door de poreuze wand de grond in sijpelt. De bruine kunststof rioolbuis is de vuilwaterafvoer van de bedrijven, die naar de waterzuiveringsinstallatie op de Platvoet gaat. De vierkante, betonnen kruisputten houden beide buizen in de grond op hun plaats.
 
Digitale hulp voor verkeersdoorstroming

Voor langdurig verkeersoponthoud is er al ‘digitaIe hulp’ die het verkeer omleidt. Binnenkort is die er ook voor kortdurende stremmingen. Het project Hanzeweg draagt bij aan de ontwikkeling van een softwareprogramma dat moet zorgen voor directe gegevensuitwisseling tussen de verkeerslichten en de navigatiesystemen van de auto’s. Gemeente Deventer is een van de eerste gemeenten die met dit ‘intelligente’ VRI-systeem (verkeersregelinstallatie) gaat werken. Dat past ook in de doelstelling om de doorstroming op en om de Hanzeweg te verbeteren.
Afbeelding
 

Verduurzaamt u mee?

Heeft u een bedrijf aan de Hanzeweg (tussen Zutphenseweg en Industrieweg) of aan de Gotlandstraat? En wilt u zelf ook het regenwater op uw terrein afkoppelen? Neem dan contact op met Freddy ten Kate, senioradviseur Riolering en water, telefoon 06 - 5381 8938. Hij kan u ook alles over subsidiemogelijkheden vertellen. 
 
Afbeelding
Blijf op de Hoogte
Volg de werkzaamheden via facebook.com/nogknapper. Volg ook de werkzaamheden via de bouwapp:
Apple telefoons
Android telefoons

Bereikbaar
Wij zijn bereikbaar via hanzeweg@bam.nl. U kunt uw vragen ook stellen via telefoonnummer 088-4008093. Op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 12.00 en 13.30 uur bent u van harte welkom op het kantoor van de BAM aan de Hanzeweg 20 voor een persoonlijke toelichting op uw vragen.