Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 287,18 september 2016--

Geachte ,

Komende week is het weer Prinsjesdag (excuus voor de vorige week gemaakte fout! :)  ). Zal het Kabinet extra geld hebben uitgetrokken voor de te voorziene uitbreiding van de KMar? Dit jaar moet immers een aanvang worden gemaakt met het selecteren en opleiden van de collega's die nodig zijn om de groei van de luchthavens en de opening van Lelystad te accommoderen. Uit de tot nu toe uitgelekte stukken blijkt het niet.

Overigens zijn veel leden van het Wapen op Prinsjesdag ingezet, waar onder lgen H. van den Brink in zijn functie van Gouverneur der Residentie. Bert Wassenaar vervult als Stalmeester een cruciale rol. Wij wensen hen een in alle opzichten geslaagde dag toe.


Market Garden In Arnhem en Ede is vrijdag en zaterdag de operatie Market Garden (september 1944) herdacht, enkele oud-strijders waren daarbij nog aanwezig. Defensie organiseerde paradroppings.


Museumdagen Komend weekend vinden er ter gelegenheid van het 80 jarig bestaan van ons museum extra activiteiten plaats in en rond het museum. Eerder maakten wij daar op onze website al melding van.


Weg uit Mali? Militairen pleiten voor een snel einde van de huidige missie in Mali. ''Daar presteren we onder ons niveau", zei kolonel Jelte Groen van het Korps Commandotroepen (KCT) donderdag tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Zie onze website voor meer informatie.


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

17-9-2016 Veteranenconcert 'Saluut! Een groet aan de veteranen'
17-9-2016 Airborne-herdenking op KW-III Apeldoorn
16-9-2016 Herinnerings-medaille voor naar Afghanistan, Irak en Mali uitgezonden militairen
15-9-2016 Defensie organiseert paradroppings voor herdenking Market Garden
14-9-2016 Cocaïne in scootmobiel
13-9-2016 Marechaussee te paard oefent zaterdag op Lange Voorhout in Den Haag
12-9-2016 Missie in Irak verlengd en schip voor training Libische kustwacht
11-9-2016 Weekoverzicht Defensieoperaties


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

05-10-2016   Reünie dienstplichtige lichting | 1955-4 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
06-10-2016   Vriendendag St. Vrienden Museum KMar, Fort te Hoek van Holland  
07-10-2016 KMar KMar-veteranendag 2016 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn  
12-10-2016   Reünie dienstplichtige lichting  | 1962-4 101 Marbat| KW III-kazerne | A'doorn  
27-10-2016 SMC Algemene Reünie, De Molen te Harskamp  
16-11-2016   Reünie beroepslichting  | 1966-6 | Marechausseemuseum | Buren  
18-11-2016   Reünie dienstplichtige lichting  | 1991-1 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
18-11-2016   Reünie beroepslichting  | 1974-2 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
15-03-2017   Reünie beroepslichting  | 1967-2 | Marechausseemuseum | Buren  
17-05-2017   Reünie dienstplichtige lichting  | 1967-3 | Marechausseemuseum | Buren  
       

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden op de SMC-website , tab. nieuws/SMC-nieuwsbrief, hier zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Evenals in Marechaussee Contact, tijdschrift voor en door SMC-begunstigers.


 

 Heeft u een tip? Laat het ons weten! Tips:

24-9-2016   Marechausseemuseum, 80-jarig bestaan, ook op 25-9-2016
30-9-2016   Nationale Taptoe in AHOY Rotterdam (t/m 2 oktober)
     

Redactie SMC  

 

SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument' (De Koninklijke Marechaussee 1814 - 2014)  toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website