Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 201, 25 januari 2015--

Geachte ,

Berichten Deze week hebben we in de media veel kunnen lezen en horen over de te nemen maatregelen tegen de, al dan niet toegenomen, terreurdreiging. Agenten zouden volgens sommige partijen zwaarder bewapend moeten worden. Bij al die berichten valt op dat slechts een enkeling gewag maakt van de mogelijkheden van de Koninklijke Marechaussee De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten wordt zelfs helemaal niet genoemd! Gelukkig weten bewindslieden en gezagsdragers de Koninklijke Marechaussee wel te vinden en is het Wapen buiten de openbaarheid om al op diverse plaatsen ingezet. Het Wapen heeft in de woelige jaren 'zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw overduidelijk getoond waartoe het in staat is, niet voor niets zijn er via You Tube daarvan zo veel films te bekijken!


Jubileumboek  Voor belangstellende niet-SMC-begunstigers hebben we een informatiemap beschikbaar waarin zij kunnen lezen op welke manier zij in aanmerking kunnen komen voor het gratis ontvangen van het boek. Deze informatiemap kan per email worden aangevraagd via redactie SMC . In het kort gezegd is het heel simpel, geen begunstiger? Meldt u dan nu aan voor minstens twee jaar à € 15.-- p/j , waarvoor eenmalig het prachtig boek - A4-formaat, harde kaft, 272 pagina's en ongeveer 190 films (toegankelijk gemaakt door zogenaamde layars) - en onder andere zes maal ons blad Marechaussee Contact.. Nu reeds een machtiging invullen kan door hier te klikken.


'Weer bij elkaar'   Vijf jaar geleden kwamen de marechaussees van de 27e wachtmeestercursus 1969-1970 voor het laatst bij elkaar. Voor dit jaar staat weer een bijeenkomst gepland en wel op vrijdag 4 september 2015. Locatie : In de gemeente Steenwijkerwold 'Kop van Overijssel'. Nadere informatie volgt van Fred Martens, email: bezembek@ziggo.nl, telefoon 0527-291858


Draaginsigne Nobelprijs Nederlandse veteranen die tussen 1956 en 1988 hebben meegedaan aan een vredesmissie van de Verenigde Naties, krijgen een speciale draaginsigne die verwijst naar de Nobelprijs voor de Vrede. In 1988 werd de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de VN-vredesmachten voor vredesmissies na 1956. Nadat in een aantal andere landen veteranen een speciale insigne kregen die hiernaar verwees, kwam ook in Nederland de roep om de Nederlanders die onder de VN-vlag op missie zijn geweest hiervoor te eren. Het gaat grotendeels om veteranen die in Libanon actief zijn geweest, maar de draaginsigne is ook bedoeld voor de kleinere missies, zoals Congo, Jemen, India/Pakistan en Syrië/Jordanië. In Libanon deden 8675 Nederlandse militairen mee. De Unifil-vredesmacht (United Nations Interim Force in Lebanon) vormde daar een buffer tussen Libanon en Israël.                                                                                          In de loop van 2015 ontvangen de betreffende veteranen deze draaginsigne.


NL Doet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en stimuleert iedereen om op 20 maart 2015 de handen uit de mouwen te steken. Ook dit jaar zal het Marechausseemuseum weer een beroep doen op vrijwilligers die mee willen helpen door diverse klussen te doen. Noteer de datum vast in de agenda! Binnenkort volgen details.


Onderstaand een selectie van deze week op de SMC-website verschenen berichten

24-1-2015 Aanhoudingen wegens hennepafval
23-1-2015 Hennis: dreigingsniveau in Mali omhoog (video)
23-1-2015 SMC bezoek aan Koning Willem III kazerne
23-1-2015 Defensie levert militaire bijstand op Bonaire
22-1-2015 Politie en Koninklijke Marechaussee: van LAT-relatie naar samenwonen (update)
21-1-2015 Verstekelingen aan boord van de Karel Doorman
20-1-2015 Onderzoek naar bij Bonaire aangetroffen omgeslagen boot
19-1-2015 Drie verdachten aangehouden voor mensenhandel, mensensmokkel en valse documenten
18-1-2015 Duits-Nederlandse Legerkorps leidt NAVO-interventiemacht
17-1-2015 'Drie jihadisten aangehouden op Schiphol’
17-1-2015 Nederlanders zijn begonnen met missie Resolute Support
17-1-2015 Politie en Marechaussee Den Helder samen onder een dak


Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC) Op pagina 27 van elke uitgave van ons blad Marechaussee Contact is standaard een tekst met betrekking tot RVMC opgenomen. SMC beveelt vooral de veteranen en post-actieven onder haar begunstigers aan deze tekst te lezen.


Bezoek aan Willem III-kazerne Ondanks de beperkingen die de grootscheepse renovatie van de Koning Willem III-kazerne voor het OTCKMar met zich meebrengt, wordt aan SMC toch de gelegenheid geboden een bezoek te brengen aan de kazerne. De SMC-reüniecommissie heeft de organisatie ter hand genomen en meldt dat SMC-begunstigers zich aan kunnen melden voor een bezoek op 16 april 2015. Tijdens het bezoek is speciale aandacht voor het, voor oud-marechaussees zo bekende en nu prachtig gerenoveerde, gebouw 55 . Informatie o.a. over aanmelden : www.marechausseecontact.nl en de rubriek 'Agenda' van het februarinummer van Marechaussee Contact.  SMC bedankt de leiding van het OTCKMar voor hun medewerking!


Diploma-uitreiking/beëdiging  Nabij het hierboven genoemde gebouw 55 vond op 16 januari , in de nieuwe ondergrondse sporthal, de eerste diploma-uitreiking van 2015 plaats. SMC'ers , de veteranen Cees van Ingen en Jaap Gatsma,  verleenden assistentie tijdens de ceremonie. Voor verslag en foto-impressie zie: www.marechausseecontact.nl


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. Binnenkort hopen we het programma voor 2015 te kunnen presenteren.

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie.

12-03-2015 SMC Contactmiddag, Marechausseemuseum Buren
n.t.b. april as. SMC Bezoek aan Koningin Maxima kazerne - informatie (incl. datum) volgt
16-04-2015 SMC Bezoek aan KW III-kazerne, Apeldoorn
11-06-2015 SMC Reünie Boerma-Plaizier, Bronbeek, Kumpulan, Arnhem
04-09-2015   Reünie wachtmeestercursus 1969-1970, Steenwijkerwold

Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

17 mei 2015   Noteer alvast in uw agenda: Kunstmarkt in de tuinen van het Marechausseemuseum Buren. Mooie gelegenheid om, in de dan bloeiende Betuwe, deze markt te combineren met bezoek aan het museum.

Redactie SMC ( mailadres ook voor aanvragen van informatiemap) 

 

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website