Nieuwsbrief 1 - 11 november 2021

Nieuwsbrief 1

(Grond)wateroverlast Sluiskil

Beste heer, mevrouw,

 

In oktober hebben inwoners op 700 adressen in Sluiskil een brief ontvangen over (grond)wateroverlast in Sluiskil.

In deze brief stond een link naar een aanmeldformulier. Door het invullen van het formulier hìelpen inwoners van Sluiskil ons een actueel beeld te krijgen van de vochtproblemen. Ook konden zij zich via het formulier aanmelden voor een gesprek over hun persoonlijke situatie. Dit gesprek vindt plaats met burgemeester Erik van Merrienboer en hoofdingenieur-directeur Theo van de Gazelle van Rijkswaterstaat Zee en Delta (de HID). In deze nieuwsbrief leest u hoe we dit verder aanpakken.

 

Resultaat aanmeldformulieren

Wij hebben 84 formulieren retour ontvangen, waarvan negen dubbel. 72 bewoners geven aan problemen met vocht te ervaren. 51 bewoners gaan graag in gesprek met de burgemeester en de HID. Zij ontvangen deze week een mail van ons.

 

Huisbezoeken en groepsgesprekken

De inwoners die zich hebben aangemeld voor een gesprek ontvangen vanmiddag een uitnodiging voor een korte bezichtiging van de woning. We plannen de woningen in op basis van ligging. Hiervoor plannen we eind november vier dagdelen in. Doel van dit bezoek is dat burgemeester en de HID, naast de aanmeldformulieren, een beeld krijgen van de situatie. De bewoners kunnen het vochtprobleem schetsen en het laten zien.

Na de huisbezoeken vindt een uitgebreider groepsgesprek plaats met de inwoners uit de betreffende straat of straten.

 

Dorpsraad en Stichting Wateroverlast Sluiskil

Ook met de dorpsraad Sluiskil en de Stichting Wateroverlast Sluiskil plannen wij een gesprek in. We zullen hen informeren over onze aanpak. Ook nodigen we hen uit om aanwezig te zijn bij de groepsgesprekken in het dorpshuis. 

 

Meer informatie

We hopen u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Nadat wij bovenstaande gesprekken hebben gevoerd, zullen wij u opnieuw informeren. Heeft u vragen over het proces, of over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met Anika Boeije-Luteijn, via aanmeldensluiskil@terneuzen.nl, of tel. 14 0115.

 

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u hebt aangegeven op te hoogte gehouden te willen worden van het vervolg. Deze nieuwsbrief heeft geen vaste verschijningsfrequentie, maar verschijnt wanneer er nieuws te melden is.

 

Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.