Nieuwsbrief

Multifunctionele accommodatie Hoek

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de mfa en de wijk Windlust 2. De laatste nieuwsbrief verscheen eind vorig jaar. We praten u graag bij over ontwikkelingen bij de mfa, het bestemmingsplan voor Windlust 2 en de plannen bij Langestraat 21.

Stand van zaken mfa

Zoals ook in de vorige nieuwsbrief stond, willen we op basis van wensen, voorwaarden en doelstellingen komen tot een pakket van eisen en een eerste schetsontwerp voor de mfa. Deze documenten hebben we nodig voor het aantrekken van een ontwerpende en bouwende partij. We zoeken straks een bedrijf (of een combinatie van bedrijven) dat het ontwerp voor de mfa verder kan uitwerken en vervolgens kan bouwen. 

Dit proces doorlopen we samen met de toekomstige gebruikers van de mfa. Denk aan afgevaardigden van de school, kinderopvang, gymzaal, bibliotheek, het dorpshuis en ZorgSaam. We spreken met gebruikers over de eerste ideeën voor de indeling en vorm van de mfa. Op basis van de opgehaalde input werkt architectenbureau Studio YAA (onderaannemer van adviesbureau BBN) dan verder aan een schetsontwerp.

Ontwerpbestemmingsplan Windlust 2

Het college van burgemeester en wethouders stemde op 4 april 2023 in met het ontwerpbestemmingsplan. Op 12 april 2023 publiceerden we het ontwerpbestemmingsplan. Hierin staan de regels voor de ontwikkeling van Windlust 2 met een toelichting. Vanaf 13 april tot en met 24 mei 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan.

Vervolg bestemmingsplan

Zienswijzen kunt u tot en met 24 mei 2023 indienen. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over wat er met de zienswijzen gebeurt en over de vaststelling van het bestemmingsplan. Afhankelijk van de hoeveelheid en inhoud van de zienswijzen verwachten wij dat de gemeenteraad dit besluit op 28 september 2023 neemt. Na dit besluit publiceren we het vastgestelde bestemmingsplan.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

In een ontwerpbestemmingsplan staat:

  • waarvoor een terrein of pand mag worden gebruikt;
  • waar woningen mogen staan en de maximale grootte ervan;
  • wat groengebied is;
  • waar wegen komen;
  • enzovoorts.

Basis stedenbouwkundig plan

Op 4 oktober 2022 stemde het college van burgemeester en wethouders in met het stedenbouwkundig plan voor Windlust 2. Op 15 november 2022 organiseerden wij een informatiebijeenkomst over het stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan vertaalden we naar het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwikkeling Langestraat 21

Eind vorig jaar schreven we een prijsvraag uit voor de ontwikkeling van het perceel Langestraat 21. Hier zat voorheen basisschool Op Weg.

We ontvingen acht inzendingen van projectontwikkelaars voor de ontwikkeling van het perceel.

We bespraken de plannen met een afvaardiging van de dorpsraad. Iedere inzending kreeg een score. De projectontwikkelaar met de hoogste score mag het plan verder uitwerken. Op 28 maart 2022 nam het college van burgemeester en wethouders hierover een besluit. 

Projectontwikkelaar Fluvium uit Biervliet gaat zijn plan voor tien seniorenwoningen verder uitwerken. Hierboven staat een impressie van hoe dit eruit komt te zien. Het plan presenteert de ontwikkelaar op een later moment aan omwonenden en andere belangstellenden.

Vragen?

Indien u vragen heeft over dit project, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar mfahoek@terneuzen.nl of te bellen naar tel. 14 0115.

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om af te melden.

 

Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld voor de digitale nieuwsbrief kunnen dit alsnog doen via de projectpagina www.terneuzen.nl/mfahoek