Afbeelding

Vanuit Shomron nummer 384, 21 maart 2024

Shalom beste lezers,

Zaterdagavond, motsei shabat, begint Purim 5784. De aloude geschiedenis van de geplande genocide op het Joodse volk, van rond de 4e eeuw vóór Jehoshua, wordt al zeker 2200 jaar lang herdacht.

De Makkabeeen noemden Purim 'de Dag van Mordechai'. Het was, weten we, niet de eerste poging om Israel in zijn geheel uit te wissen. Farao deed eeuwen daarvoor immers al een poging en het volk Amalek probeerde Israel in de woestijntijd uit te roeien. Die strijd tegen Amalek is nog steeds gaande, zegt de Bijbel in Exodus 17. Een strijd van generatie op generatie. Mensen komen en gaan als bloemen op het veld, maar in de geestelijke wereld woedt de strijd door de generaties heen. We zien in het Purimgebeuren de aloude strijd tussen Jakob en Esau weer opvlammen.

Ja'aqobh (op zijn Hebreeuws) stal de jas van Esau waardoor hij de belangrijkste zegen meekreeg voor zijn nageslacht. In feite had hij het volste recht op de zegen, maar de onverschillige Esau voelde zich bedrogen. Zijn nakomeling Amalek zou wraak nemen. We zien tussen Shaoel/Saul, de Benjaminiet, en Agag, de Amalekiet dezelfde strijd terug. Koning Agag bleef aanvankelijk gespaard ondanks dat Saul door Samuel bevolen was om geheel Amalek te vernietigen. Is het verrassend om in het Purimgebeuren opnieuw een Benjaminiet (Mordechai) en een Amalekiet (haman) tegenover elkaar te zien staan?

De antisemitische gevoelens van haman lagen diepgeworteld. Hij zal ook hebben geweten dat zijn voorvaderen strijd leverden tegen Israel in de woestijn en... verloren.

Het is naief te denken dat diezelfde anti-geest van toen er nu niet meer is. Purim vieren is naast de overwinning op Mordechai herbeleven - waardoor in een enorm groot deel van de wereld (het grote Perzische rijk) de Joden gespaard bleven - ook een continue waarschuwing. De dreiging om Israel te willen vernietigen, zowel jong als oud, ging niet voorbij en door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag is die dreiging er nog steeds. Naast de oproep om Israel van de kaart te vegen (from de river to the sea...) wordt ook de moord op Joden tijdens demonstraties wereldwijd weer openlijk geroepen. Een goede vriendin van mij, die na de onderduik ('40-'45) in Amsterdam weer op straat liep, kreeg soms te horen 'hebben ze jou vergeten te vergassen en, o, de Joden kruipen weer uit hun holen'.

We hopen dat de komende Purimdagen vredig zullen verlopen! We weten dat het uiteindelijk ook goed komt met het volk Israel. Dat heeft de Here beloofd en ook de volken zullen Israel gaan waarderen! Immers zullen ooit tien mannen, uit alle talen van de goyiem/de volkeren, de slip (tsitsiet/schouwdraden) van Joden aanraken en vragen of zij met hen mee mogen gaan omdat Adonai, de Aanwezige, met hen is (Zacharia 8:23).

Heel hoofdstuk acht is bemoedigend! 'En ook,' zegt de profeet: 'van jaar op jaar zullen de volkeren opgaan naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren (14:16).' Hopelijk denken we dan niet meer met diep verdriet aan 7 oktober 2023....en de nasleep daarvan.

-Afgelopen dagen is de IDF onverwacht teruggekeerd naar het Shifa ziekenhuis en omgeving. Hamas dacht aanvankelijk dat zij daar weer vrij spel hadden sinds Israel al weken eerder verder naar het zuiden is getrokken. In het ziekenhuis had hamas opnieuw meerdere afdelingen in beslag genomen voor kantoor e.d. De IDF heeft, naar zeggen, de hand weten te leggen op zeer belangrijke informatie zoals computers, persoonlijke dagboeken van hoge functionarissen etc. Ook o.a. hoe de financieen lopen van het buitenland naar hamas. Tientallen gewapende terroristen zijn in hun kantoren in vuurgevechten met de IDF gedood en velen gevangen genomen of hebben zich overgegeven. Dit moet een enorme klap zijn voor hamas die deze aanval zeker niet had verwacht. Ook wist de IDF een lang gezochtte terrorist, Machmoed Kwasama, die verantwoordelijk was voor het voorbereiden van vele aanslagen in Israel, te arresteren. Hij was de bedenker van de kidnap en moord  in juni 2014 op drie jongens in de buurt van Hebron. Mede naar aanleiding daarvan ontstond de vijftigdaagse oorlog met hamas. Wij hadden toen net aliyah gemaakt, woonden vlakbij de Gazastrook en de aanslag maakte enorme indruk op met name onze kinderen.

-we hebben het al vaker geschreven, maar er komt voldoende voedsel Gaza binnen. Ieder dag wordt precies gemeld hoeveel dat is door Cogat (Coordination of Government Activities in the Territories). Israel controleert wél de inhoud. Alleen al op 17 maart kwam 3.5 miljoen kilo voedsel Gaza binnen. Iedere dag worden er 2 miljoen broden gebakken, maar de hamasjournalisten willen voordoen dat mensen sterven van de honger (zie ook laatste artikel van Leon de Winter). Israel kwam woensdag in gevecht met hamasleden die een vrachtwagen met hulpgoederen probeerden te overvallen. De NOS en andere linkse media werken eraan mee dat Israel neergezet wordt als nazi, als moordenaar en de Jood buiten Isrsel wordt steeds kwetsbaarder...

-Rafah is het laatste grote bolwerk van hamas in de Gazastrook. Waarom mag Israel dat niet aanvallen van de wereld? Omdat de wereld denkt dat een aanval op een humanitaite ramp uitloopt of... men wil hamas laten overleven. Israel heeft aangekondigd wél Rafah aan te gaan vallen, maar wil eerst de burgers evacueren. Niks zal hals over de kop gaan. Het zal echter allemaal zeer lastig worden want met het evacueren verhuizen ook vele hamsterroristen, al kunnen zij niet zomaar alle wapens meesmokkelen. Hoe dan ook, de strijd tegen hamas zal nog zeker een jaar duren. Hamas laten zitten is geen optie. Zijn daarvoor al die 1200 Israelische burgers afgeslacht en de soldaten gesneuveld? Een Palestijnse Staat die erop uit is Israel te vernietigen, vroeg of laat, is geen optie!

-Netanyahu zei wat betreft de druk vanuit Amerika: 'toen de VS in de Filipijnen vochten in een veel groter gebied met veel minder mensen dan in Gaza, dat zij veel meer burgerslachtoffers maakten dan Israel nu in Gaza.

-Rabbi Tzvi Friedman, fractieleider van het zeer rechtse ultra orthodoxe Peleg Jerushalmi ,zegt dat hij liever wil dat zijn familie door Arabieren vermoord wordt dan dat hij seculier zou worden. Hij wil niet in het vrije leger van de IDF dienen. We hopen dat de IDF meer mogelijkheden aanbiedt zodat ook de ultra orthodoxe Charediem in dienst kunnen als een soort religieuze elitestootgroep, die daarbij toch hun eigenheid kunnen bewaren. Zij leven toch ook in deze 'seculiere' staat/wereld. Ga dan ergens heen op een eiland waar je met rust gelaten wordt, maar dan..., beste Tzvi, voldoe je geenzins aan de Bijbelse opdracht om een licht voor de volkeren te wezen! Bovendien, wie weet hoeveel licht je kunt uitstralen naar de seculiere Joodse soldaten door toch mee te vechten.

- deze week circuleerde er in het Nederlands een appje alsof er vandaag een nieuw Nova feest, zoals dat was op 7 oktober, georganiseerd zou worden, maar dan nog groter. Messiaanse kinderen zouden erheen gaan om de bezoekers te waarschuwen. Waar dan en waarom verzint iemand zoiets? Heidense lentefeestjes op 21 maart zullen er ook wel in Israel zijn, maar niet op grote schaal zoals aangekondigd. Het schijnt dat de organisatoren wel een nieuw Nova feest willen organiseren in juni of later dit jaar. Vreselijk voornemen!!

-Vandaag is het een vastendag, Ta'aniet Esther. Een herinnering aan het vasten van Esther en Mordechai om het onheil, dat afgesproken was om het Joodse volk uit te moorden, af te wenden.

-Onze Sam heeft een belangrijk examan met glans gehaald en is vreselijk trots op zichzelf. Wel, wij zijn niet minder trots, hij werkt keihard. Waar is die flierefluiter die de kantjes eraf liep op school toch gebleven!??

Urgent gebedspunt: morgen, vrijdag, moet onze Ruth weer arabieren toelaten op de tempelberg. Ze is dan met haar eenheid echt kwetsbaar, wilt u meebidden voor hun veiligheid? Alvast dank!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LET OP : Wilt u de bomenplanting bijeenkomst a.s 25 maart meemaken? Dat kan live door onderstaande link te kopieren
U kunt ons ook een app sturen en dat wij de link per app doorgeven, misschien wel zo handig?

de bijeenkomst begint om 11 uur
Deelnemen Zoom Vergadering
https://us02web.zoom.us/j/84702705487?pwd=bEx4N2d5NUhUWjMyaVFuSXRudVhwZz09

Vergadering-ID: 847 0270 5487
Wachtwoord: 858593

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Volgende shabat hoop ik in Succat Jeshua te Katwijk te spreken, E.A Borgerstraat 58, welkom vanaf 10.30. Wilt u specifiek voor Karen bidden die dan thuis in Na'ale blijft?  

Hartelijk dank voor uw medeleven, uw goedheid en gebeden voor ons allemaal hier in het kleine Israel. Ook bescherming en zegen voor u allemaal!!

Yair Strijker.

 

Agenda en de gratis webinars:

Op shabat 30 maart spreekt Yair te Katwijk. Succat Yeshua. E.A Borgerstraat 58 Katwijk. Aanvang samenkomst 10.30

Op
donderdagavond 18 april 2024 geven wij ons webinar over Pesach, aan de hand van een prachtige Powerpointpresentatie. Geef u hier op. We starten om 19:30 Nederlandse tijd.

Op
donderdagavond 2 mei 2024 geven wij een webinar over Parashat Acharé Mot, dit doen wij aan de hand van een mooie Powerpointpresentatie, we starten om 19:30 Nederlandse tijd. Geef u hier op voor dit mooie webinar.

Alle avonden starten om 19:30 Nederlandse tijd, u bent van harte welkom! We sturen de link een dag tevoren toe als u zich heeft opgegeven.

Op maandag 25 maart is er bijzondere boomplanting in Einot Kedem, vlakbij Jericho. Kent u Israeliers of bijvoorbeeld Belgen, Duisters of Nederlanders e.a. die aanwezig willen zijn, laat het hen weten.
U bent welkom vanaf 11 uur. U kunt het beste met eigen vervoer komen!
Het wordt een feestelijk samenzijn met versnaperingen. Wilt u meer informatie, mail ons dan.

 

Gift geven voor Israel

Christenen voor Israel rekeningnummer NL 87 ABNA 0513 852 905. (Anbi-stichting, dus belastingvrij)

Israel Relief Aid van Pillar of Fire rekeningnummer NL 51 DEUT 0265 2624 61 (Anbi)

Stichting Shoresh IBAN NL 45 INGB 00091 072 19
BIC INGBNL2A


---------------------------------------------------------------------------------

Gift geven voor ons eigen werk? Studiehuis Reshiet rekeningnummer NL03 INGB 000 8725 116. O.v.v. Gift Studiehuis. Todah/bedankt  (Op deze rekening dus niet voor de soldaten/Israel!)

Of via ANBI-Stichting Ammeech Ammi, rekeningnummer NL86 INGB 000 4358 913. O.v.v. voor het werk van Yair en Karen.
 

De Parasha van deze week is Wajiqra; en Hij riep.

Afbeelding
We lezen Leviticus 1 t/m 6:7; uit de Haftara lezen we Jesaja 43:21- 44:23 en we lezen Hebreeën 10:1-18.

Leviticus, het middelste Bijbelboek, is het kortste van de vijf Boeken van de Torah. Het beschrijft maar ten hoogste zestig dagen van de geschiedenis van Israel, terwijl het volk zich ophoudt bij de berg. Wajiqra betekent: En Hij riep/noemde: qara -קָרָא- is het werkwoord en heeft woordverband met bara -בָּרָא- wat scheppen betekent. Al roepende heeft God Zijn Schepping geschapen. Wat zo mooi is, is dat dit in het Hebreeuws in de voltooide tijd staat; het is gedaan, onomkeerbaar, en dit zegt zoveel over God: Zijn beloften en Zijn gaven zijn onberouwelijk en zo is dit ook met Zijn schepping.

Leviticus/Wajiqra is niet toevallig het middelste boek: in Leviticus is Gods plan van de verzoening door het bloed van het Lam verpakt, wat ook de kern is van het gehele plan van God met de mens. De Parasha handelt over het brengen van de verschillende offers, zoals bijvoorbeeld het vredeoffer, shelem -שֶׁלֶם. Dit komt van het werkwoord shálám -שָׁלָם: heel maken waarvan ook het overbekende woord shalom -שָׁלוֹם: vrede, heelheid. Ook wordt het qorban -קָרְבָּן- genoemd als offer, wat woordverband heeft met het woord voor naderen, karabh -קָרָב. Zonder offer kunnen we God niet naderen, of het nu een echt dier is of een dankzeggingsoffer na de tempeltijd, Hij doet het ermee!

Het brandoffer is het olah -עֹלָה, wat ook betekent opgaan en inderdaad gaat een brandoffer omhoog, in rook op wanneer men het verbrandt. Een vuuroffer is een ishah -אִשׁה, van het woord: vuur, esh -אֶשׁ. Een gedenkoffer is een azkáráh -אַזְכָּרָה, van het werkwoord zakhar -זָכַר, gedenken. Een spijsoffer is een mincha -מִנְחָה. Een spijsoffer is ook een cadeau, een geschenk zoals in Genesis 32:14, waar Ja’aqobh aan Esav vee als cadeau geeft.

Een zondoffer is een chatá’áh -חַטָאָה, van het werkwoord voor zondigen: chátá חָטָא. Opvallend is dat bij dit laatste offer in Leviticus 5:6 specifiek een vrouwelijk dier wordt geofferd én het woord Chatá’áh is een vrouwelijk woord. Vrouwelijk is in het Hebreeuws neqabhah -נְקַבָה, van het werkwoord -náqabh נָקַב- wat onder meer betekent: vloeken, in vers 1 van dit hoofdstuk staat dan ook dat dit offer gebracht moet worden als men iemand hardop hoort vloeken en dit niet aanbrengt.

Jesaja en de Hebreeënschrijver sluiten hier naadloos op aan. God vertelt het volk wie Hij is voor hen en dat Hij zonder hun offers ook wel kan (vs. 23). Opvallend is dat Hij in Jesaja drie keer herhaalt dat iemand een stuk hout neemt, daar vuur van maakt om zich te warmen en om brood op te bakken en de rest van het hout gebruikt om zich een afgod te maken. Als we iets heel erg raar vinden dan zeggen we dat ook weleens twee of drie keer en het lijkt erop dat God dat hier ook doet: ‘Hoe belachelijk: brood, warmte én een afgod, nou ja!’

God Zelf heeft in Zijn Zoon het antwoord gegeven; in het Lam dat voor eens en voor altijd is geslacht voor de zonden der wereld en in Jesaja 44:6 zien we dit cryptisch aangekondigd in de woorden: ‘Ik ben de Eerste en de Laatste,’ oftewel de Aleph א en de Taw ת. Aleph betekent Eersteling, Voortrekker, Koploper en Taw betekent teken, kruisteken. God zou hier eigenlijk cryptisch kunnen zeggen: ‘Ik, de Eersteling, geef Mijzelf over aan het kruis voor jullie!’ Hoe ontroerend is dit en Hij heeft het nog werkelijk gedaan ook, ruim duizend jaar na deze profetie van Jesaja komt Hij echt in het vlees en laat Hij zich werkelijk kruisigen, onnavolgbaar is Hij in Zijn kwetsbaarheid! God is boos over de zonden van de mensen en wat doet Hij: Hij komt in het vlees en laat Zich door de mensen ombrengen! Had het niet andersom moeten zijn? Maar juist die kwetsbaarheid: naakt aan een kruis hangen, te kijk voor iedereen die maar wil, onze schuld op Zich nemen en als overmaat van ramp scheurt nog eens het voorhangsel voor het Heilige der Heiligen bij Zijn sterven. De Zoon hangt er te kijk, de Vader komt te kijk door het scheuren van dat doek. Niemand mocht daarvoor ooit het Heilige der Heiligen betreden, noch erbinnen kijken, behalve de hogepriester en dan alleen op Jom Kipur (Grote Verzoendag). Had Hij niet de mens te kijk moeten zetten door hun zonden? Wie kan Hem navolgen? En juist die kwetsbaarheid maakt dat ik Hem wil gehoorzamen, dat is het wat mij het meest ontroert; waardoor ik voor Hem wil knielen. Wie is zoals Hij?

Alle offers wijzen naar dit geweldige Offer van en door Hemzelf. Alle eer aan Hem, Die Zijn woede over onze zonden in Zichzelf verwerkt heeft, door Zelf Offerlam te worden!  Dit is wat de Hebreeënschrijver ook echt benadrukt. Hij is maar één keer geofferd en dat ene offer is genoeg; omvat al die offers die daarvóór zijn geofferd.

Wat opvalt aan vers 12 is dat Hij naar de rechterhand van God is gegaan en daar nu wacht totdat al Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten dienen. Hij wacht dus! Daar zou men zomaar overheen lezen. Het Griekse woord hiervoor is ekdéchomai, εκδεχομαι: wachten, verwachten. Terugvertaald naar het Hebreeuws is dit 1.   arabh -עָרַב, borg zijn (Genesis 43:9, 44:32); 2. qabhats -קָבַץ, verzamelen (Micha 2:12); 3. qatsar -קָצַר, maaien, oogsten, verkorten. In Hebreeën 7:22 staat dat onze Messias borg is geworden van een beter Verbond. In Zacharia 14:1-2 staat dat Hij Zijn vijanden verzamelt en verslaat. In Openbaringen 14:15 geschreven over de oogst der aarde, die rijpt en dat de tijd om te maaien is gekomen in het laatste der dagen. Daar wacht Hij op, onze onnavolgbare grote God! Shabat shalom.


 

Kijk ook eens op onze website

 www.studiehuisreshiet.nl

Heel veel studieplezier gewenst!

 
Studiehuis Reshiet, Israel
Yair en Karen Strijker
Geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier.