Afbeelding
Nieuwsbrief nummer 69, oktober 2018

Inhoud

Bijeenkomsten

 • Examenprocessen 
  2 november in Woerden
 • Onderwijsdagen SURF
  7 november in Utrecht
 • Masterclass FG'ers van theorie naar praktijk
  8 november in Utrecht
 • ECK Kickstarter college
  8 november in Woerden
 • Gebruikersbijeenkomst SBB
  12 november in Zoetermeer
 • Masterclass Onderwijslogistiek
  14 en 15 november in Tilburg
 • Ambassadeursbijenkomst
  15 november in Arnhem
 • Evaluatie benchmark IBP 2018
  15 november in Woerden
 • Netwerk Informatiemanagers
  15 november in Utrecht
 • Bestuurlijke bijeenkomst centraal aanmelden
  16 november in Woerden
 • Architectuurdag 
  20 november in Utrecht
 • Masterclass IBP managers van theorie naar praktijk
  22 november in Utrecht
 • Netwerk Onderwijslogistiek
  22 november in Utrecht
 • Gebruikersbijeenkomst PortalPlus 
  29 november in Woerden
 • MBO-CSC-Overleg
  29 november in Utrecht
Een actueel overzicht van onze bijeenkomsten is te vinden op sambo-ict.nl/agenda
 

Inleiding

In het vorige schooljaar is er aan het begin van het jaar sprake geweest van flinke verstoringen bij de uitlevering van digitaal leermateriaal. Dat heeft ertoe geleid dat er in de aanloop van dit schooljaar een project “start schooljaar” is uitgevoerd. De bedoeling van dit project was een grotere sturing op ketenwijzigingen zodat verstoringen niet meer voor konden komen. Om nog eens te checken of die doelstelling ook gehaald is, heeft saMBO-ICT net als vorig jaar een enquête uitgezet bij de instellingen. We zullen de resultaten aan de instellingen terugkoppelen.

Op het gebied van IBP vragen we ook de medewerking van de instellingen. De benchmark laat zien waar we als sector staan. Inmiddels hebben, op twee na, alle instellingen aangegeven mee te zullen doen aan deze benchmark. Dat maakt het mbo uniek ten opzichte van andere sectoren. Wanneer de resultaten van de benchmark evengoed zijn als de deelname aan het onderzoek, is het prima gesteld met de informatiebeveiliging en privacy.

En wanneer we het toch over onderzoek en enquêtes hebben, de resultaten van de evaluatie van de laatste conferentie in Hengelo zijn weer zeer positief. De grote inzet van iedereen in de voorbereiding van de conferentie, heeft opnieuw geleid tot een mooie bijeenkomst, zowel inhoudelijk als wat betreft sfeer. Die lijn moeten we vasthouden voor de conferentie bij het Koning Willem 1 College in januari.

Jan Bartling

39ste saMBO-ICT Conferentie

Op 24 en 25 januari is de volgende saMBO-ICT conferentie, bij Koning Willem 1 College in Den Bosch. De missie van KW1C is “Het succes van de student is de reden van ons bestaan”. Het thema van de conferentie: “Hefboom voor succes van de student” sluit hier mooi bij aan. Bij de afsluiting van de conferentie in Hengelo is een promotiefilmpje van KW1C getoond, dat kan je hier nog een keertje terugzien. De evaluatie van de laatste conferentie is achter de rug: de verbeterpunten zijn op een rijtje gezet en de vernieuwde programmacommissie is gestart. De conferentie kan alleen mede door jouw inzet bestaan. Heb je een idee voor een presentatie in welke vorm dan ook, schroom niet om het te melden. Dat kan hier.

Voor eventuele vragen: info@sambo-ict.nl.

Gebruikersbijeenkomst SBB 12 november 2018

De programmacommissie heeft het programma voor de komende Gebruikersbijeenkomst SBB op 12 november 2018 van 12.45-16.00 uur bij SBB in Zoetermeer bijna rond. Naast een korte update over Dashboard datakwaliteit BPV en een Demo van een versievergelijkingstool voor de Kwalificatiestructuur, is het de bedoeling om in twee groepen uitgebreider aandacht te besteden aan de onderwerpen Certificaten en Keuzedelen. Wat Certificaten betreft geldt dat de discussie volop loopt, daarom wordt geprobeerd om een update te geven van wat wel en wat niet duidelijk is. Voor keuzedelen richten we ons vooral op de administratie en de organisatie van het keuzeproces. Aanmelden voor de bijeenkomst is al mogelijk via deze link.

MBO Ambassadeurs

Het MBO Ambassadeursnetwerk was voor de eerste bijeenkomst van dit schooljaar te gast bij het Media, ICT & Design College van ROC Midden Nederland in Amersfoort. Het was weer een interessante bijeenkomst met uiteenlopende onderwerpen: van Start Schooljaar, leermiddelenbeleid, virtual- en augmented reality tot en met de AVG (wat doen we ermee?). Het verslag en de presentaties vind je zoals gebruikelijk op de saMBO-ICT-website.

De volgende bijeenkomst, op donderdag 15 november, vindt plaats bij Rijn IJssel in Arnhem. Het programma voor deze dag staat al in de steigers en zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de Community of Practice Leren en ICT en de verbinding tussen de CoP en ons Ambassadeursnetwerk. We zullen deze dag afsluiten met een inspiratieworkshop in het iXperium van de HAN.

Ben je geïnteresseerd om eens een bijeenkomst van de MBO Ambassadeurs bij te wonen, neem dan contact op met de MBO Ambassadeur van jouw instelling. Er is altijd plek voor een introducee. Je kunt ook een e-mail sturen aan martijn.bijleveld@sambo-ict.nl.

KDO365

KDO365 staat voor kennisdeling Office 365, een activiteit die saMBO-ICT al jaren organiseert. De vorige KDO365 werd samen met het HBO ingevuld, omdat de implementatie en gebruik bij beide vormen van onderwijs ongeveer gelijk is. Dat bleek een succesvol concept en na een evaluatie is besloten dit te continueren. De eerstvolgende KDO365 is op vrijdag 14 december bij Microsoft op Schiphol. Inmiddels zijn ook twee nieuwe voorzitters benoemd. Voor het MBO is dat Ashwin Brouwer van het Friesland College en voor het HBO is dat Henk van den Bosch van Hogeschool Leiden.

De programmacommissie werkt hard aan de invulling van het programma, naast de mogelijkheid om kennis te maken met de vernieuwde kantooromgeving van Microsoft. Een leuke dag, dus save the date op 14 december bij Microsoft.

Netwerk Informatiemanagers

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst van het netwerk Informatiemanagers in het mbo op 13 september jl. is een nieuwe programmagroep gestart die zich bezig gaat houden met de invulling van het netwerk en het zetten van piketpaaltjes voor IM in het mbo. De strategische agenda digitalisering van het mbo is uitgebreid besproken en die zal ook de komende bijeenkomsten leidend zijn. Op de volgende bijeenkomst, op 15 november zullen nut en noodzaak van playgrounds voor diverse onderdelen van de digitale agenda aan de orde komen. Voor dit netwerk kun je je aanmelden bij l.bakker@kennisnet.nl

Benchmark ibp en examinering 2018: op weg naar volledige deelname

Ook voor 2018 wordt de benchmark ibp weer georganiseerd vanuit de regiegroep ibp. Vrijwel alle mbo-instellingen hebben aangegeven deel te nemen zodat we een heel goed beeld van de mbo-sector kunnen opbouwen. Op de laatste drie instellingen wordt nu nog een beroep gedaan.

Op 15 november is er nog een bijeenkomst gepland waarop mensen vragen kunnen stellen dan wel hulp kunnen krijgen van Ludo Cuijpers om de benchmark in te vullen. Tijdens de ibp netwerkbijeenkomst van december zal de benchmark worden gepresenteerd.  

Dit jaar wordt voor het eerst ook het onderwerp examinering in de benchmark opgenomen op basis van het toetsingskader examinering. Een hele mooie stap voorwaarts.

Netwerk Onderwijslogistiek

Aan het begin van het nieuwe schooljaar, maar nadat de eerste stof is neergedaald, is het een goed moment om te reflecteren op de onderwijslogistiek. In de bijeenkomst van 27 september jl. deden we dat met de bijdrage van Kunskapsskolan, die hun visie deelden op gepersonaliseerd leren, het centraal zetten van de student en de samenhang met onderwijslogistiek zichtbaar maakte. Op energieke en inspirerende wijze maakten zij ons deelgenoot van de verschillende definities van typen onderwijs, wat is nu eigenlijk ons kader en hoe kan je met kleine stapjes behoorlijke stappen voorwaarts maken in begeleiding en coaching. De opzet werkt goed, doordat twee onderwijsinstellingen, mboRijnland en Rijn IJssel, direct de verbinding maken met de praktijk. Hierdoor wordt het mooi concreet en komen de vragen los. In een worldcafé setting hebben we over de betekenis van gepersonaliseerd leren voor de student, de docent en de organisatie gediscussieerd.

De volgende bijeenkomst is 22 november a.s. van 14.00 – 19.30 uur bij vergadercentrum Domstad in Utrecht.  Aanmelden kan hier. Het onderwerp op deze donderdagmiddag is cultuur en onderwijslogistiek. Kom je naar deze bijeenkomst dan mag je het referentiemodel onderwijslogistiek voor het mbo mee terug nemen naar je instelling!

Referentiemodel Onderwijslogistiek

Het gaat er echt van komen: op 22 november presenteren we het referentiemodel onderwijslogistiek aan het mbo! Deze tool is tot stand gekomen met hulp van een aantal mbo-instellingen en het netwerk onderwijslogistiek, die je kunt inzetten in je instelling. Met dit gereedschap lukt het, met een multidisciplinair team het goede gesprek te voeren over de onderwijslogistiek binnen je organisatie. Je kan er vraagstukken mee identificeren, de actoren in beeld brengen en benodigde resultaten beschrijven. Het is mogelijk met behulp van het model een implementatieplan op te tekenen, waarbij alleen het tijdspad nog aan toe moet worden gevoegd. Maar heb je onderwijslogistiek in de vingers, dan ben je ook een kei in plannen en organiseren! Kom je naar het netwerk, krijg je het model in een mooie doos mee voor je instelling.

Masterclass Onderwijslogistiek

Wegens succes wordt op 4 en 5 februari 2019 de vierde Masterclass Onderwijslogistiek aangeboden. Dit organiseert saMBO-ICT in samenwerking met Tias Business School. De Masterclass Onderwijslogistiek is voor bestuurders en directeuren van MBO-instellingen.

Bekijk voor meer informatie deze flyer. Er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij! Voor aanmelden klik hier

Komend schooljaar starten met ECK? Ga naar het ECK Kickstarter college!

Na de succesvolle edities van afgelopen voorjaar, organiseren we dit najaar wederom het ECK Kickstarter College. Deze sessie is in eerste plaats bedoelt voor informatiemanagers en ICT’ers van instellingen die komend schooljaar de stap van non-ECK naar ECK gaan maken voor digitale leermiddelen. De opzet van het college is er dan ook in de eerste plaats op gericht om je op weg te helpen een goede projectaanpak en besluitvorming voor elkaar te krijgen. Pas je al ECK toe binnen je instelling en wil je een praktische opfrisser hebben, dan ben je uiteraard ook van harte welkom. Het programma bevat de volgende onderdelen:
 • Wat is de ECK-standaard voor distributie en toegang?
 • Hoe helpt het jouw instelling bij toekomstgericht aanbieden van digitaal lesmateriaal?
 • Welke stappen moet je zetten om tijdig een succesvol project te starten?
 • Waarom zou je als instelling nu de stap willen maken en wat gebeurt er op bestuurlijk gebied om dit onder de aandacht te brengen?
Datum: donderdag 8 november 2019
Tijdstip: van 13:00 tot 15:00 uur.
Locatie: saMBO-ICT (gebouw MBO Raad), Houttuinlaan 6 te Woerden.

Meld je aan via dit formulier.

Schoolstart 2019 – 2020 met ECK Standaard D&T en ECK iD

De evaluatie van de schoolstart is nog niet afgerond, of er moet alweer vooruitgekeken worden. Precies dit doet Programma Start Schooljaar 2019 op 19 oktober met de ECK Gebruikersgroep. Wat ging er goed? Wat kan beter? En welke nieuwe ambities zijn haalbaar voor komend schooljaar? “Alle instellingen werken met de ECK standaard Distributie en Toegang en gá je komend jaar op de standaard, dan gebruik je ook gelijk het ECK iD”, stellen de sectorraden en private partijen in Edu-K.

Werk aan de winkel dus: zowel voor ECK-scholen als voor non ECK-scholen die de stap  naar standaardisering gaan maken. Wát je moet doen, hangt nauw samen met je systeemlandschap. Welke SIS, heb je? Welk systeem verstrekt de schoolidentiteit? Heb je dat in eigen beheer of niet? Welke privacy-vereisten moeten wanneer in orde zijn? Programma Start Schooljaar inventariseert de situatie per instelling graag zo compleet mogelijk, zodat ondersteuning op maat kan worden geleverd. Uiteraard in afstemming met de betreffende leveranciers, want Edu-K coördineert de gezamenlijke inspanning van publieke en private partijen.

Lees hier meer over de implementatie van ECK iD, Identity Provisioning en Voorbereiden en Testen

Juridisch Kader bijgewerkt naar aanleiding van het servicedocument schoolkosten (MBO Raad/OCW/JOB MBO)

Helderheid over welke leermiddelen door de instelling uit de lumpsum moeten worden bekostigd en welke onderwijsbenodigdheden voor rekening van de student komen: In 2012 hebben saMBO-ICT en Kennisnet een eerste publicatie gemaakt over relevante wet- en regelgeving rond (de verwerving van) leermiddelen in het mbo. Daarbij bleek al dat de instellingen zelf het nodige te regelen hebben rond leermiddelen. In 2017 is het document geactualiseerd; veel regelgeving is aangepast en nieuwe regelgeving dient zich aan. Deze publicatie beoogt breed zicht te geven op de relevante actuele regelgeving, van auteursrecht tot Arbowet, van vaste boekenprijs tot privacy. Daarnaast is het aandachtsgebied verbreed van (alleen) leermiddelen tot alle onderwijsbenodigdheden.

De publicatie is in juli 2018 in opdracht van het Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten opnieuw aangepast, aan het “service­ document schoolkosten” van 10 juli 2018. In dit servicedocument geven de MBO Raad, JOB en het ministerie van OCW veel duidelijkheid over de regels omtrent schoolkosten in het mbo. Uitgangspunt daarbij is dat studenten in het mbo, na betaling van het wettelijke les- of cursusgeld, onderwijs kunnen volgen en de examens kunnen afleggen om hun diploma te behalen. De onderwijsinstelling voorziet in de hiervoor noodzakelijke benodigdheden (basisuitrusting school). Studenten mogen op basis van vrijwilligheid voor eigen rekening onderdelen van de basisuitrusting (inclusief gereedschappen) aanschaffen. Hiernaast wordt verwacht dat de student zaken voor persoonlijk gebruik aanschaft die nodig zijn bij het volgen van onderwijs (onderwijsbenodigdheden). Veel onderwijsinstellingen zullen nog een inspanning moeten verrichten om volledig aan dit juridisch kader te voldoen. Met name het dossier vrije keuze in aanschaf van digitaal materiaal is complex. saMBO-ICT ondersteunt de instellingen hier zoveel mogelijk bij. Lees en download het bijgewerkte juridisch kader op onze website.

Doorontwikkelen BRON vavo

De meeste instellingen konden om uiteenlopende redenen pas veel later starten met de Veldtest dan de geplande tweede week van september. En nog steeds kunnen niet alle instellingen testen in de Veldtest, omdat nog niet alle SIS-en gereed zijn. Dit hoeft niet direct een reden tot paniek te zijn, maar het is nu wel nodig dat er volop getest wordt, anders zullen de risico’s op problemen bij of na de livegang toenemen.

Gelukkig loopt het Data op orde project wel goed, al zijn daar ook nog enkele instellingen die de nodige meldingen weg te werken hebben. DUO vordert gestaag met het testen van de conversiesoftware. De voorbereidingen voor de livegang in januari zijn in volle gang. Het draaiboek is bijna klaar en wordt met de vavo-instellingen doorgenomen tijdens de Informatiebijeenkomst op 15 november 2018. Ook komt er weer een overzicht van de acties die DUO uitzet gedurende de maand december waarin BRON voor VO en VAVO gesloten is. Voor meer informatie over Doorontwikkelen BRON vavo, zie de betreffende programmapagina op de site.

Centraal aanmelden

In de vorige nieuwsbrief is uitgebreid stilgestaan bij de stand van zaken. De afgelopen periode is gewerkt aan de aanscherping van het programma van eisen. Vooral het onderdeel dat een analyse moet geven rondom meervoudige aanmelding is verder geconcretiseerd. Verder is duidelijk geworden dat RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) leidend is in de aanlevering van het opleidingenaanbod in centraal aanmelden. Een instelling en de systeemleverancier van die instelling, hoeft maar eenmaal het opleidingenaanbod te definiëren. De definitieve versie van het pve zal in de eerste week van november gereed zijn.

Naast het werk aan het pve hebben instellingen een brief ontvangen. Instellingen die in het verleden hebben aangegeven mee te willen doen met centraal aanmelden hebben een bevestiging gekregen van dat standpunt. In november is er weer een bestuurlijke bijeenkomst gepland waarin de laatste stappen worden genomen voor de realisatie.

Tenslotte kan nog worden gemeld dat het projectteam altijd bereid is om nog eens bij een instelling langs te gaan om de plannen toe te lichten.

Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA)

In de vorige nieuwsbrief is al gemeld dat de bouw van het MBO Koppelpunt voorspoedig verloopt. Begin november 2018 willen we daarom de bouw- en testfase afronden met een Acceptatietest. Daarin worden alle functionaliteiten van het MBO Koppelpunt getest in de keten: het ontvangen van de verschillende aanmeldstatussen vanuit een mbo-instelling (ROC de Leijgraaf) via Education online, het afleveren van een bericht aan het VO Koppelpunt en het opleveren van stuurinformatie.

Afleveren aan het Koppelpunt Gemeenten zal nog niet lukken, omdat de gemeenten nog niet zo ver zijn. Aan de bouw van het VO Koppelpunt wordt hard gewerkt met het oog op de oplevering ervan in december 2018. Dat is ook relevant voor de VAVO-instellingen, want die ontvangen de aanmeldberichten vanuit het mbo ook via het VO Koppelpunt. Alles is er op gericht dat de hele keten in de eerste helft van 2019 gereed is en dat het in de zomer van 2019 bij alle instellingen volledig in productie is. Voor meer informatie, zie het programma VVA op de website.

Strategische agenda

De strategische agenda is in definitieve vorm te vinden op de website van saMBO-ICT. Deze versie is inmiddels geaccordeerd door de besturen van saMBO-ICT en de MBO Raad. Daarmee is de basis gelegd om de komende jaren te gaan werken aan de realisatie van de ambities. Dat wordt samen aangepakt met Kennisnet en SURF, die de ambities hebben overgenomen in hun meerjarenplannen. Binnenkort verschijnt de agenda in een beknopte versie op papier.

Programma Bruggen Bouwen

Ict-bekwaamheid van docenten in het mbo verbeter je met behulp van een i-coach: iemand die de verbinding maakt tussen onderwijs en ict. In het kader van het programma Bruggen Bouwen hebben we een modelaanpak beschreven voor het succesvol inzetten van i-coaches op basis van 6 succesfactoren.

Samen met Kennisnet starten wij pilots binnen 7 mbo-instellingen. Het gaat daarbij om twee groepen:
 1. Opstart-pilot Bruggen Bouwen: de instellingen beginnen van scratch af aan met het implementatiemodel.
 2. Doorstart-pilot Bruggen Bouwen: bedoeld voor instellingen die al ervaring hebben opgedaan met het instrument i-coach, maar daarin een verbeterslag willen maken.
Voor beide pilots is begeleiding door experts voorzien en zal de samenwerking en uitwisseling tussen de instellingen worden gefaciliteerd. Zo is er voor de doorstart-pilot een kick-off georganiseerd op 17 oktober. Deelnemers binnen deze groep zijn het Deltion College, Noorderpoort, Friesland College en ROC Friese Poort.

Tegelijkertijd worden er Masterclasses Bruggen Bouwen en een Peergang voor i-coaches ontwikkeld. Onze ideeën met betrekking tot vorm en inhoud hebben wij afgestemd met diverse betrokkenen, onder andere tijdens de saMBO-ICT conferentie. Ze worden op dit moment verder ontwikkeld en zullen worden beproefd binnen beide pilotgroepen.

Wil je meer weten over het programma Bruggen Bouwen? Neem dan contact op met martijn.bijleveld@sambo-ict.nl of l.bakker@kennisnet.nl.

mbo-instellingen nemen deel aan cybercrisisoefening

Een aantal mbo-instellingen heeft dit jaar deelgenomen aan cybercrisisoefening OZON, georganiseerd door SURF.  De oefening vond plaats op 4 en 5 oktober en is bedoeld om de weerbaarheid van de onderwijsinstellingen te testen in het geval van een cybercrisis. Er deden 50 instellingen mee: onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen, met in totaal 1200 spelers. Vanuit het mbo speelden 5 instellingen de volledige crisis mee.

Een gehackte instellingswebsite en phishing-mails met daaraan gekoppelde ransomware vormden de belangrijkste ingrediënten voor een snel opbouwende crisis. De instellingen werden geconfronteerd met een levensgroot risico op verlies van bedrijfskritische gegevens en het risico dat gevoelige persoonsgegevens op straat zouden komen te liggen.

Waar haal je in zo'n panieksituatie je informatie vandaan, wie doet wat, welke escalatiepaden bewandel je? Wanneer schaal je op? Hebben we onze crisisplannen paraat en handelt iedereen ernaar? OZON vormde een hele mooie testcase om de procedures in een real-life situatie door te nemen. Want ondanks dat het allemaal gespeeld was, voelde het toch als een echte crisis.

Uiteindelijk is iedereen geslaagd, al was het maar omdat er veel is geleerd. Allemaal waardevolle ervaringen waarmee het beleid en de procedures op dit gebied verder kunnen worden aangescherpt. Zodat we een stuk beter zijn voorbereid in het geval van een echte crisis.

De volgende editie van OZON is weer in 2020. Meer weten? Kijk op de website van SURF of vraag naar de ervaringen vanuit het mbo via martijn.bijleveld@sambo-ict.nl.

Inschrijving voor de IAA-dag op 7 december geopend

Met IAA wordt bedoeld: Identificatie, Authenticatie en Autorisatie. Een IAA-dag gaat over WDO, eIDAS, ECK iD, EduId, IDM, enz. Veel afkortingen op deze dag, gepland voor 7 december. Achter elk van deze afkortingen zit een wereld van wet- en regelgeving, van techniek en van ontwikkelingen naar de toekomst. Doel van deze dag is om inzicht en overzicht te krijgen op de ontwikkelingen op dit terrein. Veel is in beweging en soms is het nog onduidelijk wat je er als instelling mee moet. Een deel van het programma gaat over de ontwikkelingen bij de overheid en bij de belangrijkste partners Kennisnet en SURF. Maar ook is er aandacht voor de instelling, door enkele casussen bij instellingen te laten zien. De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie met deskundigen. Reserveer deze dag vast in de agenda. De dag is een initiatief van het MBO-CSC-overleg.

Inschrijving voor deelname aan deze dag kan via deze link.

Datagestuurd onderwijs

Op 27 november organiseren Kennisnet en saMBO-ICT een conferentie over datagestuurd onderwijs met als titel “datagebruik in de praktijk”. Tijdens de conferentie wordt aandacht gegeven aan onderwerpen vanuit de praktijk, zoals interpretatie van gegevens en informatie, de ethische aspecten van datagebruik. Maar ook is er aandacht voor de (project) voorwaarden rondom analyse projecten en de technische aspecten. De dag begint met een inspirerend voorbeeld uit de gezondheidszorg, waar datagebruik van groot belang is bij de zorg voor patiënten. Binnenkort verschijnt de uitnodiging en kan er worden ingeschreven op deze dag.

Examenprocessen

In de vorige nieuwsbrief van saMBO-ICT is aandacht besteed aan vervolgstappen rondom examen- en diplomadossiers. Aanleiding was dat instellingen zich oriënteren op vervolgstappen om de fysieke examen/diplomadossiers te gaan digitaliseren. Daarmee wordt gehoopt om op termijn onder andere minder fysieke opslagruimte te gebruiken en dat processen efficiënter worden.

Ongeveer 10 instellingen hebben zich aangemeld voor een vervolg. Dat willen we doen door een bijeenkomst te organiseren met deze instellingen. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in Woerden (gebouw MBO Raad) op de ochtend van 2 november 2018.

Tijdens de bijeenkomst wordt verkend wat de gezamenlijke vraag van de instellingen is en hoe daar vanuit saMBO-ICT ondersteuning aan kan worden geboden. Aanmelden kan nog via de link.

Keuzedelen

Na de zomervakantie zijn we met keuzedelen aan de slag gegaan. Er zijn inmiddels twee sessies geweest. Voor de eerste sessie is voor een aanpak gekozen, waarbij men fysiek aanwezig kon zijn of via Skype kon meedoen. Dat is goed bevallen en heeft een flinke beperking aan reistijd opgeleverd. Voor de tweede sessie zijn we wel allemaal bij elkaar gekomen en hebben we gedurende een middag de problematiek op een rij gezet.

Een volgende sessie is nog nodig om het proces vanuit de kolom portfolio helder te krijgen. Als dat is afgerond ligt er een concreet PVE toegespitst op kolom 1 en 3. Dat kan gebruikt worden bij een verdere pakketselectie of gesprekken met een bestaande leverancier. Voor meer info rob.smit@sambo-ict.nl.  

Architectuurdag 20 november

Ben jij actief met ICT-architectuur vraagstukken, dan organiseren we voor jou op 20 november een “speeddate” voor ICT-architecten. Een mooie kans om in contact te komen met collega’s in het veld. Deze mbo “architectuurdag” start om 14 uur in Utrecht. Rond 19.00 uur zijn we klaar, maar dan heb je ook gegeten. Op het programma staan naast kennismaken met elkaar de volgende korte presentaties:
 • De functie van architectuur
 • ROSA, architectuur als bindmiddel in het onderwijs
 • HORA, referentiearchitectuur in het hoger onderwijs  
 • Triple A, al 10 jaar de referentiearchitectuur mbo
 • Standaardisatieraad en architectuur
Aanmelden voor 20 november kan op deze plek.

Een filmpje van Mavim als inspiratie los van het door hen gepromote product.

Nieuws vanuit SURF

Schrijf je in voor de SURF Onderwijsdagen 2018

SURF organiseert op woensdag 7 november de 20e editie van de SURF Onderwijsdagen voor het mbo, hbo en wo in congrescentrum 1931 in Den Bosch. Dit jaarlijkse congres is de inspiratiebron voor deze sectoren op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Het congres richt zich op mensen die de verbinding leggen tussen onderwijs en ICT en daarom willen weten hoe ICT onderwijs effectiever, efficiënter, flexibeler en/of aantrekkelijker kan maken. Het thema is 'Zet onderwijs in beweging’: het programma is hier beschikbaar.

De SURF Onderwijsdagen zijn bedoeld voor bestuurders, ICT&O-medewerkers, IT-managers, programmamanagers onderwijsinnovatie, onderwijsmanagers en docenten uit het mbo, hbo en wo. 

De sessies specifiek voor het mbo zijn op woensdag 7 november geprogrammeerd. De kosten voor deelname voor 1 dag bedragen 275 euro. 

Zet onderwijs in beweging door (nieuwe) stappen te zetten op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. 

Schrijf je in.

Vragen van en aan collega's

De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen!
Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclameplatform. Reageren op vragen is natuurlijk prima...

Colofon

Deze nieuwsbrief verschijnt iedere zes weken en wordt door meer dan 1300 mensen gelezen. Heeft u zich nog niet geabonneerd? Dat kan via deze pagina.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 29 november 2018.

Over saMBO-ICT

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen en heeft sterke banden met Kennisnet, de MBO Raad en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.