Afbeelding

Vanuit Shomron nummer 383, 14 maart 2024

Shalom beste lezers,

Vrijdag is doorgaans een drukke dag voor het Joodse volk. De supermarkten sluiten zo rond 14.00 uur en het krioelt die dag van de mensen in de winkelcentra, waar ook allerlei kant en klare maaltijden voor de Shabatmaaltijd worden verkocht. De meeste Israeliers zijn vrij op jom shishi/vrijdag en omdat op Shabat bijna alle winkels gesloten zijn is vrijdag 'doe-dag en boodschappen-dag'.
Blijf je thuis dan is het ook drukker dan anders want er zijn altijd veel voorbereidingen voor de shabat: gasten/familie komen dikwijls op bezoek voor de kabalat shabatmaaltijd; je legt je nette kleren klaar; administratie zover als mogelijk afronden; huis en tuin netjes; challehbroden kopen of maken en ga maar zo door.
Voor ons was het altijd een haastklus om daarnaast op vrijdag vóór shabat ook de wekelijkse 'Vanuit Shomronnieuwsbrief' afgerond te hebben. Een kleine groep vrienden ontvangen bovendien ook een vertaling in het Duits of Engels van de nieuwbrief. Het leek ons beter om voortaan te proberen de nieuwsbrief op donderdag te versturen. Kijken of dat gaat lukken. Hopelijk scheelt het ons enige stress.

In de vorige brief stonden een paar ongelukkige verschrijvingen. We schreven over premier Herzog, maar dat moest natuurlijk president Herzog zijn. Het was overigens goed hem te zien in de Esnoge, de Portugese synagoge, in Amsterdam vanwege de opening van het Holocaustmuseum, tegenover de Hollandse Schouwburg vanwaar vooral de Amsterdamse Joden afgevoerd werden naar Sobibor, Auschwitz en andere kampen. Het was ook goed om te zien dat er vele Duitse en Oostenrijkse vertegenwoordigers aanwezig waren bij deze opening!
Van de vele pro-palestina aanhangers, die op het Waterlooplein leuzen tegen President Herzog en koning Willem-Alexander schreeuwden, schrokken we uiteraard wel. Voor velen van hen heeft Israel geen bestaansrecht en dat er meer dan 100.000 Joden vanuit Nederland naar de gaskamers gestuurd werden, daar hebben zij, naar blijkt, totaal geen respect voor.

Een andere verschrijving was dat ik, Yair, niet op 30 april, maar DV/be'Ezrat haShem op shabat 30 maart in Katwijk zal spreken. Het adres van de samenkomst was ook verkeerd. Het moet zijn E.A Borgerstraat 58 Katwijk....

De parasha Tsav die dan wereldwijd gelezen wordt gaat over het offerritueel van Israel. Bijzonder dat dan juist die dag de Christenwereld het sterven van Jehoshua als Offerlam gedenkt. Het Bijbelse Pesach begint dit jaar drie weken later op maandagavond 22 april. Ik ben een PowerPointPresentatie aan het voorbereiden over o.a. die Parasha en NT toelichtingen en hoop, aan wie er ook komt, een verdieping te mogen aanreiken over dat bijzondere Boek(je) Leviticus/Wayiqra. Uiteraard ook een koppeling naar de dag van vandaag.
Karen blijft ditmaal in Israel, voor het geval de kinderen, die in de IDF dienen, haar nodig zouden hebben. Het blijft overigens nog wel spannend of ik daadwerkelijk kan vliegen vanwege de enorm toegenomen spanningen in het noorden.


In deze ramadanmaand zullen ook de gegijzelden mogelijk overdag geen voedsel of water krijgen. Wie weet hoeveel er nog in leven zijn? Zelfs hamas beweert dat zij het niet weten omdat de gegijzelden overal verspreid over de Gazastrook vastzitten. Niet alleen bij hamasterroristen, maar ook bij burgers en criminele groepjes e.d.

Honger of trek? Dat de situatie in Gaza erbarmelijk is zal ook geen Israeli ontkennen. In welk oorlogsland is dat overigens niet zo? Naar onze mening wordt er echter zeer eenzijdig toegespitst met een enorme loep gekeken naar de Strook. Dagelijks berichten de buitenlandse media, de NOS zo'n beetje voorop, uitgebreid over honger en verdriet in de Strook. Behalve dat we in een heuse oorlog zitten (in Israel spreken we zelfs over een tweede onafhankelijkheidsoorlog, omdat ons bestaan ernstig bedreigd wordt van buitenaf en van binnenuit...) is er sprake van een media-oorlog. Abraham Wyner, professor statistiek en datawetenschap uit Pennsylvania zet grote vraagtekens bij het gemeldde aantal doden door hamas (te lezen op Tablet Magazine van 7 maart). Zijn artikel verscheen vandaag in de Jerusalem Post. De rode lijn is dat hamas dagelijks een precies omhooglopende lijn van doden meldt, steeds hetzelfde aantal vrouwen en kinderen ed. Iets wat statistisch nooit kan, zeker niet in oorlogstijd. De ene dag komen er meer om dan de andere dag. Het is een zeer overtuigend artikel. Hij zegt erbij dat we helaas de cijfers niet kunnen verifieren omdat er geen onafhankelijk onderzoek plaatsvindt. Hij meent, als wetenschapper kijkend naar de verslaggeving van hamas, dat het aantal gemeldde doden hetzij zeer overdreven is of volled fake.
De hamasberichtgeving wordt echter doorgaans klakkeloos overgenomen zonder dat de informatie voldoende geverifieerd is. Israel is aan alle kanten de boosdoener, hongert de bevolking van Gaza uit, gebruikt de honger als wapen', beweert de verwerpelijke organistatie UNWRA.
Tja, wanneer je zittend voor de TV in Nederland maar genoeg narigheid ziet bij de Gazanen, of erover leest, en verder niet veel aandacht hebt voor de Midden Oostensituatie 5000 km verderop, dan geloof je toch op een gegeven moment wat men je vertelt en laat zien? Door de ontkerkelijking is er ook fors minder sympathie voor het Joodse staatje. Voedsel blijft binnenkomen, via Israel, en inderdaad wat mondjesmaat via Egypte. Maar ook voedselpakketten via de lucht en zeer spoedig via zee.

Omdat jarenlang wapentuig ongezien via de grenzen en tunnels Gaza binnengesmokkeld werd, wil Israel wel zicht hebben op wat er binnenkomt. Vooral ook moet er controle zijn dat de voedingswaren bij de burgers komen en niet bij hamas, want dat is het echte probleem: er komt voldoende binnen maar hamas pakt het af van de burgers.
Een onderzoek gaf aan dat de Gazanen Yachiya Sinwar nog altijd als hun favotie koning zien. Hij wist immers Israel een enorme klap uit te delen en zij lachen ons uit omdat Israel met alle hoogwaardige thechnologie nog steeds Yachiya niet weet te traceren. De vierde hoogste man van hamas, Marvan Issa, zou begin deze week zijn geelimineerd, maar hamas bevestigt dat nog steeds niet.

-Biden en Netanyahu liggen elkaar bepaald niet en hebben uiteenlopende politieke meningen. Biden bemoeit zich al jaren met onze politiek, maar we zijn geen onderdeel van de VS. Premier Menachem Begin had in 1982 ook al een confrontatie met Biden die toen senator was van Delaware. Hij dreigde de hulp aan Israel stop te zetten als Israel niet naar zijn pijpen zou dansen. Maar Begin zei: 'bedreig ons niet met stoppen van hulp. Het zal niet werken. Ik ben geen Jood met knikkende knieen. Ik ben een trotse Joods met 3700 jaar geciviliseerde geschiedenis. Niemand kwam ons te hulp toen we in de gasovens stierven, niemand hielp ons wezenlijk toen we onze Staat wilden stichten. We zullen vechten voor de staat, er eventueel voor sterven, met of zonder jouw hulp'. Bibi, wees niet bang voor Biden.

-Rabbijn Tsvi Kushlevsky (88), hoofd van een Jeruzalemse yeshiva/leerschool, werd deze week voor het eerst vader. Acht jaar geleden stierf zijn vrouw en niet lang daarna hertrouwde hij met een 50 jarige vrouw. Deze week, na zes jaar huwelijk, kregen zij hun eerste zoon! Men herinnert zich een soortgelijke wonderlijke geboorte binnen het Jodendom als die van Abraham en Sara, schreef men in de Jerusalem Post. Maar zal rav Tsvi ook de bar mitswah meemaken van het jochie? Abba/Tatteh (Jiddisch) zal dan 101 zijn!

-Op Rosh Chodesh, nieuwe maand, afgelopen maandag, zongen en dansten vele orthoxe mannen en vrouwen het Halelgebed op het Plein van de Gegijzelden in Tel Aviv. Daarnaast werd er gebeden dat de gegijzenden snel vrij mogen komen. Ook niet-religieuzen en soldaten sloten zich bij hen aan. Een mooi gebaar (zie foto bovenaan).

-Zeer verwerpelijk daarentegen is de uitspraak van de Sefardische opperrabbijn Yitschak Yosef, die riep dat wanneer de orthodoxe religieuzen, de charediem, (vrnl aanhangers van de Shas partij) gedwongen worden in dienst te gaan, zij een ticket kopen en het land verlaten. Want, stelde hij: we, Israel, hebben tot nog toe steeds gewonnen dankzij de gebeden die wij dagelijks voor Israels behoud uitspreken en niets gaat er boven Torahstudie. Torahstudies en leerscholen zijn onmisbaar, vooral in oorlogstijd. Maar... beste rabbijn: Koning David, wiens gebeden u dagelijks reciteert, bestudeerde de Torah van Zijn geliefde Abba en was tevens een held in de strijd, verdedigde het Land Gods. Ook tijdens diensttijd kan men tijd inruimen voor studie en die paar jaren dat men minder studeert doen niet af aan de verplichting om als burger mede het land te verdedigen tegen moordlustige terroristen. Israel is het aloude, door JHWH uitgekozen, land vanwaaruit de Onderwijzing milennia terug de wereld instroomde welke nog steeds levendig bestudeerd wordt. Een landje waarin we met elkaar als Joodse, Arabische en Christelijke Israeliers wonen en waar u in betrekkelijke rust leeft dankzij het leger en geniet van de koshere producten etc etc etc.
Moeten onze kinderen hun levens opofferen zodat u en uw kinderen de hele dag enkel studeren? Dat voelt niet goed en zo denken de meeste Israeliers erover, ook de 'doorsnee religieuzen'. Laat een deel, de rabbijnen in opleiding, continue studeren (zoals bv theologiestudenten in NL ook geen dienstplicht vervullen) als afgescheiden groep, vergelijkbaar met de stam Levi, die geen dienstplicht vervulde, maar Tempeldienst deed en zorg droeg voor de behoeftigen en geestelijke ondersteuning gaf aan wie het nodig had.
De opperrabbijn kreeg heel wat kritiek over zich heen en zwakte zijn opmerkingen deels af door te stellen dat de uitspraken bedoeld waren voor zijn volgelingen die de hele dag alleen willen studeren en dat zij die niet willen studeren wél in dienst moeten. Hij meldde erbij dat de meerderheid wil studeren.... Uit onderzoek bleek dat van zijn aanhangers de meerderheid sowieso Israel niet zou verlaten, ook al werden zij gedwongen dienstplicht te vervullen!

-zoals we eerder schreven is de situatie aan de noordergrens allesbehalve rustig. Er zijn dagen waarop wel meer dan 100 rakketten op Israelische bodem terecht komen. Hezbollah heeft wapens die ook Tel Aviv kunnen raken en nog verder naar het zuiden, maar die hebben zij gelukkig (nog) niet ingezet, al dreigen zij wel dat te doen. We bidden dat de situatie niet verder uit de hand zal lopen.

-Het was opmerkelijk dat een vriendin woensdagochtend een appje doorstuurde van kennissen uit Afrika die hadden opgemerkt dat in hun opvangplek van olifanten de dieren al een tijdje onrustig waren en naar hoger gebied wilden en naar hun zeggen was dat ook in andere parken opgevallen, niet alleen in Afrika.
Voelen de dieren een naderende tsunami na een aardbeving? Eerder die ochtend bestudeerde ik het woordje Pur voor de PowerPoint van volgende week donderdagavond over Purim. Het werkwoord waarvan Pur is afgeleid, is Por en betekent openbreken (het werkwoord komt maar drie maal voor in de Bijbel). Jesaja gebruikt het in 24:19 waarbij hij spreekt over een oordeel waarbij de aarde zal openbreken. Toen kwam dat appje en twee uur later was er een kleine aarbeving in Galilea van 3.5 op de schaal van Richter. Is het een voorbode van een grotere..? In Israel denken de experts van wel. Gemiddeld eens in de 100 jaar is er een grote aardbeving in Israel, bv in 1837 en 1927.....

-De Houthis in Jemen blijven Israel bedreigen. Op internet is een filmpje te zien hoe zij een aanval op een Israelisch dorp simuleren.

-Gisteren ging onze dochter Ruth met haar eenheid naar Hebron, o.a. voor een bezoek aan het graf van de aartsvaders en aartsmoeders. Bij de controlepost, net voorbij Jeruzalem was zij vanuit de bus getuige van de achtervolging aan de andere kant van de weg, van een terrorist door soldaten en zag gewonden op de grond liggen. De jonge terrorist had daarvoor twee soldaten verwond maar kan zijn daad niet thuis trots navertellen.

-Ook schokkend is het filmpje van vanmiddag waarbij we zien hoe een terrorist uit de bedouinenstad Rahat (vlakbij waar onze zus en zwager wonen)  van achteren een soldaat met een mes aanvalt. De gewonde man weet de terrorist van zich af te schudden en even later deels wankelend neer te schieten. We hopen dat de soldaat het overleeft, hij is naar zeggen levensgevaarlijk gewond.

- Zuid Afrika laat haar burgers, die in de IDF dienen, arresteren zodra zij weer landen in Zuid Afrika. Niet te hopen dat Nederland ook die weg kiest. Dan zouden onze kinderen niet meer hun geboortegrond, Nederlandse familie en vrienden kunnen bezoeken.

-In Ramat Gan is het Safaripark. Erg leuk om met je auto door de 'wildernis' te rijden natuurlijk, maar niet wanneer er opeens een agressieve neushoorn op je auto afstormt, deze beschadigt en je kids je oren doof gillen van angst. Dat overkwam een jong gezin deze week. De neushoorn kwam nog niet zolang geleden vanuit Frankrijk naar het Safaripark maar kan, naar blijkt, niet goed omgaan met auto's. Hij staat nu apart van de anderen.

-Israel gaat wel naar het songfestival nadat tot 2 x toe een lied afgewezen werd vanwege 'politieke lading.' Nu al zijn er heftige protesten tegen de komst van Israel en het zal almaar toenemen. Israel, wees wijs en blijf er weg!

-Volgende week donderdagavond het Purimwebinar, zie agenda.

- let op: sommigen van u hebben een boom gesponsord in de moshav Einot Kedem, vlakbij Jericho. De feestelijke planting zou op vrijdag 22 maart plaatsvinden, maar is vanwege Purim verschoven naar maandag 25 maart. Bent u in Israel of kent u mensen die de feestelijke boomplanting willen bijwonen: welkom. Zie agenda!

Hartelijk dank voor uw medeleven, uw goedheid en gebeden voor ons allemaal hier in het kleine Israel. Ook bescherming en zegen voor u allemaal!!

Yair Strijker.

 

Agenda en de gratis webinars:

Op donderdagavond 21 maart 2024 geven wij een webinar via Zoom over Purim. Wij behandelen de geschiedenis vanuit Bijbels perspectief en laten zien hoe het heden ten dage gevierd kan worden. Geef u hier op voor dit mooie webinar.

Op
shabat 30 maart spreekt Yair te Katwijk. Succat Yeshua. E.A Borgerstraat 58 Katwijk. Aanvang samenkomst 10.30

Op
donderdagavond 18 april 2024 geven wij ons webinar over Pesach, aan de hand van een prachtige Powerpointpresentatie. Geef u hier op. We starten om 19:30 Nederlandse tijd.

Op
donderdagavond 2 mei 2024 geven wij een webinar over Parashat Acharé Mot, dit doen wij aan de hand van een mooie Powerpointpresentatie, we starten om 19:30 Nederlandse tijd. Geef u hier op voor dit mooie webinar.

Alle avonden starten om 19:30 Nederlandse tijd, u bent van harte welkom! We sturen de link een dag tevoren toe als u zich heeft opgegeven.

Op maandag 25 maart is er bijzondere boomplanting in Einot Kedem, vlakbij Jericho. Kent u Israeliers of bijvoorbeeld Belgen, Duisters of Nederlanders e.a. die aanwezig willen zijn, laat het hen weten.
U bent welkom vanaf 11 uur. U kunt het beste met eigen vervoer komen!
Het wordt een feestelijk samenzijn met versnaperingen. Wilt u meer informatie, mail ons dan.

 

Gift geven voor Israel

Christenen voor Israel rekeningnummer NL 87 ABNA 0513 852 905. (Anbi-stichting, dus belastingvrij)

Israel Relief Aid van Pillar of Fire rekeningnummer NL 51 DEUT 0265 2624 61 (Anbi)

Stichting Shoresh IBAN NL 45 INGB 00091 072 19
BIC INGBNL2A


---------------------------------------------------------------------------------

Gift geven voor ons eigen werk? Studiehuis Reshiet rekeningnummer NL03 INGB 000 8725 116. O.v.v. Gift Studiehuis. Todah/bedankt  (Op deze rekening dus niet voor de soldaten/Israel!)

Of via ANBI-Stichting Ammeech Ammi, rekeningnummer NL86 INGB 000 4358 913. O.v.v. voor het werk van Yair en Karen.
 
Er komt weer een Alephcursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' in Drachten:

Data: 11 en 25 maart
8 en 22 april
6, 13 en 27 mei 
5 juni
Locatie: De Bolder 75, Drachten
Kosten: 120 euro (+ eventueel cursusboek 'Hebreeuws in Zes Dagen', 29,50)
Docent: Elske Vahl - Leusink
Meer informatie en opgave: alephzwolle@gmail.com

 

De Parasha Pequdé, optelling/opbrengst.

Afbeelding
We lezen Exodus 38:21-40:38; uit de Haftara is 1 Koningen 7:51-8:21 en we lezen Hebreeën 8:1-12.

Pequdé komt van het werkwoord páqad wat een heel bijzonder werkwoord is door zijn vele betekenissen. Zo zegt God streng in Exodus 20:5 dat Hij de zonden van de ouders bezoekt (paqad) aan de kinderen, maar evenzogoed ziet Hij om (páqad) naar Sarai in Genesis 21:1 met het doel haar ‘schoot te openen.’ Dit veelzijdige werkwoord betekent ook aanmonsteren, in dienst nemen en in dit geval ook optellen/opbrengen of inventariseren.

Deze Parasha gaat verder met de beschrijving van de bouw van de Tabernakel en de kosten ervan worden genoemd. We kunnen als het ware zíen hoe dit gaat omdat het geschreven staat dat dit gebeurt door de mond van Moshe en de hand van Ithamar, de zoon van Aharon. Alle goud en zilver gaat door de handen van Ithamar terwijl Moshe de getallen uitspreekt. Altijd beter om zoiets belangrijks met zijn tweeën te doen.

De Tabernakel wordt hier overigens de Tabernakel der Getuigenis genoemd. Dit omdat de Tien Woorden erin worden bewaard.

We hebben in de vorige Parashoth al gezien dat Betsalel (zijn naam betekent in de schaduw van God; be tsel El), de kleinzoon van Hur, alles vervaardigt wat God via Moshe geboden had, terwijl Oholiabh (Vader is mijn tent) met name zeer bedreven is in borduurwerk. Mannen, dat is dus geen vrouwenwerk alleen! Bijzonder dat hun beider namen te maken hebben met de beschutting die God geeft. Dat is geen toeval.

Een talent (ca. 50 kg) goud heeft in die tijd een waarde van 3.000 zilverstukken (kesef). We hebben het in vers 24 over 29 talenten dus dat is 29 x 3000 = 87.000 zilverstukken aan waarde. Het gewicht van 29 talenten is 29 x 50 = 1450 kg. Dan wordt ook gesproken over sikkelen; een sikkel weegt 11,4 gram, 730 sikkelen is dan 83,22 kilo. Het gehele gewicht aan goud is dan bij elkaar 1450 + 83,22 = 1533,22 kg. De gehele waarde bij elkaar aan goud kan ongeveer worden geschat op een kleine 180.000 euro in onze tijd. (Bron: Pentateuch J.H. Hertz).

In vers 25 weegt het zilver 301.775 shekel. Dus is het getal van de getelde mannen twee maal zoveel, ieder betaalt immers een halve shekel, dus 603.550 shekel.

De voeten van de staanders voor de Tabernakel worden gegoten uit 5000 kilo zilver (100 x 50 kg). De haken om de gordijnen aan te haken worden gemaakt uit de resterende sikkelen zilver. Hoe sjouwde men al dat gewicht mee in de woestijn!?? Het koper of brons voor het altaar, het rooster en het werkgerei weegt ca. 3 ton!

De voeten van de staanders voor de voorhof en poorten worden ook allemaal van koper gemaakt. Koper/brons is nachash -נחש- en dat betekent ook slang. De koperen slang wordt later in de woestijn gemaakt en aan een paal gestoken zodat eenieder die door een slang gebeten is en naar de koperen slang opkijkt, genezen wordt van de gevolgen van de beet. Het getal van nachash (iedere Hebreeuwse letter is tegelijk een getal) is gelijk aan het getal van Mashiach -משיח, namelijk het getal 358. Dit is geen kabbala, maar wel heel wonderlijk. De koperen slang wordt op een paal gestoken voor genezing, redding van de dood door de beet en de Messias is ook aan een paal gehangen en eenieder die naar Hem opziet in geloof is gered van zonde en dood; het was de slang die zonde en dood in de wereld bracht in Genesis en de Messias herstelt de werking van de slang door aan een paal te hangen en te sterven voor onze zonden. Dit is allemaal geen toeval.

Wat betreft de priesterkleding: dit wordt onder leiding van Betsalel en Oholiabh gemaakt door het volk. Daar zit iets moois in; het wordt niet opgelegd aan het volk, nee, het komt uit hun eigen handen, ze werken mee aan een manier om God te vereren.

Bijzonder is ook het echte gouddraad dat wordt gebruikt van platen goud die zeer fijn gedreven zijn en daarna in draden gesneden, dit wordt door het blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn linnen verwerkt, een kunstwerk, zo staat het in 39:3.

De efod -אפוד- is het korte priesterkleed waarop de stenen komen die de stammen van het volk representeren. Het heeft geen mouwen en het wordt aan elkaar gebonden bij de schouders met schouderbanden. Er is een efod voor elke priester, die is eenkleurig en er is een efod voor de hogepriester, die is veelkleurig en met gouddraad.
Twee sardonyxstenen worden op de schouderbanden, die de efod van de hogepriester bij elkaar houden, geplaatst en op die twee stenen worden de namen van de stammen Israëls gegraveerd, zes op de ene steen en zes op de andere steen. Dit zijn gedenkstenen zodat God bij het zien ervan de stammen gedenkt (Exodus 28:9:12).

Sardonyx is in het Hebreeuws shoham -שהם. In het woord shoham zien we het woord shem -שם, naam. De namen staan niet voor niets gegraveerd in juist deze steen. Ook de Hé -ה, de verwijzing naar de Godsnaam JHWH -יהוה- zien we in shoham staan. God, Die Zich de namen van de stammen herinnert. (Vaak wordt in synagogen de Naam van God aangegeven met ה׳- en dan is ׳ geen Jod maar een apostrofje, er staat dus alleen een Hé met de apostrof als verwijzing naar de rest van de Naam).

De borstlap voor Aharon was van dezelfde veelkleurige stof met gouddraad erdoor geweven en daarop komen de edelstenen die voor elke stam ‘staan.’ Drie op een rij van rechts naar links en vier rijen onder elkaar. Met de naam van elke stam in een steen gegraveerd. Aan de hoeken komen kettinkjes van puur goud wat de borstlap aan de Efod verbindt. Alle stenen zijn gevat in goud. Wat moet dat prachtig zijn geweest!

De stenen zijn odem -אדם- en dit is hetzelfde woord als adam, mens en edom, rood. Het is dat ook de rode robijn of sardis. Dan als tweede de topaas, pitdáh -פטדה. De derde steen is een karbonkel, pareqet -פרקת.
De tweede rij stenen bestaat uit de smaragd, nophekh -נפך, de saffier, sapir -ספיר- en de diamant, jahalom -יהלם en er is een werkwoord waaruit dit voortkomt: halam -הלם- wat betekent: hameren, slaan. Een diamant wordt uitgehakt, uitgeslagen uit een ader in de aarde.

De derde rij stenen bestaat uit de leshem -לשם, hyacint; de agaath, shbho -שבו- en de achlámáh -אחלמה, de amethist. Het werkwoord van amethist is chalam: sterk, gezond zijn.
De vierde en onderste rij bestaan uit de turkoois, tarshish -תרשיש, de sardonyx, shoham -שהם- en de jaspis, jáshpeh -ישפה.

Wat betreft de ‘orakelstenen,’ de Urim en de Thummim, die voor staatszaken gebruikt konden worden: er is tot op de dag van vandaag niet duidelijk wat dat precies zijn en hoe ze werden gebruikt, ook niet of het andere stenen zijn dan de twaalf stenen of dat ze de gehele borstlap representeren, daar is dispuut over. De geschiedkundige Flavius Joséphus zegt het één en de Talmoed (mondelinge overlevering) zegt het ander. We gaan er hier lekker niet over ruziën. Urim -ארים- betekent: lichten en thumim -תומים- betekent: de perfecten. Door deze meervoudsuitgangen in deze woorden, weet men zelfs niet hoeveel Urims en Tumims er dan zijn geweest. Er zijn overigens geleerden die denken dat ze in de borstlap, die dubbel genaaid is zodat er een soort zakje is ontstaan, werden gedaan. Het is onduidelijk, ook hoelang ze werden gebruikt. Er staat bijna niets over geschreven in de Bijbel waardoor er duidelijkheid komt, wel onder meer in 1 Samuel 28:6 waar Saul bij Endor aan God om duidelijkheid vraagt over zijn toekomst en die van het volk als de Filistijnen aanvallen. God antwoordt hem daar niet.

Een hemelsblauwe mantel krijgt Aharon nog om over de Efod met de borstlap en sardonyxstenen aan te trekken. Belletjes en granaatappeltjes van goud aan de zomen. Niet zo lang geleden is in Jeruzalem zo’n belletje gevonden door archeologen. Die belletjes zijn bedoeld om de priester te kunnen horen wanneer hij in het Heilige der Heiligen is, als het volk in de voorhof de belletjes nog hoort rinkelen dan weten ze dat hij nog leeft, dat God zijn offer heeft geaccepteerd.

Ondergoed, rokken en een tulband van fijn linnen voor Aharon en mutsen voor zijn zonen maken het geheel af. Een gordel komt er nog bij en een tekst voor op de tulband voor Aharon. De tekst wordt gegraveerd op een plaat van puur goud: Heiligheid aan de Heere, qodesh l’JHWH -קדש ליהוה.

Dan keurt Moshe al het werk dat het volk heeft gemaakt goed en hij zegent het volk (39:43).
Een jaar is voorbijgegaan sinds de uittocht uit Egypte, dit gebeurde op de veertiende dag van de eerste maand, de maand Aviv en God zegt Moshe om de Tabernakel op te richten op de eerste dag van de eerste maand, een jaar later dus. De maand Aviv is ongeveer in maart van onze gregoriaanse telling van de maanden.
Moshe begint de Tent, waar de Ark des Verbonds in komt te staan, op te zetten, hij doet dat niet uit zichzelf maar wacht op Gods bevel. Hij moet alle gereedschap en alles wat zich in de tabernakel bevindt zalven zodat het heilig wordt. Het is zo mooi dat God de heiliging aan een mens overlaat, het hele gebeuren van de bouw van de Tabernakel is een menselijk gebeuren, het volk trekt als het ware de Tabernakel naar zich toe met hun eigen handwerk, iedereen heeft, zoals gezegd, meegedaan en dus mag iedereen trots zijn op het resultaat. Zoals God troont op de lofzangen van Zijn volk, zo komt Hij ook nu naar beneden om te wonen in het handwerk van Zijn volk. Wie is als Hij?

Wanneer Moshe alles gezalfd heeft trekt hij Aharon en zijn zonen de priesterkleding aan en heiligt ook hen door hen te zalven voor hun taak.

Als alle gereedschappen op hun plaats staan en de Ark is binnengebracht, wassen Moshe, Aharon en zijn zonen hun handen en voeten en daarna richt Moshe de voorhof op voor het volk.
Dan komt God wonen in het voor Hem bereidde Huis. De God, Die hemel en aarde heeft geschapen, wil zo graag bij de mens zijn dat Hij er een aards verblijf in een kleine Tent voor over heeft, Zijn volk in tentjes, Hij ook, zo vereenzelvigt de grote God Zich met Zijn kleine volkje, op naar het Beloofde Land alwaar Zijn Tempel ooit zal verrijzen. Overigens staat er in vers 35 dat Moshe niet kan ingaan in de Tent door de kracht van God, de wolk. Het is nu dan ook Moshes plaats niet meer, zijn taak zit erop en nu is het verder aan Aharon en zijn zonen om daar dienst te doen.

Later in de geschiedenis mag Shlomo, de zoon van David, dat Huis des Heren bouwen in plaats van zijn vader, want deze heeft bloed aan zijn handen door de vele oorlogen die hij heeft gevoerd in zijn leven. Shlomo daarentegen heeft aan alle kanten vrede, zoals zijn naam al zegt. De Tempel van God is in volmaakte vrede gebouwd.

In 1 Koningen 8:2 staat het woord ethaniem -אֶתָנִים- en wat betekent dat: het is een oud woord voor de zevende maand. De Babylonische naam is Tishri, deze benaming is heden ten dage nog steeds gangbaar.
Dan staat er in 1 Koningen 8:12 iets typisch: ‘Toen sprak Shlomo:’De HERE zei dat Hij gaat wonen in duisternis.’ De God van het licht, Die woont in duisternis, in araphel -עֲרָפֶל. Dat is toch best vreemd te noemen. Kijken we naar de binnenwoorden van het woord araphel, dan valt meteen het woord ar -עָר op: vijand. God betoont Zich een Vijand aan degenen die Hem versmaden: ‘Jacob heb ik liefgehad, maar Esau heb ik gehaat.’ Draaien we ar ער om dan krijgen we ra רַע wat betekent slecht, kwaad. Maar wat is het typische dat God in die duisternis is, zoals de Psalmist van Psalm 119 zegt in vers 11. Hij kan het kwaad aan!

Er is met het woord araphel ook een heel mooi woordverband met het woord voor genezen: rapha -רָפָא. Hij, Die de wolk verkiest om zich te vestigen zal Zich, in Zijn oneindige liefde voor mens en dier, als Geneesheer betonen.
Hij woont dus in een donkere wolk. Het woord voor wolk is het woord ánán -עָנָן, ook een wolk van wierook is hetzelfde woord in het Hebreeuws, zoals beschreven in Leviticus 16:13, waarmee Aharon het Heilige der heiligen in mag gaan, deze wolk moet voor het Aangezicht des HEREN als een lieflijke reuk zijn, anders zal Aharon sterven. Zelfs aan de priester kan God Zich een vijand betonen. De wolk is bedoeld om God zowel als Aharon te bedekken; tempert het felle licht van God zodat Aharon kan blijven leven. Toch spannend hoor….

Jehoshua de Zoon van God bouwt Zelf een tabernakel, ‘niet met mensenhanden gebouwd.’ Drie ‘gestalten’ hebben we hiermee genoemd die met de bouw van Gods huis bezig zijn. De Zoon van God hebben we gezien in vier Gestalten: als Mensenzoon; als Lam, als Hogepriester en als God. De Hebreeënschrijver merkt volkomen terecht op dat als Jehoshua nu op aarde zou zijn, dan niet als Hogepriester; in de tijd dat hij dit schrijft worden er hoogstwaarschijnlijk nog offers gebracht in de Tempel, maar Jehoshua heeft voor eens en voor altijd Zichzelf geofferd en is Middelaar van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust (Hebreeën 8:6). Dit verbond berust op Zijn Eigen Onsterfelijkheid. Let wel, de Wet is niet veranderd, dat is iets anders, maar Hij is gekomen om te helpen de Wet te houden want, zegt God Zelf: ‘Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen en in hun harten schrijven (vs 10).’


 

Kijk ook eens op onze website

 www.studiehuisreshiet.nl

Heel veel studieplezier gewenst!

 
Studiehuis Reshiet, Israel
Yair en Karen Strijker
Geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier.