Nieuwsbrief

Multifunctionele accommodatie Hoek

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de multifunctionele accomodatie (mfa), de wijk Windlust 2 en de ontwikkeling bij Langestraat 21 in Hoek.

Mfa Hoek: aanbesteding

 

De documenten voor de aanbesteding van de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) zijn bijna klaar. Eind vorig jaar is een voorselectie geweest van aannemers. De geselecteerde partijen krijgen in februari 2024 de stukken toegestuurd. Op basis hiervan maken zij een offerte.

 

We selecteren vervolgens de aannemer op basis van de offerte en het aangeleverde kwaliteitsplan.

Naar verwachting kunnen we de opdracht medio april gunnen aan een van de partijen. Deze partij werkt de plannen daarna uit tot een definitief en technisch ontwerp. Naar verwachting kan de bouw in het najaar van 2024 starten. Het plan is dat het gebouw in het schooljaar van 2025-2026 gereed is.

Windlust 2: bestemmingsplan en bouwrijp maken

 

In het najaar van 2023 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Windlust 2 vast. Hiermee werd geregeld dat de wijk Windlust 2, met daarin de mfa, kan komen. Tot en met 13 december 2023 was er de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het bestemmingsplan. Dit heeft niemand gedaan. Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk.

 

In het voorjaar van 2024 starten we met het bouwrijp maken van Windlust 2. We beginnen met het aanleggen van de riolering, het graven van de wadi’s (greppels voor wateropvang) en de bouwstraten. Op dit moment bereiden we de werkzaamheden voor en maken we een water- en rioleringsplan. Omwonenden brengen we per brief uitgebreid op de hoogte van wat er precies gaat gebeuren en wanneer.

Ontwikkeling Langestraat 21

 

In december 2023 vroeg Fluvium Vastgoed een vergunning aan voor het bouwen van tien seniorenwoningen aan de Langestraat.

 

We verwachten dat de omgevingsvergunning dit voorjaar ter inzage wordt gelegd. Inmiddels is ook de verkoop van de woningen gestart. De verwachting is dat de bouw na de zomervakantie kan starten.

Meer informatie

Meer informatie over het project staat op de projectpagina www.terneuzen.nl/mfahoek. Hier kunt u ook eerder verzonden nieuwsbrieven terug lezen. 

 

Vragen?

Indien u vragen heeft over dit project, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar mfahoek@terneuzen.nl of te bellen naar tel. 14 0115.

Dit is een nieuwsbrief van de gemeente Terneuzen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om af te melden.