Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 311, 5 maart 2017--

Geachte ,

 

 


Reünie beroeps 1968-2    Geachte (ex-)collega's, Dick Bruin en ik (Ferry Veltman) gaan proberen een reünie van de grond te tillen. Het betreft een reünie van KMar beroeps, lichting 68-2, B-School Eskadron, Koning Willem III kazerne, Frankenlaan 70 te Apeldoorn. Op 13 maart 2018 is het 50 jaar geleden, dat onze lichting opkwam. Een pracht gelegenheid om eens na te praten over toen en nu! Heb je interesse, of wil je gegevens verstrekken, stuur dan jouw NAW-gegevens + telefoonnummers naar Dick Bruin (tjpbruin1949@kpnmail.nl) of Ferry Veltman (f.veltman@xmsnet.nl). Er zullen waarschijnlijk wel wat kosten aan verbonden zijn, maar deze zijn nog niet bekend. Jullie worden op de hoogte gehouden, wanneer jullie gegevens bekend zijn. Met vriendelijke groet, Dick Bruin en Ferry Veltman.


NLVD 2017 Het Comité Nationale Landelijke Veteranendag (NLVD) heeft recent besloten dat men zich tot 30 april a.s. kan aanmelden.  De dertiende NLVD in successie valt op zaterdag 24 juni 2017. Ook bij de KMar defileren de postactieven gescheiden van de veteranen die in actieve dienst zijn. Weer aan de staart of nu eens voorop? De SMC wil nog steeds zo veel mogelijk KMar-veteranen in Den Haag hebben. De minder valide oorlogsveteranen op historische voertuigen of op de tribune langs de route. De jonge veteranen eren hun collegae oorlogsveteranen (Tweede Wereldoorlog, Nederlands Indie en Korea) in hoge mate, zij lopen in één groot detachement met de SMC-banier voorop. De veteranen in actieve dienst zullen daarachter zijn opgenomen in de vijf detachementen vanuit de KMar-districten. Het Trompetterkorps KMar opent het KMar-blok. Het Historisch Tamboerkorps KMar loopt elders in de lange stoet mee. Klik hier voor meer informatie m.b.t. aanmelden voor deelname.


Onderstaand de links naar de laatste dagen op de SMC-website verschenen berichten:

 

 

25-2-2017 Vice-admiraal Bauer nieuwe Commandant der Strijdkrachten
 


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

15-03-2017   Reünie beroepslichting  | 1967-2 | Marechausseemuseum | Buren  
17-03-2017   Reünie beroepslichting  | 1971-2 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
23-03-2017 SMC Contactmiddag | Marechausseemuseum | Buren  
13-04-2017   Reünie Rech bijstand A'dam | SPA-honk | Duivendrecht  
20-04-2017 SMC Oorlogsmuseum Overloon te Overloon  
17-05-2017   Reünie dienstplichtige lichting  | 1967-3 | Marechausseemuseum | Buren  
17-05-2017 SMC Contactmiddag | Koningin Máximakazerne | Schiphol  
24-05-2017   Reünie beroepslichting  | 1967-3 | Koning Willem III-kazerne | A'doorn  
22-06-2017 SMC Reünie Boerma Plaizier | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
03-10-2017   Reünie beroepslichting  | 1962-5 | Kumpulan Bronbeek | Arnhem  
19-10-2017   Vriendendag Stichting Vrienden Museum| Marechausseemuseum | Buren  
26-10-2017 SMC Reünie Carib | Marechausseemuseum | Buren  
02-11-2017 SMC Algemene Reünie | De Molen | Harskamp  

Informatie over reünies die hierboven vermeld staan en niet beschreven worden in de nieuwsbrief van vandaag is terug te vinden op de SMC-website , tab. nieuws/SMC-nieuwsbrief, hier zijn alle eerdere nieuwsbrieven in te zien. Evenals in Marechaussee Contact, tijdschrift voor en door SMC-begunstigers.


 

Redactie SMC  

 

SMC-begunstiger worden?  

De jaarlijkse bijdrage is € 15,-- voor in Nederland wonende begunstigers en € 20,-- voor in het buitenland wonenden. In ruil daarvoor ontvangen begunstigers algemene en persoonlijke diensten en  zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Bij aanmelding voor minimaal twee jaar wordt, zolang de voorraad strekt, als welkomstgeschenk het jubileumboek 'Een krachtig instrument' (De Koninklijke Marechaussee 1814 - 2014)  toegezonden.   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 | of: www.marechausseecontact.nl tab:  bestuur/aanmelden

P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website