Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 257, 21 februari 2016--

Geachte ,


Flow op Schiphol  Den Haag moet ervoor zorgen dat de paspoortcontrole op Schiphol niet langer te kampen heeft met lange wachtrijen bij de marechaussee. Het kabinet zou dat nog voor het aanbieden van de voorjaarsnota moeten regelen. Dat zei Schiphol-topman Jos Nijhuis vandaag bij de presentatie van de jaarcijfers van de luchthaven, die dit jaar het 100-jarig jubilieum viert. "Met deze situatie rond de paspoortcontrole wordt het wel een heel hete zomer."  Zie onze website voor meer informatie. Overigens zij gesteld dat men op Schiphol alleen maar knelpunten kan voorkomen door vooraf goed zicht te hebben op de reizigersstromen en op basis daarvan te bezien welke maatregelen door alle partners zouden moeten worden genomen.


Contactmiddag Badhoevedorp  De jaarlijkse SMC-contactmiddag, voor alle  SMC'ers !,  vindt dit jaar plaats op woensdag, 25 mei 2016. Locatie: Koningin Máximakazerne | Sloterweg 400 | 1171 VK Badhoevedorp. Informatie: Klik hier voor gedetailleerde informatie, of zie pagina 7 van het februarinummer van Marechaussee Contact dat komende week verschijnt.


Contactmiddag Buren Op donderdag 10 maart wordt de traditionele SMC-contactmiddag in Buren gehouden. Ieder jaar weer een gezellige bijeenkomst...! Locatie: Marechausseemuseum | Weeshuiswal 9 | 4116 BR Buren Aanmelden kan nog tot 4 maart aanstaande! Zie pagina 6 van MC februari 2016 voor gedetailleerde informatie.                                                                                                                                      


Vergadering RVMC  Zoals eerder meegedeeld, in de nieuwsbrief van vorige week, zal op 10 maart, tijdens bovengenoemde contactmiddag in Buren, een algemene ledenvergadering van de Reünievereniging Marechaussee Contact worden gehouden. Elke SMC-begunstiger die veteraan, oorlogs- of dienstslachtoffer dan wel postactief is, is lid van deze vereniging en kan als zodanig de vergadering bijwonen. De agenda kunt u inzien door hier te klikken. Stukken voor de vergadering worden op 10 maart ter plekke uitgereikt, desgewenst kunnen stukken ook digitaal aangevraagd worden bij de secretaris, Pier Scholte.


4 & 5 mei 2016


4 mei 2015 Op woensdag 4 mei 2016 vindt de Nationale Dodenherdenking plaats op de Dam in Amsterdam. Tijdens deze herdenking zullen, vanaf het paleis tot aan het monument, vier pelotons militairen en twee pelotons veteranen staan opgesteld. Belangstellende SMC-begunstigers konden zich tot gisteren hiervoor opgeven. Tijdens de SMC-bestuursvergadering van donderdag jl. is nogmaals besloten dat SMC er de voorkeur aan geeft dat veteranen tijdens SMC- presentaties, als erecouloirs, de standaard donkerblauwe SMC-baret dragen. Wel kan er begrip voor worden opgebracht dat KMar-veteranen soms kiezen voor de bij hun missie behorende afwijkende baret.

5 mei 2015 2 Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 'Wageningen 4 5 '  is er in geslaagd om extra vrijvervoerbewijzen voor een bezoek aan Wageningen op 5 mei 2016 beschikbaar te krijgen. Het Veteraneninstituut stelt er een beperkt aantal beschikbaar voor veteranen, met partner. Zij dienen deze echter zelf bij het Veteraneninstituut aan te vragen! Veteraneninstituut : 088 3340050 | info@veteraneninstituut.nl


Vacature redacteur MC-rubriek Oud-dienstplichtigen Marechaussee Contact is  een blad voor veel, zéér veel, oud-dienstplichtig marechaussees. In het februarinummer van ons blad zal een oproep, met beschrijving van wat de  de functie van redacteur voor de tweemaandelijkse MC-rubriek 'Oud-dienstplichtigen' inhoudt, geplaatst worden. Het is echt te hopen dat deze oproep kandidaten oplevert. Mocht iemand nu al belangstelling hebben, neem dan s.v.p. contact op met vlamingj.@gmail,com en als men eerst informatie over deze vrijwilligersplek wil ontvangen , dan met: eaw.damen@gmail,com


Boerma/Plaizier De jaarlijkse reünie van Indiëgangers  ‘Boerma/Plaizier’ / MP III’ zal dit jaar worden gehouden op donderdag 23 juni 2016 Deze reünie is bestemd voor allen die gediend hebben in het voormalig Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Korea en Engeland bij het Korps Militaire Politie en/of de  Koninklijke Marechaussee, dan wel bij het Korps Politietroepen. Uiteraard zijn ook de partners welkom.                                   Informatie: Februarinummer Marechaussee Contact | Agenda pagina 6 | www.marechausseecontact.nl   

 


Nederlandse Veteranendag 25 juni   SMC stelt zich tot doel dat zo veel mogelijk KMar-veteranen deelnemen aan het défilé. Tot 15 april kan worden ingeschreven. Contact en informatie Cees van Ingen | Dr. Bauerstraat 17 | 4205 KA Gorinchem | Ceesvaningen@planet.nl | 0183-623754 / 06-49816046.


Onderstaand een selectie van recent op de SMC-website  verschenen berichten:

19-2-2016 Inbreker aangehouden
18-2-2016 BST
18-2-2016 Diverse aanhoudingen bij MTV controle
17-2-2016 Defensie wil het gebruik van fossiele brandstoffen flink afbouwen
16-2-2016 Meerdere aanhoudingen tijdens MTV
15-2-2016 'U bent geen Afghaan, u komt uit Iran'
14-2-2016 Zes vreemdelingen aangehouden in verborgen ruimte vrachtwagen


Reünie beroepslichtingen:


Reünie beroepslichting 1971-4 Deze reünie gaat door! Degenen die tot deze lichting behoren, maar nog niet benaderd zijn, worden verzocht contact op te nemen met bijgaand mailadres.                                                     Datum: 23 april 2016 | Kumpulan Bronbeek | Velperweg 147 | 6824 MB Arnhem | Contact: Jos Wekking | jwfoto@live.nl


Reünie beroepslichting 1966-1 Ook deze reünie is definitie!  2016 is het jaar waarin het voor deze lichting vijftig jaar geleden is dat hun marechaussee-loopbaan begon.                                                                                       Datum: Woensdag 1 juni 2016 | Koning Willem III kazerne | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn | Contact: Ton Schipper 0165 545710   | ton.schipper@kpnmail.nl 


Reünie dienstplichtige lichtingen:


Oproep reünie dienstplichtige lichting 1958-2 Het is in april 2016 precies 58 jaar geleden dat deze dienstplichtigen zich mochten melden in de Koning Willem III-kazerne. Tijdens de Algemene SMC-reünie van 29 oktober 2015 ontstond het initiatief voor een reünie. De initiatiefnemers roepen alle SMC-begunstigers van hun lichting op zich zo spoedig mogelijk aan te melden. Niet-begunstigers van 1958-2 worden separaat benaderd. Contact: Dick Doeze Jager Poolster 31 4501 GP Oostburg  | 0117 452308) | doezejager@zeelandnet.nl.


Reünie dienstplichtige lichting 1955-4 In 2016 komt deze lichting voor de vijftiende reünie bij elkaar! De organisatoren hebben inmiddels de datum vastgesteld: 5 oktober 2016 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn | Informatie: Cees de Steur | 070 3271138 | Ceesentinydesteur@ziggo.nl


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

10-03-2016 SMC Contactmiddag | Marechausseemuseum | Buren
30-03-2016  

Reünie beroepslichting  |1966-2 |Marechausseemuseum | Buren

23-04-2016   Reünie beroepslichting | 1971-4 | Kumpulan Bronbeek | Arnhem
25-05-2016 SMC Contactmiddag | Koningin Maximakazerne | Badhoevedorp
01-06-2016   Reünie beroepslichting | 1966-1 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
23-06-2016 SMC Reünie Boerma Plaizier | Kumpulan Bronbeek | Arnhem
27-07-2016   Reünie beroepslichting  |1966-4 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
09-09-2016   Reünie beroepslichting  | 1976-5 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn 

Bronbeek SMC-bestuurder, Indië-veteraan Arie van Veen, maakt onze SMC-Indië-gangers en overige geïnteresseerden, attent op enkele activiteiten op het Landgoed Bronbeek | Velperweg 147 | 6824 MB Arnhem  | vandaag | Themazondag 'Reizen door Indië' | 20 maart  2016 | Themazondag 'Vrouwen in Nederlands -Indië | 17 april 2016 | De eerste editie van het BronbeekFestival | activiteiten binnen en buiten het museum | Informatie: www.defensie.nl/onderwerpen/bronbeek/museum


Februarinummer Marechaussee Contact  Eind van deze week gaat het februarinummer van Marechaussee Contact op de post.


Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

Geïnteresseerd in geschiedenis, genealogie en KMar ? Zie de tip van 27 februari!

27-02- 2016   Verborgen verleden | NPO 2 | 20.30 uur | opnamen in ons museum
10-03- 2016   SMC-contactmiddag | Marechausseemuseum | Buren   
12-03- 2016   Foto's determineren | Bronbeek | Arnhem
07-04- 2016   Vriendendag St Vrienden | Marechausseemuseum | Buren   
     

Redactie SMC  


SMC-begunstiger worden? Voor € 15,-- per jaar ondersteunen bijna drieduizend begunstigers onze stichting. In ruil daarvoor ontvangen ze zes maal per jaar ons blad Marechaussee Contact (MC) en wekelijks deze nieuwsbrief. Daarnaast verleent SMC algemene en persoonlijke diensten aan haar begunstigers, zoals excursies, bijeenkomsten, reünies, informatie over de KMar anno 2015 en aan en over KMar-veteranen en reservisten etc.  Bent u  oud-marechaussee, beroeps of dienstplichtig en nog geen begunstiger, dan vragen we u te overwegen begunstiger van SMC te worden, duizenden gingen u sinds 1975 voor! (en als extra premie ontvangt u - ook in 2016, zolang de voorraad strekt , het jubileumboek ' Een krachtig instrument' als welkomstgeschenk bij aanmelding voor minimaal twee jaar!)   Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129.
 
P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website