Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie

Nieuwsbrief nummer 224, 5 juli 2015--

Geachte ,


Veteranendag Noordwest Veluwe Vrijdag viel in de Gelderse pers de mededeling op, dat de Veteranendag Noordoost Veluwe het programma voor de dag van gisteren, zaterdag 4 juli, aan de te verwachten weersomstandigheden zou aanpassen. Dezelfde vrijdagavond begon de regionale veteranendag met een concert in Harderwijk door de Regimentsfanfare van de Gardegrenadiers en Jagers. Zaterdag hoefden de veteranen het colbert en de stropdas niet aan te doen. Ondanks de temperatuur van meer dan dertig graden verliep de dag met een aangepast tenue en dito programma goed. Wel was er minder publiek op de been dan andere jaren en het Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee had vanwege de hitte afgezegd. Historische militaire voertuigen met 95 veteranen aan boord defileerden van Putten via Ermelo naar Harderwijk waar militaire en burgerlijke autoriteiten het defilé aanschouwden. Het werd een mooie veteranendag, ondanks de aanpassingen, en gelukkig werd niemand onwel, iets waarover de organisatoren zich vooraf enige zorgen maakten. SMC'ers Harry Heidema (Ermelo) en Frans Meijer (Harderwijk) namen aan deze veteranendag deel en sloten deze na afloop thuis met een verfrissende douche af. 


Voorbereiding Prinsjesdag  Op zaterdag 13 september bereidt het Bereden Ere-Escorte van de Koninklijke Marechaussee (KMar) zich voor op  Prinsjesdag 2015. Dertig ruiters, muzikaal begeleidt door het Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee, doen een vuurbak-, vlaggen- en muziekproef.                        De Gouverneur der Residentie, tevens Commandant van de Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens zal de oefening te paard bijwonen. Op Prinsjesdag zal hij verantwoordelijk zijn voor al het militair ceremonieel.  Informatie:  13-09-2015 | 14.00 – 14.45 uur | Lange Voorhout Den Haag.  

Prinsjesdag 2015 Op deze dag opent het Ere-escorte het bereden gedeelte van de Koninklijke stoet. Al voor de Tweede Wereldoorlog nam een detachement van de KMar deel aan de stoet, indertijd te voet, later te paard. Ook levert de KMar, zoals ieder jaar, ceremoniële dubbelposten bij Paleis Noordeinde en de Ridderzaal.  Datum: Dinsdag 15-09-2015


Veteranendag KMar 2015  Op vrijdag 2 oktober 2015 zal, van 10.00 tot 15.30 uur, - ondanks de flinke verbouwingen daar  - de Veteranendag  (dit jaar in het teken van Unifil) van de Koninklijke Marechaussee gehouden worden op de Koning Willem III-kazerne Apeldoorn.  

Attentie post-actieve KMar veteranen!   Post-actieve KMar-veteranen die zich willen aanmelden voor deze Veteranendag KMar 2015 (2 oktober aanstaande te Apeldoorn) kunnen zich pas digitaal aanmelden na een publicatie in Checkpoint, dat eind juli verschijnt,  hierin zal deze mogelijkheid worden  bekend gemaakt. Tot dat moment  zullen post-actieve KMar-veteranen op de VI-website geen mogelijkheid tot aanmelden aantreffen.  Dringend advies: Nog even wachten op Checkpoint!  Voor veteranen in actieve dienst geldt aanmelden via: veteranendag.kmar@mindef.


Mies Schell  Namens de sobats* waren Frans Meijer en Jack Vlaming donderdag 2 juli aanwezig bij het afscheid van Mies Schell. Mies is op 27 juni 2015 overleden. Destijds was zij, in het voormalige Nederlands- Indië, verloofd met marechaussee Piet van Rijn. Op een zondag waren ze, als zo vaak, samen naar de kerk gegaan. Bij het verlaten van de kerk werd Piet voor haar ogen doodgeschoten, opstandelingen waren uit op zijn pistool. Zij is alle jaren haar Piet trouw gebleven. Op vrijwel elke bijeenkomst van de oud-KMar-Indië-gangers en de Indië-herdenkingen te Roermond was ze aanwezig. Ze koesterde de vriendschap met 'haar jongens'. Gelet op de leeftijd van haar sobats hebben Frans en Jack namens allen haar vaarwel gezegd.           * Sobat = Maleis voor makker, maat, kameraad 


Nationaal Indië-monument Roermond Zoals ieder jaar komen oud-Indië-militairen, familieleden, nabestaanden en overige belangstellenden op de eerste zaterdag van september ( dit jaar 5 september ) weer naar Roermond om daar te herdenken en eer te bewijzen. (Veteranen-)organisaties, waaronder SMC, leggen kransen na een stemmige herdenkingsplechtigheid. Ook dit jaar zal SMC met haar sobats en een bestuursdelegatie aanwezig zijn. Locatie: Stadspark Hattem in Roermond | aanvang 14.00 uur


Reünie beroepslichting 1967-6 Op woensdag 23 september aanstaande komen de mannen ( en eventuele partners ) van deze lichting weer bij elkaar. Locatie: Marechausseemuseum Buren | 23-09-2015 | Informatie: willem.van.weelden@casema.nl


Unifil Tot Van 1965 tot 1988 nam Nederland deel aan Unifil, de grootste van de zevenVN-missies die met de Nobelprijs werden geëerd. (Oud-) marechaussees die langer dan dertig dagen in Libanon voor Unifil dienst deden, komen , evenals alle andere bijna negenduizend Libanon-veteranen, in aanmerking voor het draaginsigne 'Nobelprijs'. Informatie: http://www.veteraneninstituut.nl/nobelprijs/


Onderstaand een selectie van deze week op de SMC-website verschenen berichten:

01-7-2015 Patrouille voor Griekse kust
30-6-2015 Drugslijn in Almere opgerold
29-6-2015 Terugblik op Veteranendag
28-6-2015 Team van de toekomst
27-6-2015 Veteranendag
27-6-2015 Iraans gezin in vrachtauto
26-6-2015 Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart


Boek 'EEN KRACHTIG INSTRUMENT'  Nieuwe begunstigers die zich voor minstens twee jaar aanmelden, krijgen zolang de voorraad strekt het boek gratis, bij wijze van welkomstgeschenk. Aanmelden kan via: c.dboom@chello.nl | 0341 257129 |  Het boek is  voor bezoekers van het museum  in de museumwinkel van het  Marechausseemuseum te koop, speciale prijs : € 25,--


Bent u van plan een reünie te organiseren, SMC maakt er graag melding van! 

Hieronder zijn reünies, bijeenkomsten en/of contactdagen vermeld. Nadere informatie over deze activiteiten in latere nieuwsbrieven, op de onze SMC-website, op de website 'Marechausseenostalgie' en in de rubriek 'Agenda' in ons blad Marechaussee Contact. SMC-evenementen worden georganiseerd door de Reünievereniging Marechaussee Contact, RVMC. 

Groepen (zoals lichtingen, klassen en dergelijke voor oud-dienstplichtigen en oud-beroeps) die een reünie gaan houden, worden verzocht dit te melden aan de SMC-redactie. SMC zal er graag melding maken!

04-09-2015   Reünie wachtmeestercursus | 1969-1970 | Steenwijkerland 
05-09-2015 SMC Herdenking bij NIM | Roermond
23-09-2015   Reünie lichting 1967-6 beroeps | Marechausseemuseum | Buren
25-09-2015   Reünie A-School Esk.| 1975-5 beroeps | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
26 27-09-'15 De Basis Reünieweekend Unifil | De Basis | Doorn
02-10-2015 KMar Veteranendag KMar| Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn 
08-10-2015   Reünie dpl lichting | 1955-4, | KMar Schiphol 
29-10-2015 SMC Algemene SMC-reünie |  'De Molen' | Harskamp 
06-11-2015   Reünie ARO & Kaderklas | 1973-5 -6 | Koning Willem III-kazerne | Apeldoorn
19-11-2015   Reünie Beroepslichting | 1971-6 | Marechausseemuseum  Buren 

Gezocht Ook in de afgelopen maanden was het weer opvallend om te lezen dat, zowel op onze SMC-website als op die van Marechausseenostalgie, oud-marechaussees, beroeps en dienstplichtig lieten weten het op prijs te stellen een enkele en/of meerdere collega's van toen weer eens te ontmoeten. Mede gezien de doelstellingen van onze stichting -  kortweg: het stimuleren van vriendschappelijke banden tussen oud-marechaussees - raden we hen aan om te overwegen de organisatie van een reünie ter hand te nemen. De adressenbestanden van SMC staan ter beschikking van zo'n initiatief , aanvraag richten aan : c.dboom@chello.nl.  Dit is vaak een goede basis om vanuit te gaan zoeken naar de collega's van toen.


Vacature Eind augustus 2015 ontstaat, zoals eerder gemeld, de vacature voor redacteur oud-dienstplichtigen in het redactieteam van SMC. Kandidaten worden verzocht zich aan te melden bij het secretariaat van SMC:
scholte.p@gmail.com


Tips:

Heeft u een tip? Laat het ons weten!

v/a juni 2015   Evenementen en tentoonstellingen langs de Hollandse Waterlinie
13 september 2015   Kunstmarkt in de tuinen van het Marechausseemuseum en het evenement 'Jazz in Buren' in Buren. zie pag. 8 Marechaussee Contact juninummer 2015

Redactie SMC 

 

 
P.S.: aan- en afmelden kan via de nieuwsbriefpagina van onze website