Afbeelding

Vanuit Shomron nummer 396, 13 juni 2024

Shalom beste lezers, 

Jom Chamishi, donderdag, letterlijk de vijfde dag, is bij ons altijd uitkijkdag naar shabat! Die dag komt Ruth (onze dochter van 20) weer terug van de legerbasis en éénmaal per 2 weken onze zoon Smuel (19). Dit weekend zullen we weer gezellig met elkaar de maaltijden vieren. We beseffen hoe kostbaar dit is. Temeer omdat bijvoorbeeld bij onze overburen een stoel aan tafel leeg blijft omdat hun zoon Almog Shalom deze week in Gaza is omgekomen, samen met nog drie jonge jongens. We hoorden het wanhopige gekrijs van verdriet van de overburen toen de IDF bij hen aan de bel trok om het slechte nieuws te brengen. We schreven hier van de week al eerder over. Inmiddels kent iedere Israelier wel iemand van dichtbij of verder weg die in de strijd is omgekomen of (ernstig) gewond is geraakt. Onze kinderen kennen alleen al vijf gedoden... waarvan drie van hun school of zelfs uit hun klas.

Gisteren, woensdag, vierde Israel het Wekenfeest. Een rustige feestdag was het niet want het noorden, en vooral het gebied rond het meer van Tiberias (de Kineret), lag onder vuur. Rond de 250 raketten schoot hezbollah af op Galilea. Er ontstonden overal branden. In totaal is er meer dan een miljoen m2 (3000 dunam) aan kostbare bouw- en landgrond verloren gegaan aan branden. We zitten inmiddels allen in een spiraal van geweld vanuit hezbollah. Israel werd als eerste op 8 oktober aangevallen door deze terreurorganisatie, die ondersteund wordt door Iran. Sindsdien is het een over en weer schieten. Meer dan 100.000 Israeliers wachtten met smart om naar huis terug te keren. Israel probeert hezbolla's (hoge) commandanten uit te schakelen en wapendepots te vernietigen. Dinsdag is Sami Taleb Abdullah, een brigadier generaal van hezbollah, gedood door een Israelische precisiebom. De man had de verantwoordelijkheid over het beschieten van het noorden van Israel in de afgelopen 20 jaar!! Tot nog toe is hij de hoogste officier van hezbollah die door Israel is gedood. Nasrallah, onze ‘boze buurman’ die aan aan de top van hezbollah staat, mag wel uitkijken…hoewel kijk maar liever niet uit. Zowel hij als Yachiyah Sinwar van hamas zijn doelwit.
De raketten, die we gisteren op ons land kregen, waren geschoten als reactie op Abdulla's dood. Ook vandaag, terwijl ik dit schijf gaat het alarm om de zoveel minuten op mijn telefoon af. Zo gaat het al weken. De ene dag meer dan de andere, maar een dag dat de telefoon niet de alarmbelletjes afgeeft is super zeldzaam. Ook onze familie in Kliel (ongeveer 15 km van de Libanongrens verwijderd) moest vanmorgen dekking zoeken. We stelden wel eerder de vraag: hoelang blijft Israel zich echt inhouden? Echter, een uitgebreide oorlog met hezbollah is verre van aantrekkelijk omdat het een zwaarbewapende, geduchte tegenstander is. Zij kunnen honderden, zo niet duizenden mortieren, raketten en drones per dag afschieten en dat enige maanden lang volhouden, is de berekening. Kan Israel in korte tijd al die ellendige wapens uitschakelen? Hebben zij inmiddels de informatie over waar alles ligt opgeslagen? Deze week wist Israel in ieder geval een depot in centraal Libanon te vernietigen.

Tja, en dan is de situatie in Gaza natuurlijk ook nog bij lange na niet tot rust gekomen. Weliswaar hebben drie bataljons zich van de week uit midden Gaza teruggetrokken, maar dat gebeurde na de bevrijdingsactie van de vier gegijzelden, afgelopen shabat.
Er komt dagelijks meer informatie naar buiten hoe deze vier de afgelopen maanden geleefd hebben: in erbarmelijke omstandigheden. De drie jongens zaten in een hele kleine ruimte waar een wc was. Er was geen daglicht en het was er dikwijls bloedheet. Het enige contact met de buitenwereld waren de bewakers die hen van tijd tot tijd mishandelden en straften wanneer ze niet ‘gehoorzaamden.’ Slechts één keer mochten ze even naar beneden naar de keuken van het appartement, toen de familie, die daar woonde, een dag weg was. Ook mochten zij een keer naar de Arabische versie van Al Jazeera kijken. Ze zagen toen de protestacties van links Israel in Tel Aviv en posters waarop zijzelf te zien waren.
Alle gegijzelden, ook Noa Argamani, leden aan een enorm proteïnegebrek en zijn fysiek en geestelijk enorm mishandeld. Dat zij zo verheugd getoond werden op de dag van bevrijding komt volgens de dokter door de adrenaline die hen weer energie gaf. Ze zullen nog een lange weg van herstel nodig hebben.

Wat betreft de overige gegijzelden? Het ziet er niet naar uit dat zij snel bevrijd worden. De actie van afgelopen shabat heeft weken aan voorbereiding gekost en hamas is nu meer dan anders op zijn hoede. Bij een reddingsoperatie worden zeer waarschijnlijk de gegijzelden direkt gedood. Leden van hamas riepen op tot het plaatsen van bomgordels op de gegijzelden.

De niet te vertrouwen hamasleiders zeiden aanvankelijk akkoord te gaan met een deal (ook met de zgn. Biden-deal) maar als puntje bij paaltje komt veranderen zij van mening en stellen nieuwe eisen, zo gaat het steeds. Dit is al decennialang de tactiek van hamas en fatach. Volgens hamas ligt het natuurlijk allemaal aan Israel. Gelukkig lijkt het erop dat Bibi voet bij stuk houdt en niet van de standpunten afwijkt: hamas uitschakelen als regerende macht in Gaza en alle gegijzelden terug, levend of dood.

-Gantz, die het oorlogskabinet heeft verlaten en zich heeft aangesloten bij de oppositie, eist nu met hen nieuwe verkiezingen. Ze zijn niet goed wijs! Dat het niet gebeure en ik denk dat het een groot gebedspunt moet zijn! Kunt u zich het voorstellen dat soldaten, die samen moeten vechten in Gaza of bij de noordergrens, met elkaar in heftige discussie raken over op welke partij te stemmen? Dit is precies wat de vijanden van Israel wensen. Verdeel en heers! Dat de Here, de Aanwezige, de Beschermer van Am Yisrael verschijne en Zijn Meshiach Jehoshua een einde make aan alle gevechten en heel de wereld onderworpen zal zijn aan Zijn Wil (Onderwijs/Torah).

- Bid u a.u.b. ook voor de vele soldaten die rondlopen met PTSS. Er zijn er zovelen en hulp/begeleiding is er amper omdat er simpelweg veel te weinig geschoolde psychologen zijn in het land. Deze week beëindigde Eliran Mizrachi, een vader van vier kinderen zijn leven nadat hij weer opgeroepen was (Tsav Shmoneh heet dat) voor reservedienst. Direkt na 7 oktober kreeg hij de oproep om te helpen slachtoffers te verwijderen van het Nova festival en achtergebleven terroristen te zoeken. Enige maanden daarna moest hij vechten in Gaza, raakte in april gewond en werd gediagnosticeerd met PTSS. Hij kreeg niet voldoende hulp en werd vorige week weer opgeroepen voor reservedienst. Hij heeft kort daarna een einde gemaakt aan zijn leven. Na veel geharrewar en oproepen van de familie dat Eliran als gesneuvelde soldaat zou worden aangemerkt is dat gelukkig gisteren toegezegd. Het is een schrale troost, maar tenminste iets voor deze ziel die de verschrikkingen van de oorlog niet meer aankon.

- ondanks alle kritiek van de Arabische landen op Israel i.v.m. de Gaza-oorlog waren er deze week intensieve gesprekken tussen de IDF en Arabische legerofficieren in Bahrein over de situatie in het Midden Oosten. Er is niet bekend gemaakt waar het allemaal over ging....

- deze week klom een Arabier zomaar over het beveiligingshek van een Israelische basis in Samaria, zo begrepen wij uit het nieuws. De man was gelukkig ongewapend en kon worden aangehouden. Wat bleek: het gebeurde in de basis van onze Ruth en aanvankelijk wilde zij ons dat niet vertellen opdat we niet te bezorgd zouden zijn. Nou, dat is dan niet gelukt. Het is onbegrijpelijk dat dit gebeurd is. Stel dat de man gewapend was geweest of dat er meerderen over het hek waren geklommen. De soldaten die wacht moesten houden hebben flinke straf gekregen en de beveiliging is, Baruch haShem (prijs de Heer), opgeschroefd. Het gaat verder goed met Ruth!! Sam belde zojuist op en vertelde dat hij ziek is, hij heeft heel veel gespuugd en probeert nu wat te slapen.

Alvast shabat shalom.

Ook al hebben wij ervoor gekozen om, net zoals de Messiaanse gemeenten in Israel, samen met het volk Israel deze week Shavuoth/ het Wekenfeest gisteren te vieren wensen wij een ieder, die de andere omertelling aanhouden en het aanstaande zondag vieren, een chag sameach. Dat Gods Ruach haKodesh Zich openbare! Hopelijk komt spoedig de tijd dat alle wereldbewoners het feest op dezelfde dag zullen vieren!!

Yair Strijker,
Natuurlijk ook de hartelijke groeten van Karen.

 

Agenda en de gratis webinars:

Op maandagavond 10 juni verzorgen wij het webinar over Shavuoth via Zoom, we starten om half acht, iedereen welkom. Geef u hier op.


Op donderdagavond 4 juli verzorgen wij het webinar over parashat Korach. We starten om half acht. Geef u hier op.
 

Er komt weer en Alephcursus in Benschop

Data: dinsdagavonden 3 en 17 september; 1, 15 en 29 oktober; 12 en 16 november en als laatste 10 december
Locatie: Even Haezerschool, Oranje Nassaustraat 12, Benschop
Aanvangstijd:19:30u en de lessen duren tot 20:30u
Kosten cursus 127,50 p.p. (inclusief zaalhuur/koffie/thee) en het cursusboek Hebreeuws in Zes Dagen 29,50.
info en opgave
aenabom@kpnmail.nl of tel. 06-21634120.


 

Gift geven voor Israel

Christenen voor Israel rekeningnummer NL 87 ABNA 0513 852 905. (Anbi-stichting, dus belastingvrij)

Israel Relief Aid van Pillar of Fire rekeningnummer NL 51 DEUT 0265 2624 61 (Anbi)

Stichting Shoresh IBAN NL 45 INGB 00091 072 19
BIC INGBNL2A


---------------------------------------------------------------------------------

Gift geven voor ons eigen werk? Studiehuis Reshiet rekeningnummer NL03 INGB 000 8725 116. O.v.v. Gift Studiehuis. Todah/bedankt  (Op deze rekening dus niet voor de soldaten/Israel!)

Of via ANBI-Stichting Ammeech Ammi, rekeningnummer NL86 INGB 000 4358 913. O.v.v. voor het werk van Yair en Karen.

Scrol naar www.lema-ancha.com voor donaties voor deze belangrijke vrijwilligersorganisatie. Kijk op deze site als u vrijwilliger wilt worden om de Israelische boeren te helpen in Nitsana en/of om een donatie te doen. Warm aanbevolen!

 

Parasha Nasso, neem het getal op.

Afbeelding
We lezen Numeri 4:21-7:89. Uit de Haftara lezen we Richteren 13:2-25 en we lezen Johannes 12:20-36.

De Parasha begint met de opdracht van God aan Moshe om de zonen van Gershon te tellen, zij die tussen de dertig jaar en vijftig jaar oud zijn, moeten geteld worden. Dezen zijn opgeroepen tot de eervolle taak om bepaalde delen van de Tabernakel te dragen van plaats naar plaats tijdens de tocht door de woestijn. Ithamar, een van de zonen van Aharon, zal hen tot hoofd zijn.

Daarna worden de zonen van Merari geteld, op dezelfde wijze. Zij zijn weer verantwoordelijk voor andere specifieke delen van de Tabernakel. Ook over hen is Ithamar gesteld. De zonen van Kohath zullen ook dienen en de heiligste dingen van de Tabernakel vervoeren.

In totaal tellen Moshe en Aharon achtduizend vijfhonderdtachtig Levieten tussen de dertig en vijftig jaar. 

In hoofdstuk vijf moet Moshe iedereen wegzenden die melaats is of die op de een of andere manier een vloeiing heeft. Ook wie in contact is geweest met een dode moet uit het kamp weggestuurd worden, opdat niemand anders besmet wordt met bacteriën. God laat er geen twijfel over bestaan dat Hij in hun midden woont.
Zonden moeten worden beleden. Het woord voor zonde is het woord cheth -חטא- en als we kijken naar dit woord dan zien we dat (natuurlijk op z’n Hebreeuws van rechts naar links gelezen) de Aleph -א, de letter van God Zelf, welke betekent Voortrekker, Koploper, Eersteling, helemaal achteraan in dit woord staat. Wat is zonde: zonde is God helemaal achteraan plaatsen, normaal gesproken hoort God in ons leven voorop te staan, zoals ook bijvoorbeeld in Zijn eigen naam Elohim -אלהים- wat begint met een Aleph. Belangrijke en minder belangrijke beslissingen behoren met Hem het eerst overlegd te worden. Wanneer God niet voorop staat in ons leven, dan leven we in feite al in zonde en vervallen we ook zo gemakkelijk in het benadelen van onze naaste. Ons geweten verslapt en is makkelijk het zwijgen op te leggen. Dat is de reden waarom zonde tegen de naaste ook altijd zonde tegen God Zelf is.

Wanneer een man zijn vrouw verdenkt van ontrouw dan kan hij haar naar de priester sturen welke haar bitter water (heilig water met stof) te drinken zal geven, Is ze werkelijk ontrouw geweest aan haar man, dan zal ze hierdoor vervloekt zijn, echter, als blijkt dat ze wel trouw is geweest, dan doet het bittere water haar niets. Meermaals spreekt God hier over een jaloerse geest of een vlaag van jaloezie, ruach qin’ah -רוח קנאה. Het kan namelijk zijn dat de man een jaloerse geest heeft, zonder dat zijn vrouw iets verkeerds gedaan heeft.

Ruach betekent geest of wind, vlaag of ook wel adem. Qin’ah is afgeleid van het werkwoord qana -קנא- wat jaloers, naijverig zijn betekent. Ook hier staat overigens de Aleph aan het eind van het woord. Jaloezie is iets verterends, door jaloezie zien we de zaken soms niet meer zoals ze echt zijn. Zoek God, zet Hem op de eerste plaats in uw leven en het verterende gevoel van jaloezie kan weer in perspectief worden gebracht. Qana -קנא, jaloezie heeft woordverband met qenets -קנץ- wat valstrik betekent. Dit behoeft geen verdere uitleg.

God legt aan Moshe de Wet van het Nazireeërschap uit en dat behoeft verdere uitleg want er is een verwarring ontstaan onder de meeste Christenen over dit begrip, erin resulterende dat Jehoshua wordt gezien als een Man met lang haar. Degene die onder de wet van de Nazireeër verkeerde had in ieder geval drie vooruitspringende kenmerken, namelijk: hij of zij dronk geen wijn of druivensap; at niets onreins en hij of zij liet het hoofdhaar groeien.  Nu komt Jehoshua uit Nazareth -נצרת, is een Nazarener en dit woord lijkt heel erg op het woord Nazireeër. Hij dronk echter wél wijn (Lucas 7:34) en stond dus niet onder deze gelofte; had dan ook geen lang haar want dat was in die tijd een schande (1 Korinthe 11:14), tenzij men onder deze wet van de Nazireeër verkeerde. Mocht er iemand claimen Jehoshua te hebben gezien in een visioen, vraag dan hoe Zijn haar zat; dat geeft al meer duidelijkheid over de waarschijnlijkheid ervan.

In hoofdstuk zeven wordt het altaar gezalfd en krijgen de zonen van Gershom en Merari ossenwagens voor hun dienst aan de Tabernakel. De zonen van Kohath, echter, dragen de allerheiligste dingen uit de Tabernakel op hun schouders. Daarna gaat elke dag een van de zonen uit de twaalf stammen een uitgebreid offer brengen en zodoende is het altaar gezalfd.

De Haftara gaat over de geboorte van Shimshon; vanaf de zwangerschap van zijn moeder, verkeert hij al onder de wet van de Nazireeër. Zij mag geen druppel van de wijnstok drinken. Op deze jonge Shimshon -שמשון- komt de belofte dat hij het volk uit de hand van de Filistijnen redden zal. De kracht komt vanzelfsprekend niet door zijn lange haar, maar door de oorzaak daarvan: het verkeren onder de wet van de Nazireeër.. Zodra zijn haar wordt afgeknipt, vervalt de wet van het Nazireeërschap en verliest hij zijn kracht.

De naam Shimshon heeft het woord shemesh -שמש, zon, en het woord shamash -שמש- in zich, beiden, zon en shamash brengen licht. Shamash betekent koster en deze koster wordt gebruikt bij het aansteken van de Chanoekia, de kandelaar die bij het bevrijdingsfeest Chanoeka wordt gebruikt. Het is de negende arm van de kandelaar en met het licht van deze negende arm worden de overige acht lichten aangestoken. Shimshon is geroepen om het volk uit de hand van de Filistijnen te redden en bij het Chanoekafeest gedenken we de redding van het volk uit de handen van de Syriërs; raakvlakken zijn er!

God leert aan Moshe en Aharon hoe de zo belangrijke zegen aan het volk gedaan moet worden en deze zegen is bekend gebleven tot op de dag van vandaag als de Aharonitische zegen: De Aanwezige zegent u en Hij Behoedt u. De Aanwezige doe Zijn Aangezicht over u lichten en is u genadig; de Aanwezige verheft Zijn Aangezicht over u en geeft u vrede. In deze prachtige zegen zit alles wat een mens nodig heeft!

De ultieme Bevrijder kondigt Zich aan net voor het Pesachfeest in Johannes 12. Hoe kwetsbaar toch: “Indien het graan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft het alleen, maar indien het sterft brengt het veel vrucht voort.”  Zijn gedachten zijn overduidelijk hoger dan onze gedachten. Wie gaat er nu aan een kruis hangen om de mens te redden van de verderfelijke zonden? En toch! En toch is dat het geheim, heeft juist dat gebeuren aan het kruis miljoenen en miljoenen mensen tot Hem getrokken, precies zoals Hij hier Zelf profeteert (vs.32). Zo ontroerend kwetsbaar, zo ongelooflijk sterk en zo gelukkig makend… Shimshon redt het volk uit de macht van de Filistijnen; de Makkabeeën redden het volk uit de handen van de Syriërs en maken de tempel vrij. Jehoshua redt de gehele mensheid in de kwetsbaarheid van Zijn offer, in Zich te laten ombrengen door dezelfde mensen die Hij bedoelt te redden, wie kan daar eigenlijk bij?! Laat ons diep buigen voor Hem, elke dag weer omdat Hij het zo verdient, zo waardig is om alle eer en macht en lof te krijgen van diep dankbare mensen!


 

Kijk ook eens op onze website

 www.studiehuisreshiet.nl

Heel veel studieplezier gewenst!

 
Studiehuis Reshiet, Israel
Yair en Karen Strijker
Geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier.